Subtotal- og totalfelter i en pivottabel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du arbejder med en pivottabelrapport, kan du vise eller skjule subtotaler for enkelte kolonne- og felter, vise eller skjule kolonne- og hovedtotaler for hele rapporten, og beregne subtotaler og hovedtotaler med eller uden filtrerede elementer.

Hvad vil du foretage dig?

Se en video

Række- og kolonnefelter for subtotal

Få vist eller skjule hovedtotaler for hele rapporten

Beregn subtotaler og hovedtotaler med eller uden filtrerede elementer

Se en video

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Toppen af siden

Række- og kolonnefelter for subtotal

 1. Vælg en element for en række- eller kolonnefelt i en pivottabel.

  Derved vises Pivottabelværktøjer, og fanerne Indstillinger og Design tilføjes.

 2. Klik på Feltindstillinger i gruppen Aktivt felt under fanen Indstillinger.

  Billede af båndet i Excel

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Feltindstillinger under Subtotaler:

  • Klik Automatisk for at beregne subtotal for et ydre række- eller kolonnenavn med standardsumfunktionen.

  • Hvis du vil bruge en anden funktion eller få vist mere end en type subtotal eller beregne subtotal for et indre række- eller kolonnenavn, skal du klikke på Brugerdefineret (hvis denne indstilling er tilgængelig) og derefter vælge en funktion.

   Tilgængelige funktioner

   Funktion

   Beskrivelse

   SUM

   Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske data.

   Antal

   Antallet af dataværdier. Sumfunktionen TÆL fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆLV. TÆL er standardfunktionen for andre typer data end tal.

   Gennemsnit

   Værdiernes gennemsnit.

   Maks

   Den største værdi.

   Min

   Den mindste værdi.

   Produkt

   Værdiernes produkt.

   Antal tal

   Antallet af dataværdier, der er tal. Sumfunktionen Antal tal fungerer på samme måde som regneark Tæl.

   StAfv

   En beregning af standardafvigelsen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

   StdAfvp

   Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de data, der skal summeres.

   Varians

   En beregning af variansen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

   Variansp

   En populations varians, hvor populationen er alle de data, der skal summeres.

   Bemærk    Du kan ikke bruge en brugerdefineret funktion, der bruger en Online Analytical Processing (OLAP)-datakilde.

  • Klik på Ingen for at fjerne subtotaler.

   Bemærk    Hvis et felt indeholder en beregnet element, kan du ikke ændre sumfunktionen for subtotalen.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Medtag nye tabelposter i manuelt filter eller fjern markeringen for at medtage eller udelade nye elementer, når du anvender et filter, hvori du har markeret bestemte elementer i menuen Filtrer.

Tip!

 • Hvis du hurtigt vil have vist eller skjule den aktuelle subtotal, skal du højreklikke på feltets element og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Subtotal "<Etiketnavn>".

 • For ydre rækkenavne i kompakt format eller dispositionsformat kan du få vist subtotaler over eller under de tilhørende elementer, eller skjule subtotalerne ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Subtotaler i gruppen Layout under fanen Design.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Marker Vis ikke subtotaler.

   • Marker Vis alle subtotaler nederst i gruppen.

   • Marker Vis alle subtotaler øverst i gruppen.

Toppen af siden

Få vist eller skjule hovedtotaler for hele rapporten

Du kan få vist eller skjule hovedtotalerne for den aktuelle pivottabel. Du kan også angive standardindstillinger til at vise og skjule hovedtotaler.

Få vist eller skjule hovedtotaler

 1. Klik et sted i pivottabellen.

  Derved vises Pivottabelværktøjer, og fanerne Indstillinger og Design tilføjes.

 2. Klik på Hovedtotaler i gruppen Layout under fanen Design, og marker derefter den ønskede visning til hovedtotalen.

  Billede af båndet i excel

Skift standardfunktionsmåden for, hvordan hovedtotaler skal vises eller skjules

 1. Klik på pivottabellen.

  Derved vises Pivottabelværktøjer, og fanerne Indstillinger og Design tilføjes.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Billede af båndet i excel

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indstillinger for pivottabel på fanen Totaler og filtre:

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis hovedtotaler for kolonner, afkrydsningsfeltet Vis hovedtotaler for rækker eller begge for at få vist hovedtotaler.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis hovedtotaler for kolonner, afkrydsningsfeltet Vis hovedtotaler for rækker eller begge for at skjule hovedtotaler.

Toppen af siden

Beregn subtotaler og hovedtotaler med eller uden filtrerede elementer

 1. Klik et sted i pivottabellen.

  Derved vises Pivottabelværktøjer, og fanerne Indstillinger og Design tilføjes.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Billede af båndet i excel

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Indstillinger for pivottabel på fanen Totaler og filtre:

  • Online Analytical Processing OLAP-kildedata, kan du benytte en af følgende:

   • Marker afkrydsningsfeltet Beregn subtotal af filtrerede sideelementer eller fjern markeringen for at medtage eller udelade rapportfilterelementer.

    Bemærk!    OLAP-datakilden skal understøtte subselectsyntaksen for MDX-udtrykket.

   • Marker afkrydsningsfeltet Marker totaler med * eller fjern markeringen for at få vist eller skjule en stjerne ved siden af totalen. Stjernen angiver, at de synlige værdier, der vises og bruges, når Excel beregner totalerne, ikke er de eneste værdier, der bruges i beregningen.

    Bemærk!    Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis OLAP-datakilden ikke understøtter subselectsyntaksen for MDX-udtrykket.

  • Markér afkrydsningsfeltet Tillad flere filtre pr. felt eller fjern markeringen for at medtage eller udelade filtrerede elementer i totaler til ikke-OLAP-kildedata.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×