Styre formateringen, når du indsætter tekst

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Skal teksten se ud, som den gjorde på den oprindelige placering, når du klipper eller kopierer tekst og derefter indsætter den i dokumentet, eller skal den tilpasse sig udseendet af den omgivende tekst, når den indsættes? Nogle gange er det det ene, du ønsker, men i andre tilfælde er det det andet.

Hvis du f.eks. indsætter et tilbud fra en webside i dokumentet, ønsker du måske, at tilbuddet skal vises i den samme skrifttype, som det har på websiden. Hvis du på den anden side kopierer tekst fra et af dine egne dokumenter til et andet, foretrækker du måske, at den kopierede tekst ligner resten af teksten i det dokument, hvor du indsætter den.

I Word kan du vælge en af disse muligheder, hver gang du indsætter tekst. Hvis du normalt ønsker én af indstillingerne, kan du angive den som standard for indsat tekst.

Hvad vil du foretage dig?

Bevare udseendet af den oprindelige tekst

Ændre formateringen, så den svarer til udseendet af den omgivende tekst

Indsætte elementer fra en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver

Angive Word-standarder for indsætning af tekst

Bevare udseendet af den oprindelige tekst

Der kan være anvendt en skrifttype eller en anden form for formatering på den tekst, du flytter eller kopierer, f.eks. fed eller kursiv, der afviger fra det dokument, hvor du indsætter teksten. Du kan f.eks. flytte eller kopiere tekst, der er fed, Times New Roman, 10 punkt, og indsætte den ud for tekst, der er Calibri Normal, 11 punkt. Hvis den indsatte tekst skal være Times New Roman i stedet for Calibri, kan du bevare tekstens udseende.

 1. Marker den tekst, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte teksten, eller tryk på CTRL+C for at kopiere teksten.

 2. Klik det sted, hvor du vil indsætte teksten, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat tekst.

  Jeg kan se ikke knappen Indstillinger for Sæt ind, når jeg indsætter tekst.

  Hvis du ikke se knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter tekst, skal du aktivere indstillingen for at vise den.

  1. Tryk på CTRL+Z for at fortryde indsætningen.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

  3. Klik på Avanceret, og rul ned til sektionen Klip, kopier og sæt ind.

  4. Marker afkrydsningsfeltet Vis knapper til indstillinger for Sæt ind.

  5. Klik på OK.

  6. Tryk på CTRL+V for at indsætte teksten.

 4. Klik på Bevar kildeformatering.

  Bemærk: Hvis du indsætter elementer fra en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver i et dokument, der indeholder en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver, kan du muligvis ikke se Bevar kildeformatering, når du klikker på knappen Indstillinger for Sæt ind. Der er flere oplysninger om indsætning af lister i Indsætte elementer fra en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver i denne artikel.

Jeg har fulgt disse trin, men formateringen svarer til ikke den oprindelige formatering.

Hvis du indsætter en del af et afsnit fra et andet Word-dokument, og typografier som Normal, Overskrift 1 er defineret forskelligt i de to dokumenter, kan knappen Indstillinger for Sæt ind vise Bevar kildeformatering som markeret, men den indsatte tekst ligner ikke teksten i det oprindelige dokument. Det skyldes, at formatet af teksten i det oprindelige dokument styres af afsnitstypografien. Benyt følgende fremgangsmåde for at bevare den oprindelige formatering:

 1. Når du klipper eller kopierer den oprindelige tekst, skal du sørge for at medtage afsnitstegnet (¶).

  Bemærk: Hvis du vil have vist afsnitstegnet, skal du klikke på Vis/skjul ¶ i gruppen Afsnit under fanen Startside.

  Word Ribbon image

 2. Indsæt teksten.

 3. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , og klik derefter på Bevar kildeformatering.

 4. Slet eventuel uønsket tekst før slutningen på afsnittet.

Toppen af siden

Ændre formateringen, så den svarer til udseendet af den omgivende tekst

Der kan være anvendt en skrifttype eller en anden form for formatering på den tekst, du flytter eller kopierer (f.eks. fed eller kursiv), der afviger fra det dokument, hvor du indsætter teksten. Du kan f.eks. flytte eller kopiere tekst, der er fed, Times New Roman, 10 punkt, og indsætte den ud for tekst, der er Calibri Normal, 11 punkt. Hvis den indsatte tekst skal være Calibri for at svare til den omgivende tekst, kan du angive det.

 1. Marker den tekst, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte teksten, eller tryk på CTRL+C for at kopiere teksten.

 2. Klik det sted, hvor du vil indsætte teksten, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat tekst.

  Jeg kan se ikke knappen Indstillinger for Sæt ind, når jeg indsætter tekst.

  Hvis du ikke se knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter tekst, skal du aktivere indstillingen for at vise den.

  1. Tryk på CTRL+Z for at fortryde indsætningen.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

  3. Klik på Avanceret, og rul ned til sektionen Klip, kopier og sæt ind.

  4. Marker afkrydsningsfeltet Vis knapper til indstillinger for Sæt ind.

  5. Klik på OK.

  6. Tryk på CTRL+V for at indsætte teksten.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Hvis den tekst, du indsætter, indeholder formatering, du vil bevare, f.eks. ord skrevet med fed eller kursiv, skal du klikke på Brug samme formatering som destination.

  2. Hvis du vil fjerne al oprindelig formatering fra den tekst, du indsætter, skal du klikke på Bevar kun tekst.

Bemærk: 

 • Hvis der ikke kun er tekst i markeringen, sletter indstillingen Bevar kun tekst indholdet eller konverterer det til tekst. Hvis du f.eks. bruger indstillingen Bevar kun tekst, når du indsætter indhold, der omfatter billeder og en tabel, udelades billederne fra det indsatte indhold, og tabellen konverteres til en serie af afsnit.

 • Hvis markeringen indeholder en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver, kan indstillingen Bevar kun tekst slette punkttegn eller nummerering, afhængigt af standardindstillingen for indsætning af tekst i Word.

  Hvis du vil bevare punkttegn og tal, kan du konvertere formateringen med punkttegn eller tal/bogstaver til afsnit, der begynder med punkttegn eller tal/bogstaver.

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

  2. Klik på Avanceret, og rul ned til sektionen Klip, kopier og sæt ind.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Bevar punktopstillinger og tal, når der indsættes tekst med indstillingen Bevar kun tekst.

Toppen af siden

Indsætte elementer fra en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver

Hvis du indsætter elementer fra en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver i et dokument, der indeholder en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver, kan du indsætte elementerne som en del af en eksisterende liste og forsætte nummereringen. Du kan også indsætte elementerne som en ny liste.

Indsætte nummererede elementer, så de fortsætter nummereringen

 1. Marker de elementer på listen, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Klik det sted, hvor du vil indsætte elementerne, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat tekst.

  Jeg kan se ikke knappen Indstillinger for Sæt ind, når jeg indsætter tekst.

  Hvis du ikke se knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter tekst, skal du aktivere indstillingen for at vise den.

  1. Tryk på CTRL+Z for at fortryde indsætningen.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

  3. Klik på Avanceret, og rul ned til sektionen Klip, kopier og sæt ind.

  4. Marker afkrydsningsfeltet Vis knapper til indstillinger for Sæt ind.

  5. Klik på OK.

  6. Tryk på CTRL+V for at indsætte teksten.

 4. Klik på Flet med eksisterende liste.

Indsætte nummererede elementer, så de bevarer deres egen nummerering

 1. Marker de elementer på listen, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Klik det sted, hvor du vil indsætte elementerne, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat tekst.

  Jeg kan se ikke knappen Indstillinger for Sæt ind, når jeg indsætter tekst.

  Hvis du ikke se knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter tekst, skal du aktivere indstillingen for at vise den.

  1. Tryk på CTRL+Z for at fortryde indsætningen.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

  3. Klik på Avanceret, og rul ned til sektionen Klip, kopier og sæt ind.

  4. Marker afkrydsningsfeltet Vis knapper til indstillinger for Sæt ind.

  5. Klik på OK.

  6. Tryk på CTRL+V for at indsætte teksten.

 4. Klik på Indsæt som ny liste eller Indsæt liste uden at flette.

  Jeg vil indsætte nummererede elementer i en opstilling, så de elementer, jeg indsætter, nummereres separat fra den omgivende liste.

  Hvis du f.eks. ønsker, at de elementer, du indsætter, skal være nummereret 1-3 som underelementer til tallet 2 på en eksisterende liste, skal du gøre følgende:

  1. Klik foran det element eller afsnit, der følger efter element 2, og tryk derefter på CTRL+V.

  2. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , og klik derefter på Indsæt liste uden at flette.

   Bemærk: Hvis du indsætter fra én liste til en anden i det samme dokument, og du bruger kommandoen Indsæt liste uden at flette, skal du muligvis genstarte nummereringen af en af dine lister. Hvis du vil genstarte nummereringen, skal du højreklikke på det element, der skal være det første, og derefter klikke på Genstart ved 1 i genvejsmenuen.

  3. Marker de nummererede elementer, du indsatte, og klik på Forøg indrykning i gruppen Afsnit på fanen Startside.

   Word Ribbon image

Indsætte punkttegn i en nummereret opstilling

 1. Marker de elementer på listen, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Klik det sted, hvor du vil indsætte elementerne, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat tekst.

  Jeg kan se ikke knappen Indstillinger for Sæt ind, når jeg indsætter tekst.

  Hvis du ikke se knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter tekst, skal du aktivere indstillingen for at vise den.

  1. Tryk på CTRL+Z for at fortryde indsætningen.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

  3. Klik på Avanceret, og rul ned til sektionen Klip, kopier og sæt ind.

  4. Marker afkrydsningsfeltet Vis knapper til indstillinger for Sæt ind.

  5. Klik på OK.

  6. Tryk på CTRL+V for at indsætte teksten.

 4. Hvis du ønsker, at punkttegnene skal konverteres til nummererede elementer på listen, skal du klikke på Flet med eksisterende liste. Hvis du ønsker, at punkttegnene skal være en opstilling med punkttegn i den nummererede liste, skal du klikke på Indsæt liste uden at flette.

  Jeg vil indsætte punkttegn, så de opretter en opstilling med punkttegn som en del af et element på en nummereret liste.

  Hvis du f.eks. ønsker, at de elementer, du indsætter, skal være underelementer på en opstilling med punkttegn under tallet 2 på en eksisterende liste, skal du gøre følgende:

  1. Marker de elementer på listen, du vil indsætte som underelementer på den nummererede liste, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere elementerne.

  2. Klik foran det element eller afsnit, der følger efter element 2, og tryk derefter på CTRL+V.

  3. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , og klik derefter på Indsæt liste uden at flette.

  4. Hvis du vil indrykke de indsatte punkttegn, skal du markere elementerne og derefter klikke på Forøg indrykning i gruppen Afsnit på fanen Afsnit.

   Word Ribbon image

Indsætte nummererede elementer i en opstilling med punkttegn

 1. Marker de elementer på listen, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Klik det sted, hvor du vil indsætte elementerne, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat tekst.

  Jeg kan se ikke knappen Indstillinger for Sæt ind, når jeg indsætter tekst.

  Hvis du ikke se knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter tekst, skal du aktivere indstillingen for at vise den.

  1. Tryk på CTRL+Z for at fortryde indsætningen.

  2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

  3. Klik på Avanceret, og rul ned til sektionen Klip, kopier og sæt ind.

  4. Marker afkrydsningsfeltet Vis knapper til indstillinger for Sæt ind.

  5. Klik på OK.

  6. Tryk på CTRL+V for at indsætte teksten.

 4. Hvis du ønsker, at de nummererede elementer skal konverteres til punkttegn på listen, skal du klikke på Flet med eksisterende liste. Hvis du ønsker, at de nummererede elementer skal være en nummereret opstilling i opstillingen med punkttegn, skal du klikke på Indsæt liste uden at flette.

  Jeg vil indsætte nummererede elementer i en opstilling med punkttegn, så de opretter en nummereret liste som en del af et element i den pågældende opstilling med punkttegn.

  Hvis du f.eks. ønsker, at de elementer, du indsætter, skal være nummereret 1-3 som underelementer til et punkttegn på en eksisterende liste, skal du gøre følgende:

  1. Placer markøren foran det element eller afsnit, der følger efter det element, hvor du vil oprette den nye nummererede liste, og tryk derefter på CTRL+V.

  2. Klik på Indstillinger for Sæt ind Knapflade , og klik derefter på Indsæt liste uden at flette.

  3. Højreklik på det element, der skal være det første på den nye liste, og klik derefter på Genstart ved 1 i genvejsmenuen.

  4. Marker de nummererede elementer, du indsatte, og klik på Forøg indrykning i gruppen Afsnit på fanen Startside.

   Word Ribbon image

Toppen af siden

Angive Word-standarder for indsætning af tekst

Hvis du ofte bruger én indstilling for indsætning af tekst, kan du konfigurere Word, så denne indstilling automatisk bruges. På den måde behøver du ikke at angive, hvilken indstilling der skal bruges, hver gang du indsætter tekst. Du kan tilsidesætte standardindstillingen, når du indsætter tekst, ved at vælge en anden indstilling i menuen Indstillinger for Sæt ind.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og rul ned til sektionen Klip, kopier og sæt ind.

 3. Vælg de ønskede indstillinger med følgende bokse.

 4. Hvis du vil bruge indstillinger for 'smart' klip og sæt ind-redigering, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug 'smart' klip og sæt ind-redigering, klikke på Indstillinger og derefter vælge de ønskede indstillinger. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Indstillinger for 'smart' klip og sæt ind-redigering i denne artikel.

 5. Klik på OK.

Indstillinger for indsætning i og mellem dokumenter og fra andre programmer

Da formateringen kan gemmes i typografidefinitionerne for afsnit, kan du finjustere den måde, hvorpå Word indsætter tekst fra forskellige kilder.

Indsætte i det samme dokument

Når du indsætter indhold i det samme dokument, som du kopierede indholdet fra, kan du angive følgende standardindstillinger.

 • Bevar kildeformatering (standard)      Denne indstilling bevarer tegntypografier og direkte formatering, der er anvendt på den kopierede tekst. Direkte formatering omfatter egenskaber som f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, der ikke er medtaget i afsnitstypografien.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering og tegntypografiegenskaber for den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes..

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte mellem dokumenter

Når du indsætter indhold, der blev kopieret fra et andet dokument i Word, kan du angive følgende standardindstillinger.

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer formatering, der er anvendt på den kopierede tekst. Alle typografidefinitioner, der er knyttet til den kopierede tekst, kopieres til destinationsdokumentet.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af formateringen, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering og tegntypografiegenskaber for den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes..

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte mellem dokumenter, når der er konflikt mellem typografidefinitioner

Når du indsætter indhold, der blev kopieret fra et andet dokument i Word, og det format, der er knyttet til den kopierede tekst, er defineret på en anden måde i det dokument, hvor teksten indsættes, kan du angive følgende standardindstillinger.

 • Bevar kildeformatering     Denne indstilling bevarer udseendet af den kopierede tekst ved at tildele typografien Normal til den indsatte tekst og anvende direkte formatering. Direkte formatering omfatter egenskaber som f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, der ikke er medtaget i afsnitstypografien.

 • Brug destinationstypografier (standard)     Denne indstilling bevarer det typografinavn, der er tilknyttet den kopierede tekst, men den bruger typografidefinitionen i det dokument, hvor teksten indsættes. Antag f.eks., at du kopierer Overskrift 1-tekst fra ét dokument til et andet. I det ene dokument er Overskrift 1 defineret som Arial, fed, 14 punkt, og i det dokument, hvor du indsætter teksten, er Overskrift 1 defineret som Cambria, fed, 16 punkt. Når du bruger indstillingen Brug destinationstypografier, bruger den indsatte tekst Overskrift 1-typografien Cambria, fed, 16 punkt.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter typografidefinitionen og det meste af den formatering, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografidefinitionen i det dokument, hvor teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Indsætte fra andre programmer

Når du indsætter indhold, der blev kopieret fra et andet program, kan du angive følgende standardindstillinger.

 • Bevar kildeformatering (standard)      Denne indstilling bevarer formateringen i den kopierede tekst.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af formateringen, der var anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer fremhævende formatering som f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor teksten indsættes. Teksten får også direkte formatering fra den tekst, der er placeret umiddelbart før markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle elementer, der ikke er tekst, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får typografiegenskaberne i det afsnit, hvor den indsættes, og får de direkte formaterings- eller tegntypografiegenskaber, der anvendes i teksten umiddelbart før markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer slettes, og tabeller konverteres til en serie af afsnit.

Tilbage til Angive Word-standarder for indsætning af tekst

Indstillinger for 'smart' klip og sæt ind-redigering

Med indstillingen 'smart' klip og sæt ind-redigering kan du automatisk justere formateringen, når du indsætter tekst.

I dialogboksen Indstillinger kan du angive, hvad der som standard skal ske, når du fletter, klipper og indsætter tekst. Du kan tilsidesætte standardindstillingen ved at klikke på knappen Indstillinger for Sæt ind, der vises, når du indsætter indhold fra Udklipsholder i dokumentet. Denne knap er kun tilgængelig, når indstillingen Brug 'smart' klip og sæt ind-redigering er aktiveret.

 • Brug standardindstillinger for     Klik på et element på listen for at konfigurere en række indstillinger på forhånd i dialogboksen. Hvis du vil vælge din egen indstillingskonfiguration, skal du klikke på Brugerdefineret på denne liste.

 • Tilpas afstand mellem sætninger og ord automatisk     Vælg denne indstilling for at fjerne ekstra mellemrum, når du sletter tekst, eller for at tilføje ekstra mellemrum efter behov, når du indsætter tekst fra Udklipsholder.

 • Juster afstanden mellem afsnit ved indsætning     Vælg denne indstilling for at forhindre, at der oprettes tomme afsnit, og for at forhindre inkonsekvent afsnitsafstand.

 • Tilpas tabelformatering og -justering ved indsætning     Marker denne indstilling til at styre formateringen og justeringen af tabeller. Når denne indstilling er aktiveret, indsættes enkelte celler som tekst, dele indsættes som rækker i en eksisterende tabel (i stedet for som en indlejret tabel), og tabeller, der føjes til en eksisterende tabel, justeres, så de svarer til den eksisterende tabel.

 • Smart typografitilpasning     Det har ingen virkning at vælge denne indstilling. Hvis du vil finjustere funktionsmåden for typografier ved indsætning af indhold, skal du bruge Indsætte-indstillingerne i sektionen Klip, kopier og sæt ind i Avanceret-indstillingerne.

 • Flet formatering ved indsætning fra Microsoft Office PowerPoint     Vælg denne indstilling, hvis du vil styre resultaterne, når du indsætter indhold fra en PowerPoint-præsentation. Når denne indstilling er aktiveret, anvendes formateringen af den omgivende tekst eller tabel på den indsætte tekst. Den senest brugte punkttegns-, nummererings- eller listetypografi anvendes på den indsatte tekst, og udseendet af elementer som tabeller, hyperlinks, billeder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

 • Tilpas formatering ved indsætning fra Microsoft Office Excel     Vælg denne indstilling for at styre resultatet ved indsætning af data fra Excel. Når denne indstilling er aktiveret, placeres indsatte data i en tabel, og diagrammer indsættes som billeder i stedet for som OLE-objekter.

 • Flet indsatte lister med omgivende lister     Vælg denne indstilling for at formatere listeelementer, så de svarer til den omgivende liste, når du indsætter elementerne i en liste.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×