Styre formateringen, når du indsætter tekst

Når du klipper eller kopierer tekst og derefter sætter den ind i dit dokument, ønsker du så, at teksten skal se ud, som den gjorde oprindeligt, eller skal den se ud som den omgivende tekst på den nye placering? Nogle gange ønsker du måske en bestemt indstilling, og andre gange vil du måske gerne have en anden indstilling.

Hvis du f.eks. indsætter et citat fra en webside i dit dokument, ønsker du måske, at citatet skal vises nøjagtigt, som det gør på websiden. Hvis du derimod kopierer tekst fra et af dine egne dokumenter til et andet, foretrækker du måske, at den kopierede tekst skal se ud som teksten i destinationsdokumentet.

I Word kan du vælge en af disse indstillinger, hver gang du indsætter tekst. Hvis du typisk ønsker en af indstillingerne, kan du angive den som standard for indsat tekst. I denne artikel forklares det hvordan.

Knappen Indstillinger for Sæt ind er slået til som standard. Hvis du ikke kan se knappen, kan den være deaktiveret. Følg disse trin for at aktivere den.

 1. I Word 2010, 2013 eller 2016 skal du klikke på Filer > Indstillinger > Avanceret.

  I Word 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Word-indstillinger > Avanceret.

 2. I sektionen Klip, kopiér og sæt ind skal du vælge knappen Vis indstillinger for Sæt ind, når indhold indsættes i afkrydsningsfeltet.

 3. Klik på OK.

Den tekst, du flytter eller kopierer, kan have en skrifttype eller en anden slags formatering, f.eks fed eller kursiv skrift, der adskiller sig fra det dokument, hvor du indsætter teksten. Du kan f.eks. flytte eller kopiere tekst skrevet med fed skrift, Times New Roman, punkt 10, og sætte den ind ved siden af tekst med almindelig Calibri, punkt 11. Hvis du ønsker, at den indsatte tekst skal være i Times New Roman i stedet for Calibri, kan du bevare dens udseende.

 1. Markér den tekst, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte teksten, eller tryk på CTRL+C for at kopiere den.

 2. Vælg, hvor du vil indsætte teksten, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat teksten.

  Hvis du ikke kan se knappen Indstillinger for Sæt ind, skal du trykke på CTRL+Z for at fortryde indsættelsen og derefter aktivere indstillingen for at få den vist. Hvis du vil vide mere om fremgangsmåder, kan du gå tilSlå knappen til Indstillinger for Sæt ind til.

 4. Klik på Bevar kildeformatering.

  Bemærk!: Hvis du indsætter elementer fra en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver i et dokument, der indeholder en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver, vises Bevar kildeformatering muligvis ikke, når du klikker på knappen Indstillinger for Sæt ind. Du kan finde flere oplysninger om indsætning af lister i Indsæt elementer fra en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver i denne artikel.

Hvis du indsætter en del af et afsnit fra et andet Word-dokument, og skrifttyper såsom Normal, Overskrift 1 osv. er defineret forskelligt i hvert dokument, kan knappen Indstillinger for Sæt ind vise Behold kildeformatering som valgt, men den indsatte tekst vil ikke se ud som teksten i originaldokumentet. Dette skyldes, at formatet for teksten i originaldokumentet styres af afsnitstypografien. Hvis du vil bevare dens oprindelige formatering, skal du gøre følgende:

 1. Når du klipper eller kopierer den oprindelige tekst, skal du sørge for at medtage afsnitstegnet (¶).

  For at få vist afsnitstegnet skal du klikke påVis/skjul ¶ i gruppen Afsnit på fanen Hjem.

  Word-bånd

 2. Indsæt teksten.

 3. Klik på knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat teksten.

  Hvis du ikke kan se knappen Indstillinger for Sæt ind, skal du trykke på CTRL+Z for at fortryde indsættelsen og derefter aktivere indstillingen for at få den vist. Hvis du vil vide mere om fremgangsmåder, kan du gå tilSlå knappen til Indstillinger for Sæt ind til.

 4. Slet uønsket tekst, der kommer før slutningen af afsnittet.

Den tekst, du flytter eller kopierer, kan have en skrifttype eller anden slags formatering (f.eks fed eller kursiv), der adskiller sig fra det dokument, hvor du indsætter teksten. Du kan f.eks. flytte eller kopiere tekst skrevet med fed skrift, Times New Roman, punkt 10, og sætte den ind ved siden af tekst med almindelig Calibri, punkt 11. Hvis du gerne vil have, at den indsatte tekst er i Calibri, så den passer til den omgivende tekst, skal du følge disse trin.

 1. Markér den tekst, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte teksten, eller tryk på CTRL+C for at kopiere den.

 2. Vælg, hvor du vil indsætte teksten, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade , som vises, når du har indsat teksten.

  Hvis du ikke kan se knappen Indstillinger for Sæt ind, skal du trykke på CTRL+Z for at fortryde indsættelsen og derefter aktivere indstillingen for at få den vist. Hvis du vil vide mere om fremgangsmåder, kan du gå tilSlå knappen til Indstillinger for Sæt ind til.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis den tekst, du indsætter, indeholder dele af formatering, du vil bevare, f.eks. ord med fed eller kursiv skrift, skal du klikke på Benyt samme formatering som destinationen.

  • Hvis du vil fjerne al oprindelig formatering fra den tekst, du indsætter, skal du klikke på Bevar kun tekst.

Bemærk, at hvis markeringen omfatter indhold, der ikke er tekst, vil indstillingen Bevar kun tekst se bort fra indholdet eller konvertere det til tekst. Hvis du f.eks. bruger indstillingen Bevar kun tekst, når du indsætter indhold, der inkluderer billeder og en tabel, udelades billederne på det indsatte indhold, og tabellen konverteres til en række afsnit.

Hvis markeringen omfatter en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver

Indstillingen Bevar kun tekst kan slette punkttegn eller tal/bogstaver, afhængigt af standardindstillingen for indsættelse af tekst i Word. For at bevare punkttegn og tal/bogstaver kan du konvertere formateringen af opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver til afsnit, der starter med punkttegn eller tal/bogstaver.

 1. I Word 2010, 2013 eller 2016 skal du klikke på Filer > Indstillinger > Avanceret.

  I Word 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter på Word-indstillinger.

 2. Rul ned til sektionen Klip, kopiér og sæt ind.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Bevar punktopstillinger og tal, når der indsættes tekst med indstillingen Bevar kun tekst.

Hvis du indsætter elementer fra en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver i et dokument, der indeholder en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver, kan du indsætte elementerne som en del af en eksisterende liste og fortsætte nummereringen, eller du kan indsætte elementer som en ny liste.

Klik på de følgende overskrifter for at få mere at vide.

 1. Markér de listeelementer, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Vælg, hvor du vil indsætte elementerne, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på knappen Indstillinger for Sæt indKnapflade, som vises, når du har indsat teksten.

  Hvis du ikke kan se knappen Indstillinger for Sæt ind, skal du trykke på CTRL+Z for at fortryde indsættelsen og derefter aktivere indstillingen for at få den vist. Hvis du vil vide mere om fremgangsmåder, kan du gå tilSlå knappen til Indstillinger for Sæt ind til.

 4. Klik på Flet med eksisterende liste.

 1. Markér de listeelementer, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Vælg, hvor du vil indsætte elementerne, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på knappen Indstillinger for Sæt indKnapflade, som vises, når du har indsat teksten.

  Hvis du ikke kan se knappen Indstillinger for Sæt ind, skal du trykke på CTRL+Z for at fortryde indsættelsen og derefter aktivere indstillingen for at få den vist. Hvis du vil vide mere om fremgangsmåder, kan du gå tilSlå knappen til Indstillinger for Sæt ind til.

 4. Klik på Sæt ind som en ny liste eller Indsæt liste uden at flette.

Jeg vil indsætte nummererede elementer i en opstilling med tal/bogstaver, så de elementer, jeg indsætter, nummereres separat fra den omgivende liste.

Hvis du f.eks. ønsker, at de elementer, du indsætter, skal nummereres 1-3, som underelementer af punkt 2 i en eksisterende liste, skal du gøre følgende:

 1. Klik foran det element eller afsnit, der følger efter punkt 2, og tryk derefter på CTRL+V.

 2. Klik på Indstillinger for Sæt indKnapflade, og klik derefter på Indsæt liste uden fletning.

  Bemærk!: Hvis du indsætter fra en liste til en anden liste i samme dokument, og du bruger kommandoen Indsæt liste uden fletning, skal du muligvis genstarte nummereringen af en af dine lister. Du kan genstarte nummereringen ved at højreklikke på det element, du ønsker skal være det første, og derefter klikke på Genstart ved 1 i genvejsmenuen.

 3. Markér de nummererede elementer, du har indsat, hvorefter du i gruppen Afsnit under fanen Hjem skal klikke på Forøg indrykning.

  Word-bånd

 1. Markér de listeelementer, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Vælg, hvor du vil indsætte elementerne, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på knappen Indstillinger for Sæt indKnapflade, som vises, når du har indsat teksten.

  Hvis du ikke kan se knappen Indstillinger for Sæt ind, skal du trykke på CTRL+Z for at fortryde indsættelsen og derefter aktivere indstillingen for at få den vist. Hvis du vil vide mere om fremgangsmåder, kan du gå tilSlå knappen til Indstillinger for Sæt ind til.

 4. Hvis du ønsker, at punkterne konverteres til nummererede elementer på listen, skal du klikke på Flet med eksisterende liste. Hvis du ønsker, at punkterne skal være en punktopstilling i opstillingen med tal/bogstaver, skal du klikke på Indsæt liste uden fletning.

Jeg vil indsætte punkttegn, så der oprettes en punktopstilling som en del af et element i en opstilling med tal/bogstaver.

Hvis du f.eks. ønsker, at de elementer, du indsætter, skal være underpunkter under pkt. 2 i en eksisterende liste, skal du gøre følgende:

 1. Markér de listeelementer, du vil indsætte som underpunkter i opstillingen med tal, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Klik foran det element eller afsnit, der følger efter punkt 2, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på Indstillinger for Sæt indKnapflade, og klik derefter på Indsæt liste uden fletning.

 4. Hvis du har brug for at indrykke punkterne, du har indsat, skal du vælge elementerne og derefter i gruppen Afsnit på fanen Hjem klikke på Forøg indrykning.

  Word-bånd

 1. Markér de listeelementer, du vil flytte eller kopiere, og tryk derefter på CTRL+X for at flytte elementerne, eller tryk på CTRL+C for at kopiere dem.

 2. Vælg, hvor du vil indsætte elementerne, og tryk derefter på CTRL+V.

 3. Klik på knappen Indstillinger for Sæt indKnapflade, som vises, når du har indsat teksten.

  Hvis du ikke kan se knappen Indstillinger for Sæt ind, skal du trykke på CTRL+Z for at fortryde indsættelsen og derefter aktivere indstillingen for at få den vist. Hvis du vil vide mere om fremgangsmåder, kan du gå tilSlå knappen til Indstillinger for Sæt ind til.

 4. Hvis du ønsker, at nummererede elementer konverteres til opstillinger med punkttegn på listen, skal du klikke på Flet med eksisterende liste. Hvis du ønsker, at de nummererede elementer skal være en opstilling med punkttegn i punktopstillingen, skal du klikke på Indsæt liste uden fletning.

Jeg vil indsætte nummererede elementer i punktopstillingen, så der oprettes en opstilling med tal/bogstaver som del af et element i denne opstilling med punkttegn.

Hvis du f.eks. ønsker, at de elementer, du indsætter, skal nummereres med 1-3 som underpunkter i en punktopstilling i en eksisterende liste, skal du gøre følgende:

 1. Anbring markøren foran et element eller et afsnit, der står efter det element, hvor du ønsker at oprette den nye opstilling med tal/bogstaver, og tryk derefter på CTRL+V.

 2. Klik på Indstillinger for Sæt indKnapflade, og klik derefter på Indsæt liste uden fletning.

 3. Højreklik på det element, du ønsker skal være det første på den nye liste, og klik derefter på Genstart ved 1 i genvejsmenuen.

 4. Markér de nummererede elementer, du har indsat, og klik derefter i gruppen Afsnit på fanen Hjem Forøg indrykning.

  Word-bånd

Hvis du ofte bruger en bestemt indsættelsesfunktion, kan du konfigurere Word, så programmet automatisk anvender denne indsættelsesfunktion. På den måde behøver du ikke angive, hvilken indstilling du skal bruge, hver gang du indsætter tekst. Du kan tilsidesætte standardfunktionsmåden, når du indsætter tekst, ved at vælge en anden indstilling på menuen Indstillinger for Sæt ind.

 1. I Word 2010, 2013 eller 2016 skal du klikke på Filer > Indstillinger > Avanceret.

  I Word 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Word-indstillinger > Avanceret.

 2. Rul ned til sektionen Klip, kopiér og sæt ind.

 3. Klik i felterne for at vælge de ønskede indstillinger.

  • Indsætte inden for samme dokument

  • Indsætte mellem dokumenter

  • Indsætte mellem dokumenter, når typografidefinitioner kommer i konflikt med hinanden

  • Indsætte fra andre programmer

  Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger i Indstillinger for indsætning i og mellem dokumenter og fra andre programmer.

 4. For at bruge indstillingerne for smart klip og sæt ind-redigering skal du markere afkrydsningsfeltet Brug smart klip og sæt ind-redigering, klikke på Indstillinger og derefter vælge de ønskede indstillinger. Du kan få mere at vide under Indstillinger for smart klip og sæt ind-redigering.

 5. Klik på OK.

Indstillinger for indsætning i og mellem dokumenter og fra andre programmer.

Da formatering kan gemmes i typografidefinitionerne for afsnit, kan du finjustere den måde, som Word indsætter tekst på fra forskellige kilder.

Indsætte inden for samme dokument

Når du indsætter indhold i det samme dokument, hvorfra du kopierede indholdet, kan du angive følgende standardfunktionsmåde.

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer tegntypografier og direkte formatering, som blev anvendt på den kopierede tekst. Direkte formatering indeholder egenskaber som skriftstørrelse, kursiv og anden formatering, som ikke er medtaget i afsnitstypografien.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den bruges på kun en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes. Teksten får også al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvor den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsætte mellem dokumenter

Når du indsætter indhold, som er kopieret fra et andet dokument i Word, kan du angive følgende standardfunktionsmåde.

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer den formatering, som blev anvendt på den kopierede tekst. Enhver typografidefinition, som er knyttet til den kopierede tekst, kopieres til destinationsdokumentet.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den bruges på kun en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes. Teksten får også al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvor den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsætte mellem dokumenter, når typografidefinitioner kommer i konflikt med hinanden

Når du indsætter indhold, som er kopieret fra et andet dokument i Word, og den typografi, som er tildelt den kopierede tekst, er defineret anderledes i det dokument, hvori teksten indsættes, kan du angive følgende standardfunktionsmåde.

 • Bevar kildeformatering     Denne indstilling bevarer den kopierede teksts udseende ved at tildele typografien Normal til den indsatte tekst og anvende direkte formatering. Direkte formatering omfatter karakteristika, f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, for at efterligne typografidefinitionen for den kopierede tekst.

 • Brug destinationstypografier (standard)     Denne indstilling bevarer det typografinavn, der er forbundet med den kopierede tekst, men bruger typografidefinitionen i det dokument, hvori teksten indsættes. Du kan f.eks. kopiere tekst fra Overskrift 1 fra et dokument til et andet. I ét dokument er Overskrift 1 defineret som Arial fed, 14-punkt, og i det dokument, hvori du indsætter teksten, er Overskrift 1 defineret som Cambria fed, 16-punkt. Når du bruger indstillingen Brug destinationstypografier, anvender den indsatte tekst typografien Overskrift 1, Cambria fed, 16-punkt.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter typografidefinitionen og det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den bruges på kun en del af markeringen. Teksten får den typografidefinition i dokumentet, hvor teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvor den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsætte fra andre programmer

Når du indsætter indhold, som er kopieret fra et andet program, kan du angive følgende standardfunktionsmåde.

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer den kopierede teksts formatering.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling kasserer det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den bruges på kun en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes. Teksten får også alle direkte formateringskarakteristika fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvor den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Tilbage til Angiv Word-standarder til indsættelse af tekst

Indstillingen smart klip og sæt ind-redigering hjælper dig med automatisk at justere formatering, når du indsætter tekst.

I dialogboksen Indstillinger skal du angive standardfunktionsmåden, når du fletter, klipper og indsætter tekst. Du kan tilsidesætte standardfunktionsmåden ved hjælp af knappen Indstillinger for Sæt ind, som vises, når du indsætter indholdet fra Udklipsholder i dit dokument. Denne knap er kun tilgængelig, når indstillingen Brug smart klip og sæt ind-redigering er aktiveret.

 • Brug standardindstillingerne for     Klik på et element på listen for at forhåndsudvælge en konfiguration af indstillinger i dialogboksen. For at vælge din egen indstillingskonfiguration skal du klikke på Brugerdefineret på denne liste.

 • Tilpas afstand mellem sætninger og ord automatisk     Vælg denne indstilling, hvis du vil fjerne ekstra mellemrum, når du sletter tekst, eller tilføje de nødvendige mellemrum, når du indsætter tekst fra udklipsholderen.

 • Tilpas afstand mellem afsnit ved indsætning     Vælg denne indstilling for at forhindre oprettelse af tomme afsnit og for at forhindre uens afsnitsafstand

 • Tilpas tabelformatering og -justering ved indsætning     Vælg denne indstilling for at styre formateringen og tilpasningen af tabeller. Når denne indstilling er aktiveret, indsættes enkelte celler som tekst, tabeldele indsættes som rækker i en eksisterende tabel (i stedet for som en indlejret tabel), og tabeller, der føjes til en eksisterende tabel, tilpasses den eksisterende tabel.

 • Smart typografitilpasning     Valg af denne indstilling har ingen virkning. For at finjustere typografiers funktionsmåde når du indsætter indhold, skal du bruge indstillingerne for Indsæt i sektionen Klip, kopiér og sæt ind under indstillingerne Avanceret.

 • Flet formatering ved indsætning fra Microsoft Office PowerPoint     Vælg denne indstilling, hvis du vil styre resultatet, når du indsætter indhold fra en PowerPoint-præsentation. Når denne indstilling er aktiveret, anvendes formateringen fra den omgivende tekst eller tabel på den indsatte tekst, den senest anvendte typografi for punkttegn, tal eller liste anvendes på den indsatte liste, og udseendet af elementer som tabeller, links, billeder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

 • Tilpas formatering ved indsætning fra Microsoft Office Excel     Markér denne indstilling for at kontrollere resultatet, når der indsættes data fra Excel. Når denne indstilling er aktiveret, placeres indsatte data i en tabel, og diagrammer indsættes som billeder og ikke som Word-objekter.

 • Flet indsatte lister med omgivende lister     Vælg denne indstilling, hvis du vil formatere listeelementer, så de svarer til den omgivende liste, når du indsætter elementerne på en liste.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×