Styre billeder med opgaveruden Grafikstyring

Brug opgaveruden Grafikstyring til effektivt at styre de billeder, du har indsat i publikationen, f.eks. indlejrede billede eller sammenkædet billede, for at sikre, at de altid er aktuelle.

Denne artikel indeholder

Kontrollere billedernes status

Gå til et billede

Få vist billeddetaljer

Konvertere et sammenkædet billede til et integreret billede

Gemme et integreret billede som et sammenkædet billede

Opdatere sammenkædede billeder, der er ændret

Begrænsninger for Grafikstyring

Kontrollere billedernes status

Du kan bruge opgaveruden Grafikstyring til at kontrollere alle billedernes status, f.eks. om et billede er sammenkædet eller integreret, om det er blevet ændret, eller om der mangler et hyperlink til et eksternt billede.

Indstillinger for visning

Du kan få vist alle de billeder, der har relation til en publikation, eller du kan vælge kun at få vist de billeder, der mangler eller er blevet ændret, siden publikationen sidst blev gemt. Du kan også få vist de billeder, der har relation til en publikationsfil i forhold til filnavn, filtypenavn eller størrelse, eller i forhold til publikationens sidetal eller billedets status, du kan f.eks. få vist alle integrerede billeder efterfulgt af sammenkædede billeder.

Vis billeder

 1. Klik på Grafikstyring i menuen Funktioner.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Vis under Indstillinger for visning:

  • Klik på Alle billeder for at få vist en liste over alle de billeder, der har relation til en publikation.

  • Klik på Manglende/ændrede billeder for kun at få vist de billeder, der mangler eller er blevet ændret, siden publikationen sidst blev gemt.

Sortere billeder

 1. Klik på Grafikstyring i menuen Funktioner.

 2. Klik på Filnavn, Filtypenavn, Filstørrelse, Sidetal eller Status på listen Sorter efter under Indstillinger for visning.

Vis miniature

 • Marker afkrydsningsfeltet Vis miniature for at få vist en miniature af billedet, filnavn og status under Vælg et billede.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis miniature for at få vist filnavn, sidetal, status og filstørrelse under Vælg et billede.

Toppen af siden

Gå til et billede

Hvis du har mange billeder i en publikation med flere sider, kan du hurtigt gå til det pågældende billede ved at pege på det i opgaveruden Grafikstyring, klikke på pilen ud for billedet og derefter klikke på Gå til dette billede.

Toppen af siden

Få vist billeddetaljer

Du kan kontrollere et billedes egenskaber for at få vist, om det er integreret eller sammenkædet, få vist filnavn og filtypenavn, størrelse, hvilket sidetal det er placeret på i den aktuelle publikation, skalering (procentdel af det oprindelige billede), effektiv opløsning, hvornår det sidst er opdateret og billedets farvemodel. Du kan også få vist et eksempel på billedet.

 1. Klik på Grafikstyring i menuen Funktioner.

 2. Klik på pilen ved siden af det billede, hvis oplysninger du vil have vist, under Vælg et billede i opgaveruden Grafikstyring, og klik derefter på Detaljer.

Toppen af siden

Konvertere et sammenkædet billede til et integreret billede

Når du konverterer et sammenkædet billede til et integreret billede, integreres de sammenkædede billeddata i publikationen, og hyperlinket til det sammenkædede billede annulleres.

 1. Klik på Grafikstyring i menuen Funktioner.

 2. Peg på navnet for det sammenkædede billede, du vil konvertere til et integreret billede, under Vælg et billede i opgaveruden Grafikstyring, klik på pilen, og klik derefter på Konverter til integreret billede.

Toppen af siden

Gemme et integreret billede som et sammenkædet billede

Når du gemmer et integreret billede som et sammenkædet billede, bruges de integrerede billeddata til at oprette et nyt sammenkædet billede i Grafikstyring, og de integrerede billeddata fjernes fra publikationen.

 1. Klik på Grafikstyring i menuen Funktioner.

 2. Klik på pilen ud for det billede, du vil gemme som et sammenkædet billede, under Vælg et billede i opgaveruden Grafikstyring, og klik derefter på Gem som sammenkædet billede.

 3. Søg efter den mappe, hvor du vil gemme det sammenkædede billede, i dialogboksen Gem som.

 4. Skriv et navn til det sammenkædede grafikelement i boksen Filnavn.

 5. Vælg det grafikfilformat, som du vil gemme den sammenkædede fil i, i boksen Filtype.

 6. Klik på Gem.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du gemmer vektorgrafik, f.eks. EPS-filer eller Windows Metafile Format (WMF)-filer, som bitmap, forringes billedkvaliteten.

  • Hvis du gemmer en EPS-fil i et andet filformat end WMF, forringes billedkvaliteten, når du udskriver på en PostScript-printer.

  • Hvis du gemmer et bitmapgrafikelement med høj opløsning, f.eks. en Tagged Image File Format (TIFF)-fil, som et bitmapgrafikelement med lav opløsning eller et komprimeret bitmapgrafikelement, f.eks. en GIF eller en JPEG, forringes billedkvaliteten.

Toppen af siden

Opdatere sammenkædede billeder, der er ændret

Hvis du har ændret et sammenkædet billede i et billedredigeringsprogram, registreres ændringen i Grafikstyring, og billedets status vises som Originalfilen er ændret.

Benyt følgende fremgangsmåde for at opdatere den ændrede version:

 • Klik på pilen ved siden af det billede, der skal opdateres, under Vælg et billede, og klik derefter på Opdater dette hyperlink.

Bemærk: Hvis publikationen indeholder objekter, der er sammenkædet ved hjælp af OLE, skal du opdatere OLE-kæder separat med kommandoen Kæder (menuen Rediger). Sørg for at opdatere OLE-kæderne, før du pakker filerne og afleverer dem til trykkeriet.

Toppen af siden

Begrænsninger for Grafikstyring

Du kan ikke bruge opgaveruden Grafikstyring til at gøre følgende:

 • Styre OLE-objekter i publikationen     OLE-objekterne i publikationen styres af DLL'er (dynamic link libraries) i Microsoft Windows-operativsystemet. OLE-objekter, hvad enten de er sammenkædede eller integrerede, vises ikke på listen over billeder i opgaveruden Grafikstyring. Disse styres via dialogboksen Hyperlink.

 • Styre filer i publikationen    Du kan ikke bruge Grafikstyring til at styre Autofigurer, WordArt, kantgrafik eller mønsterfyld.

 • Bestemme farver i EPS- og WMF-filer    Du kan ikke bruge Grafikstyring til at bestemme, hvilken farve der bruges i en EPS-fil eller i en Windows Metafile Format (WMF)-fil.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×