Strukturere siden med layouthjælpelinjer

Brug layouthjælpelinjer til at arrangere tekst, billeder og andre objekter i spalter og rækker, så publikationen får et ordnet, ensartet udseende.

Denne artikel indeholder

Hvad er layouthjælpelinjer?

Strukturere siden med layouthjælpelinjer

Indstille publikationen til udskrivning på modstående sider (som en bog)

Angive kolonne- og rækkehjælpelinjer

Angive hjælpelinjer til grundlinjer

Hvad er layouthjælpelinjer?

Layouthjælpelinjer hjælper med at fastholde justeringen af objekter, f.eks. billeder, tekstbokse og tabeller. Når layouthjælpelinjerne er aktiverede, giver de dig en visuel støtte, så du kan justere objekternes placering mere præcist på siden. Figurer, billeder, tekstbokse, tabeller, WordArt og grupperede objekter kan justeres ved hjælp af kanterne eller midterlinjerne. Tabeller kan også justeres ved hjælp af deres gitterlinjer. Når du trækker eller ændrer størrelsen på et objekt hen over en layouthjælpelinje, vil kanterne, midterlinjerne og gitterlinjerne, hvis der er tale om tabeller, kortvarigt klæbe til hjælpelinjen for at give dig en indikation af hjælpelinjernes placering.

Layouthjælpelinjer omfatter margen- , kolonne- og rækkehjælpelinjer samt hjælpelinjer til grundlinjer.

Layouthjælpelinjer

1. Margenhjælpelinjer

2. Kolonnehjælpelinjer

3. Rækkehjælpelinjer

4. Hjælpelinjer til grundlinjer

5. Linealhjælpelinjer

Du kan bruge layouthjælpelinjer til at oprette et gitter på en masterside. Dette gitter vises på alle de sider i publikationen, hvor den pågældende masterside bruges.

Du kan få flere oplysninger om linealhjælpelinjer i artiklen Vise eller skjule linealer.

Toppen af siden

Strukturere siden med layouthjælpelinjer

Indstille publikationen til udskrivning på modstående sider (som en bog)

 1. Klik på Margener under fanenSideopsætning, og klik derefter på Brugerdefinerede margener.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tosidet masterside under Mastersider i dialogboksen Layouthjælpelinjer.

 3. Under Margenhjælpelinjer skal du angive den ønskede afstand for sidemargenerne i felterne Indvendig, Udvendig, Top og Bund.

  Bemærk: Dette vil indstille margenerne for mastersiden, som kun anvendes til den aktuelle side. Hvis din publikation bruger mere end én masterside, vil de andre mastersider ikke blive påvirket af disse margenindstillinger.

Angive kolonne- og rækkehjælpelinjer

 1. Klik på Hjælpelinjer under fanen Sideopsætning, og klik derefter på fanen Gitterhjælpelinjer.

 2. Angiv det ønskede antal kolonner i feltet Kolonner under Kolonnehjælpelinjer, og angiv derefter, hvor meget luft der skal være mellem kolonnerne, i feltet Afstand.

 3. Angiv det ønskede antal rækker i feltet Rækker under Rækkehjælpelinjer, og angiv derefter, hvor meget luft der skal være mellem rækkerne, i feltet Afstand.

 4. Hvis du vil indsætte en ekstra hjælpelinje i midten af afstanden mellem hver kolonne og række, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj midterhjælpelinje mellem kolonner og rækker.

 5. Klik på OK.

Angive hjælpelinjer til grundlinjer

Hjælpelinjer til grundlinjer gør det muligt at justere tekst, der ikke er sammenkædet mellem flere tekstbokse, i kolonner. Du kan slå tekstjusteringen til eller fra ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Juster tekst i forhold til hjælpelinjer for grundlinjer. Det findes i menuen Formater, kommandoen Afsnit, på fanen Indrykning og afstand.

 1. På fanenStartside skal du klikke på knappen Linjeafstand og derefter vælge Hjælpelinjer til grundlinjer.

 2. På fanen Hjælpelinjer til grundlinjer under Vandret grundlinje skal du angive, hvor meget luft der skal være mellem grundlinjerne, i feltet Afstand.

  Bemærk:  Hvis du har installeret østasiatiske redigeringssprog, vil du også se indstillingerne for Lodrette hjælpelinjer.

 3. Angiv den ønskede afstand mellem den første hjælpelinje til grundlinjen og den øverste margen i feltet Forskydning.

  Bemærk: Forskydningen måles fra topmargenen, ikke fra toppen af tekstboksen.

 4. Du kan få vist hjælpelinjerne til grundlinjer i publikationen ved at klikke på Grundlinjer på fanen Vis.

  Bemærk:  Hvis du har installeret østasiatiske redigeringssprog, kan du klikke på Vandrette grundlinjer og Lodrette grundlinjer.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×