Stave- og grammatikkontrollen kontrollerer ikke ord på et andet sprog korrekt

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Stave- og grammatikkontrol på flere sprog kan give forskellige problemer, f.eks. tekst, der ser ud til at være korrekt, men som er markeret med grammatik- eller stavefejl. Der kan også være ord, der er stavet forkert på et andet sprog, som ikke markeres som forkerte. I denne artikel finder du hjælp til, hvordan du sikrer, at teksten identificeres med det korrekte sprog, at ordbogen på det korrekte sprog bruges til at foretage stave- og grammatikkontrollen, og du får også at vide, hvordan du bruger de automatiserede sprogværktøjer i Microsoft Office. Du får også at vide, hvad du skal gøre, hvis det ønskede sprog ikke er tilgængeligt til stave- og grammatikkontrol, eller hvis den brugerdefinerede ordbog indeholder ord, der er stavet forkert.

Hvis du vil skrive kun nogle få tegn på et andet sprog, skal du se indsætte symboler.

Hvad er problemet?

Engelsk er ikke tilgængeligt i Outlook Express 6.0 som et sprog i stavekontrol

Tydeligt forkert stavede ord er ikke markeret som stavet forkert

Det sprog i ordbogen, som jeg gerne vil bruge, er ikke angivet i dialogboksen Sprog

Jeg vil ikke have, at de røde, bølgede linjer i stavekontrollen skal vises

Engelsk er ikke tilgængeligt i Outlook Express 6.0 som et sprog i stavekontrol

Hvis du har Outlook Express 6.0 og installeret Office, men fransk er det eneste sprog, der er tilgængeligt til stavekontrol, skal du bruge en stavekontrol fra en tredjepart. Du kan få flere oplysninger i Problemer med stavekontrol med Outlook Express 6.0.

Toppen af siden

Tydeligt forkert stavede ord er ikke markeret som stavet forkert

Der kan være flere årsager til, at forkert stavede ord ikke identificeres som stavet forkert. Kontrollér, at disse mest almindelige problemer er angivet korrekt:

Toppen af siden

Kontrollere, at det ønskede sprog er aktiveret

Hvis du vil foretage stave‑ og grammatikkontrol korrekt på et andet sprog, skal sproget være aktiveret i Microsoft Office. Hvis du har brug for et sprog, som ikke er angivet som et redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, skal du muligvis hente og installere en sprogpakke, før du kan foretage stavekontrol. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer sprog i Microsoft Office, i Angive sprogindstillinger for redigering, brugergrænseflade eller Hjælp og Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LIP (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

Kontrollere, at det korrekte sprog anvendes på teksten

Hvis der er ord, som du har skrevet på et andet sprog, der ikke foretages stavekontrol af, eller hvis disse ord markeres som stavet forkert, selvom de er stavet korrekt, er ordene muligvis identificeret med det forkerte sprog.

Gør følgende for manuelt at ændre sproget for ord eller et afsnit i Microsoft Word:

 1. Klik på Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse .

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

  Vigtigt: Hvis det ønskede sprog ikke vises over den dobbelte linje, skal du aktivere sproget, for at det er tilgængeligt til stavekontrol.

 3. Begynd at skrive.

  Bemærk: Hvis du vil skrive tegn, f.eks. omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ), cedillen på tyrkisk (Ç), eller et symbol, f.eks. fluebenet, skal du klikke på Symbol i gruppen Symboler under fanen Indsæt og derefter klikke på det tegn, du vil bruge.

 4. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog på trin 3.

 5. Du kan også vælge at udføre stave- og grammatikkontrol. Du kan få flere oplysninger om, hvor du finder stavekontrol i andre Office-programmer, under Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog.

  Bemærk: Hvis din version af Office ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrol, for det sprog, du vil bruge, skal du muligvis hente en sprogpakke. Du kan finde flere oplysninger i Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du manuelt angiver sproget for tekst i andre Office-programmer, under Skifte mellem sprog ved at indstille sproget.

Toppen af siden

Kontrollere, at ordbogen med det korrekte sprog bruges

Hvis du bruger et bestemt land/område for et sprog, f.eks. Engelsk (Sydafrika), mere end andre, kan du overveje at ændre landet/området i Kontrolpanel i Windows, så ordbogen for det pågældende land/område bruges som standard. Du kan finde flere oplysninger i Ændre standardformatet for dato, klokkeslæt, tal eller måleenheder.

Kontrollér, at den korrekte lokation er valgt i ordbogen, f.eks. Engelsk (USA) i stedet for Engelsk (Storbritannien).

Hvis du vil ændre ordbogen for et bestemt sprog i Word, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse.

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

  Vigtigt: Hvis det ønskede sprog ikke vises over den dobbelte linje, skal du aktivere sproget, for at det er tilgængeligt til stavekontrol.

  Bemærk: Hvis din version af Office ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrol, for det sprog, du vil bruge, skal du muligvis hente en sprogpakke. Du kan finde flere oplysninger i Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Hvis du vil ændre ordbogen for et bestemt sprog, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn stavekontrollen.

 2. Vælg det ønskede sprog og det ønskede sted, f.eks. Engelsk (New Zealand), under Sprog.

 3. Klik på det sprog, som skal anvendes på afsnittet med tekst, under Opfat den markerede tekst som. Hvis de sprog, du anvender, ikke vises over den dobbelte linje, skal du aktivere sprogene (slå de sprogspecifikke indstillinger til), for at de bliver tilgængelige.

Toppen af siden

Kontrollere, at afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk er markeret

Gør følgende for at markere afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk i Word:

 1. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk i dialogboksen Sprog.

 3. Gennemse de sprog, der er vist over den dobbelte linje på listen Opfat den markerede tekst som. Det er kun de sprog, der er angivet over den dobbelte linje, der kan findes i Word. Hvis de sprog, du bruger, ikke er tilgængelige, skal du aktivere redigeringssproget for at få Word til at finde dem automatisk.

Dialogboksen Sprog

Bemærkninger: 

 • Automatisk sprogregistrering kræver, at der er en sætning, der helt præcist identificerer det rigtige sprog. Det afhænger helt af længden på dine sætninger, om der er tilstrækkelig med kontekst til, at sproget kan registreres automatisk i Word, så den rigtige ordbog anvendes.

 • Ord, der staves på samme måde på en række forskellige sprog, som f.eks. "centre" på Engelsk (Storbritannien) og Fransk (Frankrig) kan forårsage, at funktionen Find sprog automatisk identificerer tekstens sprog forkert. Hvis du vil løse dette problem, kan du skrive flere ord på det ønskede sprog eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk.

Toppen af siden

Kontrollere, at afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst ikke er markeret

Afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst er muligvis markeret og forårsager typografiske fejl ved at ændre tastatursproget, efterhånden som du skriver. Prøv at skrive flere ord på det ønskede sprog, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst. Du kan finde flere oplysninger under Aktivere automatiske sprogindstillinger. Siden er evt. på engelsk.

Sådan markeres afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst.

 1. Åbn Word.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillinger.

 4. Klik på Avanceret.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst under Redigeringsindstillinger.

  Bemærk: Afkrydsningsfeltet Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst er kun synligt, når du har aktiveret en tastaturgenvej for et sprog. Hvis du ikke kan se denne indstilling, skal du aktivere et tastaturlayout for det sprog, du vil bruge.

Toppen af siden

Kontrollere, at markeringen i afkrydsningsfeltet Kontrollér ikke stavning eller grammatik

Hvis afkrydsningsfeltet Kontrollér ikke stavning eller grammatik er markeret, udføres der ikke stavekontrol af dokumenterne. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, udføres der stavekontrol af dokumentet.

Sådan fjerner du markeringen i afkrydsningsfeltet Find sprog automatisk i Word:

 1. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Kontrollér ikke stavning eller grammatik i dialogboksen Sprog.

Dialogboksen Sprog

Finde oplysninger om stavekontrol, kan du se kontrollere stavning og grammatik. Yderligere oplysninger om stavekontrol på et andet sprog, skal du se kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog.

Toppen af siden

Kontrollere, at det forkert stavede ord ikke er blevet føjet til den brugerdefinerede ordbog ved en fejl

Hvis et forkert stavet ord er blevet føjet til en brugerdefineret ordbog, skal du finde og slette ordet. Du kan få oplysninger om, hvordan du kontrollerer, om der er forkert stavede ord i en brugerdefineret ordbog, under Anvende brugerordbøger til at føje ord til stavekontrollen. Du kan få oplysninger om, hvordan du fjerner et ord fra en ordbog, under Kan jeg fjerne et ord fra ordbogen til stavekontrol i Office?

Toppen af siden

Det sprog i ordbogen, som jeg gerne vil bruge, er ikke angivet i dialogboksen Sprog

Den mest almindelige årsag til, at et sprog til ordbogen ikke vises på listen Sprog i dialogboksen Sprog , er, at sproget ikke er blevet aktiveret som et redigeringssprog, eller også er sproget ikke inkluderet i den installerede version af Microsoft Office, og der skal installeres en sprogpakke for sproget. Du kan få oplysninger om, hvordan du aktiverer et redigeringssprog, under Angive sprogindstillinger for redigering, brugergrænseflade eller Hjælp.

Dialogboksen Sprog

Toppen af siden

Jeg vil ikke have, at de røde, bølgede linjer i stavekontrollen skal vises

At slå de røde, bølgede linjer til er det samme som at slå stavekontrol til. De bølgede linjer viser de ord, der er stavet forkert. Hvis du ikke vil have vist de røde, bølgede linjer, skal du slå stavekontrol fra.

Sådan aktiverer du stave- og grammatikkontrol i Word:

 • Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 • Du kan markere afkrydsningsfeltet Kontrollér grammatik i dialogboksen Sprog, hvis du vil udføre grammatikkontrol samtidig med, at du udfører stavekontrol.

Sådan slår du stavekontrol fra i Word:

 1. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kontrollér ikke stavning eller grammatik i dialogboksen Sprog.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×