Start sidenummerering senere i dokumentet i Word til Mac

Nogle gange vil du muligvis ikke have, at sidetal i sidehovedet eller sidefoden skal være det samme som de faktiske sidenumre i dokumentet.

Vælg det scenarie, der passer bedst til, hvad du vil foretage dig:

Du vil have ikke et sidetal vist på din forside, men du vil have, at der skal stå "Side 2" på anden side

 1. På fanen Indsæt skal du klikke på Sidehoved > Rediger sidehoved (eller Sidefod > Rediger sidefod).

 2. På fanen Sidehoved-og sidefodsværktøjer – Design skal du vælge Speciel første side.

  Når du dobbeltklikker i et område med sidehoved eller sidefod, vises fanen Sidehoved og sidefod.

  Bemærk!: Speciel første side kan anvendes på den første side i en hvilken som helst sektion i dokumentet, og ikke kun på første side.

 3. I området for sidehovedet eller sidefoden skal der være et navn på den første side, hvor der står Første sidehoved. Vælg sidetallet for at fremhæve det, og tryk på Delete.

 4. Klik på Luk sidehoved og sidefod, eller tryk på Esc for at afslutte.

Den første side i dokumentet er en forside, anden side er en indholdsfortegnelse, og du vil have, at der skal stå "Side 1" på tredje side.

For at starte sidenummereringen senere i dokumentet skal du først inddele dokumentet i sektioner, fjerne sammenkædningen af sektionerne og derefter indsætte sidetal.

 1. Klik i det dokument, hvor du vil indsætte sektionsskiftet.

 2. Klik på Layout > Sideskift > Næste side.
  På fanen Layout er Næste side fremhævet

  Sørg for, at du ikke klikker på Side; dette indsætter en ny, tom side i dokumentet.

 3. Dobbeltklik på det sted i sidehoved- eller sidefodsområdet, hvor sidetallet skal være. Så åbnes fanen Sidehoved og sidefod.

 4. Klik på Kæde til forrige for at deaktivere den og fjerne sammenkædningen mellem sidehovedet eller -foden og den forrige sektion.
  På fanen Sidehoved og sidefod er Link til forrige fremhævet

 5. Klik på Sidetal > Sidetal, og vælg derefter den ønskede justering og placering.

 6. Klik på Sidetal > Formatér sidetal for at åbne dialogboksen Sidetalsformat.

 7. Hvis du vil starte nummereringen med 1, skal du klikke på Begynd med og skrive 1 (ellers anvender Word det faktiske sidetal).
  I feltet Sidetalformat, skal du begynde med = 1.

 8. Klik på OK.

 9. Når du er færdig, skal du klikke på Luk sidehoved og sidefod eller dobbeltklikke et sted uden for sidehoved- og sidefodområdet.
  På fanen Sidehoved og sidefod er Luk fremhævet

Du arbejder med en dokumentgruppe, og dit første dokument starter med "Side 1" og slutter med "Side 52". Du vil have, at den første side i det andet dokument i gruppen skal starte med "Side 53", fordi det er det næste fortløbende tal.

 1. Dobbeltklik i sidehoved- eller sidefodsområdet på en side i dokumentet.

  Word åbner sidehovedet eller sidefoden til redigering og viser fanen Sidehoved og sidefod.

  Når du dobbeltklikker i et område med sidehoved eller sidefod, vises fanen Sidehoved og sidefod.
 2. Hvis dokumentet ikke allerede har sidetal, skal du klikke på Sidetal på fanen Sidehoved og sidefod og derefter klikke på Sidetal.

  På fanen Sidehoved og sidefod skal du klikke på Sidetal i menuen Sidetal for at tilføje et sidetal.

  Word viser Sidetal, hvor du kan vælge placering og justering af sidetal. Klik derefter på OK for at føje dem til dit dokument.

  Angiv placering og juster sidetal under Sidetal.
 3. Klik på Sidetal > Formatér sidetal.

  Klik på Sidetal på fanen Sidehoved og sidefod for at formatere sidetal, og klik derefter på Formatér sidetal.
 4. Klik på Begynd med i dialogboksen Sidetalsformat, og skriv det tal, som dokumentets startside skal have.

  For at angive et sidetal for den første side skal du vælge Begynd med og derefter angive et tal.
 5. Klik på OK.

 6. Klik på Luk sidehoved og sidefod, eller dobbeltklik et sted uden for sidehoved- og sidefodsområdet, når du er færdig med at redigere sidehovedet eller sidefoden.

  Klik på Luk sidehoved og sidefod for at afslutte redigeringen af sidehovedet eller sidefoden i dit dokument.

Vælg det scenarie, der passer bedst til, hvad du vil foretage dig:

Du vil have ikke et sidetal vist på din forside, men du vil have, at der skal stå "Side 2" på anden side

 1. Dokumentelementer under fanen Sidehoved og sidefod skal du klikke på Sidetal.

  Fanen Dokumentelementer, gruppen Sidehoved og sidefod

 2. Fjern markeringen i Vis nummer på første side.

  Bemærk!: Hvis dit dokument er inddelt i sektioner, skal du markere sektionerne, hvor du vil skjule sidetallet på den første side.

Den første side i dokumentet er en forside, anden side er en indholdsfortegnelse, og du vil have, at der skal stå "Side 1" på tredje side.

 1. Klik på Kladde i menuen Vis.

 2. Klik i den sektion, hvor du vil starte sidenummerering.

  Hvis dokumentet ikke indeholder sektionsskift, kan du indsætte, slette eller ændre et sektionsskift, hvor du vil starte sidetal. I menuen Indsæt skal du pege på Sektionsskift og derefter vælge den relevante type sektionsskift.

 3. I menuen Vis skal du klikke på Sidehoved og sidefod.

 4. Klik på området for sidehoved øverst på siden eller området for sidefod nederst på siden.

 5. Dokumentelementer under fanen Sidehoved og sidefod skal du klikke på Sidetal.

  Fanen Dokumentelementer, gruppen Sidehoved og sidefod

 6. Klik på Formatér.

 7. Skriv 1 i feltet Begynd med, og klik derefter på OK.

  Tip!: 

  • Du kan nummerere hvert afsnit i et dokument enkeltvis.

  • For at undlade at udskrive sidetallet på den første side i en sektion skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis tal på første side i dialogboksen Sidetal.

Du arbejder med en dokumentgruppe, og dit første dokument starter med "Side 1" og slutter med "Side 52". Du vil have, at den første side i det andet dokument i gruppen skal starte med "Side 53", fordi det er det næste fortløbende tal.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Dokumentelementer under fanen Sidehoved og sidefod skal du klikke på Sidetal.

  Fanen Dokumentelementer, gruppen Sidehoved og sidefod

 3. Klik på Formatér.

 4. I feltet Begynd med skal du skrive et tal. Klik derefter på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis dit dokument er inddelt i sektioner, skal du klikke på den sektion, hvor du vil ændre første sidetal.

  • Du kan nummerere hvert afsnit i et dokument enkeltvis.

Se også

Tilføj eller fjern sidetal

Tilføj sidetal i eksisterende sidehoved eller sidefod

Tilføj sidetal X af Y i et dokument

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×