Start en direct mail-kampagne med Publisher

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Direct mail-kampagner er en god måde at tiltrække nye kunder på eller bede dine bedste kunder om flere forretninger.

Når du planlægger din aktuelle marketingkampagne, skal du besvare følgende spørgsmål:

 • Hvilke kunder er din målgruppe?

 • Hvad er formålet med din marketing?

 • Hvad er meddelelsen med din marketing?

Når du har svarene på disse spørgsmål, er du klar til at bruge Microsoft Office Publisher 2007 til at udvikle dit indhold og oprette dine direct mail-publikationer.

Hvad vil du foretage dig?

Udvikle indholdet

Vælge den rigtige publikationstype for din kampagne

Vælge et design til publikationen

Klargøre udsendelsen af publikationen og spore svarene

Udvikle indholdet

Før du vælger publikationstypen og dens design, skal du sørge for, at du kender meddelelsen og formålet med direct mail-kampagnen. Når du udvikler indholdet, skal du muligvis ændre designet for at give plads til tekst og billeder og omvendt. Du kan få hjælp til at udarbejde indhold under Tip til, hvordan du skriver effektive marketingpublikationer og Tip til, hvordan du arbejder med billeder.

Øverst på siden

Vælge den rigtige publikationstype for din kampagne

I Office Publisher 2007 kan du vælge mellem en lang række publikationstyper, herunder postkort, løbesedler, kort, brevpapir, brochurer og mails.

Du kan også kombinere flere publikationer i én direct mail-pakke til at få en række forskellige oplysninger ud til et bredt publikum.

Postkort

Postkort er en af de ældste metoder til at nå kunder direkte. De er også et af de mest økonomiske direct mail-marketingmaterialer at producere.

Brug postkort til:

 • Annoncere et salg

 • Invitere kunder til en særlig begivenhed

 • Offentliggøre en flytning

 • Tilbyde en gratis prøve eller rabat

Opbygge forventning, oprette en meddelelse eller afsløre et tilbud med en række postkort ved at sende hvert postkort et par dage eller uger fra hinanden. Publisher giver dig mere end 150 foruddefineret postkort at vælge mellem.

Løbesedler

Hvis du har flere oplysninger at sende til kunder, end et postkort kan indeholde, skal du bruge en løbeseddel. Som regel er løbesedler mindre formelle end postkort, og de lige så nemme og endnu mere økonomiske at producere. De er udviklet til at kunne være på et fuldt ark papir, og der kan skrives på begge sider for at medtage to til fire gange flere oplysninger end et postkort. Hemmeligheden er at sikre, at du ikke forvirrer dine kunder ved at inkludere for mange oplysninger. Hold dit indhold på linje med målet for din direct mail.

Løbesedler er ideelle, når du vil:

 • Angive et kort og en kørselsvejledning

 • Vise særlige priser

 • Profilere nye produkter

Du kan vælge mellem 145 Løbeseddel design, som kan tilpasses ved at tilføje en kupon, en ordreformular eller en tilmeldingsblanket.

Kort og brevpapir

Et personligt, underskrevet kort eller brev viser taknemmelighed og får kunderne til at føle sig værdsatte. Her er nogle ideer til, hvordan du bruger kort og breve til at målrette dine direct mail-mål:

 • Send et brev på virksomhedens brevpapir for at introducere din virksomhed og foreslå yderligere kontakt. Tilbyd en særlig rabat til kunder, som tager brevet med til din virksomhed, eller inkluder et gavekort.

 • Tilpas virksomhedens brevpapir ved at gøre sidehovedet og logoet mindre, ved at bruge papir med en blød farve eller struktur, tilføje baggrundsgrafik som et vandmærke og underskrive brevet med håndskrift.

 • Brug feriekort til at sende en sæsonbestemt meddelelse, og inkluder et visitkort med en særlig rabat på bagsiden.

 • Send et kort i stedet for et postkort eller en løbeseddel for at annoncere et salg eller en særlig begivenhed eller invitere kunderne til en butiksåbning.

 • Send kort som tak for tidligere handler.

  Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af kort i Henvend dig til kunder og venner med Publisher-kort.

Brochurer

Brochurer er ideelle til at introducere virksomheden og dens produkter og tjenester til nye kunder. Du kan sende brochurer uden ekstra omkostninger ved at bruge konvolutter ved at tilføje dine kunders postadresser på bagsiden. Du kan også distribuere brochurer på din egen eller andre virksomheder.

Brochuredesignet i Publisher giver dig mulighed for at inddele siden i tre eller fire felter. Du kan også tilpasse en brochure ved at tilføje en bestillings-, tilmeldings- eller svarformular.

Her er et par ideer til brug af brochurer som direct mail-elementer:

 • Medtag et firmaprofil som del af felterne på for- og bagsiden, og tilføj en del af dit produktkatalog på indersiden.

 • Vis de produkter og tjenester, som du tilbyder. Sørg for at medtage en ordreformular og instruktioner i, hvordan man ringer for at bestille.

 • Føj en kupon fra Publishers designgalleri til en af brochurens felter.

  1. Klik på Objekt i Designgalleri på menuen Indsæt.

  2. Klik på Kuponer under Kategorier.

  3. Vælg kuponen og andre ønskede indstillinger, og klik derefter på Indsæt objekt.

   Hvis du vil ændre størrelsen på kuponen, skal du trække en kuponens hjørnehåndtag.

Du kan finde flere oplysninger om udvikling af en brochure til din virksomhed, i Opret brochurer, der hjælper dig med at sælge, i Publisher.

Publikationspakke

Hvis du vil sende en masse oplysninger og appellere til det bredeste udvalg af kundeinteresser, kan du kombinere flere marketingmaterialer i én direct mail-pakke.

postkort og brochure med Contoso-landskabsdesign

Du kan f.eks. udføre én eller flere af følgende handlinger:

 • Oprette en brochure med en prisliste, der viser firmaets produkter og inkludere den i et nyhedsbrev, som giver kunder et bredere billede af din virksomhed og dens fremtidige vækst.

 • Sende et nyhedsbrev sammen med et komplet virksomhedskatalog.

 • Sende en pakke, som indeholder et signeret brev på virksomhedens brevpapir, en brochure, der beskriver din virksomhed, og et postkort, som tilbyder en særlig introduktionsrabat.

Mail

Ved hjælp af mail kan du tilpasser en målgruppe, som kan være vanskelig at nå gennem andre metoder. Når du bruger mailfletning, kan du sende en mere personlig mail til hver modtager. Du kan endda konvertere andre publikationer, som du opretter til mails, til et mere ensartet marketingkampagne.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger mail som en del af din marketingkampagne, i Tip til mailmarketing.

Øverst på siden

Vælge et design til publikationen

Når du beslutter dig for en publikationstype, skal du vælge et design. Du kan bruge:

 • En af mange foruddefinerede publikationer der er tilgængelige for hver publikationstype.

 • Et sæt af koordinerede design med det samme udseende på tværs af mange publikationstyper. Det er nyttigt, hvis du opretter en publikationspakke, og det hjælper dig med at etablere din firmaidentitet og dit brand.

 • En af de nye skabeloner, som er tilgængelig på webstedet Microsoft Office Online.

 • En publikation, som du designer fra bunden.

Bruge en foruddesignet publikation

 1. Start Publisher, og klik derefter på en af publikationstyperne på listen Publikationstyper. Du kan f.eks. klikke på Brochurer.

 2. Klik på det ønskede design i kataloget Brochurer, vælg eventuelt andre indstillinger, f.eks. et farveskema, et skrifttypeskema eller et firmaoplysningssæt, og klik derefter på Opret.

  Bemærk!: Se oprette og ændre skrifttypeskemaer for et professionelt udseende og oprette, ændre eller fjerne firmaoplysningerkan finde flere oplysninger om skrifttypeskemaer og firmaoplysningssæt.

Bruge et sæt af koordinerede designs

Office Publisher 2007 indeholder sæt med forskellige typer af publikationer, der deler et enkelt ensartet design. Du kan f.eks. oprette brochurer, visitkort, postkort, brevhoveder, konvolutter, løbesedler og nyhedsbreve, som alle bruger Brokade-designet.

Du kan vælge et design, der er koordineret på tværs af publikationstyper, eller du kan oprette en ny publikation ud fra en publikation, du allerede har oprettet. Gør et af følgende:

Vælg et design, der er koordineret på tværs af publikationstyper

 1. Start Publisher, og klik derefter på en af publikationstyperne på listen Publikationstyper. Du kan f.eks. klikke på Postkort.

 2. Klik på det ønskede design i kataloget Postkort, notér navnet på designet (f.eks. Brokade), og klik derefter på den ønskede størrelse.

 3. Når du opretter andre publikationstyper, skal du vælge det samme designnavn. Hvis du f.eks. vil oprette en brochure, skal du klikke på Brokade i kataloget Brochurer.

  Tip!: Du kan bruge et unikt design til en direct mail-publikation og stadig bevare det farveskema og de skrifttyper, der afspejler din virksomheds identitet. Klik på Farveskemaer på menuen Format, mens den publikation, du vil bruge, er åben. Vælg det farveskema, du bruger til din virksomhed, under Anvend et farveskema. Klik på Skrifttypeskemaer på menuen Format. Vælg det farveskema, du bruger til din virksomhed, under Anvend et skrifttypeskema.

 4. Vælg evt. andre indstillinger, f.eks. farveskema, skrifttypeskema eller et andet firmaoplysningssæt, og klik derefter på Opret.

  Bemærk!: Du kan få yderligere oplysninger om skrifttypeskemaer og firmaoplysningssæt i følgende afsnit: Oprette og ændre skrifttypeskemaer for at opnå et professionelt udseende og Oprette, ændre eller fjerne firmaoplysninger.

Opret en ny publikation ud fra en, du allerede har oprettet

 1. Åbn den publikation, du allerede har oprettet, i Publisher.

 2. Klik på Skift skabelon under publikationstype-indstillinger i opgaveruden Formater publikation.

  Hvis du f.eks. baserer en ny publikation på et visitkort, du har oprettet, skal du klikke på Skift skabelon under Visitkortindstillinger.

 3. Klik på en publikationstype i dialogboksen Skift skabelon. Klik f.eks. på Brochurer.

 4. Klik på det design, som du har anvendt til den oprindelige publikation, og klik derefter på OK.

  Vigtigt!: Hvis du allerede har føjet indhold til publikationen, kan du vælge at anvende ændringerne til den eksisterende publikation i dialogboksen Skift skabelon eller at oprette en ny. Hvis du vælger at oprette en ny publikation, lukkes den publikation, du arbejdede på, og den gemmes ikke. Sørg for at gemme den publikation, du arbejder i øjeblikket på, før du klikker på Skift skabelon. Du kan også klikke på Annuller for at gå tilbage til den forrige publikation.

 5. Gennemgå det ekstra indhold.

  De elementer, der ikke falder inden for det valgte design, vises under Ekstra indhold i opgaveruden Formater publikation. Hvis der vises et element under Ekstra indhold, skal du klikke på pilen til højre for elementet og gøre et af følgende:

  • Klik på Indsæt, hvis du vil indsætte ekstra indhold i publikationen.

  • Klik på Slet, hvis du vil slette de ekstra indhold.

  • Klik på Flyt til indholdsbibliotek, hvis du vil føje det ekstra indhold til bibliotekets indhold.

Brug en skabelon fra Office Online-webstedet

Vigtigt!: Du skal have forbindelse til internettet, inden du kan søge efter Office Online- efter Publisher-skabeloner.

 1. Start Publisher, og klik derefter på en af publikationstyperne på listen Publikationstyper. Du kan f.eks. klikke på Postkort.

 2. Gør et af følgende:

  • Klik på Se skabeloner fra Microsoft Office Online i kataloget Postkort. Hvis der vises en katalogunderoverskrift, f.eks Marketing eller Fast ejendom, skal du klikke på den for at få vist de tilgængelige skabeloner.

  • Skriv et nøgleord i boksen Søg efter skabeloner. Skriv f.eks. postkort. Vælg På Microsoft Office Online i den næste boks, og klik derefter på den grønne knap Søg.

   Bemærk!: Feltet Søg efter skabeloner findes over katalogoverskriften.

 3. Klik på den ønskede skabelon, og klik derefter på Opret.

Bruge et design, du opretter fra bunden

 1. Start Publisher, og klik derefter på en af publikationstyperne på listen Publikationstyper. Klik f.eks. på Kort.

 2. Klik på Tomme størrelser i kataloget Kort under overskriften Kort, og klik derefter på den ønskede størrelse.

 3. Vælg evt. andre indstillinger, f.eks. farveskema, skrifttypeskema eller et andet firmaoplysningssæt, og klik derefter på Opret.

  Bemærk!: Du kan få yderligere oplysninger om skrifttypeskemaer og firmaoplysningssæt i følgende afsnit: Oprette og ændre skrifttypeskemaer for at opnå et professionelt udseende og Oprette, ændre eller fjerne firmaoplysninger.

Øverst på siden

Klargøre udsendelsen af publikationen og spore svarene

Ligegyldigt hvor intelligent din udsendelse er, så vil den have lille effekt, hvis du sender den til de forkerte personer. Du får mest ud af din marketingkampagne, hvis du nøje udvælger kundenavne på din adresseliste og målretter dine udsendelser mod de kunder, der er interesseret i dit tilbud.

Når du har udvalgt navnene på adresselisten, kan Office Publisher 2007 hjælpe dig med at oprette, administrere og gemme en enkelt kundeliste ved at kombinere og redigere kundelister fra flere datakilder. Yderligere oplysninger om at forberede og finjustere din adresseliste finder du i Tip til adresselister.

Office Publisher 2007 gør det nemt at tilpasse hvert direct mail-element til den enkelte modtager – f.eks, med kundens navn og adresse, en personlig hilsen eller oplysninger om kundens seneste besøg. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilpasser direct mail-publikationer, i Tip til, hvordan du tilpasser publikationen.

Hvis du sporer de reaktioner, du modtager på din marketingkampagne, og finder ud af, hvad der har foranlediget disse reaktioner, kan du identificere, hvilke taktikker der har virket, og hvilke der ikke har. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du effektivt sporer reaktioner på dine Direct Mail-kampagner, i Tip til, hvordan du sporer effektiviteten.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×