Specifikationer i Access 2010

Denne artikel indeholder

Databasespecifikationer

Projektspecifikationer

Databasespecifikationer

Følgende liste over tabeller gælder for Microsoft Access 2010 og databaser i Access 2007:

Generelt

Attribut

Maksimum

Filstørrelse på Access-database (.accdb)

2 gigabyte, minus plads til systemobjekter

Bemærk: BEMÆRK! Selvom den maksimale størrelse for en enkelt databasefil er 2 GB, kan du omgå denne begrænsning ved at bruge en opdelt database. En front end-databasefil kan pege på tusinder af back end-databasefiler, som hver især kan være på op til 2 GB. Se emnet Opdele en database hvis du vil have flere oplysninger.

Antal objekter i en database

32.768

Antal moduler (inklusive formularer og rapporter, hvor egenskaben HarModul er angivet til Sand)

1.000

Antal tegn i et objektnavn

64

Antal tegn i en adgangskode

20

Antal tegn i et bruger- eller gruppenavn

20

Antal samtidige brugere

255

Tabel

Attribut

Maksimum

Antal tegn i et tabelnavn

64

Antal tegn i et feltnavn

64

Antal felter i en tabel

255

Antal åbne tabeller

2048. Det faktiske antal kan være lavere på grund af tabeller, der er åbnet internt af Access

Tabelstørrelse

2 gigabyte minus plads til systemobjekter

Antal tegn i et felt af typen Tekst

255

Antal tegn i et felt af typen Notat

65.535 ved angivelse af data gennem brugerfladen.
2 gigabyte tegnlager ved angivelse af programmeringsdata

Størrelsen på et felt af typen OLE-objekt

1 gigabyte

Antal indeks i en tabel

32

Antal felter i et indeks

10

Antal tegn i en valideringsmeddelelse

255

Antal tegn i en valideringsregel

2.048

Antal tegn i en tabel- eller feltbeskrivelse

255

Antal tegn i en post (eksklusive felter af typen Notat og OLE-objekt), når egenskaben UnicodeCompression for feltet er angivet til Ja

4.000

Antal tegn i en feltegenskabsindstilling

255

Forespørgsel

Attribut

Maksimum

Antal tvungne relationer

32 pr. tabel minus det antal af indeks, der findes i tabellen for felter eller kombinationer af felter, som ikke vedrører relationer*

Antal tabeller i en forespørgsel

32*

Antal joins i en forespørgsel

16*

Antal felter i et postsæt

255

Størrelsen på et postsæt

1 gigabyte

Sorteringsbegrænsning

255 tegn i et eller flere felter

Antal niveauer i indlejrede forespørgsler

50*

Antal tegn i en celle i forespørgselsgitteret

1.024

Antal tegn for en parameter i en parameterforespørgsel

255

Antal forekomster af operatoren AND i en WHERE- eller HAVING-delsætning

99*

Antal tegn i en SQL-sætning

Ca. 64.000*

*Maksimumværdierne kan være lavere, hvis forespørgslen omfatter opslagsfelter med flere værdier.

Formular og rapport

Attribut

Maksimum

Antal tegn i en etiket

2.048

Antal tegn i en tekstboks

65.535

Formular- eller rapportbredde

55,87 cm (22")

Sektionshøjde

55,87 cm (22")

Højden på alle sektioner plus sektionsoverskrifter (i designvisning)

508 cm (200")

Antal niveauer i indlejrede formularer eller rapporter

7

Antal felter eller udtryk, du kan sortere eller gruppere efter i en rapport

10

Antal hoveder og fødder i en rapport

1 rapporthoved/fod,
1 sidehoved/fod
, 10 gruppehoveder/fødder

Antal skrevne sider i en rapport

65.536

Antal kontrolelementer og sektioner, du kan tilføje i formularens eller rapportens levetid

754

Antallet af tegn i en SQL-sætning, der tjener som egenskaben Postkilde (Recordsource) eller Rækkekilde (Rowsource) for en formular, rapport eller et kontrolelement (både .accdb og .adp)

32.750

Makro

Attribut

Maksimum

Antal handlinger i en makro

999

Antal tegn i en betingelse

255

Antal tegn i en kommentar

255

Antal tegn i et handlingsargument

255

Toppen af siden

Projektspecifikationer

Følgende liste over tabeller gælder for Access 2010 og projekter i Access 2007:

Generelt

Attribut

Maksimum

Antal objekter i et Access-projekt (.adp)

32.768

Antal moduler (inklusive formularer og rapporter, hvor egenskaben HarModul er angivet til Sand)

1.000

Antal tegn i et objektnavn

64

Antal kolonner i en tabel

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 og 2005)

Microsoft SQL Server-database

Specifikationerne for den maksimale kapacitet for Microsoft SQL Server er beskrevet i dokumentationen til SQL Server.

Formular og rapport

Attribut

Maksimum

Antal tegn i en etiket

2.048

Antal tegn i en tekstboks

65.535

Formular- eller rapportbredde

55,87 cm (22")

Sektionshøjde

55,87 cm (22")

Højden på alle sektioner plus sektionsoverskrifter (i designvisning)

508 cm (200")

Antal niveauer i indlejrede formularer eller rapporter

7

Antal felter eller udtryk, du kan sortere eller gruppere efter i en rapport

10

Antal hoveder og fødder i en rapport

1 rapporthoved/fod,
1 sidehoved/fod
, 10 gruppehoveder/fødder

Antal skrevne sider i en rapport

65.536

Antal kontrolelementer og sektioner, du kan tilføje i formularens eller rapportens levetid

754

Antallet af tegn i en SQL-sætning, der tjener som egenskaben Postkilde (Recordsource) eller Rækkekilde (Rowsource) for en formular, rapport eller et kontrolelement (både .accdb og .adp)

32.750

Makro

Attribut

Maksimum

Antal handlinger i en makro

999

Antal tegn i en betingelse

255

Antal tegn i en kommentar

255

Antal tegn i et handlingsargument

255

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×