Spam- og virusbeskyttelse i Office 365 Small Business

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Spamfiltrering og virusbeskyttelse udføres automatisk på alle indgående og udgående mailmeddelelser af Microsoft Exchange Online Protection (EOP), som er den antispam- og antimalwaretjeneste, der følger med Office 365. EOP-tjenesten anvender filtre og scanning i flere lag for at beskytte din organisation mod trusler i mails.

Selvom der ikke kræves nogen administratorkonfiguration eller administration af Office 365 Small Business, kan du tilpasse indstillingerne for uønsket post for organisationen. Individuelle brugere kan også administrere indstillinger for uønsket post for deres egen postkasse. Hvis du vil vide mere, skal du seHvordan kan den enkelte bruger administrere spam?.

Bemærk: Denne fremgangsmåde gælder kun for Office 365 Small Business, som ikke længere kan købes. Hvis du bruger en anden Office 365-plan, skal du se Administrere transportregler.

Denne artikel indeholder

Hvordan fungerer spamfiltrering?

Hvordan kan den enkelte bruger administrere spam?

Hvordan kan jeg tilpasse antispamindstillingerne for min organisation?

Åbne antispamindstillingerne

Tilpasse antispamindstillingerne

Hvordan kan jeg lade brugere administrere deres meddelelser, som er i spamkarantæne?

Værd at vide om masseforsendelser og spamfiltrering

Hvordan fungerer virusbeskyttelse?

Hvordan fungerer spamfiltrering?

Alle meddelelser, både indgående og udgående, får tildelt et konfidensniveau for spam baseret på sandsynligheden for, at meddelelsen er spam. Afhængigt af konfidensniveauet kan en indgående meddelelse blive overført direkte til mappen Uønsket mail. Alle indholdsfiltrerede meddelelser videresendes som standard til brugerens mappe med uønsket mail. Hvis konfidensniveauet antyder, at en udgående meddelelse er spam, dirigeres den enten gennem mængden af mail med høj risiko, eller den sendes tilbage og leveres ikke. Hvis meddelelsen ikke leveres, modtager afsenderen en meddelelse, som kaldes en besked om leveringstatus, hvor der står, at meddelelsen ikke blev leveret.

Bemærkninger: Alle i din organisation kan bruge leveringsrapporter i Outlook Web App til at kontrollere leveringsstatussen for de meddelelser, de har sendt eller modtaget. Hvis en person f.eks. har sendt en meddelelse til fem personer, kan vedkommende kontrollere statussen for levering af meddelelsen til hver enkelt person.

Hvis en bruger har brug for hjælp til at foretage fejlfinding i forbindelse med levering af mails, kan vedkommende sende leveringsrapporten til sin Office 365-administrator. En administrator kan foretage fejlfinding af maillevering ved hjælp af værktøjet til sporing af meddelelser i Exchange Online. En administrator kan du også skrive et spørgsmål i Office 365 community eller kontakte kundesupport ved at udfylde en serviceanmodning.

Hvordan kan den enkelte bruger administrere spam?

Visse spamindstillinger kan administreres fra brugerens egen postkasse i Outlook eller Outlook Web App.

Hvordan kan jeg tilpasse antispamindstillingerne for min organisation?

Du tilpasser antispamindstillinger ved at administrere politikker for indholdsfiltre. Du kan redigere standardpolitikken for indholdsfiltre for hele virksomhedens filterindstillinger. Du kan også oprette brugerdefinerede politikker for indholdsfiltre og anvende dem på bestemte brugere, grupper eller domæner i organisationen. Brugerdefinerede politikker tilsidesætter altid standardpolitikken, men du kan ændre prioriteten (rækkefølgen) af dine brugerdefinerede politikker.

Indstillinger for indholdsfiltre omfatter at vælge den handling, der skal udføres for meddelelser, der identificeres som spam, og at vælge, om du vil filtrere meddelelser, som er skrevet på bestemte sprog, eller som sendes fra bestemte lande eller områder. Du kan desuden aktivere avancerede indstillinger for spamfiltrering, hvis du vil have en mere aggressiv tilgang til indholdsfiltrering. Indstillinger for politikker til filtrering af indhold anvendes kun på indgående meddelelser.

Åbne antispamindstillingerne

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. I Office 365 skal du vælge Administrator. Eller vælg appstarteren Startikon for Office 365-app , og vælg derefter Administrator.

  Navigeringsindstillinger i Office 365
 3. Vælg Serviceindstillinger > Mail, kalender og kontakter.

 4. Under Spamfiltrering skal du klikke på Rediger eller opret politikker for filtrering af uønsket indhold.

Hvis du er administrator for en anden Office 365-plan, kan du finde indstillingerne for filtrering af indhold direkte via Exchange Administration.

Tilpasse antispamindstillingerne

 1. Gør et af følgende i vinduet Indholdsfilter:

 2. Dobbeltklik på standardpolitikken for at redigere denne politik for hele virksomheden.

 3. Klik på Tilføj for at oprette en ny brugerdefineret politik for indholdsfiltrering, som kan anvendes for brugere, grupper og domæner i organisationen. Du kan også redigere eksisterende brugerdefinerede politikker ved at dobbeltklikke på dem.

 4. Du skal kun angive et navn til brugerdefinerede politikker. Du kan eventuelt også angive en mere detaljeret beskrivelse. Du kan ikke omdøbe standardpolitikken.

  Bemærk: Når du opretter en ny politik, vises alle konfigurationsindstillinger på et enkelt skærmbillede, hvorimod du skal navigere gennem forskellige skærmbilleder, når du redigerer en politik. Indstillingerne er de samme i begge tilfælde, men i resten af denne fremgangsmåde beskrives det, hvordan du få adgang til disse indstillinger, når du redigerer en politik.

 5. Klik på menupunktet Handlinger for at vælge den handling, der skal udføres for en meddelelse for hvert konfidensniveau (Spam, der mistænkes for at være spam, eller Spam med høj genkendelsessikkerhed, der betragtes som værende spam). De mulige værdier er:

  • Slet meddelelse   Sletter hele meddelelsen, inklusive alle vedhæftede filer.

  • Anbring meddelelse i karantæne   Sender meddelelsen til karantæne i stedet for til de tilsigtede modtagere. Hvis du vælger denne indstilling, skal du i feltet Behold spam i (dage) angive antallet af dage, denne spammeddelelse skal være i karantæne. Den slettes automatisk, når tiden er gået. Standardværdien er 15 dage, hvilket er den maksimale værdi. Minimumsværdien er 1 dag.

  • Flyt meddelelsen til mappen Uønsket mail   Sender meddelelsen til mappen Uønsket mail for de angivne modtagere. Dette er standardhandlingen for begge konfidensniveauer.

  • Tilføj X-brevhoved   Sender meddelelsen til de angivne modtagere, men der tilføjes X-brevhovedtekst i meddelelsens brevhoved, så den identificeres som spam. Ved hjælp af denne tekst som id kan du vælge at oprette regler for at filtrere eller omdirigere meddelelserne efter behov. Du kan tilpasse X-brevhovedteksten ved hjælp af inputfeltet Tilføj denne X-brevhovedtekst.

  • Foranstil emnelinjen med tekst   Sender meddelelsen til modtagerne, men indsætter en tekst i emnelinjen, som du angiver i inputfeltet Brug dette præfiks i emnelinjen. Ved hjælp af denne tekst som id kan du vælge at oprette regler for at filtrere eller omdirigere meddelelserne efter behov.

  • Omstil meddelelse til mailadresse   Sender meddelelsen til en udpeget mailadresse i stedet for til de tilsigtede modtagere. Angiv "omdirigeringsadressen" i feltet Omstil til denne mailadresse.

 6. Klik på menuelementet International spam for at filtrere mails, som er skrevet på bestemte sprog, eller som sendes fra bestemte lande eller områder. Tjenesten anvender den konfigurerede handling.

  1. Markér afkrydsningsfeltet Filtrer mails, som er skrevet på følgende sprog for at aktivere denne funktion. Klik på Tilføj, og klik derefter i dialogboksen for at foretage dine valg (mulighed for fire markeringer). Klik på OK for at vende tilbage til ruden International spam.

  2. Markér afkrydsningsfeltet Filtrer mails, som sendes fra følgende lande eller områder for at aktivere denne funktion. Klik på Tilføj, og klik derefter i dialogboksen for at foretage dine valg (mulighed for fire markeringer). Klik på OK for at vende tilbage til ruden International spam.

 7. Klik på menupunktet Avancerede indstillinger for at vælge Til, Fra eller Test for hver avancerede indstilling for spamfiltrering.

  1. Til   Meddelelser filtreres aktivt i overensstemmelse med reglen, som er knyttet til denne indstilling. Meddelelser markeres enten som spam, eller deres spampointtal øges, afhængigt af hvilke indstillinger du aktiverer.

  2. Fra   Der udføres ikke nogen handling for de meddelelser, der opfylder spamfilterkriterierne. Alle indstillinger er som standard slået fra.

  3. Test   Der udføres ikke nogen handling for de meddelelser, der opfylder spamfilterkriterierne. Meddelelser kan mærkes med et X-brevhoved, før de leveres til den relevante modtager. Dette X-brevhoved gør det muligt at angive, hvilken ASF-indstilling der blev matchet, og hvad der ville ske, hvis indstillingen blev slået til. Hvis du har angivet Test for nogen af de avancerede indstillinger, kan du konfigurere følgende indstillinger for testtilstand til at blive anvendt, når der er match på en testaktiveret indstilling:

  4. Ingen   Ingen testtilstandshandling på meddelelsen. Dette er standardværdien.

  5. Tilføj standardteksten for test i X-brevhovedet   Hvis du vælger denne indstilling, sendes meddelelsen til de angivne modtagere, men der tilføjes et særligt X-brevhoved i meddelelsen, som identificerer den som matchet med en bestemt avanceret indstilling for spamfiltrering.

  6. Send en meddelelse som Bcc til denne adresse   Hvis du vælger denne indstilling sendes der en kopi af meddelelsen som "blind carbon copy" til den mailadresse, du angiver i inputfeltet.

 8. I forbindelse med brugerdefinerede politikker skal du klikke på menuelementet Anvend på og derefter oprette en betingelsesbaseret regel for at angive, hvilke brugere, grupper og/eller domæner denne politik skal anvendes på. Du kan oprette flere betingelser, hvis bare de er entydige.

  • Vælg Modtageren er for at vælge brugere. I den efterfølgende dialogboks skal du vælge én eller flere afsendere fra virksomheden på listen og derefter klikke på Tilføj. Hvis du vil tilføje afsendere, som ikke er på¨listen, skal du skrive deres mailadresser og klikke på Kontrollér navne. I dette felt kan du også bruge jokertegn for flere mailadresser (eksempel: *@domænenavn). Når du er færdig med dine valg, skal du klikke på OK for at vende tilbage til hovedskærmen.

  • Hvis du vil vælge grupper, skal du vælge Modtageren er medlem af og derefter vælge eller angive grupperne i den efterfølgende dialogboks. Klik på OK for at vende tilbage til hovedskærmen.

  • Hvis du vil vælge domæner, skal du vælge Modtagerdomænet er og derefter tilføje domæner i den efterfølgende dialogboks. Klik på OK for at vende tilbage til hovedskærmen.

 9. Du kan oprette undtagelser i reglen, f.eks. kan du filtrere meddelelser fra alle domæner med undtagelse af et bestemt domæne. Klik på Tilføj undtagelse, og opret derefter dine undtagelsesbetingelser på samme måde, som du oprettede de andre betingelser.

 10. Klik på Gem. Der vises en oversigt over politikindstillinger i højre rude.

  Tip!:  Overvej følgende, når du administrerer politikker for filtrering af indhold i organisationen:

  • Aktivering og deaktivering af politikker   Du kan markere eller fjerne markeringen af afkrydsningsfelterne i kolonnen AKTIVERET for at aktivere eller deaktivere de brugerdefinerede politikker. Alle politikker er aktiveret som standard, og standardpolitikken kan ikke deaktiveres.

  • Sletning af politikker   Hvis du vil slette en brugerdefineret politik, skal du markere politikken, klikke på Slet og derefter bekræfte, at du vil slette politikken. Standardpolitikken kan ikke slettes.

  • Prioritering af politikker   Brugerdefinerede politikker tilsidesætter altid standardpolitikken. Brugerdefinerede politikker kører i den modsatte rækkefølge af, hvordan du har oprettet dem (fra ældste til nyeste), men du kan ændre prioriteten (rækkefølgen) for dine brugerdefinerede politikker ved at klikke på pil op og pil ned. Politikken med en PRIORITET på 0 kører først efterfulgt af 1, 2 osv.

Toppen af siden

Hvordan kan jeg lade brugere administrere deres meddelelser, som er i spamkarantæne?

Du kan konfigurere beskeder om spam til slutbrugeren for hele virksomhedens politik for filtrering af indhold eller for politikker for filtrering af indhold, der anvendes på domæner. Hvis du aktiverer beskeder om spam til slutbrugeren, kan dine slutbrugere selv administrere deres egne meddelelser, som er i spamkarantæne.

Beskeder om spam til slutbrugeren indeholder en liste over alle spammeddelelser i karantæne, som slutbrugeren har modtaget inden for en periode, du konfigurerer (du kan angive en værdi mellem 1 og 15 dage). Du kan også konfigurere det sprog, som beskeden om meddelelser er skrevet på. Efter at have modtaget en besked om en meddelelse kan slutbrugeren klikke for at flytte spammailen til sin indbakke eller rapportere spammailen som Ikke uønsket, hvorefter den så sendes til Microsoft Spam Analysis Team.

 1. Vælg den politik for filtrering af indhold, som du vil aktivere beskeder om spam til slutbrugeren for (de er deaktiveret som standard).

 2. I højre rude, hvor oversigtsoplysninger om din politik vises, skal du klikke på linket Konfigurer beskeder om spam til slutbrugere.

 3. I den efterfølgende dialogboks kan du konfigurere følgende indstillinger:

  1. Aktivér beskeder om spam til slutbruger   Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere beskeder om spammeddelelser for denne politik. Hvis denne politik derimod er aktiveret, kan du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt for at deaktivere beskeder om spam til slutbrugeren for denne politik.

  2. Send beskeder om spam til slutbruger hver (dage)   Angiv, hvor ofte der skal sendes beskeder om spam til slutbrugeren. Standardindstillingen er 3 dage. Du kan angive mellem 1 og 15 dage. Hvis du f.eks. angiver 7 dage, vil meddelelsen indeholde en liste over alle meddelelser til denne bruger inden for de seneste 7 dage, som er blevet anbragt i spamkarantæne i stedet.

  3. Meddelelsessprog   Vælg det sprog på rullelisten, som beskeder om spam til slutbrugere for denne politik skal skrives på.

 4. Klik på Gem. Der vises en oversigt over dine indstillinger for politikker for filtrering af indhold i højre rude, herunder dine indstillinger for beskeder om spam til slutbrugere.

Toppen af siden

Værd at vide om masseforsendelser og spamfiltrering

 • Indgående mail   Du kan komme ud for, at nogle massemails, f.eks. nyhedsbreve, du abonnerer på, eller meddelelser fra store virksomheder eller sociale netværk ender i mappen Uønsket mail. Hvis du vil have leveret disse meddelelser i din indbakke, skal du sørge for at føje afsenderen til listen over afsendere, der er tillid til i Outlook eller Outlook Web App.

 • Udgående mail   For at forhindre udgående spamming overvåger tjenesten mængden af udgående mail pr. forbindelse og lægger begrænsninger på forbindelsen, når der registreres mistænkelige mængder af udgående mail. Grænsen for antallet af udgående meddelelser, der sendes via EOP, er høj nok til at sikre, at den normale mailkommunikation ikke behandles som spam. Den bedste måde at sende meddelelser til en stor gruppe brugere eller eksterne kontakter på er at bruge distributionsgrupper, som er gemt i organisationens delte adressebog. Distributionsgruppen behandles som én modtager. Hvis du vil sende kommercielle massemails i stedet for at sende udgående meddelelser via EOP, anbefaler vi, at du enten bruger en tredjepartsudbyder af mailtjenester.

Hvordan fungerer virusbeskyttelse?

Exchange Online Protection bekæmper malware, herunder virus og spyware. Virus inficerer andre programmer og data, og det kan spredes til hele computeren i sin jagt på programmer, der kan inficeres. Spyware er malware, som indsamler dine personlige oplysninger, f.eks. logonoplysninger og persondata og sender det tilbage til vedkommende, der har oprettet malwaren.

EOP-tjenesten anvender malwarebeskyttelse i flere lag, som er udviklet til at opfange al kendt malware, der sendes ind og ud af organisationen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×