Sortere poster med skelnen mellem store og små bogstaver i sorteringsrækkefølgen

Microsoft Office Access 2007 sorterer poster i stigende eller faldende rækkefølge uden at skelne mellem store og små bogstaver, men ved hjælp af nogle få linjer VBA-kode (Visual Basic for Applications) kan du sortere tekst efter ASCII-tegnværdien. Ved sortering på ASCII-tegnværdien skelnes der mellem store og små bogstaver i sorteringsrækkefølgen.

Oplysningerne i den følgende tabel viser, hvordan stigende sorteringsrækkefølge i Access adskiller sig fra en sorteringsrækkefølge med skelnen mellem store og små bogstaver:

Rækkefølge før sortering

Stigende sorteringsrækkefølge

Sorteringsrækkefølge med skelnen mellem store og små bogstaver

c

a

A

D

A

B

a

B

C

d

b

D

B

c

a

C

C

b

A

D

c

b

d

d

Selvom resultatet i kolonnen Stigende sorteringsrækkefølge ved første øjekast kan virke noget uforudsigeligt, er det ikke tilfældet. I kolonnen Stigende sorteringsrækkefølge kommer "a" før "A" og "B" før "b." Det skyldes, at når bogstaverne vurderes efter deres tekstværdi, er "A" = "a" og "B" = "b" uden forskel på store og små bogstaver. Access benytter derfor disse forekomsters oprindelige rækkefølge, når deres værdier i øvrigt er ens, og i kolonnen Rækkefølge før sortering forekommer "a" før "A" og "B" før "b".

Når der sorteres med skelnen mellem store og små bogstaver, erstattes bogstavernes tekstværdier med deres ASCII-værdier, f.eks. A = 65, a = 97, B = 66 og b = 98.

Skrive VBA-koden

 1. Opret et VBA-modul, og skriv følgende i sektionen Erklæringer, hvis det ikke allerede står der:

Option Explicit

 1. Skriv følgende procedure i et modul i Visual Basic Editor:

  Function StrToHex (S As Variant) As Variant
  '
  ' Converts a string to a series of hexadecimal digits.
  ' For example, StrToHex(Chr(9) & "A~") returns 09417E.
  '
  Dim Temp As String, I As Integer
  If VarType(S) <> 8 Then
  StrToHex = S
  Else
  Temp = ""
  For I = 1 To Len(S)
  Temp = Temp & Format(Hex(Asc(Mid(S, I, 1))), "00")
  Next I
  StrToHex = Temp
  End If
  End Function

  Ovenstående brugerdefinerede funktion, StrToHex, kan kaldes fra en forespørgsel. Når du videregiver navnet på sorteringsfeltet til denne funktion, sorteres feltværdierne med skelnen mellem store og små bogstaver.

 2. Opret nu en forespørgsel, der kalder denne funktion.

  Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet på fanen Opret.

 3. Klik på den tabel, du vil sortere, i dialogboksen Vis tabel, og klik derefter på Tilføj.

 4. Træk de ønskede felter til gitteret.

 5. Skriv Udtryk1: StrToHex([Sorteringsfelt]) i den første tomme kolonne i rækken Felt.

  StrToHex er den brugerdefinerede funktion, du oprettede tidligere. Sorteringsfelt er navnet på det felt, der indeholder de værdier, der skal sorteres efter med skelnen mellem store og små bogstaver.

 6. Klik på Stigende eller Faldende i cellen Sorter.

  Hvis du vælger stigende rækkefølge, vises store bogstaver før små bogstaver. Ved sortering i faldende rækkefølge er det modsatte tilfældet.

 7. Skift til dataarkvisning.

  Access viser posterne sorteret med skelnen mellem store og små bogstaver.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×