Sortere data i et område eller en tabel

Sortering af data er en integreret del af dataanalyse. Du vil måske ordne en liste over navne i alfabetisk rækkefølge, sammensætte en liste over produktlagerniveauer fra højest til lavest eller ordne rækker efter farver eller ikoner. Sortering af data gør det lettere for dig hurtigt at få et overblik over og bedre forstå dine data, organisere og finde de data, du skal bruge, og i sidste ende træffe mere effektive beslutninger.

Bemærk: Hvis du vil finde de højeste eller laveste værdier i et celleområde eller en tabel, f.eks. de 10 højeste eller 5 laveste salgsbeløb, skal du bruge AutoFilter eller betinget formatering.

Du kan finde flere oplysninger under Filtrere et dataområde, Filtrere data i en Excel-tabel og Tilføje, redigere, finde eller rydde betingede formater.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om sortering

Sortere tekst

Sortere tal

Sortere datoer eller klokkeslæt

Sortere efter cellefarve, skriftfarve eller ikon

Sortere efter en brugerdefineret liste

Sortere rækker

Sortere efter mere end én kolonne eller række

Sort efter delvis værdi i en kolonne

Sortere én kolonne i et celleområde uden at påvirke de andre

Få mere at vide om de generelle problemer med sortering

Få mere at vide om sortering

Du kan sortere data efter tekst (A til Z eller Z til A), tal (mindste til største eller største til mindste) samt datoer og klokkeslæt (ældste til nyeste og nyeste til ældste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere efter en brugerdefineret liste (f.eks. Stor, Mellem og Lille) eller efter format, herunder cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. De fleste sorteringshandlinger er kolonnesorteringer, men du kan også sortere efter rækker.

Sorteringskriterier for en Excel-tabel gemmes sammen med projektmappen, så du kan anvende sorteringen for tabellen igen, hver gang du åbner projektmappen, men sorteringskriterierne gemmes ikke for et celleområde. Hvis du vil gemme sorteringskriterier, så du med mellemrum kan anvende en sortering igen, når du åbner en projektmappe, er det en god ide at bruge en tabel. Dette er især vigtigt ved sortering af flere kolonner eller sorteringer, der tager lang tid at oprette.

Når du genanvender en sortering, vises der muligvis anderledes resultater af følgende årsager:

 • Data er blevet redigeret, føjet til eller slettet fra celleområdet eller tabelkolonnen.

 • Værdierne, som formlen returnerer, er ændret, og regnearket er genberegnet.

Øverst på siden

Sortere tekst

 1. Marker en kolonne af alfanumeriske data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder alfanumeriske data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

 3. Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér fra A til Z) for at sortere i stigende alfanumerisk rækkefølge.

 4. Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal (Sortér fra Z til A for at sortere i faldende alfanumerisk rækkefølge.

Alternativt kan du foretage en sortering, hvor der skelnes mellem store og små bogstaver:

 1. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 2. I dialogboksen Sortér skal du klikke på Indstillinger.

  Dialogboksen Sorteringsindstillinger vises.

 3. Marker Forskel på store og små bogstaver i dialogboksen Sorteringsindstillinger.

 4. Klik på OK to gange.

 5. Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret dataene, skal du klikke på en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrér under fanen Data.

Emne: Kontrollér, at alle data er gemt som tekst    Hvis den kolonne, du vil sortere, indeholder tal, der er gemt som tal, og tal, der er gemt som tekst, skal du formatere dem alle som tekst. Hvis du ikke anvender dette format, sorteres tallene, der er gemt som tal, før tallene, der er gemt som tekst. Hvis du vil formatere alle de markerede data som tekst, skal du på fanen Startside, gruppen Skrifttype, klikke på knappen Formatér celleskrifttype, klikke på fanen Tal og derefter under Kategori klikke på Tekst.

Problem: Fjerne alle foranstillede mellemrum    I nogle tilfælde kan data, der er importeret fra et andet program, indeholde foranstillede mellemrum. Fjern de foranstillede mellemrum, før du sorterer dataene. Du kan gøre dette manuelt, eller du kan bruge funktionen FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE.

Øverst på siden

Sortere tal

 1. Marker en kolonne af numeriske data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

 3. Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér fra mindste til største) for at sortere fra mindste tal til største tal.

 4. Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal Sortér fra største til mindste for at sortere fra største til mindste tal.

Emne: Kontrollér, at alle tal er gemt som tal    Hvis du får andre resultater end forventet, kan kolonnen indeholde tal, der er gemt som tekst i stedet for som tal. F.eks. gemmes negative tal, der er importeret fra visse regnskabssystemer, eller et tal, der er indtastet med apostrof (') foran, som tekst og ikke som tal. Se Ret tal formateret som tekst ved at anvende et talformat.

Øverst på siden

Sortere datoer eller klokkeslæt

 1. Marker en kolonne af datoer eller klokkeslæt i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder datoer eller klokkeslæt.

 2. Marker en kolonne med datoer eller klokkeslæt i et celleområde eller en tabel.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

 4. Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér fra ældste til nyeste) for at sortere fra en tidligere til en senere dato eller et tidligere til et senere klokkeslæt.

 5. Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal (Sortér fra nyeste til ældste) for at sortere fra en senere til en tidligere dato eller et senere til et tidligere klokkeslæt.

 6. Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret dataene, skal du klikke på en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrér under fanen Data.

Emne: Kontrollér, at datoer og klokkeslæt er gemt som datoer eller klokkeslæt     Hvis du får andre resultater end forventet, kan kolonnen indeholde datoer eller klokkeslæt, der er gemt som tekst i stedet for som datoer eller klokkeslæt. Hvis Excel skal sortere datoer og klokkeslæt korrekt, skal alle datoer og klokkeslæt i en kolonne være gemt som serienumre for dato eller klokkeslæt. Hvis en værdi ikke kan genkendes som en dato eller et klokkeslæt i Excel, gemmes datoen eller klokkeslættet som tekst. Yderligere oplysninger finder du under Konverter datoer, der er gemt som tekst, til datoer.

Bemærk: Hvis du vil sortere efter ugedage, skal du formatere cellerne til at vise ugedag. Hvis du vil sortere efter ugedag uanset datoen, skal du konvertere dem til tekst ved hjælp af funktionen TEXT. Funktionen TEXT returnerer dog en tekstværdi, hvilket betyder, at sorteringen vil være baseret på alfanumeriske data. Yderligere oplysninger finder du i Vise datoer som ugedage.

Øverst på siden

Sortere efter cellefarve, skriftfarve eller ikon

Hvis du har formateret et celleområde eller en tabelkolonne manuelt eller med betinget formatering efter cellefarve eller skriftfarve, kan du også sortere efter disse farver. Du kan også sortere efter ikonsæt, du har oprettet ved hjælp af betinget formatering.

 1. Marker en kolonne af data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne.

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

  Dialogboksen Sortér vises.

 3. Vælg den kolonne, du vil sortere, i boksen Sorter efter under Kolonne.

 4. Vælg sorteringstype under Sorter på. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Du sorterer efter cellefarve ved at markere Cellefarve.

  • Du sorterer efter skriftfarve ved at markere Skriftfarve.

  • Du sorterer efter ikonsæt ved at markere Celleikon.

 5. Klik på pilen ud for knappen under Rækkefølge, og vælg derefter, afhængig af formattypen, en cellefarve, en skriftfarve eller et celleikon.

 6. Vælg, hvordan du vil sortere, under Rækkefølge. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte cellefarven, skriftfarven eller ikonet til toppen eller til venstre, skal du vælge Øverst for en kolonnesortering og Til venstre for en rækkesortering.

  • Hvis du vil flytte cellefarven, skriftfarven eller ikonet til bunden eller til højre, skal du vælge Nederst for en kolonnesortering og Til højre for en rækkesortering.

   Bemærk: Der findes ingen standardsorteringsrækkefølge for cellefarve, skriftfarve eller ikon.

 7. Hvis du vil angive næste cellefarve, skriftfarve eller ikon, som skal sorteres efter, skal du klikke på Tilføj niveau og derefter gentage trin tre til fem.

  Sørg for at vælge samme kolonne i boksen Og derefter og at foretage samme markering under Rækkefølge.

  Gentag for hver ekstra cellefarve, skriftfarve eller hvert ikon, du vil medtage i sorteringen.

 8. Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret dataene, skal du klikke på en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrér under fanen Data.

Øverst på siden

Sortere efter en brugerdefineret liste

Du kan bruge en brugerdefineret liste til at sortere i en brugerdefineret rækkefølge. En kolonne indeholder f.eks. værdier, som du vil sortere efter, så som Høj , Mellem og Lav. Hvordan kan du sortere, så rækker, der indeholder Høj, vises først, efterfulgt af Mellem og derefter Lav? Hvis du sorterer alfabetisk, vil en "A til Å"-sortering placere Høj øverst, men Lav vil komme før Mellem. Og hvis du sorterer "Å til A", vil Mellem komme først med Lav i midten. Uanset rækkefølgen vil du altid have "Mellem" i midten. Du kan løse problemet ved at oprette din egen brugerdefinerede liste.

Ud over brugerdefinerede lister indeholder Excel integrerede brugerdefinerede lister af typen ugedag og måned i året.

 1. Opret eventuelt den brugerdefinerede liste:

  1. Indtast de værdier, der skal sorteres efter, i den ønskede rækkefølge fra top til bund. Her er nogle eksempler:

   A

   1

   Høj

   2

   Mellem

   3

   Lav

  2. Markér det område, du lige har angivet. I henhold til det foregående eksempel skal du markere cellerne A1:A3.

  3. Klik på fanen Filer klik på Indstillinger, og klik derefter på kategorien Avanceret.

  4. Klik på Rediger brugerdefinerede lister under Generelt.

  5. Klik på Importer i dialogboksen Brugerdefinerede lister, og klik derefter på OK to gange.

   Bemærkninger: 

   • Du kan kun oprette en brugerdefineret liste, der er baseret på en værdi (tekst, tal og dato eller klokkeslæt). Du kan ikke oprette en brugerdefineret liste, der er baseret på et format (cellefarve, skriftfarve eller ikon).

   • Den maksimale længde af en brugerdefineret liste er 255 tegn. Det første tegn må ikke begynde med et tal.

 2. Marker en kolonne af data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne.

 3. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

  Dialogboksen Sortér vises.

 4. Under Kolonne i boksen Sortér efter eller Og derefter skal du markere den kolonne, du vil sortere ud fra en brugerdefineret liste.

 5. Marker Brugerdefineret liste under Rækkefølge.

 6. Markér den ønskede liste i dialogboksen Brugerdefineret liste. Ved at bruge den brugerdefinerede liste, du oprettede i det foregående eksempel, skal du klikke på Høj, Mellem, Lav.

 7. Klik på OK.

 8. Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret dataene, skal du klikke på en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrér under fanen Data.

Øverst på siden

Sortere rækker

 1. Marker en række af data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne.

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

  Dialogboksen Sortér vises.

 3. Klik på Indstillinger.

 4. Klik på Sorter fra venstre mod højre under Retning i dialogboksen Sorteringsindstillinger, og klik derefter på OK.

 5. Vælg den række, du vil sortere, i boksen Sorter på under Kolonne.

 6. For at sortere efter værdi skal du gøre følgende:

  1. Vælg A til Å eller Å til A ved tekstværdier.

  2. Vælg Mindste til største eller Største til mindste ved talværdier.

  3. Vælg Ældste først eller Nyeste først ved dato- og klokkeslætværdier.

 7. For at sortere efter cellefarve, skriftfarve eller celleikon skal du gøre følgende:

  1. Vælg Værdier under Sorter efter.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Rækkefølge:

  3. Vælg Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon under Sortér efter.

  4. Klik på pilen ved siden af knappen, og vælg derefter en cellefarve, skriftfarve eller et celleikon.

  5. Vælg Til venstre eller Til højre under Rækkefølge.

 8. Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret dataene, skal du klikke på en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrér under fanen Data.

Bemærk: Hvis du sorterer rækker, der er en del af et regnearks disposition, sorteres grupperne med højeste niveau (niveau 1), så detaljerækkerne eller -kolonnerne holdes sammen, selvom detaljerækkerne eller -kolonnerne er skjulte.

Øverst på siden

Sortér efter mere end én kolonne eller række

Du ønsker måske at sortere efter mere end én kolonne eller række, hvis der er data, du vil gruppere efter samme værdi i en kolonne eller række, og derefter sortere en anden kolonne eller række i den pågældende gruppe af ens værdier. Hvis du f.eks. har en afdelings- og en medarbejderkolonne, kan du først sortere efter Afdeling (for at gruppere alle medarbejdere samlet i samme afdeling) og derefter sortere efter navn (for at ordne navnene i alfabetisk rækkefølge inden for hver enkelt afdeling). Du kan sortere på op til 64 kolonner.

Bemærk: De bedste resultater opnås, hvis det celleområde, der sorteres, har kolonneoverskrifter.

 1. Vælg et celleområde med to eller flere kolonner med data, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabel med to eller flere kolonner.

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

  Dialogboksen Sortér vises.

 3. Vælg den første kolonne, du vil sortere, i boksen Sorter efter under Kolonne.

 4. Vælg sorteringstype under Sorter efter. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Værdier for at sortere efter tekst, tal eller dato og klokkeslæt.

  • Du kan sortere efter format ved at vælge Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon.

 5. Vælg, hvordan du vil sortere, under Rækkefølge. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg A til Å eller Å til A ved tekstværdier.

  • Vælg Mindste til største eller Største til mindste ved talværdier.

  • Vælg Ældste først eller Nyeste først ved dato- og klokkeslætværdier.

  • Vælg Brugerdefineret liste for at sortere ud fra en brugerdefineret liste.

 6. Du kan tilføje endnu en kolonne at sortere på ved at klikke på Tilføj niveau og derefter gentage trin tre til og med fem.

 7. Hvis du vil kopiere en kolonne, der skal sorteres efter, skal du markere posten og derefter klikke på Kopiér niveau.

 8. Hvis du vil slette en kolonne, der skal sorteres efter, skal du markere posten og derefter klikke på Slet niveau.

  Bemærk: Der skal være mindst én post på listen.

 9. Hvis du vil ændre rækkefølgen, som kolonnerne sorteres efter, skal du markere en post og derefter klikke på pilen op eller ned for at ændre rækkefølgen.

  Poster højere på listen sorteres før poster lavere på listen.

 10. Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret dataene, skal du klikke på en celle i området eller tabellen og derefter klikke på Genanvend i gruppen Sortér og filtrér under fanen Data.

Øverst på siden

Sortere efter delvis værdi i en kolonne

Hvis du vil sortere efter en del af en værdi i en kolonne, såsom artikelnummerkode (789-WDG-34), efternavn (Charlotte Madsen) eller fornavn (Madsen, Charlotte), skal du først opdele kolonnen i to eller flere kolonner, så den værdi, du vil sortere efter, er placeret i sin egen kolonne. For at gøre dette kan du bruge tekstfunktionerne til at adskille dele af cellerne, eller du kan bruge guiden Konverter tekst til kolonner. Se Opdel tekst i forskellige celler og Opdel tekst blandt celler ved hjælp af funktioner.

Øverst på siden

Sortere én kolonne i et celleområde uden at påvirke de andre

Advarsel: Vær forsigtig, når du bruger denne funktion. Sortering efter én kolonne i et område kan medføre uønskede resultater, f.eks. flytning af celler i kolonnen væk fra andre celler i samme række.

Bemærk: Følgende fremgangsmåde kan ikke udføres i en tabel.

 1. Marker en kolonne i et celleområde, der indeholder to eller flere kolonner.

 2. Klik på kolonneoverskriften for at markere den kolonne, du vil sortere.

 3. På fanen Startside, i gruppen Redigering skal du klikke på Sortér og filtrér og derefter klikke på én af de tilgængelige sorteringskommandoer.
  Dialogboksen Sorteringsadvarsel vises.

 4. Vælg Fortsæt med den aktuelle markering.

 5. Klik på Sorter.

 6. Vælg eventuelt andre sorteringsindstillinger i dialogboksen Sorter, og klik derefter på OK.

Hvis du er utilfreds med resultatet, skal du klikke på Fortryd Knapflade .

Øverst på siden

Få mere at vide om generelle problemer med sortering

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis der forekommer uventede resultater under sortering af data:

Kontrollér, om de værdier, der returneres af en formel, har ændret sig     Hvis dataene, du har sorteret, indeholder én eller flere formler, ændres de returnerede værdier fra formlerne muligvis, når regnearket genberegnes. I så fald skal du sørge for at genanvende sorteringen for at få opdaterede resultater.

Vis rækker og kolonner, før du sorterer    Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god idé at få vist de skjulte kolonner og rækker.

Kontrollér indstillingen for landestandard    Sorteringsrækkefølgen varierer afhængig af landestandarden. Sørg for, at du har den rigtige landestandard i dialogboksen Internationale indstillinger eller Internationale indstillinger og sprogindstillinger iKontrolpanel på din computer. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer landestandarden, finder du i hjælpen til Windows.

Skriv kun kolonneoverskrifter i én række    Hvis du har brug for etiketter med flere linjer, skal teksten ombrydes i cellen.

Aktivér eller deaktivér overskriftsrækken    Det er normalt bedst at bruge en overskriftsrække, når du sorterer en kolonne for at gøre det lettere at forstå betydningen af dataene. Værdien i overskriften inkluderes som standard ikke i sorteringen. Indimellem kan det være nødvendigt at aktivere eller deaktivere overskriften, så værdien i overskriften medtages i eller udelades fra sorteringshandlingen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil udelade den første række data fra sorteringen, fordi den er en kolonneoverskrift, skal du klikke på Sortér og filtrér i gruppen Redigering på fanen Startside, klikke på Brugerdefineret sortering og derefter markere Dataene indeholder overskrifter.

 • Hvis du vil medtage den første række data i sorteringen, fordi det ikke er en kolonneoverskrift, skal du klikke på Sorter og filtreri gruppen Redigering under fanen Startside, klikke på Brugerdefineret sorteringog derefter fjerne markeringen af Dataene indeholder overskrifter.

Øverst på siden

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-community'et

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice.

Se også

Kan data sorteres efter farve i Excel?

Kan data i ét regneark sorteres i mange regneark?

Hvordan ændrer jeg rækkefølgen af rækker i en pivottabel?

Hvordan sorterer jeg en række af tal genereret af funktionen SLUMP i Excel?

Kan man sortere en række af tekst fra højre mod venstre?

Hvordan arrangerer/sorterer jeg regneark i stigende rækkefølge?

Hvordan vælger jeg fra en række af datoer?

Kan der udføres automatisk sortering på en sortering, eller kan en sortering gemmes?

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgås brudte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×