Sortere data i et område eller en tabel

Sortering af data er en integreret del af dataanalyse. Du vil måske ordne en liste over navne i alfabetisk rækkefølge, sammensætte en liste over produktlagerniveauer fra højest til lavest eller ordne rækker efter farver eller ikoner. Sortering af data gør det lettere for dig hurtigt at få et overblik over og bedre forstå dine data, organisere og finde de data, du skal bruge, og i sidste ende træffe mere effektive beslutninger.

Du kan sortere data i en eller flere kolonner efter tekst (A til Å eller Å til A), tal (mindste til største eller største til mindste) samt datoer og klokkeslæt (ældste til nyeste og nyeste til ældste). Du kan også sortere efter en brugerdefineret liste (f.eks. Stor, Mellem og Lille) eller efter format, herunder cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt.

Bemærkninger!: 

Hvad vil du gøre?

Sortere tekst

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

  • Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér fra A til Å) for hurtigt at sortere i stigende rækkefølge.

  • Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal (Sortér fra Å til A) for hurtigt at sortere i faldende rækkefølge.

Bemærkninger!: Potentielle problemer

 • Kontrollér, at alle data er gemt som tekst    Hvis den kolonne, du vil sortere, indeholder både tal, der er gemt som tal, og tal, der er gemt som tekst, skal du formatere dem alle som enten tal eller tekst. Hvis du ikke anvender dette format, sorteres tallene, der er gemt som tal, før tallene, der er gemt som tekst. Hvis du vil formatere alle de markerede data som tekst, skal du trykke på Ctrl+1 for at åbne dialogen Formatér celler, klikke på fanen Tal og derefter under Kategori klikke på Generelt, Tal eller Tekst.

 • Fjern alle foranstillede mellemrum    I nogle tilfælde kan data, der er importeret fra et andet program, indeholde foranstillede mellemrum. Fjern de foranstillede mellemrum, før du sorterer dataene. Du kan gøre dette manuelt, eller du kan bruge funktionen FJERN OVERFLØDIGE BLANKE.

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

  • Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér med mindste først) for at sortere fra mindste til største.

  • Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal (Sortér med største først) for at sortere fra største til mindste.

Bemærkninger!: 

 • Potentielt problem   

 • Kontrollér, at alle tal er gemt som tal    Hvis du får andre resultater end forventet, kan kolonnen indeholde tal, der er gemt som tekst i stedet for som tal. F.eks. gemmes negative tal, der er importeret fra visse regnskabssystemer, eller et tal, der er indtastet med en apostrof (') foran, som tekst og ikke som tal. Yderligere oplysninger finder du under Ret tal formateret som tekst ved at anvende et talformat.

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data:

  • Klik på Kommandoen A til Å i Excel, som sorterer fra A til Å eller fra mindste til største tal (Sortér fra ældste til nyeste) for at sortere fra en tidligere til en senere dato eller et tidligere til et senere klokkeslæt.

  • Klik på Kommandoen Å til A i Excel, som sorterer fra Å til A eller fra største til mindste tal (Sortér fra nyeste til ældste) for at sortere fra en senere til en tidligere dato eller et senere til et tidligere klokkeslæt.

Bemærkninger!: Potentielt problem   

 • Kontrollér, at datoer og klokkeslæt er gemt som datoer eller klokkeslæt    Hvis du får andre resultater end forventet, kan kolonnen indeholde datoer eller klokkeslæt, der er gemt som tekst i stedet for som datoer eller klokkeslæt. Hvis Excel skal sortere datoer og klokkeslæt korrekt, skal alle datoer og klokkeslæt i en kolonne være gemt som serienumre for dato eller klokkeslæt. Hvis en værdi ikke kan genkendes som en dato eller et klokkeslæt i Excel, gemmes datoen eller klokkeslættet som tekst. Yderligere oplysninger finder du under Konverter datoer, der er gemt som tekst, til datoer.

 • Hvis du vil sortere efter ugedage, skal du formatere cellerne til at vise ugedag. Hvis du vil sortere efter ugedag uanset datoen, skal du konvertere dem til tekst ved hjælp af funktionen TEXT. Funktionen TEXT returnerer dog en tekstværdi, hvilket betyder, at sorteringen vil være baseret på alfanumeriske data. Yderligere oplysninger finder du i Vis datoer som ugedage.

Du ønsker måske at sortere efter mere end én kolonne eller række, hvis der er data, du vil gruppere efter samme værdi i en kolonne eller række, og derefter sortere en anden kolonne eller række i den pågældende gruppe af ens værdier. Hvis du f.eks. har en afdelings- og en medarbejderkolonne, kan du først sortere efter Afdeling (for at gruppere alle medarbejdere samlet i samme afdeling) og derefter sortere efter navn (for at ordne navnene i alfabetisk rækkefølge inden for hver enkelt afdeling). Du kan sortere på op til 64 kolonner.

Bemærk!: De bedste resultater opnås, hvis det celleområde, der sorteres, har kolonneoverskrifter.

 1. Vælg en vilkårlig celle i dataområdet.

  Markér et område i to eller flere kolonner

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Vælg den første kolonne, du vil sortere i boksen Sorter efter under Kolonne i dialogboksen Sortér.

  Markér den første kolonne, der skal sorteres

 4. Vælg sorteringstype under Sorter efter. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Værdier for at sortere efter tekst, tal eller dato og klokkeslæt.

  • Du kan sortere efter format ved at vælge Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon.

 5. Vælg, hvordan du vil sortere, under Rækkefølge. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg A til Å eller Å til A ved tekstværdier.

  • Vælg Mindste til største eller Største til mindste ved talværdier.

  • Vælg Ældste først eller Nyeste først ved dato- og klokkeslætværdier.

  • Vælg Brugerdefineret liste for at sortere ud fra en brugerdefineret liste.

 6. Du kan tilføje endnu en kolonne at sortere på ved at klikke på Tilføj niveau og derefter gentage trin tre til og med fem.

  Klik på Tilføj niveau

 7. Hvis du vil kopiere en kolonne, der skal sorteres efter, skal du markere posten og derefter klikke på Kopiér niveau.

 8. Hvis du vil slette en kolonne, der skal sorteres efter, skal du markere posten og derefter klikke på Slet niveau.

  Bemærk!: Der skal være mindst én post på listen.

 9. Hvis du vil ændre rækkefølgen, kolonnerne sorteres efter, skal du markere en post og derefter klikke på pilen op eller ned ved siden af knappen Indstillinger for at ændre rækkefølgen.

  Poster højere oppe på listen sorteres før poster lavere på listen.

Hvis du har formateret et celleområde eller en tabelkolonne manuelt eller med betinget formatering efter cellefarve eller skriftfarve, kan du også sortere efter disse farver. Du kan også sortere efter ikonsæt, du har oprettet med betinget formatering.

 1. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Vælg den kolonne, du vil sortere, i boksen Sorter efter under Kolonne i dialogboksen Sortér.

  Klik på Sortér efter under Kolonne, og vælg en indstilling

 4. Vælg Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon under Sortér efter.

  Vælg en indstilling under Sorter efter

 5. Klik på pilen ud for knappen under Rækkefølge, og vælg derefter, afhængig af formattypen, en cellefarve, en skriftfarve eller et celleikon.

 6. Vælg derefter, hvordan du vil sortere. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte cellefarven, skriftfarven eller ikonet til toppen eller til venstre, skal du vælge Øverst for en kolonnesortering og Til venstre for en rækkesortering.

  • Hvis du vil flytte cellefarven, skriftfarven eller ikonet til bunden eller til højre, skal du vælge Nederst for en kolonnesortering og Til højre for en rækkesortering.

   Bemærk!: Der findes ingen standardsorteringsrækkefølge for cellefarve, skriftfarve eller ikon.

 7. Hvis du vil angive næste cellefarve, skriftfarve eller ikon, som skal sorteres efter, skal du klikke på Tilføj niveau og derefter gentage trin tre til fem.

  Sørg for at vælge samme kolonne i boksen Og derefter og at foretage samme markering under Rækkefølge.

  Gentag for hver ekstra cellefarve, skriftfarve eller hvert ikon, du vil medtage i sorteringen.

Du kan bruge en brugerdefineret liste til at sortere i en brugerdefineret rækkefølge. En kolonne indeholder f.eks. værdier, som du vil sortere efter, så som Høj , Mellem og Lav. Hvordan kan du sortere, så rækker, der indeholder Høj, vises først, efterfulgt af Mellem og derefter Lav? Hvis du sorterer alfabetisk, vil en "A til Å"-sortering placere Høj øverst, men Lav vil komme før Mellem. Og hvis du sorterer "Å til A", vil Mellem komme først med Lav i midten. Uanset rækkefølgen vil du altid have "Mellem" i midten. Du kan løse problemet ved at oprette din egen brugerdefinerede liste.

 1. Opret eventuelt en brugerdefineret liste:

  1. Indtast de værdier, der skal sorteres efter, i den ønskede rækkefølge fra top til bund ligesom i dette eksempel:

   Opret en liste fra høj til lav i et celleområde

  2. Markér det område, du lige har angivet. I henhold til det foregående eksempel skal du markere cellerne A1:A3.

  3. Gå til Filer > Indstillinger > Avanceret > Generelt > Rediger brugerdefinerede lister, og klik derefter på Importér i dialogboksen Brugerdefinerede lister, og klik derefter to gange på OK.

   Bemærkninger!: 

   • Du kan kun oprette en brugerdefineret liste, der er baseret på en værdi (tekst, tal og dato eller klokkeslæt). Du kan ikke oprette en brugerdefineret liste, der er baseret på et format (cellefarve, skriftfarve eller ikon).

   • Den maksimale længde af en brugerdefineret liste er 255 tegn. Det første tegn må ikke begynde med et tal.

 2. Vælg en celle i den kolonne, du vil sortere.

 3. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 4. I dialogboksen Sortér under Kolonne i boksen Sortér efter eller Og derefter skal du markere den kolonne, du vil sortere efter en brugerdefineret liste.

 5. Marker Brugerdefineret liste under Rækkefølge.

 6. Markér den ønskede liste i dialogboksen Brugerdefineret liste. Ved at bruge den brugerdefinerede liste, du oprettede i det foregående eksempel, skal du klikke på Høj, Mellem, Lav.

 7. Klik på OK.

 1. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 2. Klik på Indstillinger i dialogboksen Sorter.

  Klik på Sortér for at åbne dialogboksen Sortér

 3. Marker Forskel på store og små bogstaver i dialogboksen Sorteringsindstillinger.

  Klik på Indstillinger i dialogboksen Sortér

 4. Klik på OK to gange.

Det mest almindelige er, at sortere fra top til bund, men du kan også sortere fra venstre mod højre.

Bemærk!: Tabeller understøtter ikke sortering fra venstre mod højre. For at gøre dette skal du først konvertere tabellen til et område ved at vælge en vilkårlig celle i tabellen og derefter klikke på Tabelværktøjer > Konverter til område.

 1. Vælg en vilkårlig celle inden for det område, du vil sortere.

 2. Klik på Sortér i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Gruppen Sortér og filtrer på fanen Data

 3. Klik på Indstillinger i dialogboksen Sorter.

  Klik på Sortér for at åbne dialogboksen Sortér

 4. Klik på Sorter fra venstre mod højre under Retning i dialogboksen Sorteringsindstillinger, og klik derefter på OK.

  I feltet Sorteringsindstillinger, skal du klikke på Venstre mod højre

 5. Vælg den række, du vil sortere, i boksen Sortér efter under Række. Dette er normalt række 1, hvis du vil sortere efter din række med overskrifter.

  Vælg rækken, du vil sortere

  Tip!: Hvis din række med overskrifter er tekst, men du vil arrangere kolonner efter tal, kan du tilføje en ny række oven over dit dataområde og tilføje tallene i den ønskede rækkefølge.

 6. Vælg en af indstillingerne på rullemenuen Rækkefølge for at sortere efter værdi:

  1. Vælg A til Å eller Å til A ved tekstværdier.

  2. Vælg Mindste til største eller Største til mindste ved talværdier.

  3. Vælg Ældste først eller Nyeste først ved dato- og klokkeslætværdier.

 7. For at sortere efter cellefarve, skriftfarve eller celleikon skal du gøre følgende:

  1. Vælg Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon under Sortér efter.

  2. Vælg en cellefarve, skriftfarve eller celleikon under Rækkefølge, og vælg derefter Til venstre eller Til højre.

Bemærk!: Hvis du sorterer rækker, der er en del af et regnearks disposition, sorteres grupperne med højeste niveau (niveau 1), så detaljerækkerne eller -kolonnerne holdes sammen, selvom detaljerækkerne eller -kolonnerne er skjulte.

Hvis du vil sortere efter en del af en værdi i en kolonne, såsom artikelnummerkode (789-WDG-34), efternavn (Charlotte Madsen) eller fornavn (Madsen, Charlotte), skal du først opdele kolonnen i to eller flere kolonner, så den værdi, du vil sortere efter, er placeret i sin egen kolonne. For at gøre dette kan du bruge tekstfunktionerne til at adskille dele af cellerne, eller du kan bruge guiden Konverter tekst til kolonner. Se Opdel tekst i forskellige celler og Opdel tekst blandt celler ved hjælp af funktioner.

Advarsel!: Det er muligt at sortere et område inden for et andet område, men det anbefales ikke, da resultatet adskiller det sorterede område fra dets oprindelige data. Skulle du sortere de følgende data som vist, ville de valgte medarbejdere være knyttet til andre afdelinger end dem, de var knyttet til før.

Eksempel på sortering af et lille område inden for et større

Heldigvis advarer Excel dig, hvis funktionen registrerer, at du forsøger at gøre dette:

Klik på Fortsæt med den aktuelle markering

Hvis det ikke var sådan, du havde tænkt dig at sortere, skal du trykke på valgmuligheden Udvid markeringen, ellers skal du vælge Fortsæt med den aktuelle markering.

Hvis du er utilfreds med resultatet, skal du klikke på Fortryd Knapflade .

Bemærk!: Du kan ikke sortere i en tabel på denne måde.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis der forekommer uventede resultater under sortering af data:

Kontrollér, om de værdier, der returneres af en formel, har ændret sig     Hvis dataene, du har sorteret, indeholder én eller flere formler, ændres de returnerede værdier fra formlerne muligvis, når regnearket genberegnes. I så fald skal du sørge for at genanvende sorteringen for at få opdaterede resultater.

Vis rækker og kolonner, før du sorterer    Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god idé at få vist de skjulte kolonner og rækker.

Kontrollér indstillingen for landestandard    Sorteringsrækkefølgen varierer afhængig af landestandarden. Sørg for, at du har den rigtige landestandard i dialogboksen Internationale indstillinger eller Internationale indstillinger og sprogindstillinger iKontrolpanel på din computer. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer landestandarden, finder du i hjælpen til Windows.

Skriv kun kolonneoverskrifter i én række    Hvis du har brug for etiketter med flere linjer, skal teksten ombrydes i cellen.

Aktivér eller deaktivér overskriftsrækken    Det er normalt bedst at bruge en overskriftsrække, når du sorterer en kolonne for at gøre det lettere at forstå betydningen af dataene. Værdien i overskriften inkluderes som standard ikke i sorteringen. Indimellem kan det være nødvendigt at aktivere eller deaktivere overskriften, så værdien i overskriften medtages i eller udelades fra sorteringshandlingen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil udelade den første række data fra sorteringen, fordi den er en kolonneoverskrift, skal du klikke på Sortér og filtrér i gruppen Redigering på fanen Startside, klikke på Brugerdefineret sortering og derefter markere Dataene indeholder overskrifter.

 • Hvis du vil medtage den første række data i sorteringen, fordi det ikke er en kolonneoverskrift, skal du klikke på Sorter og filtreri gruppen Redigering under fanen Startside, klikke på Brugerdefineret sorteringog derefter fjerne markeringen af Dataene indeholder overskrifter.

Øverst på siden

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Video: Sortér data i en tabel

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×