Sortere data i en pivottabel

Det er nyttigt at sortere data i alfabetisk rækkefølge eller fra højeste til laveste værdier (eller omvendt), når du har store datamængder i den pivottabel, du har oprettet. Ved at sortere kan du organisere dataene, så det er nemmere at finde de elementer, du vil analysere.

For eksempel kan celler med Rækkenavne og Kolonnenavne have en pil ud for dem, som du kan bruge til at sortere.

 1. Klik på et felt i den række eller kolonne, du vil sortere.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne, og klik derefter på den ønskede sorteringsindstilling.

Rækkenavnsfilter

 1. Hvis du vil sortere data i stigende eller faldende rækkefølge, skal du klikke på Sortér fra A til Å eller Sortér fra Å til A.

Knappen Sortér

Tekstposterne sorteres i alfabetisk rækkefølge, tallene fra størst til mindst (eller omvendt) og datoer eller klokkeslæt fra ældst til nyest (eller omvendt).

Sortere en kolonne, som ikke har en pil

Du kan sortere efter individuelle værdier eller efter subtotaler ved at højreklikke på en celle, vælge Sorter og vælge en sorteringsmetode. Sorteringsrækkefølgen anvendes på alle celler på samme niveau i den kolonne, der indeholder cellen.

I eksemplet, som er vist nedenfor, skal data under kategoriniveauet (Hjelm, rejsetaske) sorteres alfabetisk fra A til Å.

Standardsortering efter Rækkenavne

For at se hovedtotaler for produkter, som er sorteret fra største til mindste, skal du vælge et tal i kolonnen Hovedtotal og sortere efter den.

Sortering fra største til mindste efter kolonneværdien Hovedtotal

Se Om sorteringer i pivottabeller til sidst i denne artikel for at få flere oplysninger om sortering.

Tip: Hvis du hurtigt vil finde det, du skal bruge, kan du også gruppere dine pivottabeldata. Eller du kan finde de øverste og nederste værdier i et datasæt, f.eks. de øverst 10 eller nederste 5 salgsbeløb, ved at filtrere dine pivottabeldata eller anvende betinget formatering.

Angive brugerdefinerede sorteringsindstillinger

Hvis du vil sortere bestemte elementer manuelt eller ændre sorteringsrækkefølgen, kan du angive dine egne sorteringsindstillinger.

 1. Klik på et felt i den række eller kolonne, du vil sortere.

 2. Klik på pilen Rullepilen Filtrér under Rækkenavne eller Kolonnenavne, og klik derefter på Flere sorteringsindstillinger.

Rækkenavnsfilter

 1. Vælg den ønskede type sortering i dialogboksen Sortér:

Dialogboksen Sortér

 • Klik på Manuelt for at omarrangere elementer ved at trække dem.

  Du kan ikke trække elementer, der vises i området Værdier på pivottabelfeltlisten.

 • Vælg Stigende (A til Å) efter eller Faldende (Å til A) efter, og vælg det felt, du vil sortere.

 • Du kan få flere indstillinger ved at klikke på Flere indstillinger og derefter vælge den ønskede indstilling i dialogboksen Flere sorteringsindstillinger:

  Dialogboksen Flere sorteringsindstillinger

  • Hvis du vil tillade eller stoppe automatisk sortering, hver gang pivottabellens data opdateres, skal du markere eller fjerne markeringen i Sortér automatisk, hver gang tabellen opdateres i feltet Autosortering.

  • Vælg den brugerdefinerede rækkefølge, du ønsker at bruge, under Sorteringsrækkefølge for 1. nøgle. Denne indstilling er kun tilgængelig, når markeringen i feltet Sortér automatisk, hver gang tabellen opdateres under Autosortering er fjernet.

   Excel indeholder tilpassede lister med ugedag og årets måned, men du kan også oprette din egen brugerdefinerede liste til sortering.

   Bemærk: En brugerdefineret sorteringsrækkefølge bevares ikke, når du opdaterer data i din pivottabel.

  • Klik på Hovedtotal eller Værdier i markerede kolonner under Sortér efter for at sortere efter disse værdier. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du angiver sortering til Manuelt.

   Tip: Klik på Datakilderækkefølge for at sætte elementerne tilbage til den oprindelige rækkefølge. Den indstilling er kun OLAP-kildedata (Online Analytical Processing).

Om sorteringer i pivottabeller

Når du sorterer data i en pivottabel, skal du være opmærksom på, at:

 • Data, som har foranstillede mellemrum, påvirker sorteringsresultatet. Fjern eventuelle foranstillede mellemrum, før du sorterer dataene, for at få det bedste resultat.

 • Du kan ikke sortere tekstposter efter store og små bogstaver.

 • Du kan ikke sortere data efter en bestemt formatering, f.eks. cellefarve eller skriftfarve, eller efter betingede formateringsindikatorer, f.eks. ikonsæt.

Mere om pivottabeller

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×