Slette en farvekategori

Du kan slette en farvekategori på kategorilisten, hvis du ikke længere vil have den, eller fjerne en farvekategori fra elementer, som du tidligere har kategoriseret.

Når du fjerner en farvekategori fra et element, fjernes den kun fra elementet. I nogle visninger kan du markere flere elementer på samme tid og fjerne en farvekategori fra alle markerede elementer.

Hvad vil du foretage dig?

Slette en farvekategori fra kategorilisten

Fjerne en farvekategori fra en meddelelse, en kontaktperson, et kalenderemne eller en opgave

Fjerne en farvekategori fra en note.

Slette en farvekategori fra kategorilisten

Når du har slettet en farvekategori fra din kategoriliste, er den ikke længere tilgængelig, så den kan tildeles emner, medmindre du gendanner den. Når en farvekategori slettes, slettes den ikke automatisk fra tidligere markerede emner, men du kan evt. slette den fra dem manuelt.

 1. Klik på Kategoriser på værktøjslinjen  Knapflade .

 2. Klik på Alle kategorier.

 3. Marker farvekategorien, og klik derefter på Slet.

Toppen af siden

Fjerne en farvekategori fra en meddelelse, en kontaktperson, et kalenderemne eller en opgave

Du kan fjerne en farvekategori fra et emne i en tabel, f.eks. Indbakke, eller fra det åbne emne.

Fjerne alle farvekategorier fra et emne i en tabelvisning

 • Højreklik på det ønskede emne, klik på Kategoriser i genvejsmenuen, og klik derefter på Ryd alle kategorier.

Fjerne bestemte farvekategorier fra et emne i en tabelvisning

 1. Højreklik på emnet, klik på Kategoriser i genvejsmenuen, og klik derefter på Alle kategorier.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de farvekategorier, du vil fjerne.

Fjerne en farvekategori fra et åbent emne

 • Højreklik på farvekategorien i meddelelsens brevhoved, og klik derefter på Ryd farvekategoriens navn.

  Tip: Hvis du vil fjerne alle farvekategorier, som er tildelt et emne, skal du højreklikke på hver af farvekategorierne og klikke på Ryd alle kategorier.

  Bemærkninger: 

  • Når du fjerner en farvekategori fra et tilbagevendende kalenderemne, skal du åbne hele rækken af emner frem for en enkelt forekomst af emnet. Farvekategorier tildeles alle emner i en række.

  • Opgavepanelet vises altid i en tabelvisning. Du kan fjerne en farvekategori fra en opgave eller et andet emne i opgavepanelet på samme måde som i andre tabelvisninger.

Toppen af siden

Fjerne en farvekategori fra en note.

 • Højreklik på noten, klik på Kategoriser i genvejsmenuen, og klik derefter på Ryd alle kategorier.

Fjerne bestemte farvekategorier fra en note i ikonvisningen eller en tabelvisning.

 • Højreklik på noten, klik på Kategoriser i genvejsmenuen, og klik derefter på Alle kategorier.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de farvekategorier, du vil fjerne.

Fjerne alle farvekategorier fra en åben note.

 1. Åbn en note, og klik på Note Knapflade .

 2. Klik på Kategoriser, og klik derefter på Ryd alle kategorier.

Fjerne bestemte farvekategorier fra en åben note.

 1. Åbn en note, og klik på Note Knapflade .

 2. Klik på Kategoriser, klik på Alle kategorier, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfelterne for de farvekategorier, du vil fjerne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×