Slette en farvekategori

Du kan slette en farvekategori på kategorilisten, hvis du ikke længere vil have den, eller fjerne en farvekategori fra de elementer, som du tidligere har kategoriseret.

Når du fjerner en farvekategori fra et element, fjernes den kun fra elementet. I nogle visninger kan du markere flere elementer på samme tid og fjerne en farvekategori fra alle markerede elementer.

Hvad vil du foretage dig?

Slette en farvekategori fra kategorilisten

Fjerne en farvekategori fra en meddelelse, en kontaktperson, et kalenderelement eller en opgave

Fjerne alle farvekategorier fra et element i en tabelvisning

Fjerne bestemte farvekategorier fra et element i en tabelvisning

Fjerne en farvekategori fra et åbent element

Fjerne en farvekategori fra en note

Fjerne bestemte farvekategorier fra en note i ikonvisningen eller en tabelvisning

Fjerne alle farvekategorier fra en åben note

Fjerne bestemte farvekategorier fra en åben note

Slette en farvekategori fra kategorilisten

Når du har slettet en farvekategori fra din kategoriliste, er den ikke længere tilgængelig, så den kan tildeles elementer, medmindre du gendanner den. Når en farvekategori slettes, slettes den ikke automatisk fra tidligere markerede elementer, men du kan evt. slette den fra dem manuelt.

 1. Klik på Kategoriser i gruppen Mærker under fanen Startside.

 2. Klik på Alle kategorier.

Kommandoen Alle kategorier i gruppen Mærker

 1. Markér farvekategorien, og klik derefter på Slet.

Toppen af siden

Fjerne en farvekategori fra en meddelelse, en kontaktperson, et kalenderelement eller en opgave

Du kan fjerne en farvekategori fra et element i en tabel, f.eks. Indbakke, eller fra det åbne element.

Fjerne alle farvekategorier fra et element i en tabelvisning

 • Højreklik på elementet, peg på Kategoriser, og klik derefter på Ryd alle kategorier.

Fjerne bestemte farvekategorier fra et element i en tabelvisning

 1. Højreklik på elementet, peg på Kategoriser, og klik derefter på Alle kategorier.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de farvekategorier, du vil fjerne.

Fjerne en farvekategori fra et åbent element

 • Højreklik på farvekategorien i meddelelsens brevhoved, og klik derefter på Ryd farvekategoriens navn.

  Tip:  Hvis du vil fjerne alle de farvekategorier, som er tildelt et element, skal du højreklikke på hver af farvekategorierne og klikke på Ryd alle kategorier.

  Bemærkninger: 

  • Når du vil fjerne en farvekategori fra et tilbagevendende kalenderelement, skal du åbne hele rækken af elementer frem for en enkelt forekomst af elementet. Farvekategorier tildeles alle elementer i en række.

  • Opgavepanelet vises altid i en tabelvisning. Du kan fjerne en farvekategori fra en opgave eller et andet element i opgavepanelet på samme måde som i andre tabelvisninger.

Toppen af siden

Fjerne en farvekategori fra en note

 • Højreklik på noten, peg på Kategoriser, og klik derefter på Ryd alle kategorier.

Fjerne bestemte farvekategorier fra en note i ikonvisningen eller en tabelvisning

 1. Højreklik på noten, peg på Kategoriser, og klik derefter på Alle kategorier.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de farvekategorier, du vil fjerne.

Fjerne alle farvekategorier fra en åben note

 1. Klik på Note Knapflade i en åben note.

 2. Peg på Kategoriser, og klik derefter på Ryd alle kategorier.

Fjerne bestemte farvekategorier fra en åben note

 1. Klik på Note Knapflade i en åben note.

 2. Peg på Kategoriser, klik på Alle kategorier, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfelterne for de farvekategorier, du vil fjerne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×