Slette en eller flere poster fra en database

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Sletning af unøjagtige eller forældede data kan gøre din database hurtigere og lettere at bruge. Hvis du f.eks. flytter data fra en tidligere kalender eller et tidligere regnskabskvartal til et sæt arkivtabeller i en anden database, kan du reducere størrelsen på arbejdsdatabasen, så den kan arbejde hurtigere. Hvis du fjerner unøjagtige eller dublerede data, kan du reducere virksomhedens omkostninger.

I denne artikel beskrives det, hvordan du sletter data fra en Microsoft Office Access 2007-database, ligesom det beskrives, hvordan data slettes fra individuelle felter – en relativt enkel proces, og hvordan hele poster slettes  – en proces, der kan være meget mere kompleks. I artiklen forklares det desuden, hvordan data slettes manuelt, og hvordan der bruges sletteforespørgsler.

Bemærk: For at kunne forstå og bruge oplysningerne i denne artikel skal du først forstå begreberne primære og fremmede nøgler. Introduktionsoplysninger om primære og fremmede nøgler finder du i artiklen Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

Denne artikel indeholder

Om at slette data

Slette dataene i et felt

Slette dataene på en liste

Slette ikke-relaterede poster fra en database

Slette relaterede poster fra en database

Slette tabeller fra en database

Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler

Om at slette data

Access indeholder adskillige typer eller niveauer af datasletning. Du kan slette data fra individuelle datapunkter i en post, du kan slette hele poster fra en tabel, og du kan også slette hele tabeller.

Du kan slette individuelle værdier, når du ønsker, at nogle eller alle datapunkter i en post skal være tomme, men selve posten (rækken) stadig skal bevares i tabellen. Det er ret nemt at slette en dataværdi – du markerer en del af eller alle dataene i feltet og trykker på DELETE.

Når du sletter en hel post, fjerner du alle dataene i hvert felt samt den nøgleværdi, der gør posten entydig. Denne proces fjerner hele rækken fra tabellen. Du kan slette individuelle poster manuelt, eller du kan oprette sletteforespørgsler, der fjerner et større antal poster på én gang.

Hvis de poster, du vil have slettet, ikke er relateret til andre data i databasen, er sletteprocessen relativt enkel. Du kan slette en hel række og trykke på DELETE, eller du kan oprette og køre en sletteforespørgsel. Hvis posterne imidlertid skal slettes og er relateret til andre data, og hvis de er placeret på "en"-siden i en en-til-mange-relation, skal du udføre yderligere trin  – fordi sletning af relaterede data som standard ikke er tilladt i Access. Husk desuden på, at når en hel post én gang er slettet, er det ikke muligt at fortryde denne sletning. Derfor skal du altid sikkerhedskopiere en database, inden du sletter data.

Sletning af hele tabeller er ikke så kompleks en proces som sletning af data fra felter eller sletning af hele poster, men husk, at når du sletter en hel tabel, kan du fjerne nogle  – muligvis alle  – funktioner i databasen, hvis du fjerner tabellen på en forkert måde. Desuden går alle data i den slettede tabel tabt permanent. Derfor skal du altid sikkerhedskopiere en database, inden du sletter data.

Endelig kan du slette data hurtigere og med større nøjagtighed, hvis du forstår designet af en relationsdatabase. Hvis det er første gang, du arbejder med Access eller med relationsdatabaser generelt, henvises til Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

I fremgangsmåderne i følgende afsnit forklares det, hvordan du kan slette data fra individuelle felter, hvordan du sletter hele poster, og hvordan du sletter hele tabeller. I hvert afsnit er der baggrundsoplysninger, som du skal bruge for at kunne udføre en given opgave.

Øverst på siden

Slette dataene i et felt

Du kan slette dataene i individuelle felter, når du har åbne tabeller eller forespørgsler i dataarkvisning Knapflade , og når du har åbne dataindtastningsformularer i formularvisning Knapflade og layoutvisning Knapflade .

Slette data fra et dataark

 1. Dobbeltklik på den tabel eller forespørgsel, du vil ændre, i navigationsruden. Tabellen eller forespørgslen åbnes i dataarkvisning.

 2. Marker de data, der skal slettes.

  Du kan fremhæve nogle eller alle data eller blot placere markøren i feltet.

 3. Hvis du markerer alle data i feltet, skal du trykke på DELETE.

  eller

  Klik på Slet i gruppen poster under fanen Startside.

  Billede af Access-båndet

  eller

  Hvis du placerer markøren i feltet, skal du trykke på DELETE eller Tilbage.

Slette data fra en formular

 1. Dobbeltklik på den formular, du vil bruge, i navigationsruden. Formularen åbnes i formularvisning.

  eller

  Marker den formular, du vil bruge, i navigationsruden, og klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Marker de data, der skal slettes.

  Du kan fremhæve nogle eller alle data eller blot placere markøren i feltet.

 3. Hvis du markerer alle data i feltet, skal du trykke på DELETE.

  eller

  Klik på Slet i gruppen poster under fanen Startside.

  Billede af Access-båndet

  eller

  Hvis du placerer markøren i feltet, skal du trykke på DELETE eller Tilbage.

  Bemærkninger: Der kan blive vist en fejlmeddelelse i programmet, så du ikke har mulighed for at slette data. Der er flere faktorer, der kan stoppe sletningen:

  • Du kan ikke slette data fra visse forespørgselstyper    Du kan f.eks. ikke redigere de data, der returneres af en krydstabuleringsforespørgsel, og du kan ikke redigere eller fjerne beregnede felter - værdier, som en formel beregner, når du bruger databasen, men som ikke er gemt i en tabel.

  • Du har ikke de nødvendige tilladelser til at slette data     Kontakt systemadministratoren eller databasedesigneren.

  • Feltet accepterer ikke tomme eller null-værdier     Hvis du har de nødvendige tilladelser, Åbn tabellen i designvisning, og derefter ændre egenskaben obligatorisk tabel fra Ja til Nej.

  • Du prøver at slette oplysninger på en liste     I et dataark til en formular kan du altid finde en liste, fordi der i Access indsættes en pil ned i den ene ende f.eks.: Tom opslagsliste . Oplysninger om sletning af værdierne på en liste finder du i næste afsnit af denne artikel.

Øverst på siden

Slette dataene på en liste

Du kan slette dataene fra to typer lister: værdilister og opslagslister. På værdilister vises et sæt foruddefinerede værdier  – værdier, som du eller databasedesigneren skriver manuelt. I modsætning hertil bruges der en forespørgsel til opslagslister, når der skal hentes værdier fra en anden tabel eller forespørgsel, og listen udfyldes derefter med disse returnerede værdier.

Elementerne på en værdiliste findes i samme tabel som de andre værdier i en post. I modsætning hertil findes data på en opslagsliste i en eller flere tabeller. Hvis du vil fjerne data fra en værdiliste, skal du åbne tabellen og redigere elementerne.

Hvis du vil fjerne data fra en opslagsliste, skal du udføre yderligere trin, og disse trin afhænger af, om forespørgslen for opslagslisterne henter data fra en tabel eller en anden forespørgsel. Hvis forespørgslen for opslagslisten er baseret på en tabel, identificerer du den pågældende tabel og det felt, der indeholder de data, der vises på listen. Derefter åbner du kildetabellen og redigerer dataene i feltet.

Hvis forespørgslen for opslagslisten er baseret på en anden forespørgsel, skal du åbne denne anden forespørgsel, finde kildetabellen og det felt, som den anden forespørgsel henter dataene fra, og redigere værdierne i den pågældende tabel.

I følgende fremgangsmåder beskrives det, hvordan data slettes på såvel en værdiliste som en opslagsliste.

Fjerne data fra en værdiliste

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. I øverste sektion af designgitteret skal du markere det tabelfelt, der indeholder værdilisten.

 3. I nederste sektion af gitteret skal du klikke på fanen Opslag og derefter finde egenskaben Rækkekilde.

  Der er som standard sat dobbelte anførselstegn omkring elementerne på en værdiliste, og hvert element er adskilt af semikolon: "Excellent";"Fair";"Average";"Poor"

 4. Fjern elementerne fra listen efter behov. Husk at slette de anførselstegn, der er sat omkring hvert slettet element. Lad desuden være med at efterlade et foranstillet semikolon, efterlad ikke semikoloner i par (;;). Hvis du fjerner det sidste element på listen, skal du slette det sidste semikolon.

  Bemærk: Hvis du sletter et element fra en værdiliste, og poster i tabellen allerede bruger det slettede element, forbliver det slettede element en del af posten, indtil du ændrer den. Dit firma har f.eks. et lager i By A, men sælger bygningen. Hvis du fjerner "By A" fra listen over lagre, vises "By A" i tabellen, indtil du ændrer disse værdier.

Fjerne data fra en opslagsliste

 1. Højreklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden, og klik på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. I øverste del af designgitteret skal du markere opslagsfeltet.

 3. I den nederste del af designgitteret skal du klikke på fanen Opslag og finde egenskaberne Rækkekildetype og Rækkekilde.

  Tabel/forespørgsel bør blive vist i egenskaben Rækkekildetype, og egenskaben Rækkekilde skal indeholde en forespørgsel, der henviser til en tabel eller en anden forespørgsel.

  Bemærk: Forespørgsler til opslagsfelter begynder altid med ordet SELECT.

  Typisk (men ikke altid), en udvælgelsesforespørgsel bruger denne grundlæggende syntaks: Vælg [tabelnavn_eller_forespørgselsnavn]. [ field_name] fra [tabelnavn_eller_forespørgselsnavn].

  I dette tilfælde indeholder forespørgslen to delsætninger (SELECT og FROM). Den første delsætning henviser til en tabel og til et felt i denne tabel, hvorimod den anden delsætning kun henviser til tabellen. En vigtig ting at huske på: FROM-delsætningen fortæller dig altid navnet på kildetabellen eller forespørgslen. SELECT-delsætninger indeholder muligvis ikke altid navnet på en tabel eller en forespørgsel, selvom de altid indeholder navnet på mindst ét felt. Alle FROM-delsætninger skal imidlertid henvise til en tabel eller en forespørgsel.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis forespørgslen i opslagsfeltet henviser til en anden forespørgsel, skal du klikke på knappen Generer (under fanen Data for egenskabsarket skal du derefter klikke på Knappen Generator ) for at åbne forespørgslen i designvisning. Noter navnet på den tabel, der vises i den øverste del af Forespørgselsdesigner, og gå derefter videre til trin 4.

  • Hvis forespørgslen i feltet Opslag henviser til en tabel, skal du notere navnet på tabellen og derefter fortsætte til trin 4.

 5. Dobbeltklik i navigationsruden på kildetabellen, så den åbnes i dataarkvisning.

 6. Find feltet med de data, der er anvendt på opslagslisten, og rediger derefter dataene.

Øverst på siden

Slette ikke-relaterede poster fra en database

Når du sletter hele poster fra en database, sletter du dataene i hvert enkelt felt, og du sletter også nøgleværdien – den værdi, som gør posten entydig. Hvis posten ikke er relateret til andre poster (dvs. hvis nøgleværdien ikke findes i andre poster eller tabeller i databasen), kan du slette posten ved at markere den og trykke på DELETE. Hvis du vil slette et stort antal ikke-relaterede poster – flere end du ønsker at slette manuelt – kan du bruge en sletteforespørgsel til at fjerne dem. I fremgangsmåderne i følgende sektioner er det forklaret, hvordan begge opgaver udføres.

Slette en ikke-relateret post manuelt

 1. Åbn den tabel eller forespørgsel, som indeholder de data, der skal slettes, i dataarkvisning.

 2. Find den post (række), som du vil slette, og klik derefter på knappen Marker alt – firkanten i venstre eller højre side af posten. Du kan markere rækker enkeltvist, eller du kan klikke og trække for at markere et sammenhængende sæt rækker. Du kan også trykke på CTRL og klikke på museknappen for at markere flere ikke-sammenhængende rækker.

  Der indsættes en ramme om hele posten (hele rækken) eller om blokken af rækker, der er markeret.

 3. Tryk på DELETE.

  Eller

  Klik på Slet i gruppen poster under fanen Startside.

  Billede af Access-båndet

  Eller

  Højreklik på knappen Marker alt, og klik på Slet post.

  Hvis du ikke kan klikke på knappen Marker alt, skal du placere markøren i et felt i posten. Klik derefter på pil ned ud for Slet i gruppen Poster under fanen Startside, og klik på Slet post.

  Bemærk: På dette tidspunkt kan du få vist en fejlmeddelelse, der informerer dig om, at du ikke kan slette posten, fordi den er relateret til andre data. Hvis du får vist en sådan meddelelse, skal du klikke på OK og gå til Slette relaterede poster fra en database senere i denne artikel.

 4. Når du bliver bedt om at bekræfte sletningen, skal du klikke på Ja.

Slette ikke-relaterede poster ved at bruge en sletteforespørgsel

Når du bruger en sletteforespørgsel til at fjerne data, følger du samme fremgangsmåde for både ikke-relaterede og relaterede poster – først opretter du en udvælgelsesforespørgsel, derefter sikrer du dig, at den kun returnerer de poster, du vil slette, og til sidst skal du konvertere udvælgelsesforespørgslen til en sletteforespørgsel. Baggrundsoplysningerne og fremgangsmåden i det næste afsnit forklarer, hvordan du sletter ikke-relaterede poster.

Øverst på siden

Slette relaterede poster fra en database

Når du skal slette relaterede poster, skal du følge disse generelle trin.

 • Planlæg sletningen. Kontroller, at du har de nødvendige tilladelser til at slette dataene, sørg for, at alle andre brugere har lukket eventuelle objekter, der bruger de berørte tabeller, og sikkerhedskopier derefter databasen.

 • Ret relationerne mellem de tabeller, der er involveret i sletningen. Du skal specifikt aktivere indstillingerne Referentiel integritet og Kaskadevis sletning af relaterede poster. På denne måde sker der en kaskadevis sletning af alle berørte tabeller, så alle relaterede data fjernes.

 • Opret en udvælgelsesforespørgsel, og tilføj derefter kriterier, indtil forespørgslen returnerer det korrekte sæt poster.

 • Konverter udvælgelsesforespørgslen til en sletteforespørgsel, og brug den derefter til at slette dataene.

Denne fremgangsmåde er forklaret i de følgende afsnit.

Planlægge og forberede sletningen

Udfør følgende opgaver, før du sletter poster fra en database.

 • Kontroller, at databasen er skrivebeskyttet. Hvis du vil se status for databasen, skal du i Microsoft Windows Stifinder højreklikke på databasefilen (.accdb- eller .mdb-fil) og derefter klikke på Egenskaber i genvejsmenuen. I dialogboksen Egenskaber skal du kontrollere, at markeringen i afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet er fjernet.

 • Kontroller, at du har de nødvendige tilladelser til at slette poster fra databasen. Hvis du ikke er sikker på det, kan du kontakte systemadministratoren eller databasedesigneren.

 • Kontakt andre brugere af databasen for at sikre, at sletningen ikke påvirker dem.

 • Bed alle, der bruger databasen, om at lukke alle tabeller, formularer og rapporter, der bruger de data, som du vil slette. På denne måde undgår du låsningsfejl.

  Tip: Hvis et stort antal brugere opretter forbindelse til databasen, skal du muligvis lukke databasen og åbne den igen i eksklusivtilstand. Det gør du ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Åbn. Søg efter og marker databasen, klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter Åbn med udelt adgang.

  Åbne en fil med udelt adgang

 • Sikkerhedskopier databasen, før du redigerer eller sletter poster. Nogle typer sletninger kan tilbageføres, men hvis du tager en sikkerhedskopi er du sikker på, at du altid kan tilbageføre dine ændringer.

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Administrer, og klik derefter på Sikkerhedskopiér database under Administrer denne database.

  2. I dialogboksen Gem sikkerhedskopi som skal du angive et navn og en placering for sikkerhedskopien og derefter klikke på Gem.

   Den oprindelige fil lukkes i Access, der oprettes en sikkerhedskopi, og derefter genåbnes den oprindelige fil.

   Hvis du vil tilbageføre en sikkerhedskopi, skal du lukke den oprindelige fil og omdøbe den, så sikkerhedskopien kan få navnet på den oprindelige version. Giv sikkerhedskopien navnet på den oprindelige version, og åbn den omdøbte sikkerhedskopi i Access.

 • Du kan identificere og gennemgå de relationer, der involverer den tabel, som du sletter poster fra. Benyt denne fremgangsmåde:

  1. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

   Billede af Access-båndet

   Dokumentfanen Relationer vises, og du kan her se alle tabellerne i databasen samt relationerne mellem hver enkelt tabel og alle andre tabeller. I ruden vises den enkelte relation som en linje, der forbinder tabeller.

   I nedenstående figur vises et typisk sæt relationer. Under dokumentfanen Relationer er "en"-siden angivet med tallet et (1) og "mange"-siden med symbolet for uendelig (). I følgende figur vises en typisk relation:

   Relation mellem to tabeller

   Når du sletter poster på "en"-siden af relationen, sletter du som regel også alle de relaterede poster på "mange"-siden i relationen. Hvis du ikke gør det, opretter du horeungeposter, der ikke har nogen betydning. Når du sletter poster på "mange"-siden i en relation, sletter du imidlertid typisk ikke poster på "en"-siden.

   Relationen kan desuden gennemtvinge et sæt regler kaldet referentiel integritet. Reglerne sikrer, at fremmede nøgler i en database indeholder de korrekte værdier. En fremmed nøgle er en kolonne, hvis værdier svarer til værdierne i kolonnen med den primære nøgle i en anden tabel.

   Lære om regler for referentiel integritet

   • Regel 1: Du kan ikke skrive en værdi fremmed nøgle-feltet i en relateret tabel, medmindre den værdi allerede findes i den primære nøgle i den primære tabel. Du kan dog skrive en Null-værdi i fremmed nøgle-feltet.

   • Regel 2: Du kan ikke slette en hel post fra en primær tabel, hvis der findes tilsvarende poster i en relateret tabel.

    Husk, at du kan omgå denne regel, hvis du aktiverer en egenskab i relationen mellem de primære og sekundære tabeller. Yderligere oplysninger om hvordan du gør det, finder du i næste procedure.

   • Regel 3: Du kan ikke ændre værdien af en primær nøgle i den primære tabel, hvis den pågældende post har relaterede poster.

    Du kan imidlertid også omgå denne regel, hvis du aktiverer en egenskab i relationen mellem de primære og sekundære tabeller. Yderligere oplysninger om hvordan du gør det, finder du i næste procedure.

    Medmindre du angiver andet, vil disse regler blive gennemtvunget i Access, hver gang du tilføjer, redigerer eller sletter data i databasen. Når en handling krænker en regel, vises der en meddelelse i programmet som den, der er vist i følgende illustration, og handlingen annulleres.

    Meddelelse: Posten kan ikke slettes eller ændres

   Når du fortsætter, skal du huske på, at selvom referentiel integritet som standard er aktiveret i Access i de fleste tilfælde, skal en database først opfylde følgende betingelser:

   • Hvis du vil tilføje en relation mellem to tabeller, der allerede indeholder data, skal de eksisterende data overholde reglerne for relationen. Eksempel:

   • Det tilsvarende felt fra den primære tabel skal enten være en primær nøgle eller have et entydigt indeks.

   • De relaterede felter i den primære og relaterede tabel skal have samme datatype.

    Bemærk: Der findes to undtagelser til denne regel. Et autonummereringsfelt kan være relateret til et talfelt, hvis dette nummer felt har en egenskaben Feltstørrelse Langtheltal . Desuden kan være relateret et autonummereringsfelt, der indeholder en egenskaben Feltstørrelse Replication-ID på et talfelt, der indeholder en egenskaben Feltstørrelse for Replikerings-ID .

   • Begge tabeller hører til samme Access-database.

    Bemærk: Hvis tabellerne er kædet sammen, skal de være i Access-format. Du skal desuden åbne den database, der indeholder de sammenkædede tabeller, og aktivere referentiel integritet. Du kan ikke gennemtvinge regler for referentiel integritet for sammenkædede tabeller fra databaser i andre formater, f.eks. Microsoft Office Excel 2007-projektmapper. Oplysninger om aktivering af referentiel integritet finder du i trinene i næste afsnit.

  2. Noter navnene på tabelfelterne på hver side af relationen.

  3. Åbn hver tabel, og gennemgå data i hvert felt for at få bekræftet, at felterne nu også indeholder de data, du vil slette.

  4. Lad vinduet Relationer forblive åbent, og fortsæt derefter til trinnene i næste afsnit.

Redigere relationen

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du åbne vinduet Relationer.

  Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

  Billede af Access-båndet

 2. Højreklik på relationen (linjen), der forbinder de tabeller, som er involveret i sletningen, og klik derefter på Rediger relationer i genvejsmenuen.

  -eller-

  Klik på Rediger relationer i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Dialogboksen Rediger relationer åbnes.

 3. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet er markeret.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Kaskadevis sletning af relaterede poster.

  Bemærk: Indtil du deaktiverer denne egenskab igen, vil sletning af en post på "en"-siden af relationen medføre sletning af alle de relaterede poster på "mange"-siden af relationen.

 5. Klik på OK, luk vinduet Relationer, og fortsæt derefter til næste sæt trin.

Oprette en udvælgelsesforespørgsel

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Billede af båndet i Access

  Forespørgselsdesigner åbnes, fanen Design vises, og derefter dialogboksen Vis tabel åbnes.

 2. Marker tabellen på "en"-siden af relationen, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Tabellen vises som et vindue i øverste sektion i forespørgslens designgitter. Alle felter i tabellen vises i vinduet. På denne illustration vises en typisk tabel i designeren.

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 3. Dobbeltklik på stjernen (*) for at føje alle felterne i tabellen til designgitteret.

  Når alle tabelfelterne tilføjes, kan sletteforespørgslen flytte hele poster (rækker) fra tabellen.

 4. Du kan eventuelt tilføje et tabelfelt, så du kan indtaste kriterier.

  Antag f.eks., at en kunde holder op med at drive sin virksomhed, og du skal fjerne alle ventende ordrer for den pågældende kunde. For at finde lige præcist disse poster føjer du felterne Kunde-id og Ordredato til designgitteret.

 5. Hvis du har fulgt de foregående trin, skal du angive dine kriterier i rækken Kriterier i designgitteret.

  Du kan bruge kriterier, så du kun får returneret de poster, du vil slette. Ellers fjernes hver post i tabellen af sletteforespørgslen. Hvis du vil fortsætte med eksemplet fra forrige trin, skal du angive id'et for den kunde, der har indstillet sine aktiviteter, og angive datoen, hvor de pågældende kundes ordrer blev ugyldige.

  Yderligere oplysninger om brug af kriterier finder du i afsnittet Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler senere i denne artikel.

 6. Hvis du har fulgt foregående trin, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis for hvert kriteriefelt.

 7. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontroller, at forespørgslen returnerer de poster, du vil slette.

 8. Hold forespørgslen åben, og fortsæt derefter til næste trin.

Konvertere udvælgelsesforespørgslen til en sletteforespørgsel og slette data

 1. Klik på Designvisning for at skifte fra dataarket til Forespørgselsdesigner.

 2. Klik på Slet i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Udvælgelsesforespørgslen ændres i Access til en sletteforespørgsel, rækken Vis skjules i nederste sektion af designgitteret, og rækken Slet tilføjes.

  Kontroller, at der vises Fra i rækken Slet i kolonnen til alle felter (*). Ordet Hvor bør blive vist i alle kolonner med kriterier.

 3. Sørg for, at du vil slette dataene, og klik derefter på Kør Knapflade .

  Du bliver bedt om at bekræfte sletningen.

  Klik på Ja for at slette dataene.

Øverst på siden

Slette tabeller fra en database

Husk, at du ikke kan ophæve sletningen, hvis du sletter en databasetabel. Derfor bør du sikkerhedskopiere databasen, før du fortsætter. Yderligere oplysninger om sikkerhedskopiering af databasen finder du i afsnittet Sikkerhedskopiere databasen, før du redigerer eller sletter poster tidligere i denne artikel.

 1. Hvis du holder tabellen åben i alle visninger (f.eks. designvisning eller dataarkvisning), skal du lukke den.

 2. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Slet i genvejsmenuen.

  Du bliver bedt om at bekræfte sletningen.

  Klik på Ja.

  Hvis denne tabel er relateret til en eller flere ekstra tabeller, bliver du spurgt, om du vil slette disse relationer.

 3. Klik på Ja.

  Eventuelle relationer slettes i programmet, og derefter slettes tabellen.

Øverst på siden

Eksempelkriterier til udvælgelsesforespørgsler

I følgende tabel vises et par eksempler på de typer kriterier, du kan bruge i udvælgelsesforespørgsler til at reducere den mængde data, som forespørgslen returnerer.

Kriterier

Virkning

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Callahan"

Returnerer alle poster fra Callahan til slutningen af alfabetet

Between #2/2/2006# And #1/12/2006#

Returnerer datoer fra 2-feb-2006 til og med 1-dec-2006 (ANSI-89). Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn. Eksempel: Between '2/2/2006' And '1/12/2006'

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle poster undtagen dem, der begynder med T. Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke ender på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

In(Canada,USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

Finder i et tekstfelt alle poster, der starter med bogstaverne A til og med D. Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Like "*ar*"

Finder alle poster, der inkluderer bogstavkombinationen "ar". Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjerne (*).

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison" og har en anden streng på fem bogstaver, hvoraf de fire første er "Dewe", og det sidste er ukendt. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste understregningstegn (_) i stedet for spørgsmålstegn.

#2/2/2006#

Finder alle posterne for 2. februar 2006. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i anførselstegn i stedet for nummertegn ('2/2/2006').

< Date() - 30

Returnerer alle datoer, der er over 30 dage gammel.

Date()

Returnerer alle de poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Returnerer alle poster mellem dags dato og tre måneder efter dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle poster, der indeholder en vilkårlig værdi (som er forskellig fra Null).

""

Returnerer alle poster, der indeholder en streng af længden nul. Strenge af længden nul bruges, når du skal føje en værdi til et felt, som skal udfyldes, men du endnu ikke ved, hvad den faktiske værdi er. Et felt kan f.eks. kræve et faxnummer, men nogle af dine kunder har muligvis ikke faxmaskiner. I det tilfælde skal du i stedet for et nummer skrive et sæt dobbelte anførselstegn uden mellemrum mellem dem ("").

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×