Slette ældre RSS-emner automatisk

Indholdet i nogle RSS-kilder kan fylde meget. Når du føjer flere RSS-kilder til Microsoft Office Outlook 2007, kan du risikere, at Microsoft Exchange-postkasse eller Personal Folders file (.pst) vokser meget hurtigt.

Autoarkiveringsfunktionen i Microsoft Outlook indeholder en automatisk metode til at slette emner, der er ældre end en bestemt dato. Mange RSS-kilder indeholder nyheder eller andre tidsfølsomme oplysninger. Behovet for at gemme ældre emner er normalt ikke så stort som for at bevare e-mails.

Bemærk: Fremgangsmåderne i denne artikel kræver brug af autoarkiveringsfunktionen. Det er muligt, at autoarkivering ikke er tilgængelig, hvis nogle af Outlook-profilerne på computeren indeholder en Exchange-konto med datastyring for meddelelser.

Denne artikel indeholder

Mere om autoarkivering

Tilpasse autoarkivering til RSS-emner

Aktivere autoarkivering

Angive indstillinger for autoarkivering for de enkelte RSS-kildemapper

Arkivere eller slette manuelt

Mere om autoarkivering

Autoarkivering er som standard aktiveret. Funktionen kører automatisk med planlagte intervaller og arkiverer og fjerner – hvis det er angivet – ældre emner fra alle Outlook-mapper. Ældre emner er emner, der har nået en bestemt arkiveringsalder.

Som standard opretter Outlook arkivfilerne på følgende placering:

 • Windows Vista    

  drev:\bruger\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Hvis du ikke kan se mappen Local, kan det skyldes, at den er skjult. Der er flere oplysninger om visning af skjulte mapper i Microsoft Windows Hjælp.

 • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

  drev:\Documents and Settings\bruger\Lokale indstillinger\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Hvis du ikke kan se mappen Lokale indstillinger, kan det skyldes, at den er skjult. Der er flere oplysninger om visning af skjulte mapper i Windows Hjælp.

Når emnerne er arkiveret, kan du få direkte adgang til dem fra Arkivmapper i navigationsruden i Outlook. Du får vist Arkivmapper i navigationsruden ved at klikke på Mappeliste i menuen Skift til.

Når du åbner Arkivmapper, kan du se, at din eksisterende mappestruktur er bevaret. Hvis der er en overordnet mappe over den mappe, du vælger at arkivere, oprettes den overordnede mappe i arkivfilen, men i den overordnede mappe arkiveres kun de emner, der opfylder arkiveringskriterierne. Hvis du beslutter, at de arkiverede emner skal flyttes tilbage i hovedpostkassen, kan du importere alle emnerne fra arkivfilen til deres oprindelige mapper eller til andre mapper, du angiver, eller du kan manuelt flytte eller kopiere emnerne, herunder trække emner mellem mapper.

Toppen af siden

Tilpasse autoarkivering til RSS-emner

Der er to sæt indstillinger for autoarkivering – globale indstillinger og mappespecifikke indstillinger:

 • Globale indstillinger    Globale indstillinger, der også kaldes standardindstillinger, bestemmer, om autoarkivering overhovedet udføres, og hvad funktionen som standard gør med emnerne i alle Outlook-mapper undtagen Kontaktpersoner, som ikke autoarkiveres.

 • Mappespecifikke indstillinger    Disse indstillinger tilsidesætter standardindstillingerne, så du kan arkivere individuelle mapper forskelligt.

Hvis du ikke angiver indstillinger for autoarkivering for en bestemt mappe, bliver mappen ikke arkiveret. Indstillinger for autoarkivering gælder kun for den aktuelle postkasse. Det betyder, at hvis du markerer en mappe i din Exchange-konto og derefter angiver globale indstillinger for autoarkivering, gælder indstillingerne kun for Exchange-kontoen.

Bemærk: Ud over indstillingerne for autoarkivering kan emnerne i postkassen også være underlagt opbevaringspolitikker eller datastyring for meddelelser, som virksomheden gennemtvinger. Opbevaringspolitikker og datastyring for meddelelser begrænser brugernes opbevaring af emner til en fast tidsperiode som defineret af virksomhedspolitikken. Disse politikker har højere prioritet end indstillingerne for autoarkivering. Autoarkivering fjernes fuldstændigt fra en Outlook-profil på computeren, når datastyring for meddelelser er aktiveret på en Exchange-konto i en Outlook-profil på computeren.

Toppen af siden

Aktivere autoarkivering

Selvom autoarkivering som standard er aktiveret, kan du deaktivere og aktivere funktionen, når der er behov for det. Autoarkivering skal være aktiveret, for at fremgangsmåderne i denne artikel fungerer.

Hvis du udelukkende vil bruge autoarkivering til RSS-kildemapper, anbefales det, at du redigerer standardindstillingerne, så autoarkivering er aktiveret, men ikke udfører nogen handlinger på andre mapper end dem, du konfigurerer. Herved forhindrer du, at mapper, du ikke ville påvirke, ved et uheld bliver arkiveret eller slettet.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Autoarkiver under fanen Andet.

  Indstillinger for autoarkivering

 3. Marker afkrydsningsfeltet Autoarkiver for hver n dage.

 4. Angiv i boksen et tal mellem 1 og 60 for, hvor ofte autoarkivering skal udføres.

  Hvis autoarkivering skal fungere effektivt med RSS-kildemapper, anbefales det, at du bruger en værdi mellem 1 og 7 dage. Dette er ikke det antal dage, som emnerne gemmes, men et udtryk for, hvor ofte autoarkivering udføres. Jo hyppigere du foretager autoarkivering, desto nøjagtigere bliver dine opbevaringsperioder.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Slet udløbne emner (kun e-mail-mapper) og Arkiver eller slet gamle emner under Under autoarkivering.

  Ved at fjerne markeringen i disse afkrydsningsfelter kan du forhindre, at der ved et uheld udføres autoarkiveringshandlinger for mapper, du ikke ønsker at påvirke. Senere i artiklen angiver du indstillinger for autoarkivering, der er mappespecifikke.

  Hvis du allerede bruger autoarkivering, og nogle af dine mapper bruger de globale standardindstillinger, er det ikke nødvendigt, at du ændrer indstillingerne.

Toppen af siden

Angive indstillinger for autoarkivering for de enkelte RSS-kildemapper

Du skal angive indstillinger for autoarkivering for hver enkelt RSS-kildemappe. Egenskaber for autoarkivering er ikke rekursive – egenskaber arves ikke fra en overordnet mappe.

 1. Højreklik på den RSS-kildemappe, du vil angive indstillinger for, i navigationsruden, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

 2. Klik på fanen Autoarkiver.

  Indstillinger for autoarkivering for RSS-kildemappe

 3. Klik på Arkiver denne mappe ved hjælp af disse indstillinger.

 4. Angiv, hvor længe RSS-emner maksimalt skal gemmes, i boksen Fjern emner, der er ældre end n periode, hvor n repræsenterer en numerisk værdi mellem 1 og 999, og periode er måneder, dage eller uger.

 5. Klik på Slet gamle emner permanent.

 6. Klik på OK.

 7. Gentag fremgangsmåden for alle RSS-kildemapper, der indeholder emner, som du automatisk vil slette.

Toppen af siden

Arkivere eller slette manuelt

 1. Klik på Arkiver i menuen Filer.

 2. Angiv, om du vil arkivere alle mapper ved hjælp af indstillingerne for autoarkivering (dvs. enten standardindstillingerne eller de indstillinger, du har angivet for bestemte individuelle mapper), eller om du vil arkivere en individuel mappe ved hjælp af de indstillinger, du angiver i denne dialogboks.

Bemærk:  Hvis du vil arkivere i en anden fil end standardfilen, skal du angive et andet navn i boksen Arkivfil. Der oprettes automatisk en anden arkivfil til emner i den valgte mappe.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×