Slå værdier op på en dataliste

Antag, at du vil slå en medarbejders lokaltelefonnummer op ved hjælp af nummeret på vedkommendes id-kort, eller du vil slå den korrekte provisionssats op for et salgsbeløb. Når du slår data op, kan du hurtigt og effektivt finde bestemte oplysninger på en liste og automatisk kontrollere, at du benytter de korrekte data. Når du har slået dataene op, kan du udføre beregninger eller få vist resultater med de værdier, der returneres. Du kan slå værdier op på en dataliste og få vist resultaterne på forskellige måder.

Hvad vil du gøre?

Slå værdier op lodret på en liste ved hjælp af en identisk værdi

Slå værdier op lodret på en liste ved hjælp af en tilnærmet værdi

Slå værdier op lodret på en liste af ukendt størrelse ved hjælp af en identisk værdi

Slå værdier op vandret på en liste ved hjælp af en identisk værdi

Slå værdier op vandret på en liste ved hjælp af en tilnærmet værdi

Oprette en opslagsformular med guiden Opslag

Slå værdier op lodret på en liste ved hjælp af en identisk værdi

Til denne opgave kan du bruge funktionen LOPSLAG eller en kombination af funktionerne INDEKS og SAMMENLIGN.

Eksempel, der bruger funktionen LOPSLAG

Eksemplet kan være nemmere at forstå, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel? Vigtigt For at eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 1. Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 2. Tryk på Ctrl + C.

 3. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 4. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

  Vigtigt: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

 6. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dit behov.

1

2

3

4

5

6%

7

89

A

B

C

D

Id-kortnummer

Efternavn

Fornavn

Lokalnummer

Id-34567

Ibsen

Nancy

5467

Id-16782

Fuller

Andrew

3457

Id-4537

Leverling

Janet

3355

Id-1873

Peacock

Margaret

5176

Id-3456

Buchanan

Steven

3453

Id-5678

Suyama

Michael

428

Formel

Beskrivelse (resultat)

=LOPSLAG("Id-4537", A1:D7, 4, FALSK)

Slår id-kortnummeret Id-4537 op i den første kolonne, og returnerer den tilsvarende værdi i samme række i fjerde kolonne (3355)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion i funktionen LOPSLAG.

Eksempel, der bruger funktionerne INDEKS og SAMMENLIGN

Eksemplet kan være nemmere at forstå, hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 1. Marker eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen. Vigtigt Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 2. Tryk på Ctrl + C.

 3. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 4. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 5. Vigtigt For at eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 6. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 7. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dit behov.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Produkt

Antal

Bananer

3.8

Appelsiner

25

Æbler

4,1

Pærer

40

Formel

Beskrivelse (resultat)

=INDEKS(A2:B5;SAMMENLIGN ("Pærer";A2:A5;0);2)

Slår Pærer op i kolonne A og returnerer værdien for Pærer i kolonne B ( 40).

I formlen anvendes følgende argumenter.

Formel til at slå en værdi op på en ikke-sorteret liste

Formel til at slå en værdi op i et ikke-sorteret område (funktionen INDEKS)

1. A2:B5: Hele området, som du slår værdier op i.

2. SAMMENLIGN("Pærer";A2:A5;0): Funktionen SAMMENLIGN bestemmer rækkenummeret.

3. "Pærer": Den værdi, der skal søges efter i opslagskolonnen.

4. A2:A5: Den kolonne, funktionen SAMMENLIGN skal søge i.

5. 2: Den kolonne, værdien skal returneres fra. Kolonnen længst til venstre er 1.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger disse funktioner, under Funktionen INDEKS og Funktionen SAMMENLIGN.

Toppen af siden

Slå værdier op lodret på en liste ved hjælp af en tilnærmet værdi

Brug funktionen LOPSLAG til at udføre denne opgave.

Vigtigt: Denne metode fungerer kun, hvis værdierne i den første kolonne er sorteret i stigende rækkefølge.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 1. Marker eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen. Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 2. Tryk på Ctrl + C.

 3. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 4. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 5. Vigtigt For at eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 6. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 7. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dit behov.

I følgende eksempel kender du hyppigheden og ønsker at slå den tilknyttede farve op.

1

2

3

4

5

6%

7
8

A

B

Hyppighed

Farver

4,14

rød

4,19

orange

5,17

gul

5,77

grøn

6,39

blå

Formel

Beskrivelse (resultat)

=LOPSLAG(5.93, A1:B6, 2, SAND)

Slår 5,93 op i kolonne A, finder den næststørste værdi, der er mindre end 5,93, hvilket er 5,77, og returnerer derefter værdien fra kolonne B, som er i samme række som 5,77 (grøn)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion i funktionen LOPSLAG.

Toppen af siden

Slå værdier op lodret på en liste af ukendt størrelse ved hjælp af en identisk værdi

Brug funktionerne FORSKYDNING og SAMMENLIGN til at udføre denne opgave.

Du kan bruge denne proces, hvis dataene er placeret i et eksternt dataområde, som du opdaterer hver dag. Du ved, at prisen er i kolonne B, men du ved ikke, hvor mange datarækker serveren returnerer, og den første kolonne sorteres ikke alfabetisk.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 1. Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen.

  Vigtigt Undlad at markere række- eller kolonneoverskrifter.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 2. Tryk på Ctrl + C.

 3. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 4. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 5. Vigtigt For at eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 6. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 7. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dit behov.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Produkt

Antal

Bananer

3.8

Appelsiner

25

Æbler

4,1

Pærer

40

Formel

Beskrivelse (resultat)

=FORSKYDNING(A1;SAMMENLIGN("Pærer";A2:A5; 0);1)

Slår Pærer op i kolonne A og returnerer værdien for Pærer i kolonne B ( 40).

I formlen anvendes følgende argumenter.

Formel til at slå en værdi op på en ikke-sorteret liste (funktionen FORSKYDNING)

1. A1: Cellen øverst til venstre i området, også kaldet startcellen.

2. SAMMENLIGN("Pærer";A2:A5; 0): Funktionen SAMMENLIGN bestemmer rækkenummeret under startcellen for at finde opslagsværdien.

3. "Pærer": Den værdi, der skal søges efter i opslagskolonnen.

4. A2:A5: Den kolonne, funktionen SAMMENLIGN skal søge i. Omfatter ikke startcellen i dette område.

5. 1: Det antal kolonner til højre for startcellen, der skal søges i efter opslagsværdien.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger disse funktioner, under Funktionen SAMMENLIGNING og Funktionen FORSKYDNING.

Toppen af siden

Slå værdier op vandret på en liste ved hjælp af en identisk værdi

Brug funktionen VOPSLAG til at udføre denne opgave.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 1. Marker eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen. Vigtigt Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 2. Tryk på Ctrl + C.

 3. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 4. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 5. Vigtigt For at eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 6. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 7. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dit behov.

1

2

3

4

5

6


7

A

B

Bolte

Status

Aksler

9

På lager

4

10

I ordre

5

11

Restordre

6

Formel

Beskrivelse (resultat)

=VOPSLAG("Bolte";A1:C4;3;FALSK)

Slår Bolte op i række 1 og returnerer værdien fra række 3, der er i samme kolonne (10)

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion i funktionen VOPSLAG.

Toppen af siden

Slå værdier op vandret på en liste ved hjælp af en tilnærmet værdi

Brug funktionen VOPSLAG til at udføre denne opgave.

Vigtigt: Denne metode fungerer kun, hvis værdierne i den første række er sorteret i stigende rækkefølge.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Sådan kopieres et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Marker eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Undlad at markere række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Hvordan kan jeg kopiere et eksempel?

 3. Markér eksemplet i denne artikel. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Web App, skal du kopiere og indsætte én celle ad gangen.

  Vigtigt Undlad at markere række- eller kolonneoverskrifter.

  vælge et eksempel fra Hjælp i Excel 2013 til Windows

  Markere et eksempel i Hjælp

 4. Tryk på Ctrl + C.

 5. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 6. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 7. Vigtigt For at eksemplet skal fungere korrekt, skal du indsætte det i celle A1 i regnearket.

 8. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

 9. Når du har kopieret eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det til dit behov.

  Markere et eksempel i Hjælp

 10. Tryk på Ctrl + C.

 11. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl + V.

 12. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl + ` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

34

A

B

C

D

10000

50000

100000

Salgsvolumen

0,05

0,20

0,30

Pris

Formel

Beskrivelse (resultat)

=VOPSLAG(78658;A1:D4;2;SAND)

Slår DKK 78.658 op i række 1, finder den næststørste værdi, som er mindre end DKK 78.658, hvilket er DKK 50.000, og returnerer derefter værdien fra række 2, som er i samme kolonne som DKK 50.000 (20%)

Bemærkninger: 

 • Du kan få vist pris og det returnerede antal som en procentdel. Markér cellen, og klik derefter på Procenttypografi Knapflade i gruppen Tal under fanen Startside

 • Du kan få vist tallet for salgsvolumen i danske kroner. Markér cellen, og klik derefter på Regnskabstalformat Knappen Regnskabstalformat i gruppen Tal under fanen Startside.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger denne funktion i funktionen VOPSLAG.

Toppen af siden

Oprette en opslagsformular med guiden Opslag

Guiden Opslag opretter en opslagsformel på basis af regnearksdata, der indeholder række- og kolonneetiketter. Guiden Opslag hjælper dig med at finde andre værdier i en række, når du kender værdien i en kolonne, og omvendt. I guiden Opslag bruges INDEKS og SAMMENLIGN i de formler, der oprettes.

 1. Klik på en celle i området.

 2. Klik på Opslag i gruppen Løsninger under fanen Formler.

 3. Hvis kommandoen Opslag ikke er tilgængelig, skal du indlæse tilføjelsesprogram-programmet Guiden Opslag.

  Sådan indlæses tilføjelsesprogrammet Guiden Opslag

 4. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Tilføjelsesprogrammer.

 5. Klik på Excel-tilføjelsesprogrammer i boksen Administrer, og klik derefter på .

 6. I dialogboksen Tilgængelige tilføjelsesprogrammer skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Guiden Opslag og derefter klikke på OK.

 7. Følg instruktionerne i guiden.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×