Skrive et ark med forskellige etiketter

Disse oplysninger gælder for oprettelse af et ark med etiketter, der ikke er identiske. Du kan f.eks. oprette et ark med navneskilte, hvor hvert skilt er tilpasset til en persons navn.

Hvis du vil oprette og udskrive etiketter, som indeholder oplysninger fra en datakilde, f.eks. en adresseliste eller en Excel-projektmappe, skal du se under Oprette og udskrive etiketter til rundsendelser.

Denne artikel indeholder

Oprette etiketarket og skrive etiketterne

Formatere etiketteksten

Føje et grafikelement til etiketter

Oprette etiketarket og skrive etiketterne

 1. Start Word.

  Der åbnes som standard et tomt dokument. Lad det være åbent. Hvis du lukker det, er kommandoerne på næste trin ikke tilgængelige.

 2. On the Mailingstab, in the Creategroup, click Labels.

  Word Ribbon Image

 3. Lad boksen Adresse være tom.

 4. Klik på Indstillingerfor at vælge etikettype og andre indstillinger.

 5. Foretage de relevante valg i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik på OK.

  Dialogboksen Etiketindstillinger

  1. Klik på den type printer, du bruger til at udskrive etiketterne

  2. Klik på pilen ud for listen Etiketter leverandører, og vælg derefter den leverandør, der har produceret etiketarkene

  3. Vælg det nummer på listen, der svarer til produktnummeret på pakken med etiketark

  Hvis du ikke kan finde produktnummeret på etiketarkene på listen under Produktnummer, skal du se under

  Toppen af siden

  .

 6. Klik på Hel side med samme etiket under Udskriv.

 7. Klik på Nyt dokument.

  Der oprettes et dokument, som indeholder etiketarket. Etiketterne opstilles i en tabel i programmet. Hvis etiketterne ikke er adskilt af linjer, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og derefter klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel.

 8. Skriv teksten til hver etiket, og foretag de ønskede ændringer i formateringen og farveskemaet ved hjælp af indstillingerne under fanerne Startside og Sidelayout. Gem eller udskriv etiketterne på samme måde, som du gemmer eller udskriver ethvert andet dokument i Word, når du er færdig.

Jeg kan ikke finde produktnummeret på listen

Du kan alligevel udskrive dine etiketter. Du skal blot tilpasse indstillingerne.

 1. Mål etiketterne på dit etiketark. Notér målene og det antal etiketter, der er på et enkelt ark.

  Vigtigt: Mål etiketterne omhyggeligt. Den faktiske etiketstørrelse kan være en smule mindre end den størrelse, der er angivet fra producentens side. En etiket med størrelsen 1 x 2 tommer kan i realiteten være 15/16 tommer høj og 1 15/16 tommer bred.

 2. Klik på en etikettype, der svarer til dine egne etiketter, på listen Produktnummer.

  Hvis den type etiketter, du vil bruge, ikke vises på listen Produktnummer, kan du vælge en af de andre etiketter på listen, eller du kan oprette en ny etiketstørrelse.

 3. Klik på Detaljer, og sammenlign derefter etiketstørrelserne og antallet af etiketter pr. side for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på laser- eller inkjetprintere, eller antallet af kolonner på etiketarket for de etiketter, der er beregnet til udskrivning på matrixprintere.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Brug den markerede etiket, hvis dens størrelse og etiketlayout svarer til størrelsen og layoutet på dine egne etiketter.

  • Klik på Annuller, og gå videre til trin 5, hvis dette ikke er tilfældet.

 5. Klik på printertypen (enten Printere til papir i endeløse banereller Sideprintere) i dialogboksen Etiketindstillinger, og klik derefter på Ny etiket.

 6. Skriv et navn i feltet Etiketnavn, markér indstillinger for højde, bredde og andet til etiketten, og klik derefter på OK.

  Den nye etiket vises på listen Produktnummer som Etiketnavn - brugerdefineret. Etiketten findes også i kategorien Andre/brugerdefineret. Næste gang du bruger disse etiketter, skal du vælge Andre/brugerdefineret på listen Etiketleverandører.

Formatere etiketteksten

 1. Markér etiketteksten. Hvis hele teksten på etiketten skal formateres på samme måde, skal du trykke på Ctrl+A for at markere hele teksten.

 2. Anvend den ønskede formatering fra gruppen Skrifttype under fanen Startside. Eller klik på dialogboksstarteren Skrifttype for at få vist flere indstillinger.

Vigtigt: Hvis du vil minimere den ekstra linjeafstand i adresserne på etiketterne, skal du markere linjerne, klikke på dialogboksstarteren Afsnit under fanen Startside og derefter skrive 0 i afstandsfelterne før og efter.

Føje et grafikelement til etiketter

Hvis du vil føje et grafikelement til etiketter, du udskriver på en sideprinter (i modsætning til en printer til papir i endeløse baner), skal du føje det til hver enkelt etiket.

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte grafikelementet.

 2. On the Inserttab, in the Illustrationsgroup, click Pictureor Clip Art.

  Word Ribbon Image

 3. Find grafikelementet, og dobbeltklik på det.

 4. Hvis du vil ændre størrelsen på grafikelementet, skal du markere det og derefter trække i størrelseshåndtaget i et af hjørnerne, indtil det har den ønskede størrelse. Forholdet mellem højde og bredde bevares, når du trækker i et størrelseshåndtag.

 5. Hvis grafikelementet ikke er justeret efter etikettens tekst, skal du højreklikke på grafikelementet og derefter benytte en af følgende fremgangsmåder:

  1. Peg på Tekstombrydning, og klik derefter på Flere layoutindstillinger.

  2. Klik på fanen Ombrydning, og klik på Firkantet under Tekstombrydning.

  3. Klik på fanen Billedplacering, og klik på Justering under Vandret, og klik derefter på den ønskede justering: Venstre, Centreret eller Højre.

  4. Klik på OK.

   Tip: Hvis du vil bruge samme billede på hver etiket, kan du tilpasse størrelsen og justeringen på den første etiket og derefter kopiere billede og sætte det ind på de øvrige etiketter.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×