Skoledatasynkronisering – fejl og problemløsning

Fejl og løsninger

Den følgende tabel indeholder almindelige fejl, der kan opstå, når du har aktiveret synkronisering for en synkroniseringsprofil i Skoledatasynkronisering. Kolonnen "Trin til løsning" indeholder anbefalede trin til at løse de angivne fejl og henviser ofte til de mere detaljerede trin til validering af attributter, der er angivet i sektionen Fejlfinding af attributters tilknytning og værdier i denne artikel.

Fejl

Enhed

Handling

Trin til løsning

AzureActiveDirectoryInvalidPropertyValue

Sektion

Tilføj

Sektionen har en ugyldig mailNickname-værdi og kan ikke oprette det relevante destinationsobjekt i Azure. Tjek værdierne for afsnittet for at sikre, at de kun indeholder alfanumeriske tegn og ingen mellemrum, da denne værdi bruges til at oprette smtp-adressen til O365-gruppen i Azure.

UnsynchronizableChange

Studerende

Tilføj

Kontrollér, om attributten Kilde svarer til attributten Mål for denne lærer. Trin til at kontrollere kilde og mål, der er angivet i denne artikel. Kontrollér også, at indstillingen for domænesuffiks i synkroniseringsprofilen er korrekt, og indstil den til at tilføje kildeattributten, hvis det er nødvendigt, for at matchet kan fuldføres.

UnsynchronizableChange

Lærer

Tilføj

Kontrollér, om attributten Kilde svarer til attributten Mål for denne lærer. Trin til at kontrollere kilde og mål, der er angivet i denne artikel. Kontrollér også, at indstillingen for domænesuffiks i synkroniseringsprofilen er korrekt, og indstil den til at tilføje kildeattributten, hvis det er nødvendigt, for at matchet kan fuldføres.

DuplicateTargetEntries

Studerende

Tilføj

Der eksisterer to brugere med det samme SIS-id i kildemappen

InvalidLookupReference

SchoolStudents

Opdater

Den studerende kunne ikke føjes til skolen. Hvis den studerende ikke kunne synkroniseres/tilføjes i første omgang, kan denne studerende ikke føjes til skolen efterfølgende. Hvis denne fejl opstår, kan du tjekke, om den studerende er blevet synkroniseret på organisationsfanen i SDS-portalen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du løse synkroniserings-/tilføjelsesfejlen for den studerende. Bekræft også, at skole-SIS-id'et er korrekt for denne studerende, og at skolen var inkluderet i synkroniseringen.

InvalidLookupReference

SchoolTeachers

Opdater

Læreren kunne ikke føjes til skolen. Hvis læreren ikke kunne synkroniseres/tilføjes i første omgang, kan denne lærer ikke føjes til skolen efterfølgende. Hvis denne fejl opstår, kan du tjekke, om læreren er blevet synkroniseret på organisationsfanen i SDS-portalen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du løse synkroniserings-/tilføjelsesfejlen for læreren. Bekræft også, at skole-SIS-id'et er korrekt for denne lærer, og at skolen var inkluderet i synkroniseringen.

InvalidLookupReference

TeacherRoster

Opdater

Læreren kunne ikke føjes til sektionen. Hvis læreren ikke kunne synkroniseres/tilføjes i første omgang, kan denne lærer ikke føjes til sektionen efterfølgende. Hvis denne fejl opstår, kan du tjekke, om læreren er blevet synkroniseret på organisationsfanen i SDS-portalen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du løse synkroniserings-/tilføjelsesfejlen for læreren. Bekræft også, at sektions-SIS-id'et er korrekt for denne lærer, og at sektionen var inkluderet i synkroniseringen.

InvalidLookupReference

StudentEnrollment

Opdater

Den studerende kunne ikke føjes til sektionen. Hvis den studerende ikke kunne synkroniseres/tilføjes i første omgang, kan denne lærer ikke føjes til sektionen efterfølgende. Hvis denne fejl opstår, kan du tjekke, om den studerende er blevet synkroniseret på organisationsfanen i SDS-portalen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du løse synkroniserings-/tilføjelsesfejlen for den studerende. Bekræft også, at sektions-SIS-id'et er korrekt for denne studerende, og at sektionen var inkluderet i synkroniseringen.

Ingen

Sektion

Tilføj

Der er duplikerede poster eller et ugyldigt tegn i navnet.

Ingen

Studerende

Tilføj

DisplayName for den studerende indeholder ugyldige tegn.

UnSpecified

Studerende

Opdater

SIS-id'et for den studerende er ugyldigt eller er relateret til en studerende/bruger, der ikke blev synkroniseret korrekt.

AzureActiveDirectory
ObjectMissingDependantLicense
(Det hele er én streng, men den er opbrudt her for at gøre denne tabel læsbar).

Studerende
Lærer

Tilføj
Opdater

Denne fejl kan opstå, hvis SDS forsøger at tildele en licens til en bruger, men en afhængig licens ikke er tildelt brugeren i øjeblikket. Classroom-licensen kræver f.eks., at brugeren allerede har en licens til Exchange Online og SharePoint Online. Du kan løse dette ved tildele den afhængige licens og køre synkroniseringen igen.

AzureActiveDirectoryNoAvailableLicenses

Studerende
Lærer

Tilføj
Opdater

Denne fejlkode kan opstå, hvis SDS forsøgte at tildele en licens, som enten er udløbet eller opbrugt (alle tilgængelige licenser af denne type er tildelt). Du kan løse dette ved at tilføje flere licenser af denne type for at muliggøre yderligere tildelinger via SDS.

AzureActiveDirectoryInvalidLicense

Studerende
Lærer

Tilføj
Opdater

Denne fejl opstår, hvis SDS forsøgte at tildele en licens, som ikke er til stede i lejeren. Hvis lejeren f.eks. ikke indeholder abonnementet og licenserne til Classroom, men SDS forsøger at tildele Classroom-licenser til lærere eller studerende, genereres denne fejl.

AzureActiveDirectoryReplicaUnavailable

Skole
Sektion
Studerende
Lærer

Tilføj
Opdater

Denne fejl opstår, hvis en AAD Graph Replica-server ikke er tilgængelig. Disse fejl er midlertidige, og kræver ikke nogen handling fra brugerne. Disse fejl løser sig selv med tiden.

AzureActiveDirectory
LastOwnerOfGroupCannotBeRemoved
(Det hele er én streng, men den er opbrudt her for at gøre denne tabel læsbar).

En lærer kunne ikke fjernes fra en klasse/gruppe, fordi en klasse/gruppe skal have mindst én lærer.

AzureActiveDirectory
RequestThrottledTemporarily
(Det hele er én streng, men den er opbrudt her for at gøre denne tabel læsbar).

Dette er en midlertidig fejl, der kan opstå pga. begrænsning under behandling af en stor mængde data. Der kræves fra ingen handling fra brugere, og fejlen bør løse sig selv i en efterfølgende synkroniseringscyklus.

Eksporter af fejl og prioritering af løsninger

Når du får fejl i Skoledatasynkronisering, vises alle fejl, der er knyttet til synkroniseringen på oversigtssiden for synkroniseringsprofilen, når du har klikket på synkroniseringsprofilen. De øverste fejl vises først, og der kan handles på disse. Vi anbefaler, at du først handler på disse fejl. Du kan også få vist og eksportere alle synkroniseringsfejl, der er knyttet til en bestemt synkroniseringsprofil, for at gennemse og rette fejlene.

Trinnene nedenfor forklarer, hvordan du kan eksportere fejl for en bestemt synkroniseringsprofil.

 1. Log på SDS-portalen (sds.microsoft.com).

 2. Klik på den synkroniseringsprofil, du vil gennemgå for fejl.

 3. Klik på knappen Vis fejl for at få vist og eksportere fejl på øverste niveau fejl af en bestemt type. Der kan handles på disse fejl, og de bør løses først, før det forsøges at løse yderligere fejl, der findes på alle fejllister. Hvis du vil se og eksportere alle synkroniseringsfejl, der er knyttet til synkroniseringsprofilen, skal du klikke på knappen Se alle fejl.

  Skærmbillede af synkroniseringsfejl.
 4. Når du har fået vist én af listerne med fejl på øverste niveau eller listen med alle, skal du klikke på knappen Download disse fejl for at eksportere fejlene til en CSV-fil.

  Knappen Download disse fejl
 5. Klik på knappen Opdater for at se, om downloadet er færdig.

 6. Hvis downloadet er færdig, får du vist muligheden Fil klar til download, når siden er opdateret, under knappen Download.

  Indstilling for fil klar til download under knappen Download
 7. Klik på det blå link for at åbne og/eller gemme fejlrapporten.

Prioritering af fejl, der skal løses

Når du foretager fejlfinding for Skoledatasynkronisering, anbefales det altid, at du prioriterer de vigtigste fejl, før du laver fejlfinding på andre fejltyper i visningen Alle fejl. Dette skyldes, at alle forekomster af fejl blandt de vigtigst fejl kan medføre mange efterfølgende fejl for hver forekomst inden for den samme synkroniseringsprofil. Når de vigtigste fejl løses, bliver mange efterfølgende fejl, der også vises på listen med alle fejl, ofte også løst. Dette er den anbefalede metode til at løse mange problemer på en gang på den mest effektive måde.

Fejlfinding af attributters tilknytning og værdier

Når du aktiverer synkronisering, skal de studerende og lærerne have en attribut, der matcher i kilde- og målmapperne, for at kunne koordinere brugerobjekter mellem begge mapper. Vejledningen nedenfor indeholder de trinvise instruktioner til at kontrollere kilde- og målattributterne for studerende og lærere, opdelt efter synkroniseringsmetode.

Tjek kildemappen – CSV-filer

Når du konfigurerer SDS-synkronisering med CSV-filer som kildemappe, er de tre attributter nedenfor tilgængelige i CSV-filerne til at finde den matchende attribut for brugerobjektet i Azure AD.

 • Brugernavn Brugernavn er hovedfeltet i CSV-filen Studerende og Lærer og kan formateres til at matche én af de tilgængelige indstillinger i destinationsmappen (UserPrincipalName, mailNickname eller Mail). Du kan tjekke værdien af denne attribut ved at tjekke den CSV-fil med studerende eller lærere, som indeholder brugeren.

 • Studerendenummer/Lærernummer Studerendenummer er hovedfeltet i CSV-filen Studerende, Lærernummer er hovedfeltet i CSV-filen Lærer. Den passende formatering til denne attribut er en simpel tegnstreng med alfanumeriske tegn uden mellemrum og kan give et direkte match til attributten mailNickname for en bruger i Azure AD. Du kan også tilføje denne kildeattribut med et domænesuffiks, så det passer til attributten UserPrincipalName eller Mail i Azure AD. Du kan tjekke værdien af denne attribut ved at tjekke den CSV-fil med studerende eller lærere, som indeholder brugeren.

 • Sekundær mail Sekundær mail er hovedfeltet i CSV-filen Studerende eller Lærer og kan kun formateres til at matche attributten UserPrincipalName eller Mail i Azure AD. Det kræver, at domænesuffikset medtages i den værdi, der er indeholdt i CSV-filen. Du kan tjekke værdien af denne attribut ved at tjekke den CSV-fil med studerende eller lærere, som indeholder brugeren.

Tjek kildemappen – Clever

Når du konfigurerer SDS-synkronisering med Clever som kildemappe, er de tre attributter nedenfor tilgængelige i Clever til at finde den matchende attribut for brugerobjektet i Azure AD.

Brugernavn denne attribut i Clever kaldes Clever-brugernavn. Hvis du vil tjekke værdien for denne attribut for en studerende eller lærer i Clever, skal du følge disse trin:

 1. Log på Clever som distriktsadministrator.

 2. I Clever-portalen, skal du gå Data > Gennemse i venstre rude.

 3. Vælg fanen Studerende eller Lærer, og søg efter brugeren.

 4. Klik på den studerende eller læreren for at se den detaljerede visning af brugeren.

 5. Clever-brugernavn er den første attribut på listen.

Studerendenummer/Lærernummer Denne attribut i Clever kaldes student_number for studerende og teacher_number for lærere. Hvis du vil tjekke værdien for denne attribut for en studerende eller lærer i Clever, skal du følge disse trin:

 1. Log på Clever som distriktsadministrator.

 2. I Clever-portalen, skal du gå Data > Gennemse i venstre rude.

 3. Vælg fanen Studerende eller Lærer, og søg efter brugeren.

 4. Klik på den studerende eller læreren for at se den detaljerede visning af brugeren.

 5. En af de sidste attributter, der er angivet, er student_username eller teacher_username.

Sekundær mail Denne attribut i Clever kaldes mail til studerende og lærer. Hvis du vil tjekke værdien for denne attribut for en studerende eller lærer i Clever, skal du følge disse trin:

 1. Log på Clever som distriktsadministrator.

 2. I Clever-portalen, skal du gå Data > Gennemse i venstre rude.

 3. Vælg fanen Studerende eller Lærer, og søg efter brugeren.

 4. Klik på den studerende eller læreren for at se den detaljerede visning af brugeren.

 5. Mail er en af de første attributter, der er angivet for lærere og studerende.

Tjek kildemappen – PowerSchool

Når du konfigurerer SDS-synkronisering med PowerSchool som kildemappe, er de tre attributter nedenfor tilgængelige i PowerSchool til at finde den matchende attribut for brugerobjektet i Azure AD.

Brugernavn Denne attribut i PowerSchool kaldes Brugernavn på studerende eller Lærerbrugernavn. Hvis du vil tjekke værdien for denne attribut for en studerende eller lærer i PowerSchool, skal du følge disse trin:

 1. Log på PowerSchool som administrator.

 2. I PowerSchool-portalen kan du vælge fanen Studerende for studerende eller fanen Personale for lærere.

 3. Søg efter brugeren. Når du har fundet brugeren, skal du klikke på vedkommende.

  • Hvis der er tale om en Studerende, skal du i venstre rude under sektionen Oplysninger vælge Tilgå konti. Brugernavnet for studerende i PowerSchool er Brugernavn på studerende.

  • Hvis der er tale om en Lærer, skal du i venstre rude under sektionen Funktioner vælge Sikkerhedsindstillinger. Brugernavnet for lærere i PowerSchool er Lærerbrugernavn.

Studerendenummer/Lærernummer Denne attribut i PowerSchool kaldes Studerendenummer for studerende og ID for lærere. Hvis du vil tjekke værdien for denne attribut for en studerende eller lærer i PowerSchool, skal du følge disse trin:

 1. Log på PowerSchool som administrator.

 2. I PowerSchool-portalen kan du vælge fanen Studerende for studerende eller fanen Personale for lærere.

 3. Søg efter brugeren. Når du har fundet brugeren, skal du klikke på vedkommende.

  • Hvis der er tale om en Studerende, vises den studerendes nummer på den primære søgeside, før du klikker på brugeren. Studerendenummer i PowerSchool kaldes Studerendenummer.

  • Hvis der er tale om en Lærer, skal du i venstre rude under sektionen Funktioner vælge Oplysninger. Lærernummer i PowerSchool kaldes ID.

Sekundær mail Denne attribut i Clever kaldes mail for studerende og lærere. Hvis du vil tjekke værdien for denne attribut for en studerende eller lærer i Clever, skal du følge disse trin:

 1. Log på PowerSchool som administrator.

 2. I PowerSchool-portalen kan du vælge fanen Studerende for studerende eller fanen Personale for lærere.

 3. Søg efter brugeren. Når du har fundet brugeren, skal du klikke på vedkommende.

  • Hvis der er tale om en Studerende, skal du i venstre rude under sektionen Oplysninger vælge Mail for studerende. Den sekundære mail for studerende i PowerSchool kaldes Mailadresse.

  • Hvis der er tale om en Lærer, skal du i venstre rude under sektionen Funktioner vælge Oplysninger. Den sekundære mail for lærere i PowerSchool kaldes Mailadresse.

Kontrollér destinationsmappen – Azure AD

Når du konfigurerer SDS-synkronisering, er destinationsmappen altid Azure Active Directory. De tre attributter, der er angivet nedenfor, er tilgængelige til at finde den matchende attribut for brugerobjektet i kildemappen.

UserPrincipalName

Tjek UserPrincipalName via Office 365 Administration

 1. Start Internet Explorer i en privat browser.

 2. Gå til portal.office.com.

 3. Log på Office 365 Administration med en global administratorkonto.

 4. Gå til feltet Administrator > fanen Brugere > Aktive brugere.

 5. Søg efter den bruger, du vil kontrollere.

 6. Klik på brugeren.

Bemærk UserPrincipalName, der er angivet i overskriftsfeltet.

Tjek UserPrincipalName via PowerShell

 1. Start PowerShell som administrator med Azure AD-modulet til PowerShell importeret.

  Import-Module msonline
 2. Kør kommandoen nedenfor for at oprette forbindelse til Azure AD. Angiv legitimationsoplysninger som global administrator, når du bliver bedt om det.

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Når du har fået forbindelse, skal du køre kommandoen nedenfor for at tjekke UserPrincipalName for en enkelt bruger. Der vises et eksempel, hvor brugernavnet er Boyd Cowley.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL UserPrincipalName
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL UserPrincipalName

  Bemærk: Søgestrengsparameteret søger efter den bruger, du leder efter, og der returneres kun brugere med en mailadresse eller et vist navn, der starter med denne streng. Du kan få mere at vide om Get-MsolUser cmdlet på https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

Mail (primarysmtpaddress)

Tjek Mail (primarysmtpaddress) via Office 365 Administration

 1. Start Internet Explorer i en privat browser.

 2. Gå til portal.office.com.

 3. Log på Office 365 Administration med en global administratorkonto.

 4. Gå til feltet Administrator > fanen Brugere > Aktive brugere.

 5. Søg efter den bruger, du vil kontrollere.

 6. Klik på brugeren.

 7. Vælg Rediger egenskaber for Exchange i sektionen Flere indstillinger.

 8. Vælg mailadressen

Mailattributten angivet med SMTP med store bogstaver og angives også med fed skrift.

Tjek Mail (primarysmtpaddress) via PowerShell

 1. Start PowerShell som administrator med Azure AD-modulet til PowerShell importeret.

  Import-Module msonline
 2. Kør kommandoen nedenfor for at oprette forbindelse til Azure AD. Angiv legitimationsoplysninger som global administrator, når du bliver bedt om det.

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Når du har fået forbindelse, skal du køre kommandoen nedenfor for at tjekke Mail-attributten for en enkelt bruger. Der vises et eksempel, hvor brugernavnet er Boyd Cowley.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL proxyaddresses
 4. Proxyaddresses er en attribut med flere værdier og kan indeholde flere poster. Adressen med SMTP med store bogstaver er primarysmtpaddress for brugeren fungerer som Mail-attributten i Azure AD.

  Bemærk: Søgestrengsparameteret søger efter den bruger, du leder efter, og der returneres kun brugere med en mailadresse eller et vist navn, der starter med denne streng. Du kan få mere at vide om Get-MsolUser cmdlet på https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

mailNickname (Alias)

Tjek mailNickname (Alias) via Office 365 Administration

 1. Start Internet Explorer i en privat browser.

 2. Gå til portal.office.com.

 3. Log på Office 365 Administration med en global administratorkonto.

 4. Gå til feltet Administrator > fanen Brugere > Aktive brugere.

 5. Søg efter den bruger, du vil kontrollere.

 6. Klik på brugeren.

 7. Vælg Rediger egenskaber for Exchange i sektionen Flere indstillinger.

 8. Vælg Generelt.

Attributten mailnickname (*Alias) vises under det viste navn.

Tjek mailNickname (Alias) via PowerShell

 1. Start PowerShell som administrator med Azure AD-modulet til PowerShell importeret.

  Import-Module msonline
 2. Kør kommandoen nedenfor for at oprette forbindelse til Azure AD og Exchange Online. Angiv legitimationsoplysninger som global administrator, når du bliver bedt om det.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. Når du har fået forbindelse, skal du køre kommandoen nedenfor for at tjekke Mail-attributten for en enkelt bruger.

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
 4. Proxyaddresses er en attribut med flere værdier og kan indeholde flere poster. Adressen med SMTP med store bogstaver er primarysmtpaddress for brugeren fungerer som Mail-attributten i Azure AD.

 5. Kør linjen nedenfor for at få vist aliasværdien for brugeren

  Get-Recipient <primarysmtpaddress> | FL Alias

  Bemærk: Søgestrengsparameteret søger efter den bruger, du leder efter, og der returneres kun brugere med en mailadresse eller et vist navn, der starter med denne streng. Du kan få mere at vide om Get-MsolUser cmdlet på https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×