Skifte til Visio 2010

Oversigt

Oversigt over "Skifte til to Visio 2010" Hvis du opgraderer til Microsoft Visio 2010 fra en tidligere version, er dette kursus for dig. Find ud af, hvor du finder kommandoerne på båndet og i Backstage-visningen. Se, hvordan du kan udføre velkendte opgaver i Visio 2010, f.eks. tilføje figurer i et diagram, ændre udseendet af en tegning og sammenkæde eksterne data til figurer.

Når du har gennemført kurset, kan du:

 • Administrere filer og diagramskabeloner i Backstage-visningen.

 • Finde de kommandoer på båndet, du skal bruge til at udføre almindelige Visio-opgaver.

 • Få vist de visninger og opgaveruder, du skal bruge for at oprette en tegning.

 • Brug af vinduet Figurer til at administrere stencils og føje figurer til tegningen.

 • Anvende formatering i en tegning.

 • Anvende data i dine figurer.

Dette kursus indeholder:

 • En lektion, du kan udføre i dit eget tempo, og en øvelsessession med praktiske øvelser.

 • En praktisk session, hvor du selv får lov til at prøve tingene af. Til denne øvelse skal du have Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professionel 2010 eller Visio Premium 2010.

 • En kort test i slutningen af hver lektion. Der gives ikke karakter.

 • Et oversigtskort, du kan udskrive, når kurset slutter.

Arbejde med filer i Backstage-visningen

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Brug af båndet

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Brug af figurer, billeder og andre objekter

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Formatere et diagram

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Arbejde med data

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Øvelse

Øvelse i Visio 2010

Overførselsstørrelse: 69 KB

Øvelse i Visio 2010

Nu er det tid til, at du selv prøver med en øvelse.

Om øvelsessessionen

Når du klikker på Øvelse i Visio, overføres en øvelsestegning til computeren, som åbnes i Visio, og et separat vindue med øvelsesanvisninger åbnes.

Bemærk!    Visio 2010 skal være installeret på computeren.

Test dig selv

Gennemfør følgende test, så du er sikker på, at du har forstået materialet. Dine besvarelser er personlige, og du får ikke karakter for testen.

Sandt eller falsk: du kan tilpasse båndet i Visio 2010.

Sandt

Det er rigtigt! Du kan oprette dine egne brugerdefinerede grupper og føje de ønskede kommandoer til dem. Se oversigtskortet for at få flere oplysninger om, hvordan du tilpasser båndet.

Falsk

Forkert. Du kan oprette dine egne brugerdefinerede grupper og føje de ønskede kommandoer til dem.

Hvilken fane på båndet indeholder kommandoen til at vise vinduet Størrelse og placering ?

Fanen Startside

Selvom fanen Startside indeholder mange af de mest populære kommandoer, kan du ikke få vist vinduet Størrelse og placering fra denne fane. Prøv igen.

Fanen Indsæt

Vinduet Størrelse og placering findes ikke under fanen Indsæt. Prøv igen.

Fanen Design

Under fanen Design kan du ændre størrelsen på tegningssiden, men du kan ikke åbne vinduet Størrelse og placering fra denne fane. Prøv en anden mulighed.

Fanen Vis

Korrekt! Du kan få vist vinduerne Figurer, Panorering og zoom og Figurdata samt vinduet Størrelse og placering fra fanen Vis.

Hvad er den hurtigste måde til at oprette en forbindelse mellem to figurer?

Du skal bruge værktøjet Forbindelse.

Ja, du kan bruge værktøjet Forbindelse til at tegne en forbindelse mellem to figurer. Det kan dog gøres på en nemmere måde. Prøv en anden mulighed.

Du trækker figuren til tegningen og slipper den på de blå pile ud for en anden figur.

Helt rigtigt! Den nemmeste måde at forbinde to figurer på, er at bruge funktionen Opret forbindelse automatisk. Pilene i funktionen Opret forbindelse automatisk gør det hurtigt at oprette et diagram ved at trække nye figurer til tegningen.

Du trækker en streg med værktøjet Streg.

Selvom du kan tegne en streg, der berører de to figurer med værktøjet Streg, så vil det ikke medføre, at de to figurer er forbundne. Prøv en anden mulighed.

Du skal søge efter forbindelser og trække dem til siden.

Visio 2010 indeholder mange forskellige forbindelsesfigurer. Det kan dog gøres på en meget nemmere måde. Prøv en anden mulighed.

Sandt eller falsk: Du føjer sidehoveder og sidefødder til tegningen under fanen Indsæt .

Sandt

Ikke helt. Du kan tilføje sidehoveder og sidefødder i en tegning ved at anvende en baggrund. Hvis du vil anvende en baggrundsside på en tegning, skal du klikke på Kanter og titler under fanen Design.

Falsk

Det er rigtigt. Hvis du vil anvende sidehoveder og sidefødder i en tegning, skal du klikke på Kanter og titler under fanen Design og vælge en af typografierne.

Hvordan oprettes en ny egenskab for figurdata?

Du åbner ShapeSheet og opretter nye rækker og egenskaber.

Du kan oprette nye egenskaber for figurer i ShapeSheet. Men der er en meget nemmere måde. Du kan finde oplysninger om, hvordan du får adgang til ShapeSheet, i oversigtskortet i slutningen af kurset.

Det kan du ikke. Du kan kun bruge de dataegenskaber, som er indbygget i Visio-figurerne.

Det er ikke rigtigt. Du kan tilpasse dataene for enhver figur på tegningssiden, og du kan endda anvende brugerdefinerede figurdatasæt. Prøv en anden mulighed.

Du skal højreklikke på vinduet Figurdata og vælge Definer figurdata.

Ja! Du kan oprette nye dataegenskaber ved at højreklikke på vinduet Figurdata og vælge Definer figurdata. Du kan også tilpasse eksisterende dataegenskaber i dialogboksen Definer figurdata.

Du skal oprette en ny brugerdefineret stencil og føje nye dataegenskaber til masterfigurerne.

Du kan oprette en ny dataegenskab for en masterfigur ved at oprette en brugerdefineret masterfigur. Hvis du vil tilføje en ny dataegenskab for en figur på tegningssiden eller en brugerdefineret masterfigur, er det noget andet, du skal gøre først. Prøv en anden mulighed.

Feedback

Oversigtskort

Se også

Finde rundt i Backstage-visning

 • Visio 2010 åbnes i Backstage-visning. Du kan skifte til og fra Backstage-visning ved at klikke på fanen Filer.

 • Du kan åbne en skabelon ved at klikke på Åbn eller Seneste.

 • Under fanen Ny kan du oprette et nyt diagram, bl.a. tomme diagrammer:

 • Under fanen Udskriv kan du udskrive dit diagram eller åbne tilstanden Vis udskrift.

 • Under fanen Gem og send kan du ændre filtypen for diagrammet, gemme til et SharePoint-websted eller sende diagrammet som en vedhæftet fil i en e-mail.

 • Klik på Indstillinger for at åbne dialogboksen Visio-indstillinger og angive indstillinger for Visio eller for at tilpasse båndet.

Oprette et nyt diagram

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på fanen Ny i Backstage-visningen.

 3. Klik på den ønskede skabelonkategori under Vælg en skabelon.

 4. Markér den skabelon, du vil bruge, og klik på Opret.

Brug af kommandoerne under fanen Startside

 • Grupperne Skrifttype og Afsnit indeholder de mest anvendte kommandoer til at arbejde med tekst.

 • Gruppen Funktioner indeholder værktøjerne Pegeværktøj, Forbindelse, Forbindelsespunkt, Tekst, Tekstfelt samt værktøjerne Rektangel, Ellipse, Streg, Kombinationstegning, Bue og Blyant.

 • Gruppen Figur indeholder kommandoer til at ændre fyld, stregformat og skyggeformat for figurer.

 • Gruppen Arranger indeholder kommandoer til justering, placering og gruppering af figurer på tegningssiden.

Åbne vinduerne Størrelse og placering og Panorering og zoom

 • Hvis du vil åbne vinduet Størrelse og placering, skal du klikke på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis og derefter klikke på Størrelse og placering.

 • Hvis du vil åbne vinduet Panorering og zoom, skal du klikke på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis og derefter klikke på Panorering og zoom.

Tilføje en forbindelse mellem figurer

 • Hvis du vil bruge pilene for Opret forbindelse automatisk, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Træk en figur fra vinduet Figurer til tegningssiden, og peg på den figur, du vil oprette forbindelse til.

  2. Slip figuren på en af de blå pile, der vises.

 • Du kan benytte værktøjet Forbindelse ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på værktøjet Forbindelse i gruppen Funktioner under fanen Startside.

  2. Peg med markøren over den første af de figurer, du vil oprette forbindelse mellem. Klik på det ønskede forbindelsespunkt.

  3. Træk forbindelsen til forbindelsespunktet på den figur, du vil oprette forbindelse til.

  4. Slip forbindelsen, når forbindelsespunktet bliver rødt.

Åbne en stencil

 • Hvis du vil åbne en indbygget stencil, skal du klikke på Flere figurer i vinduet Figurer, pege på den ønskede stencilkategori og derefter klikke på den stencil, du vil bruge.

 • Hvis du vil åbne en brugerdefineret stencil på computeren, skal du klikke på Flere figurer i vinduet Figurer, klikke på Mine figurer og derefter klikke på den stencil, du vil bruge.

Indsætte en ny side

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tom side i gruppen Sider under fanen Indsæt, og klik derefter på Tom side.

  • Klik på knappen Indsæt side på listen Sider.

Oprette en baggrundsside

 • Hvis du vil anvende en baggrund, skal du klikke på Baggrunde i gruppen Baggrunde under fanen Design og derefter klikke på den baggrund, du vil bruge.

 • Hvis du vil anvende en kant og en titel, skal du klikke på Kanter og titler i gruppen Baggrunde under fanen Design og derefter klikke på den type kant og titel, du vil bruge.

 • Hvis du vil tilpasse baggrunden, skal du klikke på baggrundssiden (skrevet med kursiv) på listen Sider. Baggrundssiden åbnes.

Indsætte et felt

 1. Klik på Felt i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

 2. Klik på den ønskede type felt under Kategori i dialogboksen Felt.

 3. Klik på det ønskede felt under fanen Feltnavn.

 4. Hvis du vil ændre formatet af feltet, skal du klikke på Dataformat og vælge det ønskede dataformat i dialogboksen Dataformat.

 5. Klik på OK.

Anvende et tema

 • Klik på Flere Knapflade i gruppen Temaer under fanen Design, og klik derefter på det ønskede tema.

Føje data til en figur

 1. Klik på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis, og klik derefter på Figurdata.

 2. Vælg den figur, du vil føje data til.

 3. Angiv dataene i vinduet Figurdata.

Oprette et nyt datafelt

 1. Vælg den eller de figurer, du vil anvende det nye datafelt på.

 2. Højreklik i vinduet Figurdata, og klik på Definer figurdata.

 3. Klik på Ny i dialogboksen Definer figurdata.

 4. Skriv et navn til det nye felt i feltet Etiket.

 5. Vælg den type data, som feltet skal indeholde, på listen Type.

 6. Vælg det ønskede format for dataene på listen Format.

 7. Klik på OK.

Importere data fra en ekstern datakilde

Gælder for:   Visio Professional 2010, Visio Premium 2010

 1. Klik på Kæd data til figurer i gruppen Eksterne data under fanen Data.

 2. Følg vejledningen i guiden.

 3. Når vinduet Eksterne data åbnes, skal du klikke på en række med data og trække den til figuren i den tegning, hvor du vil anvende den.

Anvende datagrafik på en figur

Gælder for:   Visio Professional 2010, Visio Premium 2010

 • Klik på Datagrafik i gruppen Vis data under fanen Data, og vælg derefter den ønskede datagrafik.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×