Skifte mellem sprog ved at angive korrektursproget

Hvis du opretter dokumenter på flere latinske sprog, f.eks. engelsk, fransk og tysk, og hurtigt skifter mellem sprogene, mens du arbejder, kan du angive korrektursproget for teksten, efterhånden som du skriver, og dermed kontrollere stavemåden af tekst på de sprog, du bruger, når du er færdig med at oprette dokumentet.

Hvis du vil skrive på ikke-latinske sprog, f.eks. arabisk eller kinesisk, eller du vil bruge sprogtastaturlayoutet for de enkelte latinske sprog, kan du skifte tastaturlayoutet på værktøjslinjen Sprog. Du kan finde flere oplysninger under Skifte mellem forskellige sprog ved hjælp af værktøjslinjen Sprog.

Hvilket Office 2010-program bruger du?

Access

Skifte sproget i en database, så det svarer til sproget i databaseposterne og -felterne

Excel

Skifte sproget i ordbogen, så det svarer til sproget i regnearket

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath-editor

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Få mere at vide

Access

Hvis du bruger et tastaturlayout, der indeholder alle de tegn, du skal bruge, eller hvis du kender ASCII-koden for de specialtegn, der ikke findes på tastaturlayoutet, kan du skrive den ønskede tekst. Hvis du vil angive sproget i Access, kan du skrive den ønskede tekst, markere den og derefter angive korrektursproget. Skift til det pågældende sprog i ordbogen for at udføre stavekontrol.

 1. Åbn en Access-database.

 2. Begynd at skrive.

  Bemærk   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

Skifte sproget i en database, så det svarer til sproget i databaseposterne og -felterne

Vigtigt   Redigeringssproget anvendes på hele databasen og kan ikke defineres for de enkelte poster eller felter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du foretager stavekontrol på et andet sprog, under Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog.

Hvis du vil ændre sproget i en database for at kontrollere stavemåden, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn en Access-database.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 4. Klik på Sprog.

 5. Vælg redigeringssproget på listen Redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, og klik derefter på Benyt som standard.

  Vigtigt   Derved ændres standardredigeringssproget for alle Microsoft Office-programmerne.

 6. Når du næste gang udfører stavekontrol i databasen ved at klikke på Stavekontrol under fanen Startside, kan du ændre sproget for ordbøger i dialogboksen Stavekontrol og derefter markere databasens post for de enkelte sprog, der findes i databasen. Du skal gentage dette trin for de enkelte sprog i databasen.

Bemærk   Du skal måske bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrollen, for det sprog, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LPI (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

Excel

Vigtigt   Redigeringssproget anvendes på hele projektmappen og kan ikke defineres til de enkelte regneark eller celler. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du foretager stavekontrol på et andet sprog, under Kontrollere stavemåde og grammatik på et andet sprog.

Hvis du vil angive sproget i Excel, skal du angive det sprog, du vil bruge, og derefter kan du klikke på Sprog under kørsel af stavekontrollen for at skifte ordbogen til det pågældende sprog.

 1. Åbn Excel-projektmappen.

 2. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

Skifte sproget i ordbogen, så det svarer til sproget i regnearket

Hvis du vil ændre sproget for en projektmappe for at foretage stavekontrol, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn en Excel-projektmappe.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 4. Klik på Sprog.

 5. Vælg redigeringssproget på listen Redigeringssprog i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, og klik derefter på Benyt som standard.

  Vigtigt   Derved ændres standardredigeringssproget for alle Microsoft Office-programmerne.

 1. Når du næste gang udfører stavekontrol i projektmappen ved at klikke på Stavekontrol under fanen Startside, kan du ændre sproget for ordbøger i dialogboksen Stavekontrol og derefter markere projektmappen for de enkelte sprog, der findes i den. Du skal gentage dette trin for de enkelte sprog i projektmappen.

Bemærk   Du skal måske bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrollen, for det sprog, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LPI (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

InfoPath

InfoPath Designer

Vigtigt   I InfoPath Designer gælder Angiv korrektursprog for den aktuelle formularvisning. Formularer med flere visninger kan have forskellige korrektursprog for de enkelte visninger. Korrektursprogene gælder for hele visningen. Alle tekster i visningen er markeret som det samme sprog.

Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre sproget i en formular:

 1. Klik på pilen under Stavekontrol i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Angiv korrektursprog Knapflade.

 2. Klik på det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 3. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

 4. Du kan også udføre stavekontrol.

  Bemærkninger  

InfoPath-editor

Vigtigt   I InfoPath-editoren gælder Angiv korrektursprog for hele formularen. Korrektursprogene gælder for hele visningen. Alle tekster i visningen er markeret som det samme sprog.

Benyt følgende fremgangsmåde for at foretage stavekontrol i en formular:

 1. Klik på pilen under Stavekontrol under fanen Startside, og klik derefter på Angiv korrektursprog Knapflade.

 2. Klik på det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 3. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

 4. Du kan også udføre stavekontrol.

  Bemærkninger  

Toppen af siden

OneNote

Hvis du vil ændre sproget for en notesbog for at foretage stavekontrol, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 3. Markér det ønskede sprog i ruden Redigeringssprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog eller et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog i trin 3.

 6. Du kan også udføre stavekontrol.

  Bemærk   Du skal måske bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrollen, for det sprog, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LPI (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

Outlook

Hvis du vil ændre sproget for en e-mail for at foretage stavekontrol, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren i den e-mail, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på pilen under Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.Knapflade

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog eller et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog i trin 3.

 6. Du kan også udføre stave- og grammatikkontrol.

  Bemærk   Du skal måske bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrollen, for det sprog, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LPI (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

PowerPoint

Hvis du vil ændre sproget for et dias for at foretage stavekontrol, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på pilen under Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 3. Vælg det sprog, du vil bruge, i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog eller et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog i trin 3.

 6. Du kan også udføre stave- og grammatikkontrol.

  Bemærk   Du skal måske bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrollen, for det sprog, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LPI (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

Publisher

Hvis du vil ændre sproget for en publikation for at foretage stavekontrol, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på pilen under Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog Knapflade.

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog eller et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog i trin 3.

 6. Du kan også udføre stavekontrol.

  Bemærk   Du skal måske bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrollen, for det sprog, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LPI (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

Visio

Hvis du vil ændre sproget for et diagram for at foretage stavekontrol, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse.

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog eller et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog i trin 3.

 6. Du kan også udføre stavekontrol.

  Bemærk   Du skal måske bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrollen, for det sprog, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LPI (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

Word

Hvis du vil ændre sproget for et dokument for at foretage stavekontrol, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse.

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger   Benyt en af følgende fremgangsmåder for at skrive specialtegn som omlyden på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller et symbol, f.eks. en markering:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog eller et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog i trin 3.

 6. Du kan også udføre stave- og grammatikkontrol.

  Bemærk   Du skal måske bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, f.eks. stavekontrollen, for det sprog, du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger under Finde ud af, om du har brug for en sprogpakke, LPI (Language Interface Pack) eller en korrekturpakke.

Toppen af siden

Få mere at vide

Gælder: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog