Skifte mellem sprog ved at angive korrektursproget

Hvis du opretter dokumenter på flere latin-baserede sprog, såsom engelsk, fransk og tyks, og hurtigt skifter mellem sprogene, mens du arbejder, giver indstilling af korrektursproget for tekst, mens du skriver, dig mulighed for at udføre stavekontrol på de sprog, du bruger, når du er færdig med at oprette dokumentet.

Hvis du vil skrive på et ikke-latinske sprog, f.eks arabisk eller kinesisk, eller vil bruge tastaturets sproglayout hvert latin-baserede sprog, kan du ændre tastaturlayoutet med værktøjslinjen Sprog. Se Skift mellem forskellige sprog ved hjælp af værktøjslinjen Sprog for at få mere at vide.

Hvilket Office 2010-program bruger du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Få mere at vide

Access

Hvis du bruger et tastaturlayout, der indeholder alle de tegn, du skal bruge, eller hvis du kender ASCII-koderne for de specialtegn, der ikke findes i tastaturlayoutet, kan du skrive den ønskede tekst. For at angive sproget i Access kan du skrive den tekst, du vil bruge, markere den og derefter angive dens korrektursprog. For at udføre stavekontrol kan du ændre ordbogen til det pågældende sprog.

 1. Åbn en Access-database

 2. Begynd at skrive.

  Bemærk: Gør ét af følgende for at skrive specialtegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben:

Ændr et databasesprog, så det svarer til sproget i databaseposter og -felter

Vigtigt:  Redigeringssproget gælder for hele databasen og ikke kan defineres for individuelle poster eller felter. Se Kontrollér stavning og grammatik på et andet sprog for at få mere at vide.

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget for en database for at udføre stavekontrol:

 1. Åbn en Access-database.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 4. Klik på Sprog.

 5. I dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office skal du vælge redigeringssproget på listen Redigeringssprog og derefter klikke på Benyt som standard.

  Vigtigt: Derved ændres standardredigeringssproget for alle Microsoft Office-programmerne.

 6. Næste gang du udfører stavekontrol i databasen ved at klikke på Stavekontrol på fanen Start, kan du ændre ordbogssproget i dialogboksen Stavekontrol og derefter tjekke databaseposterne for hvert sprog, der er indeholdt i databasen. Du skal gentage dette trin for hvert sprog i databasen.

Bemærk: Du skal muligvis bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, såsom stavekontrol, for det sprog, du vil bruge. Se Find ud af, om du har brug for en sprogpakke eller grænseflade til sprogpakken for at få mere at vide.

Toppen af siden

Excel

Vigtigt:  Redigeringssproget gælder for hele projektmappen og kan ikke defineres for individuelle regneark eller celler. Se Kontrollér stavning og grammatik på et andet sprog for at få mere at vide.

Hvis du vil angive sproget i Excel, skal du skrive på det sprog, du vil bruge, og derefter under kan du under stavekontrollen klikke på Ordbogssprog for at ændre ordbogen til det pågældende sprog.

 1. Åbn Excel-projektmappen.

 2. Begynd at skrive.

  Bemærkninger: Gør ét af følgende for at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben:

Ændr ordbogssproget, så det svarer til sproget i regnearket

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget for en projektmappe:

 1. Åbn en Excel-projektmapp.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 4. Klik på Sprog.

 5. I dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office skal du vælge redigeringssproget på listen Redigeringssprog og derefter klikke på Benyt som standard.

  Vigtigt: Derved ændres standardredigeringssproget for alle Microsoft Office-programmerne.

 6. Næste gang du udfører stavekontrol i projektmappen ved at klikke på Stavekontrol på fanen Start, kan du ændre ordbogssproget i dialogboksen Stavekontrol og derefter tjekke projektmappen for hvert sprog, der er indeholdt deri. Du skal gentage dette trin for hvert sprog i projektmappen.

Bemærk: Du skal muligvis bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, såsom stavekontrol, for det sprog, du vil bruge. Se Find ud af, om du har brug for en sprogpakke eller grænseflade til sprogpakken for at få mere at vide.

Toppen af siden

InfoPath

InfoPath Designer

Vigtigt:  I InfoPath Designer gælder Angiv korrektursprog for den aktuelle formularvisning. Formularer med flere visninger kan have forskellige korrektursprog for hver visning. Korrektursproget gælder for hele visningen. Al tekst i visningen er markeret som samme sprog.

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget for en formular:

 1. På fanen Start skal du under gruppen Redigering klikke på pilen under Stavekontrol og derefter klikke på Angiv korrektursprog Knapflade.

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 3. Begynd at skrive.

  Bemærk:  Brug en tastaturgenvej til at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben: Du finder en liste over genvejstaster under Genvejstaster for internationale tegn.

 4. Alternativt kan du udføre stavekontrol.

  Bemærkninger: 

InfoPath-Editor

Vigtigt:  I InfoPath Editor gælder Angiv korrektursprog for hele formularen. Korrektursproget gælder for hele visningen. Al tekst i visningen er markeret som samme sprog.

Gør følgende for at udføre stavekontrol i en formular:

 1. På fanen Start skal du klikke på pilen under Stavekontrol og derefter klikke på Angiv korrektursprog Knapflade.

 2. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 3. Begynd at skrive.

  Bemærk:  Brug en tastaturgenvej til at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben: Du finder en liste over genvejstaster under Genvejstaster for internationale tegn.

 4. Alternativt kan du udføre stavekontrol.

  Bemærkninger: 

Toppen af siden

OneNote

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget for en notesbog:

 1. Placér markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog. Eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på Sprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse, og klik derefter på Angiv korrektursprog.

 3. Vælg det sprog, du ønsker, i ruden Redigeringssprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger: Gør ét af følgende for at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog på trin 3.

 6. Alternativt kan du udføre stavekontrol.

  Bemærk: Du skal muligvis bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, såsom stavekontrol, for det sprog, du vil bruge. Se Find ud af, om du har brug for en sprogpakke eller grænseflade til sprogpakken for at få mere at vide.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bemærk:  Der er ingen lyd på videoen.

Toppen af siden

Outlook

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget for en mail:

 1. Placér markøren i den mail, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog, eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. På fanen Gennemse skal du i gruppen Sprog klikke på pilen under Sprog og derefter klikke på Angiv redigeringssprog Knapflade.

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger: Gør ét af følgende for at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog på trin 3.

 6. Alternativt kan du kontrollere stavning og grammatik.

  Bemærk: Du skal muligvis bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, såsom stavekontrol, for det sprog, du vil bruge. Se Find ud af, om du har brug for en sprogpakke eller grænseflade til sprogpakken for at få mere at vide.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bemærk:  Der er ingen lyd på videoen.

Toppen af siden

PowerPoint

Gør følgende, hvis du vil udføre stavekontrol i et dias:

 1. Placér markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog, eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. På fanen Gennemse skal du i gruppen Sprog klikke på pilen underSprog og derefter klikke på Angiv redigeringssprog.

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger: Gør ét af følgende for at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog på trin 3.

 6. Alternativt kan du kontrollere stavning og grammatik.

  Bemærk: Du skal muligvis bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, såsom stavekontrol, for det sprog, du vil bruge. Se Find ud af, om du har brug for en sprogpakke eller grænseflade til sprogpakken for at få mere at vide.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bemærk:  Der er ingen lyd på videoen.

Toppen af siden

Publisher

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget i en publikation for at udføre stavekontrol:

 1. Placér markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog, eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. På fanen Gennemse skal du klikke på pilen under Sprog og derefter klikke på Angiv redigeringssprog Knapflade.

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger: Gør ét af følgende for at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog på trin 3.

 6. Alternativt kan du udføre stavekontrol.

  Bemærk: Du skal muligvis bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, såsom stavekontrol, for det sprog, du vil bruge. Se Find ud af, om du har brug for en sprogpakke eller grænseflade til sprogpakken for at få mere at vide.

Toppen af siden

Visio

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget i diagram for at udføre stavekontrol:

 1. Placér markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog, eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse .

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger: Gør ét af følgende for at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog på trin 3.

 6. Udfør eventuelt stavekontrol.

  Bemærk: Du skal muligvis bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, såsom stavekontrol, for det sprog, du vil bruge. Se Find ud af, om du har brug for en sprogpakke eller grænseflade til sprogpakken for at få mere at vide.

Toppen af siden

Word

Gør følgende, hvis du vil ændre sproget i dokument for at udføre stavekontrol:

 1. Placér markøren i den fil, hvor du vil begynde at skrive tekst på et andet sprog, eller markér teksten, hvis du allerede har skrevet teksten.

 2. Klik på Angiv korrektursprog i gruppen Sprog under fanen Gennemse .

 3. Vælg det ønskede sprog i dialogboksen Sprog.

 4. Begynd at skrive.

  Bemærkninger: Gør ét af følgende for at skrive tegn, såsom omlyd på tysk (ö), tilden på spansk (ñ) eller cedillen (Ç) på tyrkisk eller endda et symboler, f.eks. et flueben:

 5. Hvis du vil skifte tilbage til det oprindelige sprog, eller du vil skifte til et andet sprog, skal du gentage trin 1-3. Vælg det næste sprog på trin 3.

 6. Alternativt kan du kontrollere stavning og grammatik.

  Bemærk: Du skal muligvis bruge en sprogpakke, hvis din version af Office 2010 ikke indeholder korrekturværktøjer, såsom stavekontrol, for det sprog, du vil bruge. Se Find ud af, om du har brug for en sprogpakke eller grænseflade til sprogpakken for at få mere at vide.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bemærk:  Der er ingen lyd på videoen.

Toppen af siden

Få mere at vide

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!