Skifte mellem figur- og punktforbindelser

Du kan fastklæbe forbindelser fra et punkt på en figur til et andet punkt på en anden figur, eller fra en hel figur til en anden hel figur. Du kan også oprette forbindelser, hvor den ene ende af forbindelsen er fastklæbet til et punkt på en figur, og den anden ende af forbindelsen er fastklæbet til en hel figur.

  1. Træk forbindelsens slutpunkt væk fra figuren.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Hvis du vil fastklæbe et slutpunkt på en forbindelse til et forbindelsespunkt på en figur, skal du trække slutpunktet til et af figurens forbindelsespunkter, indtil der vises en rød boks omkring forbindelsespunktet.

    • Træk slutpunktet mod figurens midte, indtil der vises en rød boks omkring hele figuren, hvis du vil klæbe et af forbindelsens slutpunkter fast til hele figuren.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×