Skifte mellem brugergrænsefladerne i Skype for Business- og Lync-klienten

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Til Skype for Business Online-organisationer kan du bruge Remote PowerShell i Office 365 til at aktivere dine Skype for Business-brugere til at bruge brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten eller Skype for Business (Lync). Standardindstillingen er at bruge brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten. Hvis du hellere vil bruge Lync-klientoplevelsen, kan du administrere klientfunktionsmåden ved første opstart til at få vist Lync-brugergrænsefladen ved at følge fremgangsmåden, som er beskrevet senere i dette emne.

Bemærk: Lync 2013-klienten ikke er en mulighed for Skype for Business 2016-klientversionen. Før du forsøger at konfigurere dit klientmiljø til at bruge Lync 2013-klienten, skal du kontrollere klientversionen for at sikre, at den ikke starter med tallet 16., f.eks.: 16.x.x.x.

Tip: Hvis du vil have nemt ved at skifte brugergrænsefladen, og du ikke ønsker at udføre trinnene manuelt, skal du se Microsoft Download Center, hvor du kan finde et PowerShell-script, som kan gøre det nemmere.

Skifte brugergrænsefladen i Skype for Business for brugerne

Windows PowerShell-modulet til Skype for Business Online giver dig mulighed for at oprette en Windows PowerShell-session med forbindelse til Skype for Business Online. Dette modul, som kun understøttes af 64-bit computere, kan downloades fra Microsoft Download Center på Windows PowerShell-modul til Skype for Business Online. For andre oplysninger skal du se Konfiguration af computeren til administration af Skype for Business Online.

Vigtigt: Politikindstillingen Global til skift af brugergrænsefladen træder ikke i kraft for en bruger, der allerede har sin eget politik anvendt. For at kunne skifte brugergrænsefladen skal du køre følgende for hver bruger, som har anvendt en brugerdefineret politik:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Advarsel: Politikken ClientPolicyEnableSkypeUI skal erstatte brugerens eksisterende brugerdefinerede politikindstillinger.

Hvis du vil gøre det muligt for alle brugerne i organisationen at bruge Skype for Business-klienten, skal du åbne Remote PowerShell og skrive følgende:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Hvis du indstiller politikken korrekt, får du vist følgende:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Hvis du vil gøre det muligt for alle brugerne i organisationen at bruge Skype for Business (Lync-klienten), skal du åbne Remote PowerShell og skrive følgende:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Hvis du indstiller politikken korrekt, får du vist følgende:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Hvis du vil gøre det muligt for en enkelt bruger i organisationen at bruge Skype for Business-klienten, skal du åbne Remote PowerShell og skrive følgende:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Hvis du indstiller politikken korrekt, får du vist følgende:

Skype for Business Online – Aktiver brugergrænseflade

Hvis du vil gøre det muligt for en enkelt bruger i organisationen at bruge Skype for Business-klienten (Lync), skal du åbne Remote PowerShell og skrive følgende:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Hvis du indstiller politikken korrekt, får du vist følgende:

Skype for Business Online - Brugergrænseflade deaktiveret

Hvis du vil gøre det muligt for flere brugere i organisationen at bruge Skype for Business-klienten, skal du åbne Remote PowerShell og skrive følgende:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Hvis du vil gøre det muligt for flere brugere i organisationen at bruge Skype for Business-klienten (Lync), skal du åbne Remote PowerShell og skrive følgende:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Hvis du vil gøre det muligt for en gruppe af brugere i organisationen at bruge Skype for Business-klienten, skal du åbne Remote PowerShell og skrive følgende:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Hvis du vil gøre det muligt for en gruppe af brugere i organisationen at bruge Skype for Business-klienten (Lync), skal du åbne Remote PowerShell og skrive følgende:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Bemærkninger: Brugerens navn er navnet på brugerens konto, som politikken skal anvendes på. Brugerens kontonavn kan angives i et af følgende formater:

 • Brugerens SIP-adresse

 • Brugerens hovednavn (UPN)

 • Brugerens domæne-\brugernavn

 • Brugerens viste navn i Active Directory

Brug af Windows PowerShell til at administrere Lync Online

Politikindstillinger for Skype for Business Online

I denne tabel vises brugeroplevelsen, når politikken første gang anvendes for brugerne:

Politikindstilling for administrator

Vist brugergrænseflade

Politikken er ikke angivet.

Brugeren fortsætter med at bruge brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Brugeren fortsætter med at bruge brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Brugeren bliver bedt om at skifte til brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten (Lync). Brugeren kan skifte senere.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Brugeren skal bruge brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Brugeren bliver bedt om at skifte til brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten (Lync). En administrator kan senere ændre indstillingen, så brugeren skiftes over til brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten.

I denne tabel vises brugeroplevelsen, når politikken ændres:

Politikindstilling for administrator

Brugergrænsefladen i Skype for Business (Lync)

Brugergrænsefladen i Skype for Business

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Brugeren bliver bedt om at skifte til brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten.

Brugeren fortsætter med at bruge brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Brugeren fortsætter med at bruge brugergrænsefladen i Skype for Business--klienten (Lync).

Brugeren bliver bedt om at skifte til brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten (Lync).

Politikken er ikke angivet.

Brugerne vil aldrig få vist brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten (Lync), hvis politikken ikke er angivet. Brugeren vil altid bruge brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten.

Brugeren fortsætter med at bruge brugergrænsefladen i Skype for Business-klienten.

Denne tabel viser alle de brugerdefinerede politikker, som er tilgængelige. Der findes nye politikker, som er udviklet med henblik på at give administratorer fleksibilitet til at fastholde den gamle brugerdefinerede politik og skifte mellem EnableSkypeUI-flag. Brug ovenstående-cmdlet'er, når du skal tildele en af nedenstående politikker til brugerne.

Politikkens navn

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Falsk

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Falsk

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Falsk

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Falsk

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Falsk

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Falsk

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Falsk

Se disse emner for at komme i gang med Windows PowerShell:

Klientfunktionsmåder ved første opstart

Som standard, når brugerne for første gang starter Skype for Business, får brugerne altid vist Skype for Business-brugergrænsefladen, også selvom du har markeret Lync-klientoplevelsen ved at indstille klientpolitikken til at være Lync-klientoplevelsen (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) som beskrevet tidligere. Efter nogle minutter vil brugerne derefter blive bedt om at skifte til Lync-tilstand.

Hvis du vil have vist Lync-brugergrænsefladen, når brugerne starter Skype for Business-klienten for første gang, skal du følge disse trin, før klienten startes for første gang, efter den er blevet opdateret:

 1. Følg trinene tidligere i dette emne, og bekræft, at klientpolitikken er indstillet til at deaktivere Skype for Business-brugergrænsefladen.

 2. Opdatere systemregistreringsdatabasen på brugerens computer. Du bør gøre dette, før brugere for første gang starter Skype for Business-klienten, og du bør kun gøre dette én gang. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du opretter et gruppepolitikobjekt for at opdatere registreringsdatabasen på en domæneforbundet computer, skal du se afsnittet senere i dette emne.

  I [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   -nøglen skal du oprette en ny binær værdi.

  Værdiens navn skal være EnableSkypeUI   , og værdiens data skal være indstillet til 00 00 00 00   .

  Nøglen skal ligne det følgende:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Lync-brugergrænsefladen vises nu, når brugerne starter Skype for Business-klienten for første gang.

Selvstudium i at styre visningen af velkomstskærmbilledet

Når brugerne åbner Skype for Business-klienten, er standardfunktionsmåden at vise det velkomstskærmbillede, der omfatter 7 hurtige tip, som de fleste beder om. Du kan deaktivere visningen af velkomstskærmbilledet, men stadig give brugerne adgang til selvstudiet ved at tilføje følgende registreringsdatabaseværdi på klientcomputeren:

I [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   -nøglen skal du oprette en ny DWORD (32-bit)-værdi   . Værdiens navn    skal være IsBasicTutorialSeenByUser   , og Værdiens data    skal være indstillet til 1   .

Nøglen skal ligne det følgende:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Deaktivering af klientselvstudium

Hvis du ikke ønsker, at brugerne skal have adgang til selvstudium, kan du deaktivere klientens selvstudium med følgende registreringsdatabaseværdi:

I [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   -nøglen skal du oprette en ny DWORD (32-bit)-værdi   . Værdiens navn    skal være TutorialFeatureEnabled   , og Værdiens data    skal være indstillet til 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Du kan aktivere selvstudium igen ved at indstille værdien    til 1   .

Oprette et gruppepolitikobjekt til at ændre i registreringsdatabasen på en domæneforbundet computer

Opdatering af registreringsdatabasen for at vise Lync-klientoplevelsen, første gang brugeren starter Skype for Business-klienten, må kun udføres én gang. Hvis du bruger et gruppepolitikobjekt til opdatering af registreringsdatabasen, skal du definere objektet for at oprette en ny værdi i stedet for at opdatere værdiens data. Når der anvendes et gruppepolitikobjekt, vil gruppepolitikobjektet oprette den nye værdi, hvis den ikke eksisterer i forvejen, og angive værdiens data til 0.

Følgende procedure beskriver, hvordan du redigerer registreringsdatabasen, så Lync-klientoplevelsen vises, første gang brugeren åbner Skype for Business. Du kan også benytte denne fremgangsmåde til at opdatere registreringsdatabasen for at deaktivere velkomstskærmbilledet med selvstudium som beskrevet tidligere.

For at oprette et gruppepolitikobjekt skal du gøre følgende
 1. Start administrationskonsollen til gruppepolitik.

  Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger administrationskonsollen til gruppepolitik, se Administrationskonsol til gruppepolitik.

 2. Højreklik på noden Gruppepolitikobjekter, og vælg Ny i menuen.

 3. I dialogboksen Nyt gruppepolitikobjekt skal du angive et navn til gruppepolitikobjekt, f.eks. MakeLyncDefaultUI. Klik derefter på OK.

 4. Højreklik på det gruppepolitikobjekt, du lige har oprettet, og vælg derefter Rediger i menuen.

 5. I Administrationseditor til gruppepolitik skal du udvide Brugerkonfiguration, udvide Præferencer, udvide Windows-indstillinger derefter vælge noden Registreringsdatabase.

 6. Højreklik på noden Registreringsdatabase, og vælg derefter Ny > Registreringsdatabaseelement.

 7. I dialogboksen Nye egenskaber for registreringsdatabase skal du opdatere følgende:

  Felt

  Værdi, som skal markeres eller indtastes

  Handling

  Oprette

  Hive

  HKEY_CURRENT_USER

  Nøglesti

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Værdiens navn

  EnableSkypeUI

  Værdiens type

  REG_BINARY

  Værdiens data

  00000000

 8. Klik på OK for at gemme ændringerne, og luk derefter gruppepolitikobjektet.

Derefter skal du sammenkæde de gruppepolitikobjekter, du oprettede til gruppen af brugere, som du vil tildele politikken til, f.eks. en OU.

For at bruge gruppepolitikobjekt til at tildele politikken skal du gøre følgende
 1. I administrationskonsollen til gruppepolitik skal du højreklikke på den OU, du vil tildele politikken til. Vælg derefter Link til et eksisterende gruppepolitikobjekt.

 2. Under Vælg gruppepolitikobjekt skal du markere det gruppepolitikobjekt, du har oprettet. Vælg derefter OK.

 3. På brugerens computer skal du åbne en kommandoprompt og skrive følgende kommando:

  gpupdate /target:user   

  Meddelelsen "Opdaterer politik..." vises, mens gruppepolitikobjektet anvendes. Når det er gennemført, vises meddelelsen "Opdatering af brugerpolitik er fuldført".

 4. Indtast følgende kommando i den nye kommandoprompt:

  gpresult /r   

  Du burde kunne se "Tildelte gruppepolitikobjekter" med navnet på det gruppepolitikobjekt, du oprettede, vist nedenfor.

Du kan også kontrollere, at gruppepolitikobjekt har opdateret registreringsdatabasen på brugerens computer ved at tjekke registreringsdatabasen. Åbn registreringseditoren og gå til [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   -nøglen. Hvis gruppepolitikobjektet blev opdateret i registreringsdatabasen, vises der en værdi med navnet EnableSkypeUI med en værdi på 0.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×