Skift til Word 2010

Oversigt

Word 2010 Hvis du skifter fra Microsoft Office Word 2003 eller tidligere til Microsoft Word 2010, og du er vant til at arbejde i Word, men vil have lidt mere at vide om den nyeste version, er dette kursus for dig. Vi vil hjælpe dig med at blive fortrolig med ændringerne, og du vil kunne se, hvordan du skal udføre vigtige dagligdags opgaver.

Når du har gennemført kurset, kan du:

 • Finde populære kommandoer på båndet hurtigt.

 • Se, hvordan menuen Filer har udviklet sig til Microsoft Office Backstage-visningen.

 • Udføre grundlæggende opgaver som at formatere, gemme og udskrive.

 • Arbejde mellem Word 2010 og ældre versioner af Word.

Dette kursus indeholder:

 • En lektion, du kan udføre i dit eget tempo.

 • En praktisk session, hvor du selv får lov til at prøve tingene af. Du skal have Microsoft Word 2010 for at kunne udføre de praktiske opgaver.

 • En kort test i slutningen af lektionen. Testen bedømmes ikke.

 • Et oversigtskort, som du kan udskrive, når kurset er slut.

Bliv fortrolig med båndet

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bliv på ny fortrolig med dagligdags opgaver

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Visse værktøjer vises, når du har behov for dem

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bagom programmet: fanen Filer og Backstage-visningen

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Nye tastaturgenveje

Fanen Startside i Word 2010 med tastetip vist

Tastetip erstatter tastaturgenveje i Word 2010. Tryk på Alt for at få vist tastetip for alle fanerne på båndet, og tryk derefter på tastetippet for den fane, du vil have vist.

wd_maketheswitch_section5_keyboard_audio.wma

Okay, tastaturbruger, dette afsnit er for dig. Du bør vide, at det nye bånddesign har betydet nogle få opdateringer til tastaturgenvejene.

Først og fremmest, der er ingen grund til bekymring: De genveje, der starter med Ctrl-tasten – f.eks. Ctrl+C for kopiering eller Ctrl+Alt+1 for Overskrift 1 – forbliver de samme som i de forrige versioner af Word.

Men bånddesignet indeholder nogle nye genveje. Hvorfor? Fordi denne ændring tilføjer to store fordele i forhold til tidligere versioner:

 • Genveje for hver enkelt knap på båndet.

 • Genveje, der ofte kræver færre taster.

De nye genveje har også et nyt navn: tastetip. Tryk på Alt for at få vist tastetip for alle fanerne på båndet og kommandoerne i værktøjslinjen Hurtig adgang.

Du kan derefter trykke på tastetippet for den fane, du vil have vist. Du skal f.eks. trykke på E for fanen Startside, som vist her. Derved vises alle tastetip for kommandoerne på den fane. Derefter kan du trykke på tastetippet for den kommando, du vil anvende.

Du får vist Backstage-visningen på stort set samme måde, som du plejede at åbne menuen Filer. Alt+F åbner f.eks. menuen, Alt+F+M åbner Gem som, og Alt+F+V åbner Udskriv.

Bemærk!

Du kan stadig bruge de Alt+-genveje, som åbner menuer og kommandoer i tidligere versioner af Word, men fordi de tidligere menuer ikke er tilgængelige, får du ikke nogen skærmpåmindelser om, hvilke bogstaver du skal trykke på, og du er derfor nødt til at kende hele genvejen for at bruge dem.

Arbejd mellem den nye version og ældre versioner

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Øvelse

Word 2010-øvelse

Overførselsstørrelse: 15 KB

Øvelse i Word 2010

wd_maketheswitch_practice_audio.wma

Nu er det tid til, at du selv afprøver ting i en praktisk session.

Om den praktiske session

Når du klikker på Øvelse iWord 2010, overføres der et øvedokument til computeren. Dokumentet åbnes i Word 2010, og der vises et separat vindue med instruktioner.

Bemærk!    Word 2010 skal være installeret på computeren.

Test dig selv

Gennemfør følgende test, så du er sikker på, at du har forstået materialet. Dine besvarelser er personlige, og du får ikke karakter for testen.

Hvis du klikker på denne knap Knappen Dialogboksstarter i Word 2010 i Word 2010, hvad sker der så?

Du skjuler midlertidigt båndet, så du har mere plads til dokumentet.

Forkert. Du kan skjule båndet midlertidigt, men det gør du ved at dobbeltklikke på den aktive fane. Prøv igen.

Du anvender en større skriftstørrelse på teksten.

Nej, det er desværre forkert. Se på, hvor knappen er placeret: i en gruppe. Prøv igen.

Du får vist flere indstillinger.

Rigtigt. Der vil ofte blive vist en dialogboks, og den kan ligne en dialogboks fra tidligere versioner af Word.

Du føjer en kommando til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Nej, desværre. Hvis du vil føje en kommando til værktøjslinjen Hurtig adgang, skal du starte med at højreklikke på kommandoen. Prøv igen.

Hvor findes værktøjslinjen Hurtig adgang, og hvornår bør du bruge den?

Den findes øverst til venstre på skærmen, og du skal bruge den til dine favoritkommandoer.

Det er helt rigtigt. Det er den lille værktøjslinje med knapperne Gem, Fortryd og Gentag. Du kan tilføje dine favoritkommandoer ved at klikke på pilen Mere til højre for værktøjslinjen eller ved at højreklikke på en kommando og vælge Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Den svæver over teksten, og du skal bruge den, når du har brug for at ændre formatering.

Forkert. Det er Miniværktøjslinje og ikke værktøjslinjen Hurtig adgang. Prøv igen.

Den findes øverst til venstre på skærmen, og du skal bruge den, når du har brug for hurtigt at åbne et dokument.

Forkert. Det er her, du finder værktøjslinjen Hurtig adgang, men det er ikke, hvad du bruger den til. Prøv igen.

Den er placeret under fanen Startside, og du skal bruge den, når du har brug for hurtigt at åbne et dokument eller starte et nyt.

Forkert. Det er ikke her, du finder værktøjslinjen Hurtig adgang, og det er heller ikke det, du bruger den til. Prøv igen.

Miniværktøjslinje vises, hvis:

Du dobbeltklikker på den aktive fane på båndet.

Nej. Hvis du dobbeltklikker på den aktive fane, skjules båndet midlertidigt, men Miniværktøjslinje vises ikke. Prøv igen.

Du markerer tekst.

Nej, du skal gøre noget mere for at få vist Miniværktøjslinje. Prøv igen.

Du markerer tekst og peger derefter på det.

Rigtigt. Tip! Miniværktøjslinje vises også, hvis du højreklikker på den markerede tekst.

En hvilken som helst af de ovenstående.

Forkert. Kun ét af svarene er det korrekte svar. Prøv igen.

Du kan anvende opstillinger med punkttegn ved hjælp af fanen ____ og gruppen _____.

Fanen Sidelayout, gruppen Afsnit.

Forkert. Det er her, du angiver, at der skal anvendes afstand før eller efter et afsnit. Prøv igen.

Fanen Startside, gruppen Afsnit.

Ja, det er korrekt. Det er her, du kan angive, at der skal anvendes opstillinger med punkttegn. Tip! Du kan også angive opstillinger med punkttegn ved hjælp af Miniværktøjslinje.

Fanen Sæt ind, gruppen Symboler.

Forkert. Prøv igen.

Fanen Sæt ind, gruppen Tekst.

Nej, desværre. Der findes ikke en gruppe med dette navn. Prøv igen.

I den nye version af Word, hvilken af følgende procedurer er den korrekte måde at vælge indstillinger for funktioner som dokumentvisning, korrektur og sprog?

Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

Nej, desværre. Dette er fremgangsmåden i tidligere versioner. Det er anderledes i denne version. Prøv igen.

Klik på Indstillinger i menuen Filer.

Ja, det er korrekt. Og du kan også vælge mange andre indstillinger her.

Højreklik et vilkårligt sted på båndet, og vælg Indstillinger.

Forkert. Du skal bruge Word-indstillinger, men det er ikke sådan, du åbner dem. Prøv igen.

Klik på Egenskaber under fanen Vis.

Forkert. Der findes ingen kommando med navnet Egenskaber under fanen Vis. Prøv igen.

Din ven har sendt et Word 2000-dokument til dig som en vedhæftet fil i en e-mail. Kan du åbne den vedhæftede fil i den nye version af Word?

Ja, men du får vist en advarselsmeddelelse om, at du skal bruge et konverteringsprogram.

Nej, dette er ikke en situation, hvor du vil blive bedt om at hente en kompatibilitetspakke i Word. Prøv igen.

Ja, men dokumentet åbnes i kompatibilitetstilstand.

Det er korrekt. Dokumentet åbnes i kompatibilitetstilstand, og nogle funktioner vil være begrænsede, da du arbejder med et ældre filformat.

Ja, hvis du først slår kompatibilitetstilstand til ved hjælp af værktøjslinjen Hurtig adgang.

Forkert. Kompatibilitetstilstand er ikke noget, du slår til. Den slås til, hvis den fil, du åbner, er i et ældre filformat. Prøv igen.

Nej, det er kun filer fra Word 2002 og ældre, der kan åbnes i den nye version af Word.

Forkert. Det er filer helt tilbage fra Microsoft Word 1.0, der kan åbnes i den nye version. Prøv igen.

Feedback

Oversigtskort

Se også

Nyheder i Word 2010

Båndet, i tre dele

En del af Microsoft® Office Fluent-brugergrænsefladen kaldes båndet og er det rektangulære område på tværs af toppen af dokumentvinduet. Båndet gør, at de indstillinger, du har brug for, altid er synlige og nemt tilgængelige. Båndet består af tre grundlæggende komponenter:

 • Faner. Der er otte faner på tværs. Hver fane repræsenterer et aktivitetsområde.

 • Grupper. Hver fane indeholder adskillige grupper, hvor de relaterede elementer er grupperet.

 • Kommandoer. En kommando kan være en knap, en rulleliste eller et felt, hvor du kan angive oplysninger.

Flere kommandoer i dialogbokse

Den smalle pil, som kaldes Dialogboksstarter Knappen Dialogboksstarter i Word 2010 , og som findes nederst til højre i en gruppe, peger på mere detaljerede eller avancerede indstillinger for kommandoerne i gruppen. Klik på pilen for at åbne en dialogboks eller en opgaverude, hvor du kan arbejde med de tilgængelige indstillinger.

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Værktøjslinjen Hurtig adgang er den lille række ikoner øverst til venstre over båndet. Den indeholder nogle kommandoer, som du bruger hele tiden: Gem, Fortryd og Gentag. Du kan føje dine favoritkommandoer til værktøjslinjen, så de altid er tilgængelige, uanset hvilken fane der er vist.

Hvis du vil føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig adgang, skal du klikke på pilen Mere til højre for værktøjslinjen eller højreklikke på den kommando, du vil tilføje, og derefter klikke på Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Hvad er der sket med menuen Filer?

Menuen Filer er blevet erstattet af fanen Filer i Microsoft Office Word 2010. Klik på fanen for at få vist Microsoft Office Backstage-visningen, som indeholder de samme grundlæggende kommandoer som før til at åbne, gemme og udskrive dokumenter og angive tilladelser, forberede dokumentet til deling med andre og styre dokumentversioner.

Klik på Indstillinger i Backstage-visningen. Her finder du programindstillingerne for funktioner som foretrukne stavemåder. I tidligere versioner findes disse indstillinger i menuen Funktioner under Indstillinger.

Brug af tastaturet

De genveje, der starter med Ctrl-tasten – f.eks. Ctrl+C for kopiering eller Ctrl+Alt+1 for Overskrift 1 – forbliver de samme som i de forrige versioner af Word. De tastaturgenveje, der starter med Alt-tasten, er blevet ændret.

 1. Tryk på Alt. Tastetip vises på båndet.

 2. Tryk på den tast, der vises i tastetippet for den ønskede fane eller kommando på værktøjslinen Hurtig adgang.

  • Hvis du trykker på en kommando på værktøjslinjen Hurtig adgang, udføres kommandoen.

  • Hvis du trykker på tastetippet for en fane, får du vist tastetippet for hver enkelt kommando under fanen. Tryk på tasten eller tasterne for den ønskede kommando. Afhængigt af den valgte kommando udføres der muligvis en handling, eller et galleri eller en menu åbnes. I tilfælde af det sidste kan du vælge et nyt tastetip.

Bemærk!    De fleste af hurtigtasterne i Microsoft Office 2003 – dem, der starter med Alt – fungerer stadig. Der vises dog ingen påmindelser på skærmen om, hvilke taster du skal trykke på.

Et nyt filformat og arbejde med filer i ældre versioner af Word

Det nye Word 2010-dokumentfilformat er baseret på de nye Office Open XML-formater (XML står får Extensible Markup Language). Du behøver ikke at forstå XML. Du skal blot huske på, at det nye XML-baserede format:

 • Er med til at gøre dokumenterne mere sikre ved at separere de filer, der indeholder scripts eller makroer, hvilket gør det nemmere at identificere og blokere uønsket kode eller uønskede makroer.

 • Er med til at gøre filstørrelsen mindre.

 • Er med til at mindske risikoen for at beskadige dokumenter.

Her er en kort beskrivelse af filformaterne i Word 2010:

 • .docx: Et standard-Word-dokument uden makroer eller kode

 • .dotx: En Word-skabelon uden makroer eller kode

 • .docm: Et Word-dokument, der kan indeholde makroer eller kode

 • .dotm: En Word-skabelon, der kan indeholde makroer eller kode

I Word 2010 kan du åbne de filer, der er oprettet i ældre versioner af Word.

 • Når du gemmer en fil, der oprindeligt blev oprettet i en ældre version, er den automatiske indstilling i dialogboksen Gem som at gemme den som den ældre version (.doc).

 • Når du gemmer en fil som en ældre version, får du besked i Microsoft Word-kompatibilitetskontrol, hvis der er nogen Word 2010-funktioner, der ikke er kompatible med den ældre version. Hvis der er nogen nye funktioner, vil disse ikke fungere.

 • Bemærk, at når du åbner en Word-fil, der er oprettet i en ældre version, eller når du gemmer en fil, der er oprettet i Word 2010 som en ældre version, slås kompatibilitetstilstanden automatisk til.

 • Word-kompatibilitetskontrol kører automatisk. Du kan også køre funktionen manuelt, hvis du gerne vil vide, om der er nogle funktioner i et dokument, der vil være inkompatible med ældre versioner. Klik på Filer , klik på Oplysninger , klik på Kontrollér, om der er problemer , og klik derefter på Kør kompatibilitetskontrol .

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×