Skift navneservere for at konfigurere Office 365 med 1 & 1 Internet

Følg disse instruktioner, hvis:

 1. Du har dit eget domæne og vil konfigurere det til at fungere sammen med Office 365.

 2. 1&1 Internet er din DNS-vært eller domæneregistrator.

 3. Du vil have Office 365 til at administrere dine Office 365DNS-poster for dig. (Hvis du foretrækker det, kan du administrere alle dine Office 365 DNS-poster på 1&1 Internet).

Gør følgende:

Finde dine DNS-poster på 1&1 Internet

Følg trinnene i den følgende tabel for at finde stedet på 1&1 Internets websted, hvor du kan redigere dine DNS-poster.

Opgave

Handling

Logge på din konto på 1&1 Internet.

 1. Gå til http://1and1.com i browseren.

 2. Klik på Login på sidens øverste linje.

 3. Skriv følgende på siden Control Panel:

  1. Skriv dit kunde-id i feltet Customer ID.

  2. Skriv din adgangskode i feltet Password.

 4. Klik på Login..

Gå til siden med DNS-posterne for dit domæne.

 1. Klik på Domains i området Domains & Web Space.

 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for det domænenavn, du ændrer, på listen over domæner på siden Domain Overview.

 3. Vælg Edit DNS Settings på rullelisten DNS lige over tabellen med domænenavne.

Siden DNS Settings åbnes.

Tilføje en post for at bekræfte, at du ejer domænet

Hvis 1&1 Internet er din DNS-udbyder, kan du tilføje en post på 1&1 Internet for at hjælpe Office 365 med at bekræfte dit domæne ved at følge trinnene i nedenstående tabel.

Bemærk:  Denne post bruges kun til at bekræfte, at du ejer dit domæne. Den har ingen anden funktion.

Opgave

Handling

Indsamle oplysninger fra Office 365.

 1. Hvis du ikke er logget på Office 365, skal du logge på Office 365.

 2. Hvis du ikke allerede har tilføjet dit domæne:

  1. Klik på Mailadresse.

  2. Følg trinnene i guiden, indtil du kommer til den side på trin 1, hvor der står: "For at komme i gang skal vi vide, hvor du styrer DNS forditdomæne.com".

  3. Vælg Min er ikke med på listen på rullelisten Jeg vælger virksomheden og klik på Næste.

   Hvis du allerede har tilføjet dit domæne:

  4. Gå til Domæner > Administrer dine websteds- og maildomæner.

  5. På siden Domæner skal du i kolonne Status for det domæne, du bekræfter, klikke på Klik for at bekræfte domæne.

  6. Vælg Generelle instruktioner på rullelisten Trinvise instruktioner til udførelse af dette trin med og klik på Næste.

 3. Kopiér eller notér det, der står under Destination eller Peger på adresse, i rækken MX. Du skal bruge oplysningerne på næste trin.

Tilføje en mailudvekslingspost (MX-post) på 1&1 Internet.

 1. Find afsnittet Advanced DNS Settings på siden DNS settings på 1&1 Internets websted.

Hvis du vil have hjælp til at finde siden DNS Settings, skal du se Finde dine DNS-poster på 1&1 Internet.

 1. Vælg Other mail server ud for Mail Exchanger (MX-record).

Vigtigt:  Hvis 1&1 Internet er din mailudbyder, kan dit mailflow gå ned, når du vælger Other mail server. For at undgå at miste mails anbefaler vi, at du følger disse trin om aftenen eller i weekenden. Hvis dit mailflow påvirkes, kan du gendanne det ved at klikke på Reset, når dit domæne er godkendt.

 1. Find det første tomme MX-postfelt. Det er her, du skal oprette din MX-post. Den kan f.eks. have et MX 1/ Prio-navn.

 2. Skriv eller indsæt værdien for Destination eller adressehenvisning, som du kopierede fra Office 365, i det første postfelt til den nye MX-post.

 3. Det andet postfelt (til den samme MX-post) er prioritetsfeltet. I dette felt skal du skrive et nummer, der er højere end de numre, du allerede har givet andre MX-poster. Så oprettes der en MX-post, som har en lavere prioritet end dine andre MX-poster.

Hvis du f.eks. har angivet en MX-post til 100, som er den højeste prioritet, du har, kan du angive den nye MX-post til 200. Du kan finde flere oplysninger om prioritet i Hvad er MX-prioritet?

 1. Klik på OK.

Når dette lykkes, får du vist siden Process Successful.

 1. Hvis du vil tilbage til siden Domain Overview, skal du klikke på Go To Overview.

Bekræfte dit domæne i Office 365.

 1. Vent mindst 15 minutter, før ændringen træder i kraft på internettet.

 2. Hvis guiden stadig er åben:

  1. Klik på Færdig. Bekræft nu i bunden af siden.

Hvis du ikke stadig er logget på Office 365:

 1. Log på Office 365 og klik på Admin i headeren.

 2. Gå til Domæner >Administrer dine websteds- og maildomæner.

 3. Klik på Klik for at bekræfte domæne i kolonnen Status på listen Domæner.

 4. Klik på Færdig. Bekræft nu på siden Bekræftelse.

 • Klik på Udfør i bekræftelsesdialogboksen. Domænestatus vises nu som Bekræftet på listen over domæner.

Gå videre med guiden og lav de andre opgaver for at tilføje dit domæne.

Når du når til det sidste trin, Afslut processen, skal du bruge trinnene i det næste afsnit til at flytte din navneserverposter (NS) over til Office 365. Det afslutter processen med at konfigurere dit domæne med Office 365.

Ændre dit domænes navneserverposter

Når du kommer til det sidste trin i guiden, har du én opgave tilbage. Du kan fuldføre konfigurationen af dit domæne med Office 365 ved at ændre domænets NS-poster hos din domæneregistrator, så de peger på de primære og sekundære Office 365-navneservere. Da Office 365 er vært for din DNS, kan vi derefter oprette de påkrævede poster for dig, så mail, Lync og dit offentlige websted virker med dit domæne.

Advarsel:  Når du ændrer domænets NS-poster, så de peger på Office 365-navneserverne, påvirker det alle de tjenester, der aktuelt er knyttet til dit domæne. Hvis du sprang nogle af trinnene i guiden over, eller hvis du bruger dit domæne til blogge, en webbutik eller andre tjenester, skal du foretage flere trin for at sikre, at overgangen ikke medfører midlertidigt lukkede tjenester, mistede mails eller at der ikke er adgang til dit websted.

Her er f.eks. nogle ekstra trin, som muligvis er påkrævet til hosting af mail og websted:

I det sidste trin i guiden kan du bruge trinnene i følgende tabel for at ændre dit domænes navneservere hos domæneregistratoren.

Opgave

Handling

Gå til det område på domæneregistratorens websted, hvor du kan redigere navneserverposter.

 1. Find sektionen Basic DNS Settings på siden DNS Settings.
  Du finder siden DNS Settings ved at gå til Find dine DNS-poster hos 1&1 Internet.

 2. Klik på pilen i feltet Name server, og vælg My name server.

Ret dine navneserverposter, så de peger på Office 365-navneserverne.

 1. Skriv eller indsæt følgende i feltet Primary name server:

ns1.bdm.microsoftonline.com

 1. Vælg My secondary name server på rullelisten Secondary name server.

 2. I feltet 1. Secondary name server: skal du indtaste eller indsætte ns2.bdm.microsoftonline.com

 3. Hvis der er angivet andre navneservere, skal du markere posten og derefter trykke på Delete.

Gemme ændringerne.

Klik på OK. Du får vist meddelelsen Process Successful.

Det kan tage op til 72 timer, før opdateringerne af navneserverposterne registreres i DNS-systemet. Dit brugerdefinerede domæne vil være klar til brug med Office 365, når opdateringerne er fuldført.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×