Skabe forventning med en invitation i Publisher

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du vil være vært for en begivenhed, som dine venner og kolleger skal kunne huske, kan du sende en invitation, der opbygger deres forventninger og opfordrer dem til at deltage.

Ved hjælp af Microsoft Office Publisher 2007 kan du hurtigt oprette præcis den invitation, du ønsker.

Denne artikel indeholder

Oprette en invitation

Tilpasse invitationen

Udskrive og færdiggøre invitationen

Oprette en invitation

Selvom du kan oprette en invitation fra bunden, kan du komme godt fra start ved at basere dit kort på en foruddefineret invitation. Med en foruddesignet publikation kan du:

 • Bygge på et professionelt design, som du på en kreativ måde kan ændre meget eller lidt.

 • Tilpasse et Publisher-design, som du har brugt til at oprette andre publikationer fra virksomheden.

 • Udskrive kort nemt på en bestemt producents specialpapir ved hjælp af de forudindstillede udskriftsindstillinger.

Invitation oprettet i Microsoft Office Publisher 2007

Vælge foruddesignet publikation og layout

 1. Start Publisher, og klik derefter på Invitationer på listen Publikationstyper.

 2. Under Invitationer skal du klikke på et designtema, f.eks. Fest eller Indsamling.

 3. Rul gennem de foruddesignede invitationer. Når du finder én, du kan lide, kan du klikke på den for at se et større billede.

  Hvis du ikke kan se et design, du kan lide, kan du søge efter yderligere kortskabeloner på Microsoft Office Online.

  Sådan gør du

  Vigtigt: Du skal have oprettet forbindelse til internettet, inden du kan søge på Office Online efter Publisher-skabeloner.

  1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Klik på Se skabeloner fra Microsoft Office Online i kataloget Invitationer, og klik derefter på en af katalogoverskrifterne, f.eks. Fest eller Bryllup.

   • Skriv et nøgleord i feltet Søg efter skabeloner. Skriv f.eks. invitation. Klik på Microsoft Office Online på listen, og klik derefter på den grønne knap Søg.

    Boksen Søg efter skabeloner findes over overskriften Invitationer.

  2. Klik på den ønskede skabelon.

 4. Du kan under Tilpas og Indstillinger ændre mange designelementer, inden du åbner publikationen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Klik på det ønskede farveskema og skrifttypeskema under Tilpas.

  2. Klik under Tilpas på det ønskede firmaoplysningssæt, eller opret et nyt.

  3. Vælg under Indstillinger den ønskede sidestørrelse, f.eks. Halv side 2-falset højformat eller 1/4 side 2-falset tværformat.

  4. Vælg det ønskede layout under Indstillinger.

   Bemærk: 

  5. Hvis du bruger en skabelon, som du har hentet fra Office Online, kan du ikke tilpasse designet, før du åbner publikationen.

  6. Nogle af de 2-falsede højformater, f.eks. designet Fest, Begivenhed og Indflytterfest, er kun oprettet til én layoutindstilling. Hvis du vælger et af disse design, er indstillinger for alternativ sidestørrelse og -layout ikke tilgængelige.

 5. Klik på Opret.

Toppen af siden

Tilpasse invitationen

Når du har oprettet layout og falsning for en foruddesignet invitation, er du klar til at tilpasse invitationen. Udfør en af følgende opgaver:

Når du arbejder med designelementerne i et design med flere sider, skal du kontrollere, hvordan hvert valg påvirker hver enkelt side i invitationen. Du kan flytte mellem siderne ved at klikke på en nummereret side i sidesorteringen nederst i vinduet.

Oprette globale designændringer

Når du ser din invitation i fuld skala, vil du muligvis foretage ændringer, der påvirker hele publikationen. Du kan f.eks. prøve med et andet farve- eller skrifttypeskema, ændre sidestørrelsen eller indsætte firmaoplysninger, hvis du ikke gjorde det i starten. Du kan altid foretage sådanne ændringer, men det er bedst at foretage dem, inden du indsætter tekst og billeder.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil prøve et andet farveskema, skal du klikke på Farveskemaer i opgaveruden Formater publikation og derefter klikke på det ønskede farveskema.

 • Hvis du vil prøve et andet skrifttypeskema, skal du klikke på Skrifttypeskemaer i opgaveruden Formater publikation og derefter klikke på det ønskede skrifttypeskema. Yderligere oplysninger om anvendelse af skrifttypeskemaer finder du i Anvende et skrifttypeskema.

 • Hvis du vil ændre sidestørrelse, skal du klikke på Indstillinger for invitation i opgaveruden Formater publikation, klikke på Skift sidestørrelse og derefter vælge en ny sidestørrelse i dialogboksen Sideopsætning.

  De fleste af de foruddefinerede invitationer er formateret til at blive udskrevet på A4-papir, som du folder til kvarte sider. Du skal muligvis udskrive på begge sider af halvt letter-papir.

  Hvordan ændrer jeg sidestørrelsen til halvt letter-format?

  1. Klik på Avanceret i dialogboksen Sideopsætning.

  2. Skriv navnet på den brugerdefinerede sidestørrelse i dialogboksen Brugerdefineret sidestørrelse Skriv f.eks. Halvt letter-format.

  3. Vælg Halv side 2-falset højformat på listen Arkfalsning under Indstillinger.

  4. Indstil under Side bredden til 10,8 cm og højden til 14 cm.

  5. Kontroller under Eksempel, at side- og arkstørrelsen er formateret korrekt, og klik derefter på OK.

   Yderligere oplysninger finder du i Ændre sidestørrelse, papirstørrelse eller papirretning.

 • Hvis du vil indsætte firmaoplysninger, skal du klikke på Firmaoplysninger i menuen Indsæt og derefter trække det ønskede element fra opgaveruden Firmaoplysninger til publikationssiden.

  Hvis du vil ændre firmaoplysningerne, skal du klikke på Rediger firmaoplysninger i opgaveruden Firmaoplysninger. Yderligere oplysninger finder du i Oprette, ændre eller fjerne firmaoplysninger.

Arbejde med billederne

Yderligere oplysninger om at arbejde med billeder finder du i Tip til, hvordan du arbejder med billeder.

Erstatte pladsholderbillederne med dine egne billeder.

 1. Højreklik på pladsholderbilledet, klik på Skift billede i genvejsmenuen, og vælg derefter kilden til det nye billede.

  Ændring af pladsholderbillede

  Tip: Hvis Skift billede ikke vises, når du højreklikker, skal du klikke på pladsholderbilledet, indtil der er hvide cirkler rundt om billedets ramme. Klik på billedet igen, indtil der er grå cirkler med x'er indeni omkring selve billedet, og højreklik derefter på billedet.

 2. Gentag efter behov for andre billeder i publikationen.

Tilføje et nyt billede

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og vælg derefter kilden til det nye billede.

 2. Klik på Indsæt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil placere billedet et andet sted, skal du trække det.

  • Hvis du vil ændre billedets størrelse, skal du anbringe musemarkøren over et af hjørnehåndtagene og derefter trække.

  • Hvis du vil ændre billedfarver, skal du højreklikke på billedet, klikke på Formater billede i genvejsmenuen, klikke på fanen Billede og derefter klikke på Omfarv.

   Hvis du allerede har oprettet et firmaoplysningssæt, som indeholder et logo, kan du hurtigt tilføje dit logo på kortet. Klik på Firmaoplysninger i menuen Indsæt, og dobbeltklik derefter på Logo i opgaveruden Firmaoplysninger.

Arbejde med teksten

Yderligere oplysninger om at arbejde med tekst finder du i Placere tekst på en side i Publisher.

Erstatte pladsholderteksten med din egen meddelelse

Hvis du allerede har oprettet et firmaoplysningssæt, erstattes noget af pladsholderteksten automatisk med firmaets kontaktoplysninger og logo.

Bemærk: Firmaoplysninger erstatter ikke automatisk pladsholderteksten i skabeloner, du henter fra Office Online. Hvis du vil erstatte pladsholdernavne, -adresser og -logoer med dine firmaoplysninger, skal du klikke på i-mærke-knappen Knapflade for et firmaoplysningselement, f.eks. navnet eller adressen på firmaet, og derefter klikke på Opdater fra firmaoplysningssæt (i-mærke-knappen vises, når du klikker på tekst eller et logo).

 1. Marker pladsholderteksten, og skriv derefter.

 2. Juster tekststørrelsen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil forhindre teksten i automatisk at blive tilpasset, så den passer i en tekstboks, der ikke er forbundet med andre tekstbokse, skal du klikke på tekstboksen, pege på Tilpas tekst automatisk i menuen Formater og derefter klikke på Tilpas ikke automatisk.

  • Hvis du vil ændre skriftstørrelsen manuelt, skal du markere teksten og derefter vælge på en ny skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering.

   Yderligere oplysninger om tilpasning af tekst i tekstbokse finder du i Slå automatisk manuskriptberegning til og fra.

Tilføje ny tekst

 1. Klik på Tekstboks i menuen Indsæt.

 2. Peg på det sted på kortet, hvor det ene teksthjørne skal placeres, og træk derefter diagonalt, indtil boksen har den ønskede størrelse.

 3. Klik i boksen, og skriv teksten.

Erstatte pladsholderteksten med et vers

 1. Klik på Vælg et af de foreslåede vers i opgaveruden med Indstillinger for invitation under Tekstforslag til kort.

 2. Under Kategori skal du klikke på den ønskede meddelelseskategori.

 3. Under Tilgængelige meddelelser skal du klikke på den ønskede meddelelse og derefter gennemse de to dele af meddelelsen.

  Bemærk: Hvis du bruger en skabelon, som du har downloadet fra Office Online, eller hvis du ændrer sidestørrelsen eller formatet (f.eks. fra falset højformat til falset tværformat), er den foreslåede tekst ikke tilgængelig.

Tilpasse invitationen

Du kan personliggøre din invitation yderligere ved at tilpasse den til hver modtager. Ved hjælp af brevfletning kan du tilføje modtagerens navn og adresse samt en personlig hilsen, der gør hvert kort unikt. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger brevfletning til at tilpasse din publikation, under Tip til, hvordan du tilpasser publikationen. Se Oprette brevfletning for flere grundlæggende oplysninger om brevfletning.

Toppen af siden

Udskrive og færdiggøre invitationen

I Publisher er invitationer indstillet til at blive udskrevet på bestemte papirstørrelser. Hvis du f.eks. vælger et design, som er tilpasset til A4-papir, skal du folde papiret to gange, efter du har udskrevet kortet.

Foldemønster til firefoldsinvitation

1. Når du får vist invitationen, før du udskriver den, ser det ud som i trin 1 ovenfor.

2. Når du udskriver invitationen på en farveprinter, før den foldes, ser det ud som i trin 2 ovenfor.

3. I trin 3 folder du invitationen på midten fra toppen til bunden.

4. I trin 4 folder du invitationen fra side til side.

Udskrive invitationen

 1. Når invitationen ser ud, som du gerne vil have den, skal du gemme filen.

 2. Klik på Udskriv i menuen Filer, og klik derefter på fanen Indstillinger for publikation og papir.

 3. Kontroller under Udskriftsindstillinger, at det korrekte format er valgt, f.eks. 2-falset højformat, 1/4 side, 2-falset højformat, 1/2 side eller Hæfte, 2-falset højformat.

  Bemærk: Disse indstillinger er kun tilgængelige, når publikationens sidestørrelse er mindre end det ark, som publikationen er indstillet til at blive udskrevet på.

 4. Klik på Vis udskrift for at se, hvordan publikationen kommer til at se ud på den udskrevne side. Du kan derefter foretage de nødvendige justeringer, inden du udskriver kortet.

 5. Foretag nødvendige ændringer af udskriftsindstillingerne, f.eks. antal kopier, og klik derefter på Udskriv.

  Tip: Køb specialpapir, som er designet til invitationer og lykønskningskort, fra bestemte producenter. Disse pakker indeholder normalt konvolutter. Udskriv et eller to testinvitationer på almindeligt papir for at kontrollere, at publikationen udskrives som forventet på producentens produkt eller dyrere specialpapir.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×