Sikkerhedskopiere, gendanne eller flytte et SharePoint-websted

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Lad os antage, at dit team netop har sendt de seneste kvartalsrapporter til de forskellige dokumentbiblioteker på teamets websted, og du ønsker at sikkerhedskopiere webstedet på dette kritiske forbindelsessted. Eller lad os antage, at dit team er blevet flyttet til en anden gruppe i organisationen, og du derfor skal flytte webstedet for team til en anden server. Du kan bruge Microsoft Office SharePoint Designer 2007 til at oprette en sikkerhedskopi af et websted eller underordnet websted og derefter oprette webstedet igen på den samme server eller en anden server.

Når du sikkerhedskopierer og gendanner et websted, foretager du faktisk tre særskilte handlinger: Først sikkerhedskopierer du webstedet i en enkelt fil. Derefter opretter du et nyt tomt websted som destination. Til sidst gendanner du sikkerhedskopiwebstedet på denne destination.

Indhold

Skal jeg bruge Sikkerhedskopiering og gendannelse eller en anden emballagen funktion?

Hvordan flytter jeg så et SharePoint-websted fra én placering til en anden?

Hvordan publicere eller kopiere et SharePoint-websted fra én placering til en anden?

Sikkerhedskopiere et websted

Gendanne et websted

Kan jeg bruge Sikkerhedskopiering og gendannelse på et Office SharePoint Server 2007-websted?

Kan jeg bruge Sikkerhedskopiering og gendannelse at opgradere et websted fra Windows SharePoint Services 2.0 til Windows SharePoint Services 3.0?

Skal jeg bruge Sikkerhedskopiering og gendannnelse eller en anden pakningsfunktion?

Der findes tre forskellige funktioner til at pakke et websted: I Office SharePoint Designer 2007 kan du sikkerhedskopiere et websted eller oprette en webpakke, og i browseren kan du gemme et websted som en webstedsskabelon. Hvilken funktion, du skal vælge, afhænger af, hvad du vil opnå.

Webpakke (.fwp-fil)    Brug denne funktion, når du vil dele eller genbruge websider eller et websted, liste eller biblioteksstruktur. Med Web-pakker, kan du enten pakke et helt websted eller vælge bestemte sider, lister eller biblioteker, du vil. Webpakker er en god måde at duplikere webstedsstruktur, men de kan ikke indeholde listedata, underordnede websteder eller indstillinger for sikkerhed og tilladelser. En webpakke kan også indeholde brugerdefinerede hyperlinkpaneler. Når du opretter en pakke, kan du importere og installere filen til lige så mange websteder, som du vil have. Se eksportere eller importere en webpakkekan finde flere oplysninger om Web-pakker.

Sikkerhedskopiering og gendannelse (.cmp file)    Brug denne funktion, hvis du vil oprette en sikkerhedskopi af et helt websted eller underordnet websted, eller når du vil flytte et helt websted eller underordnet websted til en anden server eller placering. I modsætning til webpakker indeholder indholdsflytningspakker listedata, og du kan ikke vælge kun at medtage bestemte webstedselementer. Du kan miste nogle tilpasninger eller indstillinger i processen. Sikkerhedskopifilen indeholder f.eks. ikke arbejdsprocesser, beskeder og egenskaber, der er lagret på webstedsgruppeniveau. Sikkerhedskopifilen indeholder heller ikke tilstanden Papirkurv eller objekter i denne. Hvis du vil bruge Sikkerhedskopiering og gendannelse, skal du have administratortilladelser til det pågældende websted.

Webstedsskabelon (.stp-fil)    Brug denne funktion, hvis du vil oprette flere websteder, der starter med det samme basisindhold eller den samme webstedsstruktur. Hvis alle de oprettede underordnede websteder på et websted f.eks. skal have den samme webstedsstruktur, brugergrænseflade og det samme indhold, skal du gemme et websted som en webstedsskabelon og føje det til Galleri med webstedsskabeloner, så alle kan bruge webstedet som skabelon. I modsætning til webpakker kan webstedsskabeloner indeholde listedata. Du skal både have administratortilladelser til det websted, hvor du vil oprette webstedsskabelonen, og skriveadgang til Galleri med webstedsskabeloner. Du kan finde et link til yderligere oplysninger om webstedsskabeloner i afsnittet Se også.

Toppen af siden


Hvordan flytter jeg et SharePoint-websted fra en placering til en anden.

SharePoint-websteder flyttes faktisk ikke fra én placering eller server til en anden. De sikkerhedskopieres snarere til en fil, og derefter oprettes indholdet eller webstedet igen på basis af sikkerhedskopifilen.

Funktionen Sikkerhedskopiering og gendannelse i Office SharePoint Designer 2007 er den bedste måde at flytte et særskilt websted eller underordnet websted på fra én server til en anden, men metoden har begrænsninger, som nævnt tidligere i denne artikel. Hvis du er serveradministrator, har du adgang til det effektive administrative kommandolinjeværktøj Stsadm.exe iWindows SharePoint Services. Med dette værktøj kan du sikkerhedskopiere eller gendanne en webstedssamling ad gangen, dvs. et websted på øverste niveau og alle dets underordnede websteder. Du kan dog ikke bruge Stsadm.exe til at sikkerhedskopiere et særskilt underordnet websted, kun samlingen. Du kan finde flere oplysninger om brugen af Stsadm.exe i "Windows SharePoint Services Administrator's Guide."

Toppen af siden


Hvordan udgiver eller kopierer jeg et SharePoint-websted fra én placering til en anden?

Funktionen Sikkerhedskopiering og gendannelse - ikke kommandoen Fjernwebsted - er den anbefalede og foretrukne måde at kopiere et SharePoint-websted på fra én placering til en anden.

Udgivelsesfunktionen i Office SharePoint Designer 2007 (menuen Websted, kommandoen Fjernwebsted) understøtter ikke flytning af alle typer SharePoint-indhold. Når du f.eks. udgiver eller kopierer et websted fra én placering til en anden, kan Office SharePoint Designer 2007 ikke flytte webdele inde i webdelszoner eller SharePoint-listedata og -skemaer, dvs. kolonnerne, indstillingerne og indholdet i SharePoint-lister og -biblioteker. Derimod understøtter funktionen Sikkerhedskopiering og gendannelse flytning af dette SharePoint-indhold.

Toppen af siden


Sikkerhedskopiere et websted

Ved sikkerhedskopiering af et websted oprettes der en indholdsflytningspakke eller en .cmp-fil. Når du sikkerhedskopierer et websted, kan du vælge enten at sikkerhedskopiere webstedet på øverste niveau eller webstedet på øverste niveau og eventuelle underordnede websteder. Den sikkerhedskopifil, du opretter, indeholder liste- eller biblioteksindhold, sikkerhedsindstillinger, brugeroplysninger, navigation og tilpasninger (f.eks. visninger, webstedsskabeloner og indholdstyper). Sikkerhedskopifilen indeholder ikke arbejdsprocesser, beskeder og egenskaber, der er lagret på webstedets samlingsniveau.

Hvis du vil sikkerhedskopiere et websted, skal du have administratortilladelser til det pågældende websted, men der kræves ikke administrativ adgang til den server, der kører Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Klik på Åbn websted i menuen Filer.

 2. Gå til og klik på det websted, du vil sikkerhedskopiere, i dialogboksen Åbn websted, og klik derefter på Åbn.

 3. Peg på Administration i menuen Websted, og klik derefter på Sikkerhedskopier websted.

 4. Hvis du vil medtage alle underordnede websteder for det aktuelle websted i sikkerhedskopien, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag underordnede websteder i arkiv i dialogboksen Sikkerhedskopier websted.

 5. Hvis der ikke er ret megen tilgængelig lagerplads på det aktuelle websted, skal du klikke på Avanceret, angive en ny placering og derefter klikke på OK.

  Sikkerhedskopiere et websted kræver en placering til at gemme midlertidige sikkerhedskopifilerne. Som standard bruger Office SharePoint Designer 2007 det aktuelle websted. Du kan bruge et andet sted på den samme server eller en placering på en anden server på det samme netværk – for eksempel, \servernavn\del navn.

 6. Klik på OK i dialogboksen Sikkerhedskopier websted.

 7. I dialogboksen Gem fil skal du vælge den placering, hvor .cmp-filen skal lagres.

 8. I feltet Filnavn skal du skrive navnet på filen og derefter klikke på Gem.

  Hvis det websted, du sikkerhedskopierer eller gendanner, er stor, kan processen tage lang tid.

Tip!: I .log-filen kan du se, om der opstod problemer under sikkerhedsprocessen. .log-filen gemmes i mappen Temp for din brugerkonto. Hvis der allerede findes en logfil fra en tidligere sikkerhedskopiering eller gendannelse, oprettes der en ny logfil med et andet filnavn - f.eks. smigrate_1.log, smigrate_2.log osv. Søg i logposterne efter følgende fejlmeddelelser: kan ikke, kunne ikke, fejl, serverfejl, fik timeout, ikke i stand til og server har sendt et svar.

Bemærk!: Hvis du er serveradministrator har du adgang til det effektive kommandolinjeværktøj til administration Stsadm.exe i Windows SharePoint Services. Med dette værktøj kan du sikkerhedskopiere eller gendanne en webstedssamling ad gangen, dvs. et websted på øverste niveau og alle dets underordnede websteder. Du kan dog ikke bruge Stsadm.exe til at sikkerhedskopiere et særskilt underordnet websted, kun samlingen. Du kan finde flere oplysninger om brugen af Stsadm.exe i "Windows SharePoint Services Administrator's Guide."

Toppen af siden


Gendanne et websted


Trin 1: Oprette et nyt tomt websted som destination.

 1. Klik på Ny i menuen Filer.

 2. Klik på fanen Websted i dialogboksen Ny, klik på Generelt, og klik derefter på Tomt websted.

 3. Angiv den placering, hvor du vil gendanne sikkerhedskopistedet, i feltet Angiv adressen på det nye websted.

  Du kan gendanne webstedet på en anden server, og du kan gendanne det som enten et nyt websted på øverste niveau eller et underordnet websted under et eksisterende websted på øverste niveau..

 4. Klik på OK.

Tip!: Du kan også oprette et tomt websted via browseren ved at bruge siderne Indstillinger for websted eller Opret. Når du får vist webstedet i browseren, kan du f.eks. klikke på Webstedshandlinger og derefter klikke på Opret. Under Websider på siden Opret skal du klikke på Websteder og arbejdsområder. Udfyld de første fire afsnit, men når du kommer til afsnittet for valg af skabelon, skal du lukke browseren uden at foretage et valg. Anvend ikke en skabelon - herunder skabelonen Tomt websted - da gendannelsen i dette tilfælde mislykkes.


Trin 2: Gendanne sikkerhedskopifilerne til destinationen

 1. Åbn destinationswebstedet, peg på Administration i menuen Websted, og klik derefter på Gendan websted.

 2. Gå til og klik på den .cmp-fil, du vil gendanne, i dialogboksen Åbn fil, og klik derefter på Åbn.

 3. Hvis der ikke er megen tilgængelig lagerplads på det aktuelle websted, skal du klikke på Avanceret og derefter foretage en af følgende handlinger:

  • Indtast en ny placering i feltet Midlertidig placering for arkivfiler for at lagre arkivfilerne på en anden midlertidig placering.

   Sikkerhedskopiere et websted kræver en placering til at gemme midlertidige sikkerhedskopifilerne. Som standard bruger Office SharePoint Designer 2007 det aktuelle websted. Du kan bruge et andet sted på den samme server eller en placering på en anden server på det samme netværk – for eksempel, \servernavn\del navn.

  • Hvis du vil lagre .log-filen på en anden placering, skal du angive en ny placering i feltet Placering for importlogfil.

   Du skal muligvis vælge en anden placering for .log-filen, hvis serveren ikke kan skrive til standardplaceringen. I Office SharePoint Designer 2007 oprettes der som standard en importlogfil på det aktuelle websted. I denne fil kan du se, om der er opstået fejl under gendannelsen.

 4. Klik på OK i dialogboksen Gendan websted for at bekræfte, at .cmp-filen skal gendannes på det aktuelt tomme websted.

  Hvis det websted, du sikkerhedskopierer eller gendanner, er stor, kan processen tage lang tid.

Toppen af siden


Kan jeg bruge Sikkerhedskopiering og gendannelse på et websted i Office SharePoint Server 2007?

Inden for visse begrænsninger, ja. Du kan bruge Office SharePoint Designer 2007 til at sikkerhedskopiere websteder for team og personlige websteder i en portalwebstedssamling, men du kan ikke sikkerhedskopiere portalområder eller selve portalwebstedet på højt niveau. Desuden kan du kun gendanne de websteder for team og personlige websteder på en portalwebstedssamling, der allerede er korrekt konfigureret på en server, der kører Microsoft Office SharePoint Server 2007. Du kan ikke bruge Sikkerhedskopiering og gendannelse til af flytte et websted fra en server, der kører Office SharePoint Server 2007, til en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0 eller omvendt.

Hvis du vil sikkerhedskopiere, gendanne eller flytte et portalwebsted i Office SharePoint Server 2007, skal du bruge Stsadm.exe, det administrative kommandolinjeværktøj i Windows SharePoint Services. Du skal være administrator for serveren, der kører Office SharePoint Server 2007 for at kunne bruge dette værktøj. Du kan finde flere oplysninger om brugen af Stsadm.exe i "Windows SharePoint Services Administrator's Guide."

Toppen af siden


Kan jeg bruge Sikkerhedskopiering og gendannelse til at opgradere et websted fra Windows SharePoint Services 2.0 til Windows SharePoint Services 3.0?

Nej. Sikkerhedskopiere et websted, der er placeret på en server, der kører Windows SharePoint Services 2.0 opretter en .fwp-fil. Sikkerhedskopiere et websted på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0 opretter en .cmp-fil. Disse to filformater er ikke kompatibel.

Du kan bruge funktionen Sikkerhedskopiering og gendannelse i Office SharePoint Designer 2007 til at flytte et websted i Windows SharePoint Services:

 • Fra en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0 til en anden server, der kører Windows SharePoint Services 3.0.

 • Fra en server, der kører Windows SharePoint Services 2.0 til en anden server, der kører Windows SharePoint Services 2.0.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×