Siden personer på Outlook.com

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bemærk: Log på Outlook.com ved hjælp af en Microsoft-konto, herunder mailkonti der ender på @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com.

I Outlook.com, kan du bruge siden personer til at se, oprette, redigere, finde og slette kontakter. Du kan bruge dine kontakter til din egen reference, og du kan automatisk tilføje dem som modtagere Når du skriver en e-mail-meddelelse.

Denne artikel indeholder

Sådan kommer du til siden Personer

Hvad du ser på siden Personer

Forstå kontaktmapper

Oprette en kontakt fra bunden

Oprette en kontakt fra en mailmeddelelse

Oprette en liste over kontakter

Redigere en kontakt eller en liste over kontakter

Arbejde med kontaktmapper

Slette eller gendanne en kontakt eller en liste over kontakter

Søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

Sammenkæde og ophæve sammenkædning af kontakter

Sådan kommer du til siden Personer

 1. Log på Outlook på internettet. Du kan få hjælp under Logge på Outlook på internettet.

 2. Vælg Appstarteren Appstarter-knappen > Personer øverst på skærmen.

  Et skærmbillede af flisen Personer i appstarteren.

Hvad du ser på siden Personer

Følgende skærmbillede viser, hvad du ser på siden Personer.

Skærmbillede af siden Personer i Outlook.

Her er en beskrivelse af, hvad du kan se:

 1. Feltet Søg efter personer, som du bruger til at søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

 2. Værktøjslinjen, som indeholder menuer og kommandoer til oprettelse og ændring af dine kontakter og lister over kontakter afhængigt af konteksten

 3. Dine kontakter, som indeholder alle dine kontaktmapper

 4. Den midterste rude, som viser de kontakter og lister over kontakter, der findes i det element, som er valgt i ruden til venstre

 5. Menuen til filtrering, som indeholder indstillinger til at indsnævre og sortere de kontakter og lister over kontakter, der vises

 6. Visitkortet, som viser detaljer om kontakten eller listen over kontakter, der er valgt i den midterste rude

Forstå kontaktmapper

Når du opretter en kontakt eller liste over kontakter fra bunden, bliver den gemt i mappen Kontakter, der er valgt i venstre rude. Du kan oprette mapper med kontakter til at opbevare visse kontakter eller lister over kontakter sammen, så du nemmere kan finde dem.

Dine kontakter, som er i venstre rude på siden Personer, indeholder alle dine kontaktmapper. Når Dine kontakter er skjult, kan du vælge den for at udvide den og se alle dine kontaktmapper.

Når kontaktpersonerne er udvidet, vises mappen med kontaktpersoner direkte under det, som vist på følgende skærmbillede. Du får mappen med kontaktpersoner automatisk. Den indeholder alle dine lokale kontakter, medmindre du opretter andre mapper og føje kontakter til dem.

Få mere at vide under arbejde med kontaktmapper senere i denne artikel.

Skærmbillede af siden Personer i Outlook. I venstre rude udvides Mine kontakter, og mappen Kontakter vises under den.

Oprette en kontakt fra bunden

 1. Under Dine kontakter i venstre rude skal du markere den mappe, hvori du vil oprette kontakten. Hvis Dine kontakter er valgt i stedet for en bestemt mappe, oprettes den nye kontakt i mappen Kontakter.

  Bemærk: Før du opretter en ny kontakt, skal du sørge for at markere den mappe i venstre rude, som du vil oprette den i. Når du har oprettet en kontakt, er det ikke muligt at flytte den til en anden mappe. For at gemme en kontakt i en anden mappe efter du har oprettet den, skal du slette kontakten og derefter genskabe den i den anden mappe.

 2. Vælg Ny på værktøjslinjen.

  Skærmbillede af siden Personer i Outlook med en billedforklaring for kommandoen "Ny".
 3. I formularen Tilføj kontakt, der åbnes, skal du udfylde de ønskede oplysninger.

  Du kan vælge ikonet Ikonet Tilføj oplysninger for at få vist flere indstillinger for den pågældende type af oplysninger. Du kan f.eks. vælge Ikonet Tilføj oplysninger ved siden af Telefon for at tilføje telefonnumre.

 4. Vælg Gem Gem, når du er færdig.

Oprette en kontakt fra en mailmeddelelse

Hvis du hurtigt vil føje en afsender eller modtager, der er i en mail, til mappen Kontakter, skal du gøre følgende:

 1. Vælg ikonet Appstarter Appstarter-knappen > Mail.

 2. I en mail i læseruden skal du vælge navnet på den afsender eller modtager, du vil føje til dine kontakter.

 3. Vælg på visitkortet, der vises for den pågældende person Tilføj.

  Skærmbillede af en del af en mail i siden Mail i Outlook. Afsenderen af meddelelsen fremhæves, og visitkortet for den pågældende modtager vises. Der er en billedforklaring for kommandoen Tilføj på visitkortet.
 4. I formularen Tilføj kontakt, der åbnes, kan du tilføje yderligere oplysninger om kontakten, hvis du vil.

 5. Vælg Gem Gem for at føje kortet til mappen Kontakter.

  VIGTIGT: Når du opretter en kontakt på denne måde, er det ikke muligt at gemme kontakten i en anden mappe eller flytte den til en anden mappe.

Oprette en liste over kontakter

En liste over kontakter er en samling af kontakter. Det er også nogle gange kaldet en distributionsliste. Du kan angive en liste over kontakter som en modtager, når du skriver en e-mail-meddelelse. Når du sender meddelelsen, går det til alle kontakter på listen på samme tid. For eksempel kan du oprette en liste over kontakter, kaldet "Min bog & quot;" og tilføje alle medlemmerne i dit adressekartotek & quot; til den. Derefter for at oprette en meddelelse til alle i & quot; vil du kun skal angive min bog & quot; på den til: linje i mailen.

 1. Under Dine kontakter i venstre rude skal du markere den mappe, du vil oprette listen over kontakter i. Hvis Dine kontakter er valgt i stedet for en bestemt mappe, oprettes den nye liste over kontakter i mappen Kontakter.

  Bemærk: Før du opretter en ny liste over kontakter, skal du sørge for at markere den mappe i venstre rude, som du vil oprette den i. Når du har oprettet en liste over kontakter, er det ikke muligt at flytte den til en anden mappe. For at gemme en liste over kontakter i en anden mappe, efter du har oprettet den, skal du slette listen over kontakter og derefter genskabe den i den anden mappe.

 2. På værktøjslinjen skal du vælge pil ned ud for Ny og derefter vælge Ny liste over kontakter.

  Skærmbillede af en del af værktøjslinjen i siden Personer i Outlook. Skærmbilledet viser "Ny kontaktliste" i rullemenuen "Nyt".
 3. I den tomme formular, der åbnes, skal du angive Navn på liste over kontakter, Medlemmer i listen over kontakter og valgfrie Noter.

 4. Vælg Gem Gem for at føje kortet til mappen Kontakter.

Redigere en kontakt eller en liste over kontakter

Du kan redigere kontakter eller lister over kontakter, du opretter eller importere til Outlook.com. Du kan ikke redigere kontakter, som du angiver ved at oprette forbindelse til et socialt netværkskonto som LinkedIn. Du kan finde oplysninger om at importere kontakter fra en anden mail-konto eller e-mail-program, skal du se importere kontakter til Outlook til Windows.

Bemærk:  Hvis du vil gemme en liste over kontakter i en anden mappe, efter du har oprettet den, skal du slette listen over kontakter og derefter genoprette den i den anden mappe.

 1. I den midterste rude skal du markere afkrydsningsfeltet ud for den kontakt eller liste over kontakter, du vil redigere, og derefter vælge Rediger på værktøjslinjen.

  Skærmbillede af en del af siden Personer i Outlook. På skærmbilledet, er afkrydsningsfeltet ud for et kontaktnavn markeret, og der er en billedindstilling for kommandoen Rediger på værktøjslinjen.
 2. Foretag de ønskede ændringer.

 3. Vælg Gem Gem for at føje kortet til mappen Kontakter.

Arbejde med kontaktmapper

 • For at oprette en kontaktmappe skal du højreklikke på eller trykke og holde Dine kontakter nede i venstre rude. Vælg derefter Ny mappe.

 • For at omdøbe eller slette en kontaktmappe, du har oprettet, skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Omdøb eller Slet.

 • For at flytte en kontaktmappe, du har oprettet, til en placering med navnet Andre kontakter, så mappen er synlig, men stadig af vejen, skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Flyt til "Andre kontakter". Nu får du vist mappen under Andre kontakter.

  For at flytte en mappe fra Andre kontakter tilbage til den overordnede liste med mapper under Dine kontakter skal du højreklikke på mappen og derefter vælge Flyt til "Dine kontakter".

Visning af dine kontakter og lister over kontakter

Når du vælger et element i venstre rude på siden Personer, vises kontakter i den midterste rude, der er i det pågældende element, således:

 • Når du vælger dine kontakter, vises den midterste rude alle dine kontakter og lister over kontakter.

 • Når du vælger en bestemt kontaktmappe, vises kun kontakter og lister over kontakter i den midterste rude, der findes i den pågældende mappe.

Øverst i den midterste rude ud for navnet på det element (såsom dine kontakter ), du har valgt i venstre rude, er der to eller tre ord (såsom efter fornavn eller af virksomhed ), der beskriver den måde kontakterne sorteres i øjeblikket i visningen. Du kan vælge denne tekst til at åbne en menu med indstillinger for at indsnævre og sortere de kontakter, der vises.

Brug af menuen til filtrering til at indskrænke og sortere viste kontakter

Øverst til højre på den midterste rude er der en rullemenu, du kan bruge til at indsnævre og sortere kontakter og lister over kontakter, der vises. Navnet på menuen beskriver den sorteringsrækkefølge, der aktuelt anvendes. Standardmenunavnet er Fornavn, fordi det er standardsorteringsrækkefølgen.

Når du vælger menuen for at åbne den, kan du se, at den indeholder følgende tre afsnit:

 • Afsnittet Visning, hvor du kan vælge Personer, hvis du kun vil have vist de kontakter, der er personer. Du kan også vælge Lister for kun at få vist de kontakter, der udgør lister over kontakter.

 • Afsnittet Visningsrækkefølge, hvor du kan vælge Fornavn Efternavn eller Efternavn Fornavn for at kontrollere, hvordan hvert navn vises.

 • Afsnittet Sorteringsrækkefølge, hvor du kan vælge indstillingsmuligheder som f.eks. Efternavn, Firma og By (arbejde). Den anvendte sorteringsrækkefølge bestemmer navnet på menuen. Hvis f.eks. det aktuelle menunavn er Fornavn, og du ændrer sorteringsrækkefølgen ved at vælge Efternavn, skifter menuen navnet til Efternavn.

Skærmbillede af siden Personer i Outlook. Skærmbilledet indeholder en billedforklaring for menuen Filter i den midterste rude. Billedforklaringen viser, at menunavnet nu er sorteret "Efter efternavn".

Slette eller gendanne en kontakt eller en liste over kontakter

Du kan slette kontakter eller lister over kontakter, du har oprettet eller importeret i Outlook.com. Du kan ikke slette kontakter, du får ved at oprette forbindelse til et socialt netværk-konto, som LinkedIn.

Du kan gendanne kontakter og lister over kontakter, du har slettet mindre end 30 dage siden. Når du gendanne en kontakt eller kontaktliste, Outlook.com automatisk du anbringer den i mappen kontakter.

Slette en kontakt eller liste over kontakter

 1. Vælg kontakten eller listen over kontakter.

 2. Vælg Slet.

  Et skærmbillede af knappen Slet.

Gendanne en kontakt eller liste over kontakter

 1. På værktøjslinjen skal du vælge Administrer og derefter vælge Gendan slettede kontakter.

  Et skærmbillede af knappen Gendan slettede kontakter.

 2. I vinduet Gendan slettede elementer skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for hver kontakt eller liste over kontakter, du vil gendanne.

 3. Øverst i vinduet Gendan slettede elementer skal du vælge Gendan.

Søge efter en kontakt eller en liste over kontakter

Angiv et søgeord i feltet Søg efter personer øverst i venstre rude.

Et skærmbillede af feltet Søg efter personer.

 • Hvis du vil søge efter en kontakt, skal du angive pågældendes navn eller mailadresse i feltet Søg efter personer og derefter vælge søgeikonet Søg efter support eller trykke på Enter.

 • Hvis du vil søge efter en liste over kontakter, skal du angive en del af eller hele navnet på listen over kontakter i feltet Søg efter personer og derefter vælge søgeikonet Søg efter support eller trykke på Enter.

Sammenkæde og ophæve sammenkædning af kontakter

Du kan sammenkæde kontakter til at angive, at de er en eller anden måde relateret hinanden. Desuden Outlook.com automatisk registrerer kontakter, der har de samme eller minder meget om navne og sammenkæder dem, så de vises som en enkelt kontakt.

Sammenkæd kontakter

 • Marker afkrydsningsfeltet ud for hver kontakt i den midterste rude og vælg derefter Sammenkæd på værktøjslinjen.

  Et skærmbillede af knappen Link på siden Personer.

Fjerne sammenkædningen af kontakter

 1. I den midterste rude skal du markere afkrydsningsfeltet ud for en sammenkædet kontakt.

 2. På værktøjslinjen skal du markere rullemenuen Sammenkædede kontakter.

  Et skærmbillede af knappen Links på siden Personer.

 3. På rullemenuen skal du vælge Ikonet Fjern sammenkædning. ud for den kontakt, du vil fjerne sammenkædningen for.

Forstå automatisk sammenkædning

For at få vist som kontakter Outlook.com har automatisk sammenkædet for en bestemt kontakt og for at få vist forslag til andre lignende kontakter kan sammenkædes, skal du følge disse trin:

 1. Markér afkrydsningsfeltet til venstre for navnet på kontakten. Hvis Outlook.com automatisk har sammenkædet nogen kontaktpersoner, som har de samme eller lignende navne, vises en rullemenu Links i højre side af værktøjslinjen.

  Et skærmbillede af knappen Links på siden Personer.

 2. På værktøjslinjen skal du markere rullemenuen Sammenkædede kontakter.

Har du stadig brug for hjælp?

Knappen Communityforum Knappen Kontakt support

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Velkommen til Outlook.com

Importere kontakter til en Outlook.com eller Hotmail.com-konto

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×