Sidehoveder og sidefødder i et regneark

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan tilføje sidehoveder eller sidefødder øverst eller nederst i et udskrevet regneark i Microsoft Excel. Du kan f.eks. oprette en sidefod, der har sidetal, dato og navnet på filen. Du kan oprette din egen eller bruge en af de mange indbyggede sidehoveder og sidefødder.

Sidehoveder og sidefødder vises ikke i regnearket i visningen Normal – de kan kun ses i visningen Sidelayout og på udskrevne sider. I Excel-regneark kan du indsætte sidehoveder eller sidefødder i et regneark i visningen Sidelayout, hvor du kan se dem. Du kan også bruge dialogboksen Sideopsætning, hvis du vil indsætte sidehoveder eller sidefødder i mere end ét regneark på samme tid. I andre arktyper, f.eks. diagramark, kan du kun indsætte sidehoveder og sidefødder ved hjælp af dialogboksen Sideopsætning.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i visningen Sidelayout

Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i dialogboksen Sideopsætning

Tilføje et indbygget sidehoved eller en indbygget sidefod

Tilføje indbyggede elementer i et sidehoved eller en sidefod

Vælge indstillinger for sidehoveder og sidefødder

Lukke sidehoveder og sidefødder

Fjerne tekst i sidehoved eller sidefod fra et regneark

Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i visningen Sidelayout

Klik på det regneark, du vil føje sidehoveder og sidefødder til, eller som indeholder sidehoveder og sidefødder, der skal ændres.

 1. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  I Excel åbnes regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at aktivere denne visning.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre et sidehoved eller en sidefod, skal du klikke på den tekstboks for sidehoved eller sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden, der indeholder tekst for sidehoved eller sidefod, og derefter markere den tekst, du vil ændre (under Sidehoved eller oven over Sidefod).

  • Hvis du vil ændre et sidehoved eller en sidefod, skal du klikke på tekstfeltet for sidehoved eller sidefod øverst eller nederst på siden og derefter markere den tekst, du vil ændre.

 3. Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i et regneark i visningen Sidelayout

  Bemærkninger: 

  • Tryk på Enter for at begynde en ny linje i et tekstfelt for sidehoved eller sidefod.

  • Hvis du vil slette en del af et sidehoved eller en sidefod, skal du markere den del, du vil slette, i tekstfeltet for sidehovedet eller sidefoden og derefter trykke på Delete eller Tilbage. Du kan også klikke på teksten og derefter trykke på Tilbage for at slette de forudgående tegn.

  • Hvis du vil tage et enkelt ampersandtegn (&) med i teksten til sidehovedet eller sidefoden, skal du bruge to ampersandtegn. Skriv f.eks. Leverandører && Serviceydelser for at medtage "Leverandører & Serviceydelser" i sidehovedet.

  • Hvis du vil lukke sidehovederne eller sidefødderne, skal du klikke et vilkårligt sted i regnearket, eller trykke på Esc.

Toppen af siden

Tilføje eller ændre tekst i sidehoved eller sidefod i dialogboksen Sideopsætning

 1. Klik på det diagramark eller integrerede diagram, du vil føje sidehoveder og sidefødder til, eller som indeholder sidehoveder og sidefødder, der skal ændres.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Klik på fanen Ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  Klik på fanens rullepile

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

  Hvis flere ark er markeret, vises [Gruppér] på titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 2. Klik på Dialogboksstarter i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout. Knapflade

  Klik på pilen i det nederste højre hjørne af gruppen Sideopsætning

  Excel åbner dialogboksen Sideopsætning.

  Hvis du markerer et diagramark eller integreret diagram, åbnes dialogboksen Sideopsætning også, hvis du klikker på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

 3. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod under fanen Sidehoved/sidefod.

 4. Klik på feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion, og klik derefter på knapperne for at indsætte de oplysninger om sidehovedet eller sidefoden, som du ønsker i denne sektion.

 5. Hvis du vil tilføje eller ændre teksten i sidehovedet eller sidefoden, skal du indtaste den ekstra tekst eller redigere den eksisterende tekst i feltet Venstre sektion, Midtersektion eller Højre sektion.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du vil starte en ny linje i et sektionsfelt, skal du trykke på Enter.

  • Hvis du vil slette en del af et sidehoved eller en sidefod, skal du markere den del, du vil slette, i sektionsfeltet for sidehoved eller sidefod og derefter trykke på Delete eller Tilbage. Du kan også klikke på teksten og derefter trykke på Tilbage for at slette de forudgående tegn.

  • Hvis du vil tage et enkelt ampersandtegn (&) med i teksten til sidehovedet eller sidefoden, skal du bruge to ampersandtegn. Skriv f.eks. Leverandører && Serviceydelser for at medtage "Leverandører & Serviceydelser" i sidehovedet.

  • Klik på sidehovedet eller sidefoden i feltet Sidehoved eller Sidefod for at basere et brugerdefineret sidehoved eller sidefod på et eksisterende sidehoved eller en eksisterende sidefod.

Toppen af siden

Tilføje et indbygget sidehoved eller en indbygget sidefod

I Excel findes der mange indbyggede sidehoveder og sidefødder, som du kan bruge. I regneark kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout. I andre typer ark, f.eks. diagramark eller integrerede diagrammer, kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i dialogboksen Sideopsætning.

Føje et indbygget sidehoved eller en indbygget sidefod til et regneark i visningen Sidelayout

 1. Klik på det regneark, som du vil føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  I Excel åbnes regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at aktivere denne visning.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Hvis du klikker på et tekstfelt, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises med tilføjelse af fanen Design.

 4. Klik på Sidehoved eller Sidefod på fanen Design i gruppen Sidehoved og Sidefod, og klik derefter på den foruddefinerede sidehoved eller sidefod, som du ønsker.

Føje et indbygget sidehoved eller en indbygget sidefod til et diagram

 1. Klik på det diagramark eller integrerede diagram, som du vil føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Dialogboksen Sideopsætning vises i Excel.

 3. Klik på det foruddefinerede sidehoved eller den foruddefinerede sidefod, du vil bruge, i feltet Sidehoved eller Sidefod.

Toppen af siden

Tilføje indbyggede elementer i et sidehoved eller en sidefod

I stedet for at vælge et indbygget sidehoved eller en indbygget sidefod kan du vælge et indbygget element. Mange af disse findes på båndet, f.eks. Sidetal, Filnavn, Aktuel dato osv.. I regneark kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout. I andre typer ark, f.eks. diagramark eller integrerede diagrammer, kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i dialogboksen Sideopsætning.

Indsætte indbyggede elementer i et sidehoved eller en sidefod for et regneark

 1. Klik på det regneark, hvor du vil tilføje bestemte sidehoved- eller sidefodselementer.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  I Excel åbnes regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at aktivere denne visning.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Hvis du klikker på et tekstfelt, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises med tilføjelse af fanen Design.

 4. Klik på de relevante elementer i gruppen Sidehoved og sidefodselementer under fanen Design.

Indsætte indbyggede elementer i et sidehoved eller en sidefod for et diagram

 1. Klik på det diagramark eller integrerede diagram, som du vil føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Dialogboksen Sideopsætning vises i Excel.

 3. Klik på Tilpas sidehoved eller Tilpas sidefod.

 4. Brug knapperne i dialogboksen Sidehoved eller Sidefod for at indsætte bestemte elementer for sidehoved eller sidefod.

  Hvis du lader musemarkøren hvile på en knap, viser et skærmtip navnet på det element, der indsættes ved at trykke på knappen.

Toppen af siden

Vælge indstillinger for sidehoveder og sidefødder

I regneark kan du arbejde med sidehoveder og sidefødder i visningen Sidelayout. I andre typer ark, f.eks. diagramark eller integrerede diagrammer, kan du arbejde med sidehovederne og sidefødderne i dialogboksen Sideopsætning.

Angive indstillinger for sidehoveder og sidefødder i et regneark

 1. Klik på det regneark, som du vil vælge sidehoved- og sidefodsindstillinger for.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  I Excel åbnes regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at aktivere denne visning.

 3. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Hvis du klikker på et tekstfelt, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises med tilføjelse af fanen Design.

 4. Markér en eller flere af følgende under fanen Design i gruppen Indstillinger:

  • Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side, hvis du vil fjerne sidehoveder og sidefødder fra den første udskrevne side,

Hvis du vil angive, at sidehoveder og sidefødder på ulige sider skal være forskellige fra dem på lige sider, skal du markere afkrydsningsfeltet Forskel på lige og ulige sider.

 • Markér afkrydsningsfeltet Skaler med dokument for at angive, om der skal bruges samme skriftstørrelse og skalering til sidehoveder og sidefødder som til regnearket.

Hvis skriftstørrelse og skalering af sidehoveder og sidefødder skal være uafhængig af regnearkets skalering, som er med til at gøre visningen ensartet for flere sider, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 • Markér afkrydsningsfeltet Juster med sidemargener for at sikre, at margen for sidehoved eller sidefod er justeret efter venstre og højre margen på regnearket.

  Hvis du vil indstille venstre og højre margen for sidehoved og sidefod til en bestemt værdi, der er uafhængig af venstre og højre margen for regnearket, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Angive indstillinger for sidehoveder og sidefødder i et diagram

 1. Klik på det diagramark eller integrerede diagram, som du vil føje et foruddefineret sidehoved eller en foruddefineret sidefod til.

 2. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

  Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

  Dialogboksen Sideopsætning vises i Excel.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side, hvis du vil fjerne sidehoveder og sidefødder fra den første udskrevne side,

Hvis du vil angive, at sidehoveder og sidefødder på ulige sider skal være forskellige fra dem på lige sider, skal du markere afkrydsningsfeltet Forskel på lige og ulige sider.

 • Markér afkrydsningsfeltet Skaler med dokument for at angive, om der skal bruges samme skriftstørrelse og skalering til sidehoveder og sidefødder som til regnearket.

Hvis skriftstørrelse og skalering af sidehoveder og sidefødder skal være uafhængig af regnearkets skalering, som er med til at gøre visningen ensartet for flere sider, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skaler med dokument.

 • Markér afkrydsningsfeltet Juster med sidemargener for at sikre, at margen for sidehoved eller sidefod er justeret efter venstre og højre margen i regnearket.

  Hvis du vil angive venstre og højre margen for sidehoved og sidefod til en bestemt værdi, der er uafhængig af venstre og højre margen for regnearket, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Toppen af siden

Lukke sidehoveder og sidefødder

Når du vil lukke sidehovedet og sidefoden, skal du skifte fra visningen Sidelayout til visningen Normal.

 • Klik på Normal i gruppen Projektmappevisninger under fanen Vis.

  Klik på Normal under fanen Vis.

  Du kan også klikke på Normal Knapflade på statuslinjen.

Fjerne tekst i sidehoved eller sidefod fra et regneark

 1. Klik på Sidehoved og sidefod i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

Indstillingen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt

I Excel åbnes regnearket i visningen Sidelayout. Du kan også klikke på Sidelayoutvisning Knapflade på statuslinjen for at aktivere denne visning.

 1. Klik på tekstfeltet for venstre, centreret eller højre sidehoved/sidefod øverst eller nederst på regnearkssiden.

  Hvis du klikker på et tekstfelt, markeres sidehoved eller sidefod, og værktøjerne Sidehoved og Sidefod vises med tilføjelse af fanen Design.

 2. Tryk på Delete eller Tilbage.

  Hvis du vil slette sidehoveder og sidefødder for flere regneark ad gangen, skal du markere regnearkene og derefter åbne dialogboksen Sideopsætning. Hvis du vil slette alle sidehoveder og sidefødder på én gang, skal du under fanen Sidehoved/sidefod vælge (ingen) i feltet Sidehoved eller Sidefod.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×