Sessioner, timeout for sessioner og interaktive data i Excel Services

En session er en måde, hvorpå arbejde med en projektmappe på Office SharePoint Server-webstedsservere kan administreres. I følgende afsnit beskrives, hvad en session er, hvordan en session oprettes og afsluttes, hvordan timeout for en session kan berøre dig, og hvordan visningen af og interaktionen med en projektmappe administreres i Excel Services.

Hvad vil du foretage dig?

Hvad er en session?

Sådan oprettes og afsluttes en session i Excel Services

Hvad sker der, når du interagerer med data i Excel Services, og der opstår timeout for sessionen

Gemme visningen i Excel Services inden timeout for en session

Hvad er en session?

En session er en separat arbejdskontekst, der oprettes for at identificere og udføre handlinger med projektmapper. Denne session oprettes efter behov, eksisterer i et foruddefineret maksimumtidsrum, der er indstillet af en systemadministrator, og afsluttes derefter direkte af en bruger eller indirekte som følge af timeout. Den primære fordel ved en session er, at den bevarer dit interaktive arbejde med projektmappen, f.eks. sortering og filtrering, mens sessionen er i gang, og samtidig optimerer de beregninger, der foretages under sessionen. En session bruges også til at fordele arbejdsmængden på forskellige servere og forhindre nogle få brugere i at benytte for mange systemressourcer, f.eks. CPU og hukommelse, på bekostning af andre brugere. Under en session er dine og en anden brugers interaktive handlinger private og isolerede. Hvis du f.eks. sorterer data i Excel Services, mens en anden bruger filtrerer data i Excel Services, kan du se din sortering og den anden bruger sin filtrering, men ingen af jer kan se den andens handlinger.

Når du åbner en projektmappe i Excel Services, oprettes sessionen, og den seneste version af projektmappen indlæses. Når projektmappen er knyttet til en session, afspejles ændringer, som du eller en anden bruger foretager af denne version af projektmappen i dokumentbiblioteket, ikke i den aktuelle session. Hvis en anden bruger f.eks. opdaterer projektmappen i Microsoft Office Excel og gemmer den igen i det samme dokumentbibliotek, kan du ikke se disse ændringer i den aktuelle session.

Selvom der kun kan være en Excel-projektmappe åben pr. session, kan den samme projektmappe åbnes i flere sessioner ad gangen af flere brugere. En bruger kan endvidere have mere end én session åben ad gangen med den samme projektmappe eller en anden projektmappe. I en virksomhed med mange brugere kan der være mange forskellige projektmapper åbne i mange forskellige sessioner. Der er dog altid én projektmappe til hver bruger og hver session.

Selvom kun én bruger er knyttet til en session, kan en bruger oprette flere sessioner med den samme projektmappe. Du kan f.eks. få brug for at sammenligne forskellige visninger af det samme regneark i en projektmappe mellem to webdelssider, som hver er vist i et separat vindue med kommandoen Nyt vindue i menuen Filer i Internet Explorer. Eller du vil måske sammenligne to forskellige projektmapper i to forskellige forekomster af webdelen Webadgang fra Excel på den samme webdelsside. Vær dog opmærksom på, at du aldrig kan have to eller flere Webadgang fra Excel-webdele på én webdelsside, som deler den samme session.

Toppen af siden

Sådan oprettes og afsluttes en session i Excel Services

Du opretter generelt en session, når du åbner en Excel-projektmappe, og du afslutter en session, når du lukker projektmappen, men der er flere måder at oprette og afslutte en session på.

I Excel Services opretter du en ny session, når du:

 • Viser Excel Services med en indlæst projektmappe, der er angivet i egenskaben Projektmappe.

 • Genindlæser en projektmappe med kommandoen Genindlæs projektmappen i menuen Åbn på værktøjslinjen Webadgang fra Excel. Denne kommando bruger altid den seneste version af projektmappen.

 • Åbner en Excel-projektmappe i en browser fra et dokumentbibliotek (peg på elementet, klik på pilen ud for det, og klik derefter på Vis i webbrowser).

 • Åbner en webdelsside, f.eks. et instrumentbræt, som indeholder en Webadgang fra Excel-webdel.

 • Bruger en webdelsforbindelse til at overføre URL-adressen på en Excel-projektmappe, f.eks. fra webdelen Listevisning i et dokumentbibliotek til webdelen Webadgang fra Excel.

 • Klikker på knappen OK eller Anvend i webdelens værktøjsrude for at opdatere en egenskab for webdelen Webadgang fra Excel.

I Excel Services afslutter du den aktuelle session, når du:

 • Lader sessionen få timeout.

 • Åbner den samme Excel-projektmappe, når egenskaben Luk sessionen, før der åbnes en ny er valgt i webdelen Webadgang fra Excel.

 • Åbner den samme Excel-projektmappe i et dokumentbibliotek (peg på elementet, klik på pilen ud for det, og klik derefter på Vis i webbrowser), når egenskaben Luk sessionen, før der åbnes en ny er valgt i webdelen Webadgang fra Excel.

 • Bruger en webdelsforbindelse til at overføre URL-adressen på en Excel-projektmappe, f.eks. fra webdelen Listevisning i et dokumentbibliotek til webdelen Webadgang fra Excel, når egenskaben Luk sessionen, før der åbnes en ny er valgt i webdelen Webadgang fra Excel.

 • Indstiller den almindelige egenskab Hjælp-tilstand i sektionen Avanceret i værktøjsruden i webdelen Webadgang fra Excel til Naviger og derefter klikker på knappen Hjælp på værktøjslinjen i Webadgang fra Excel.

Toppen af siden

Hvad sker der, når du interagerer med data i Excel Services, og der opstår timeout for sessionen

Når du åbner en projektmappe i Excel Services, kan du enten vise eller arbejde med projektmappen for at se forskellige resultater. Du kan f.eks. sortere, filtrere, opdatere data eller indstille parametre. Disse handlinger finder sted i sessionen, men ændrer ikke den projektmappe, der er indlæst i Excel Services. Disse handlinger er også midlertidige og gemmes derfor ikke, når der opstår timeout for sessionen, og der foretages ingen ændringer af originalprojektmappen.

Hvis du klikker på Opdater Knapflade på værktøjslinjen i Internet Explorer, opdaterer du den aktuelle visning af projektmappen, men du afslutter ikke den aktuelle session. Hvis du klikker på Tilbage eller Frem på værktøjslinjen i Internet Explorer, afsluttes sessionen ikke. Hvis du lukker browservinduet, afsluttes sessionen.

En session kan få timeout, selv når du arbejder med Excel Services. Det kan f.eks ske, hvis du er ved at sortere og filtrere data og derefter går til frokost eller et møde, inden du afslutter det interaktive arbejde. Når der opstår timeout for sessionen, vises en meddelelse om, at arbejdet med dataene ikke er blevet gemt. Næste gang du åbner projektmappen, indlæses enten originalversionen af projektmappen eller den nye version, hvis projektmappen er blevet opdateret i Excel og gemt i det samme dokumentbibliotek eller den samme netværksmappe.

Toppen af siden

Gemme visningen i Excel Services inden timeout for en session

Det er en god ide at kontakte systemadministratoren for at få at vide, hvad en sessions varighed er inden timeout, så du kan planlægge arbejdet med Excel Services og være sikker på, at du har tilstrækkelig tid til at afslutte arbejdet, før sessionen får timeout.

Hvis du vil gemme den aktuelle visning, når du har arbejdet med en projektmappe i Excel Services, kan du benytte følgende fremgangsmåde:

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×