Send automatiske ikke til stede-svar fra Outlook

Du kan indstille Microsoft Outlook 2010 til automatisk at svare nogle af eller alle de personer, som sender en e-mail-meddelelse til dig. Dette giver andre besked om, at du ikke er til stede, eller at svaret måske bliver forsinket. Autosvar kan omfatte oplysninger som f.eks. oplysninger om en anden kontaktperson.

Bemærk: Der kræves en Microsoft Exchange Server-konto. Denne funktion fungerer ikke med POP3‑ eller IMAP-mailkonti.

Vigtigt:  Kommandoen Autosvar er kun tilgængelig i Outlook 2010, når denne anvendes sammen med en Microsoft Exchange Server-konto. Hvis du bruger en Outlook.com (tidligere Hotmail)-, Google Gmail-, POP3- eller IMAP-konto, kan du se Svare automatisk på mailmeddelelser uden at bruge en Exchange Server-konto.

Hvordan kan jeg se, om jeg har en Microsoft Exchange Server-konto?

Klik på fanen Filer. Klik på Kontoindstillinger, og klik derefter på Kontoindstillinger. Under fanen E-mail angives typen af hver enkelt konto på listen over konti.

Et eksempel på en Exchange-konto i dialogboksen Kontoindstillinger

Slå Automatiske svar til eller fra

Microsoft Exchange 2010- og Exchange 2007-konti

Hvis du ikke er sikker på, hvilken version af Exchange Server kontoen bruger, kan du se Fastslå den version af Microsoft Exchange Server, som min konto opretter forbindelse til.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Automatiske svar.

  Hvis du ikke kan se kommandoen, har du formentlig ikke en Exchange Server-konto.

 3. Markér Send automatiske svar.

 4. Du kan vælge at markere afkrydsningsfeltet Send kun i dette tidsinterval for at planlægge, hvornår ikke til stede-svarene skal være aktive. Hvis du ikke angiver et start- og et sluttidspunkt, sendes autosvar, indtil du markerer afkrydsningsfeltet Send ikke autosvar.

 5. Skriv det svar, der skal sendes til teammedlemmer eller medarbejdere, når du ikke er til stede, under fanen I min organisation.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Send autosvar til personer uden for organisationen på fanen Uden for min organisation, og skriv derefter det svar, du vil sende, mens du ikke er på kontoret. Vælg, om du vil sende svar til Kun mine kontaktpersoner eller til Alle uden for organisationen, som sender dig meddelelser.

  Bemærkninger: 

  • Organisationen er normalt defineret som firmaet og omfatter personer, der har en Exchange Server-konto på e-mail-systemet.

  • Hvis du markerer Kun min kontaktpersoner, sendes der kun svar til kontaktpersoner, der findes i mappen Kontaktpersoner på Exchange Server. Hvis kontaktpersonen kun findes i en mappe, der er en del af en Outlookd-datafil (.pst), så sendes autosvaret ikke.

Microsoft Exchange 2003-konti

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Automatiske svar.

 3. Klik på Jeg er ikke til stede i øjeblikket.

 4. Skriv den meddelelse, der skal sendes til andre personer, når du ikke er til stede, i feltet Automatisk svar sendes kun én gang til hver afsender med følgende tekst.

Toppen af siden

Brug af regler sammen med Automatiske svar

Hvis du ikke kan tjekke e-mails, mens du er væk fra computeren, kan du bruge autosvar med regler til automatisk at styre indgående meddelelser ved at angive, hvilken handling der skal udføres for dem. Du kan f.eks. oprette regler, der automatisk flytter eller kopierer meddelelser til andre mapper, sletter meddelelser, sender brugerdefinerede svar osv.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Automatiske svar.

 3. Klik på Regler og derefter på Tilføj regel.

 4. Angiv de betingelser, som meddelelsen skal opfylde, for at reglen kan anvendes, under Når der kommer en meddelelse, der opfylder følgende betingelser. Hvis du vil angive flere betingelser, skal du klikke på Avanceret, indtaste eller markere de ønskede indstillinger derefter klikke på OK.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Stop behandlingen af efterfølgende regler, hvis du vil angive, at denne regel skal anvendes sidst.

 6. Markér de ønskede handlinger under Udfør disse handlinger. Du kan markere flere handlinger.

 7. Klik på OK tre gange.

  Bemærkninger: 

  Benyt også forrige fremgangsmåde, hvis du vil redigere de regler for automatiske svar, som du allerede har.

  • Hvis du vil slå Automatiske svar til eller fra, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Regler for autosvar ud for den regel, du vil slå til eller fra.

Toppen af siden

Se også

Sende autosvar, når du er væk

Send ikke til stede-meddelelser med POP3-, IMAP- og Outlook.com-konti

Fastslå versionen af Microsoft Exchange Server, min konto opretter forbindelse til

Oprette og tilføje en mailsignatur (Outlook 2010)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×