Office
Log på

Selvstudium: Pivottabeldataanalyse med en datamodel i Excel 2013

På mindre end en time kan du oprette en pivottabel i Excel, der kombinerer data fra flere tabeller. Den første del af dette selvstudium vejleder dig gennem dataimport og -undersøgelse. I den anden del skal du bruge tilføjelsesprogrammet Power Pivot til at forbedre den datamodel, der er udgangspunktet for rapporten, og lære, hvordan du tilføjer beregninger, hierarkier og optimeringer for Power View-rapporter.

Lad os starte med at importere nogle data.

 1. Hent eksempeldata (ContosoV2) til dette selvstudium. Du kan finde flere oplysninger under Hente eksempeldata til selvstudier for DAX og datamodel. Udtræk og gem datafilerne et nemt tilgængeligt sted, f.eks. Overførsler eller Dokumenter.

 2. Åbn en tom projektmappe i Excel.

 3. Klik på Data > Hent eksterne data > Fra Access.

 4. Gå til den mappe, der indeholder eksempeldatafilerne, og vælg ContosoSales.

 5. Klik på Åbn. Da du opretter forbindelse til en databasefil, der indeholder flere tabeller, vises dialogboksen Markér tabel, hvor du kan vælge, hvilke tabeller du vil importere.

  Vælge dialogboksen Tabel

 6. Markér Aktivér valg af flere tabeller i Vælg tabel.

 7. Markér alle tabellerne, og klik på OK.

 8. Klik på Pivottabelrapport i Importér data, og klik på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Du er måske ikke klar over det endnu, men du har lige oprettet en datamodel. Modellen er et dataintegreringslag, der oprettes automatisk, når du importerer eller arbejder med flere tabeller på én gang i samme pivottabel.

  • Modellen er som oftest gennemsigtig i Excel, men du kan se og redigere den direkte ved hjælp af Power Pivot -tilføjelsesprogrammet. I Excel findes der en datamodel, når du kan se en samling tabeller på listen Pivottabelfelter. Der er flere måder at oprette en model på. Du kan finde flere oplysninger under Oprette en datamodel i Excel .

Undersøge data med en pivottabel

Det er nemt at undersøge data, når du trækker felter til områderne Værdier, Kolonner og Rækker på pivottabellens feltliste.

 1. Rul ned, indtil du finder tabellen FactSales på feltlisten.

 2. Klik på SalesAmount. Da disse data er numeriske, placerer Excel automatisk SalesAmount i området Værdier.

 3. Træk CalendarYear til Kolonner i DimDate.

 4. Træk ProductSubcategoryName til Rækker i DimProductSubcategory.

 5. Træk BrandName til Rækker i DimProduct, så den placeres under underkategorien.

Din pivottabel ser nogenlunde ud som på følgende skærmbillede.

Pivottabel, der viser eksempeldata

Nu kan du med en minimal indsats have en grundlæggende pivottabel, der indeholder felter fra fire forskellige tabeller. Det, der gjorde denne opgave så simpel, var, at der allerede var relationer mellem tabellerne. Da der allerede var tabelrelationer i kilden, og da du importerede alle tabeller på én gang, kunne Excel genoprette disse relationer i modellen.

Men hvad hvis dine data stammer fra forskellige kilder eller importeres senere? Du kan typisk indarbejde nye data ved at oprette relationer, der er baseret på tilsvarende kolonner. I det næste trin skal du importere flere tabeller, og du får mere at vide om krav og trin til oprettelse af nye relationer.

Tilføje flere tabeller

Hvis du vil lære, hvordan du konfigurerer tabelrelationer, skal du have nogle flere ikke-forbundne tabeller, du kan arbejde med. I dette trin får du de øvrige data, der bruges i dette selvstudium, ved at importere én ekstra databasefil og indsætte data fra to andre projektmapper.

Tilføje produktkategorier

 1. Åbn et nyt ark i projektmappen. Du skal bruge det til at gemme yderligere data.

 2. Klik på Data > Hent eksterne data > Fra Access.

 3. Gå til den mappe, der indeholder eksempeldatafilerne, og vælg ProductCategories. Klik på Åbn.

 4. Vælg Tabel i Importér data, og klik på OK.

Tilføje geografidata

 1. Indsæt et nyt ark.

 2. Åbn Geografi.xlsx fra eksempeldatafilerne, placer markøren i A1, og tryk på Ctrl-Skift-End for at markere alle dataene.

 3. Kopiér dataene til Udklipsholder.

 4. Indsæt dataene i det tomme ark, du lige har tilføjet.

 5. Klik på Formatér som tabel, og vælg en typografi. Ved at formatere dataene som en tabel kan du navngive dem, hvilket er praktisk, når du definere relationer senere.

 6. Kontrollér, at Min tabel har overskrifter er markeret i Formatér som tabel. Klik på OK.

 7. Giv tabellen navnet Geografi. I Tabelværktøjer > Design skal du skrive Geografi i Tabelnavn.

 8. Luk Geografi.xlsx for at fjerne det fra projektmappen.

Tilføje lagerdata

 • Gentag det forrige trin for filen Butikker.xlsx, og indsæt indholdet i et tomt ark. Giv tabellen navnet Butikker.

Du bør nu have fire ark. Ark1 indeholder pivottabellen, Ark2 indeholder ProductCategories, Ark3 indeholder Geografi, og Ark4 indeholder Butikker. Da du tog dig tid til at navngive hver enkelt tabel, er det næste trin, oprettelse af relationer, meget nemmere.

Bruge felter fra tabeller, der netop er importeret

Du kan straks gå i gang med at bruge felter fra de tabeller, du netop har importeret. Hvis Excel ikke kan afgøre, hvordan et felt skal indarbejdes i pivottabellen, bliver du bedt om at oprette en tabelrelation, der forbinder den nye tabel med den, der allerede er en del af modellen.

 1. Øverst i Pivottabelfelter skal du klikke på Alle for at se hele listen over tilgængelige tabeller.

 2. Rul til bunden af listen. Her kan du se de nye tabeller, du netop har tilføjet.

 3. Udvid Butikker.

 4. Træk StoreName til området Filtre.

 5. Bemærk, at Excel beder dig om at oprette en relation. Denne meddelelse vises, fordi du har brugt felter fra en tabel, der ikke er relateret til modellen.

 6. Klik på Opret for at åbne dialogboksen Opret relation.

 7. Vælg FactSales i Tabel. I de eksempeldata, du bruger, indeholder FactSales detaljerede salgs- og omkostningsoplysninger om Contosos virksomhed samt nøgler til andre tabeller, herunder butikskoder, der også findes i filen Butikker.xlsx, som du importerede i det forrige trin.

 8. Vælg StoreKey i Kolonne (Fremmed).

 9. Vælg Butikker i Relateret tabel.

 10. Vælg StoreKey i Relateret kolonne (Primær).

 11. Klik på OK.

I baggrunden opretter Excel en datamodel, som kan bruges i hele projektmappen i et vilkårligt antal pivottabeller, pivotdiagrammer eller Power View-rapporter. Grundlæggende for denne model er tabelrelationer, der bestemmer navigations- og beregningsstier, som bruges i en pivottabel. I næste opgave skal du oprette relationer manuelt for at oprette forbindelse til de data, du lige har importeret.

Tilføje relationer

Du kan systematisk oprette tabelrelationer for alle nye tabeller, du importerer. Hvis du deler projektmappen med kollegaer, vil foruddefinerede relationer være en hjælp for dem, hvis de ikke kender dataene lige så godt som dig.

Når du opretter relationer manuelt, skal du arbejde med to tabeller ad gangen. For hver tabel skal du vælge kolonner, der fortæller Excel, hvordan du slår relaterede rækker op i en anden tabel.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Relater ProductSubcategory til ProductCategory

 1. Klik på Data > Relationer > Ny i Excel.

 2. Vælg DimProductSubcategory i Tabel.

 3. Vælg ProductCategoryKey i Kolonne (Fremmed).

 4. Vælg Table_ProductCategory.accdb i Relateret tabel.

 5. Vælg ProductCategoryKey i Relateret kolonne (Primær).

 6. Klik på OK.

 7. Luk dialogboksen Administrer relationer.

Føje kategorier til pivottabellen

Selvom datamodellen er opdateret til at omfatte ekstra tabeller og relationer, bruger pivottabellen dem ikke endnu. I denne opgave skal du føje ProductCategory til pivottabellens feltliste.

 1. Klik på Alle i pivottabelfelterne for at vise tabeller, som findes i datamodellen.

 2. Rul til bunden af listen.

 3. Fjern BrandName i området Rækker.

 4. Udvid Table_DimProductCategories.accdb.

 5. Træk ProductCategoryName til området Rækker, og placer den over ProductSubcategory.

 6. Klik på Aktiv i pivottabelfelter for at bekræfte, at de tabeller, du lige har brugt, nu bruges aktivt i pivottabellen.

Kontrolpunkt: Gennemgå det, du har lært

Du har nu en pivottabel, der indeholder data fra flere tabeller, hvoraf du importerede flere i et efterfølgende trin. For at samle disse data skulle du oprette tabelrelationer, som Excel bruger til at korrelere rækkerne med. Du har lært, at det er afgørende at have kolonner med matchende data for at slå op i relaterede rækker. I eksempeldatafilerne har alle tabellerne en kolonne, der kan bruges til dette formål.

Selvom pivottabellen fungerer, har du sikkert bemærket adskillige ting, som kan forbedres. Pivottabellens feltliste lader til at have ekstra tabeller (DimEntity) og kolonner (ETLLoadID), som ikke har en relation til Contosos virksomheder. Og vi har endnu ikke integreret geografidata.

Næste trin: Få vist og udvide modellen med Power Pivot

I de næste opgaver skal du bruge tilføjelsesprogrammet Microsoft Office Power Pivot i Microsoft Excel 2013 i Excel 2013 til at udvide modellen. Du vil opdage, at du kan oprette relationer nemmere med diagramvisningen, som findes i tilføjelsesprogrammet. Du kan også bruge tilføjelsesprogrammet til at oprette beregninger og hierarkier, skjule elementer, som ikke skal fremgå af feltlisten, samt optimere dataene til yderligere rapportering.

Bemærk!:  Tilføjelsesprogrammet Power Pivot i Microsoft Excel 2013 er tilgængeligt i Office Professional Plus. Du kan finde flere oplysninger i Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tilføjelsesprogrammet.

Føj Power Pivot til Excel-båndet ved at aktivere Power Pivottilføjelsesprogrammet.

 1. Gå til Filer > Indstillinger > Tilføjelsesprogrammer.

 2. I feltet Administrer skal du klikke på COM-tilføjelsesprogrammer> .

 1. Markér afkrydsningsfeltet Microsoft Office Power Pivot i Microsoft Excel 2013 og klik derefter på OK.

Båndet har nu Power Pivot-fanen.

Tilføje en relation med diagramvisning i Power Pivot

 1. Klik på Ark3 i Excel for at gøre det til det aktive ark. Ark3 indeholder tabellen Geografi, som du importerede tidligere.

 2. Klik på Power Pivot > Føj til datamodel på båndet. I dette trin føjes tabellen Geografi til modellen. Power Pivot-tilføjelsesprogrammet åbnes også, og her kan du udføre de øvrige trin i denne opgave.

 3. Bemærk, at Power Pivot-vinduet indeholder alle tabellerne i modellen, herunder Geografi. Klik gennem et par af tabellerne. I tilføjelsesprogrammet kan du se alle de data, som modellen indeholder.

 4. Klik på Diagramvisning i vinduet i afsnittet Vis.Power Pivot

 5. Brug skyderen til at ændre diagrammets størrelse, så du kan se alle objekter i diagrammet. Bemærk, at to tabeller ikke har relation til resten af diagrammet: DimEntity og Geografi.

 6. Højreklik på DimEntity, og klik på Slet. Denne tabel er en komponent fra den oprindelige database og er ikke nødvendig i modellen.

 7. Zoom ind på Geografi, så du kan få vist alle felterne i den. Du kan bruge skyderen til at gøre tabeldiagrammet større.

 8. Bemærk, at Geografi har GeographyKey. Denne kolonne indeholder værdier, som entydigt identificerer hver række i tabellen Geografi. Lad os finde ud af, om andre tabeller i modellen også bruger denne nøgle. Hvis de gør det, kan vi oprette en relation, der forbinder Geografi med resten af modellen.

 9. Klik på Søg.

 10. Skriv GeographyKey i Find metadata.

 11. Klik på Find næste flere gange. Du vil bemærke, at GeographyKey vises i tabellen Geografi og i tabellen Butikker.

 12. Flyt tabellen Geografi, så den er ved siden af Butikker.

 13. Træk kolonnen GeographyKey i Butikker til kolonnen GeographyKey i Geografi. Power Pivot trækker en linje mellem de to kolonner, der angiver relationen.

I denne opgave har du lært en ny teknik til at tilføje tabeller og oprette relationer. Du har nu en fuldt integreret model med alle tabeller forbundet og tilgængelige til pivottabellen i Ark1.

Tip!:  I diagramvisning er flere tabeldiagrammer helt udvidet, så kolonner som f.eks. ETLLoadID, LoadDate og UpdateDate vises. Disse særlige felter er komponenter fra det oprindelige Contoso-data warehouse, som er tilføjet for at understøtte udtræk og indlæsning af data. Du har ikke brug for dem i modellen. Du kan fjerne dem ved at fremhæve og højreklikke på feltet og derefter klikke på Slet .

Oprette en beregnet kolonne

I Power Pivot kan du bruge DAX (Data Analysis Expressions) til at tilføje beregninger. I denne opgave skal du beregne samlet fortjeneste og tilføje en beregnet kolonne, som refererer til dataværdier fra andre tabeller. Senere skal du se, hvordan du kan bruge kolonnereferencer til at forenkle modellen.

 1. Skift tilbage til datavisning i Power Pivot-vinduet.

 2. Omdøb tabellen Table_ProductCategories accdb til et mere brugervenligt navn. Du skal referere til denne tabel i følgende trin, og et kortere navn gør det nemmere at læse beregningerne. Højreklik på tabelnavnet, klik på Omdøb, skriv Produktkategorier, og tryk derefter på Enter.

 3. Markér tabellen FactSales.

 4. Klik på Design > Kolonner > Tilføj.

 5. Skriv følgende formel på formellinjen over tabellen. Du kan bruge autofuldførelse som en hjælp til at skrive fuldstændige navne på kolonner og tabeller og til at få vist de tilgængelige funktioner. Du kan også bare klikke på kolonnen, og derefter føjer Power Pivot kolonnenavnet til formlen.

  = [Salgsbeløb] - [SamletOmkostning] - [Returbeløb].

 6. Tryk på Enter, når du er færdig med at oprette formlen, for at acceptere den.

  Alle rækkerne i den beregnede kolonne udfyldes med værdier. Hvis du ruller ned i tabellen, vil du se, at rækker kan have forskellige værdier for denne kolonne baseret på dataene i hver række.

 7. Omdøb kolonnen ved at højreklikke på CalculatedColumn1 og vælge Omdøb kolonne. Skriv Profit, og tryk derefter på Enter.

 8. Vælg tabellen DimProduct .

 9. Klik på Design > Kolonner > Tilføj.

 10. Skriv følgende formel på formellinjen over tabellen.

  = RELATED(Produktkategorier[ProductCategoryName])

  Funktionen RELATED returnerer en værdi fra en relateret tabel. I dette tilfælde omfatter tabellen Produktkategorier navnene på produktkategorier, som vil være nyttige at have i tabellen DimProduct, når du opretter et hierarki, som indeholder kategorioplysninger. Du kan finde flere oplysninger om denne funktion under Funktionen RELATED (DAX).

 11. Tryk på Enter, når du er færdig med at oprette formlen, for at acceptere den.

  Alle rækkerne i den beregnede kolonne udfyldes med værdier. Hvis du ruller ned i tabellen, vil du se, at hver række nu har et produktkategorinavn.

 12. Omdøb kolonnen ved at højreklikke på CalculatedColumn1 og vælge Omdøb kolonne. Skriv ProductCategory, og tryk derefter på Enter.

 13. Klik på Design > Kolonner > Tilføj.

 14. Skriv følgende formel på formellinjen over tabellen, og tryk derefter på Enter for at acceptere formlen.

  =RELATED(DimProductSubcategory[ProductSubcategoryName]).

 15. Omdøb kolonnen ved at højreklikke på CalculatedColumn1 og vælge Omdøb kolonne. Skriv ProductSubcategory, og tryk derefter på Enter.

Oprette et hierarki

De fleste modeller indeholder data, der er hierarkiske. Almindelige eksempler kan være kalenderdata, geografiske data og produktkategorier. Det er nyttigt at oprette hierarkier, fordi du kan trække et element (hierarkiet) til en rapport i stedet for at skulle samle og arrangere de samme felter igen og igen.

 1. Skift til diagramvisning i Power Pivot. Udvid tabellen DimDate, så du lettere kan se alle felterne.

 2. Tryk på Ctrl, og hold tasten nede, og klik på kolonnerne CalendarYear, CalendarQuarter og CalendarMonth (du får brug for at rulle ned i tabellen).

 3. Mens de tre kolonner er markeret, skal du højreklikke på en af dem og klikke på Opret hierarki. En overordnet hierarkinode, Hierarchy 1, oprettes nederst i tabellen, og de markerede kolonner kopieres under hierarkiet som underordnede noder.

 4. Skriv Datoer som navnet på det nye hierarki.

 5. Føj kolonnen FullDateLabel til hierarkiet. Højreklik på FullDateLabel, og vælg Føj til hierarki. Vælg Dato. FullDateLabel indeholder en fuld dato, herunder år, måned og dag. Kontrollér, at FullDateLabel vises sidst i hierarkiet. Du har nu et hierarki med flere niveauer, der indeholder år, kvartal, måned og de enkelte kalenderdage.

 6. Sørg for, at du stadig er i diagramvisning, peg på tabellen DimProduct, og klik derefter på knappen Opret hierarki i tabeloverskriften. Der vises en tom, overordnet hierarkinode nederst i tabellen.

 7. Skriv Produktkategorier som navnet på det nye hierarki.

 8. Hvis du vil oprette underordnede hierarkinoder, skal du trække kolonnerne ProductCategory og ProductSubcategory til hierarkiet.

 9. Højreklik på ProductName, og vælg Add to Hierarchy. Vælg Produktkategorier.

Nu hvor du kender et par forskellige måder at oprette et hierarki, skal vi bruge dem i PivotTable.

 1. Gå tilbage til Excel.

 2. I Ark1 (det ark, der indeholder pivottabellen) skal du fjerne felterne i området Rækker.

 3. Erstat dem med det nye hierarki Produktkategorier i DimProduct.

 4. Erstat også CalendarYear i kolonneområdet med hierarkiet Datoer i DimDate.

Når du undersøger dataene nu, er det nemt at se fordelene ved at bruge hierarkier. Du kan udvide og lukke forskellige områder af pivottabellen uafhængigt, hvilket giver mere kontrol over, hvordan den tilgængelige plads bruges. Ved at føje et enkelt hierarki til både Rækker og Kolonner kan du desuden få god og øjeblikkelig detaljefokus uden at skulle stable flere felter for at opnå en lignende virkning.

Skjul kolonner

Nu hvor du har oprette et hierarki af typen Produktkategorier og placere det i DimProduct, har du ikke længere brug for DimProductCategory eller DimProductSubcategory i pivottabelfeltlisten. I denne opgave skal du lære, hvordan du skjuler overflødige tabeller og kolonner, der optager plads i pivottabelfeltlisten. Ved at skjule tabellerne og kolonnerne forbedrer du rapporteringen uden at påvirke den model, der indeholder datarelationer og -beregninger.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan skjule de enkelte kolonner, et kolonneinterval eller en hel tabel. Tabel- og kolonnenavne er nedtonet for at angive, at de er skjult for rapporteringsklienter, der bruger modellen. Skjulte kolonner vises nedtonet i modellen for at angive deres tilstand, men de forbliver synlige i datavisningen, så du fortsat kan arbejde med dem.

 1. Video: Skjule kolonner og tabeller i Power Pivot

 2. Højreklik på DimProductSubcategory i fanerne i bunden, og vælg Vis ikke i klientværktøjer.

 3. Gentag for ProductCategories.

 4. Åbn DimProduct.

 5. Højreklik på de følgende kolonner, og klik på Vis ikke i klientværktøjer:

  • ProductKey

  • ProductLabel

  • ProductSubcategory

 6. Markér flere tilstødende kolonner. Start med ClassID, og fortsæt med ProductSubcategory til slut. Højreklik for at skjule dem.

 7. Gentag for de andre tabeller, og fjern id'er, nøgler og andre detaljer, som du ikke skal bruge i denne rapport.

Skift tilbage til Excel til Ark1 med pivottabelfeltlisten for at se forskellen. Antallet af tabeller reduceres, og DimProduct indeholder kun de elementer, som det er mest sandsynligt, at du skal bruge til at analysere omsætningen.

Oprette en Power View-rapport

Pivottabeller er ikke den eneste type rapport, som har fordel af en datamodel. Hvis du bruger den samme model, du lige har oprettet, kan du tilføje et Power View-ark for at afprøve nogle af de layout, som det indeholder.

 1. Klik på Indsæt > Power View i Excel.

  Bemærk!:  Hvis det er første gang, du bruger Power View på denne computer, bliver du bedt om at aktivere tilføjelsesprogrammet og installere Silverlight først.

 2. I Power View-felter skal du klikke på pilen ud for tabellen FactSales og klikke på SalesAmount.

 3. Udvid tabellen Geografi, og klik på RegionCountryName.

 4. Klik på Kort på båndet.

 5. Der vises en kortrapport. Træk i et hjørne for at tilpasse størrelsen. Blå cirkler af forskellige størrelser på kortet angiver salgsresultaterne for forskellige lande/områder.

Optimere til Power View-rapportering

Hvis du foretager et par mindre ændringer af din model, kan du opnå mere intuitive svar, når du designer en Power View-rapport. I denne opgave skal du tilføje websteds-URL-adresser for flere producenter og derefter kategorisere disse data som en URL-adresse til et websted, så URL-adressen vises som et link.

Det første, du skal gøre, er at føje URL-adresser til din projektmappe.

 1. I Excel skal du åbne et nyt ark og kopiere disse værdier:

ManufacturerURL

ManufacturerID

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. Formatér cellerne som en tabel, og kald derefter tabellen URL-adresse.

 2. Opret en relation mellem URL-adresse og den tabel, der indeholder producentnavne, DimProduct:

  1. Klik på Data > Relationer. Dialogboksen Opret relation åbnes.

  2. Klik på Ny.

  3. Vælg DimProduct i Tabel.

  4. Vælg Manufacturer i Kolonne.

  5. Vælg URL-adresse i Relateret tabel.

  6. Vælg ManufacturerID i Relateret kolonne (primær).

Hvis du vil sammenligne resultater før og efter, kan du starte en ny Power View-rapport og føje FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer og URL-adresse | ManufacturerURL til en rapport. Bemærk, at URL-adresserne vises som statisk tekst.

Hvis du vil gengive en URL-adresse som et aktivt link, skal du udføre kategorisering. Hvis du vil kategorisere en kolonne, skal du bruge Power Pivot.

 1. I Power Pivot skal du åbne URL-adressen.

 2. Vælg ManufacturerURL.

 3. Klik på Avanceret > Rapporteringsegenskaber > Datakategori: Ikke kategoriseret.

 4. Klik på pil ned.

 5. Vælg URL-adresse til websted.

 6. Klik på Indsæt > Power View i Excel.

 7. I Power View-felter skal du vælge FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer og URL-adresse | ManufacturerURL. Denne gang vises URL-adresserne som faktiske links.

Andre Power View-optimeringer omfatter definition af et standardfeltsæt for hver tabel og indstilling af egenskaber, der bestemmer, om rækker af gentagende data aggregeres eller angives uafhængigt. Se flere oplysninger under Konfigurere standardfeltsæt til Power View-rapporter og Konfigurere egenskaber for tabelfunktionsmåden for Power View-rapporter.

Oprette beregnede felter

I den anden opgave, Undersøge data med en pivottabel, klikkede du på feltet SalesAmount på listen Pivottabelfelter. Da SalesAmount er en numerisk kolonne, blev den automatisk placeret i området Værdier i pivottabellen. Summen af salgsbeløb var derefter klar til at beregne salgsbeløb, uanset hvilket filter der blev anvendt. I dette tilfælde anvendes der ingen filtre i starten, men derefter CalendarYear, ProductSubcategoryName og BrandName.

Det, du i virkeligheden gjorde, var, at du oprettede et implicit beregnet felt, som gjorde det nemt at analysere salgsbeløb fra tabellen FactSales i forhold til andre felter, f.eks. produktkategori, område og datoer. Implicitte beregnede felter oprettes i Excel, når du trækker et felt til området Værdier, eller når du klikker på et numerisk felt, som du gjorde med SalesAmount. Implicitte beregnede felter er formler, der bruger standardsammenlægningsfunktioner, f.eks. SUM, TÆL og MIDDEL, der oprettes automatisk for dig.

Der findes også andre typer beregnede felter. Du kan oprette eksplicitte beregnede felter i Power Pivot. I modsætning til implicitte beregnede felter, som kun kan bruges i de pivottabeller, hvor de blev oprettet, kan eksplicitte beregnede felter bruges i en hvilken som helst pivottabel i projektmappen eller i en hvilken som helst rapport, der bruger datamodellen som datakilde. Med eksplicitte beregnede felter, der er oprettet i Power Pivot, kan du bruge Autosum til automatisk at oprette beregnede felter ved hjælp af standardsammenlægninger, eller du kan oprette dine egne ved hjælp en formel, der er oprettet ved hjælp af DAX (Data Analysis Expressions).

Som du sikkert kan se, kan oprettelse af beregnede felter hjælpe dig med at analysere dine data på mange og effektive måder, så lad os komme i gang med at finde ud af, hvordan vi opretter dem.

Det er nemt af oprette beregnede felter i Power Pivot, når du bruger Autosum.

 1. Klik på kolonnen Profit i tabellen FactSales.

 2. Klik på Beregninger > Autosum. Bemærk, at der automatisk blev oprettet et nyt beregnet felt kaldet Summen af Profit i området Beregning under kolonnen Profit.

 3. Klik på Summen af Profit i FactSales på feltlisten i Ark1 i Excel.

Det var det! Det er det eneste, du skal gøre for at oprette et beregnet felt ved hjælp af en standardsammenlægning i Power Pivot. Som du kan se, har du på få minutter oprettet det beregnede felt Summen af Profit og føjet det til pivottabellen, hvilket gør det nemt at analysere fortjenester, afhængigt af de filtre der anvendes. I dette tilfælde kan du se Summen af Profit filtreret efter hierarkierne Produktkategori og Datoer.

Men hvad hvis du skal udføre en mere detaljeret analyse, f.eks. salgstallet for en bestemt kanal, et bestemt produkt eller en bestemt kategori? I dette tilfælde skal du oprette et andet beregnet felt, der tæller antallet af rækker, dvs. et for hvert salg i tabellen FactSales, afhængigt af de filtre der anvendes.

 1. Klik på kolonnen SalesKey i tabellen FactSales.

 2. Klik på pil ned ud for Autosum > Tæl i Beregninger.

 3. Omdøb det nye beregnede felt ved at højreklikke på Antal af SalesKey i beregningsområdet og derefter vælge Omdøb. Skriv Tæl, og tryk derefter på Enter.

 4. Klik på Tæl i FactSales på feltlisten i Ark1 i Excel.

Bemærk, at den nye kolonne Tæl er føjet til pivottabellen, og den viser mængden af salg, afhængigt af de filtre der anvendes. På samme måde som med det beregnede felt Summen af Profit kan du se Tæl filtreret efter hierarkierne Produktkategori og Datoer.

Lad os oprette et andet. Denne gang skal du oprette et beregnet felt, der beregner procentdelen af det samlede salg for en bestemt kontekst eller et bestemt filter. Men i modsætning til tidligere beregnede felter, du har oprettet ved hjælp af Autosum, skal du denne gang skrive en formel manuelt.

 1. Klik på en tom celle i området Beregning i tabellen FactSales. Tip! Det er en god ide at starte med at placere de beregnede felter i øverste venstre celle. Så er de nemmere at finde. Du kan flytte rundt på beregnede felter i området Beregning.

 2. I formellinjen skal du skrive og bruge IntelliSense til at oprette følgende formel: Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

 3. Tryk på Enter for at acceptere formlen.

 4. Klik på Procentdel af All Products i FactSales på feltlisten i Ark1 i Excel.

 5. Markér flere kolonner af typen Procentdel af All Products i pivottabellen.

 6. Klik på Nummer > Procent under fanen Hjem. Brug to decimaler til at formatere hver ny kolonne.

Det, dette nye beregnede felt gør, er, at det beregner procentdelen af det samlede salg i forbindelse med et bestemt filter. I dette tilfælde er filteret stadig hierarkierne Produktkategori og Datoer. Du kan se, at f.eks. computere som en procentdel af det samlede produktsalg er steget i løbet af årene.

Det er ret nemt at oprette formler for både beregnede kolonner og beregnede felter, hvis du er bekendt med at oprette Excel-formler. Uanset om du er bekendt med Excel-formler eller ej, kan du få grundlæggende oplysninger om DAX-formler ved at gennemgå trinnene i lektionerne i Hurtig start: Lær de grundlæggende DAX-funktioner på 30 minutter.

Gemme dit arbejde

Gem dit arbejde, så du kan bruge det i forbindelse med andre selvstudier, eller hvis du vil undersøge andre funktioner.

Næste trin

Selvom du nemt kan importere data fra Excel, er det ofte hurtigere og mere effektivt at importere med tilføjelsesprogrammet Power Pivot. Du kan filtrere de data, du importerer, herunder kolonner, du ikke skal bruge. Du kan også vælge, om dataene skal bruge en forespørgselsgenerator eller forespørgselskommando. I næste trin skal du lære om disse alternative fremgangsmåder: Hente data fra et datafeed i Power Pivot og Importere data fra Analysis Services eller Power Pivot.

Power View-rapportering er beregnet til at arbejde sammen med datamodeller, der minder om den, du lige har oprettet. Læs videre for at lære mere om de omfattende datavisualisering, som Power View giver Excel: Starte Power View i Excel 2013 og Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data.

Prøv at forbedre din datamodel for at få bedre Power View-rapporter ved at følge trinnene i Selvstudium: Optimere din datamodel til Power View-rapportering

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×