Selvstudium: Oprette kortbaserede Power View-rapporter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Abstrakte:    Dette er det tredje selvstudium i en serie. I det første selvstudium, Importere Data til Excel 2013 og oprette en datamodel, du har oprettet en Excel-projektmappe fra bunden med dataene er importeret fra flere kilder, og den datamodel, der automatisk blev oprettet af Excel. Det andet selvstudium,udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013, Power Pivot og DAX, skal du lært at udvide datamodellen og oprettet hierarkier i dataene.

I dette selvstudium skal du bruge den udvidede datamodel til at lave fængslende rapporter med flere visualiseringer ved hjælp af Power View.

Vi starter, hvor den tidligere selvstudium slap. Du kan hente projektmappen fra slutningen af den forrige selvstudium her.

Selvstudiet har følgende afsnit:

Oprette en Power View-rapport

Oprette beregnede felter til Power View og pivottabeller

Angive feltstandardværdier, tabelfunktionsmåder og datakategorier

Kontrolpunkt og quiz

I slutningen af selvstudiet er der en quiz, du kan tage for at teste, hvad du har lært.

Serien bruger data, der beskriver olympiske medaljer, værtsnationer og forskellige olympiske sportsbegivenheder. Følgende selvstudier indgår i serien:

 1. Importere data til Excel 2013, og Oprette en datamodel

 2. Udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013 Power Pivot og DAX

 3. Oprette kortbaserede Power View-rapporter

 4. Inkorporere internetdata og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

 5. Oprette imponerende Power View-rapporter – Del 1

 6. Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

Vi anbefaler, at du gennemfører selvstudierne i rækkefølge.

Disse selvstudier brug af Excel 2013 med Power Pivot aktiveret. For at vide om aktivering af Power Pivot, skal du klikke på her.


Oprette en Power View-rapport

I de forrige selvstudier, du har oprettet en Excel-projektmappe med en pivottabel med data om Olympiske medaljer og begivenheder. Hvis du ikke har fuldført den tidligere selvstudium, kan du hente projektmappen fra slutningen af det forrige selvstudium fra her.

I dette afsnit skal du oprette en Power View-rapport for visuelt at præsentere OL-dataene.

 1. Gå til Excel og klik på INDSÆT > Rapporter > Power View-rapporter.

  Indsætte en Power View-rapport

 2. Der vises en tom Power View-rapport som et ark i projektmappen.

  en tomt Power View-rapport i Excel

 3. Gå til området Power View-felter, klik på pilen ud for Værtsnationer for at udvide det og klik på By.

 4. Udvid tabellen Medals og klik på Sports. Med denne viser Power View sportsgrenen ud for byen, som vist på følgende skærmbillede.
  en ny tabel i Power View

 5. Gå til området FELTER i Power View-felter, klik på pilen ud for Sports og vælg Antal (ikke udfyldt). Nu tæller Power View sportsgrenene i stedet for at vise dem, som vist på følgende skærmbillede.

  Oprette en tælling af sportsgrene i stedet for en liste

 6. Vælg DESIGN > Skift visualisering > Kort på båndet. Fanen DESIGN er kun tilgængelig, hvis Power View-tabellen er markeret. Der vises muligvis en advarsel om at aktivere eksternt indhold, når du skifter til kortvisualisering.

 7. Et kort erstatter tabellen som visualiseringen. På kortet angiver blå cirkler af forskellig størrelse antallet af forskellige sportsbegivenheder, der er afholdt på samtlige OL-værtsbyplaceringer. Men det kunne være mere interessant at se, hvilke begivenheder, der var om sommeren, og hvilke, der var om vinteren.

 8. Lad os skjule området Filtre for at få mest muligt ud af rapportområdet. Klik på pilen i øverste højre hjørne af området Filtre.

 9. Gå til Power View-felter og udvid Medals. Træk feltet Season ned til området FARVE. Det var bedre! Nu viser kortet blå bobler for sommersportsgrene og røde bobler for vintersportsgrene, som vist på følgende skærmbillede. Du kan tilpasse størrelsen på visualiseringen ved at trække i et af dens hjørner.

  Oprette et kortvisualisering

Nu har du en Power View-rapport, der visualiserer antallet af sportsbegivenheder på forskellige placeringer ved hjælp af et kort, der er farvekodet ud fra årstiden. Og det krævede kun lige et par klik.

Oprette beregnede felter til Power View og pivottabeller

Power View bruger den underliggende datamodel til at oprette visualiseringer. Med Power Pivot og DAX kan du udvide datamodellen ved at oprette brugerdefinerede formler, og derefter oprette rapporter, der er baseret på disse formler og beregninger i pivottabeller og Power View.

Oprette et beregnet felt i Power Pivot

 1. Gå til Excel og klik på Power Pivot > Datamodel > Administrer for at åbne vinduet Power Pivot.

 2. Markér tabellen Medals. Sørg for, at beregningsområdet vises. Du finder beregningsområdet under tabeldataene, og det bruges til at oprette, redigere og administrere beregnede felter. Du åbner beregningsområdet ved at vælge Hjem > Vis > Beregningsområde, som vist på følgende skærmbillede.

  beregningsområdet i PowerPivot

 3. Lad os beregne antallet af olympiske udgaver. Gå til området Beregning og markér cellen lige under kolonnen Udgave. Vælg AutoSum > Antal forskellige på båndet, som vist på følgende skærmbillede.

  oprette Antal forskellige i PowerPivot

 4. Power Pivot opretter en DAX-udtryk for den aktive celle i beregningsområdet. I dette tilfælde Power Pivot automatisk blive oprettet følgende DAX-formel:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  yderligere beregninger i AutoSum er lige så let, som Sum, gennemsnit, Min, Maks og andre.

 5. Gem Excel-projektmappen. Datamodellen opdateres med det nye beregnede felt. Når du går tilbage til fanen Power View i Excel, angiver en advarsel, at datamodellen er blevet opdateret, som vist på følgende skærmbillede.

  En advarsel angiver, at datamodellen er blevet ændret

Vi bruger disse beregnede Antal forskellige af Udgave-felter senere i selvstudierne.

Oprette et beregnet felt ved hjælp af DAX i Power Pivot

Beregningen AutoSum er nyttig, men der er tidspunkter, hvor der er brug for flere brugerdefinerede beregninger. Du kan oprette DAX-formler i beregningsområdet, præcis som du opretter formler i Excel. Lad os oprette en DAX-formel og derefter se, hvordan den ser ud i vores datamodel - og som resultat er den tilgængelig i vores pivottabel og i Power View.

 1. Åbn vinduet Power Pivot. Gå til beregningsområdet og vælg cellen lige under den AutoSum-beregning, du lavede i forrige afsnit, som vist på følgende skærmbillede.

  Oprette DAX-formler i beregningsområdet i PowerPivot

 2. Lad os beregne procentdelen af alle medaljer. Skriv følgende DAX-formel på formellinjen. IntelliSense indeholder tilgængelige kommandoer, der er baseret på hvad du skriver, og du kan trykke på Tab for at markere den fremhævede IntelliSense-indstilling.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Når du skifter tilbage til Excel-vinduet, giver Excel dig besked om, at datamodellen er opdateret. Vælg pivottabellen i Ark1 i Excel. Gå til Pivottabelfelter og udvid tabellen Medals. Nederst på listen over felter finder du de to beregnede felter, vi lige har oprettet, som vist på følgende skærmbillede. Vælg Procentdel af alle medaljer.

  Pivottabelfelter viser beregnede felter

 4. Feltet Procentdel af alle medaljer vises i pivottabellen efter antal medaljer. Det er ikke formateret som procentdele, så du skal vælge felterne (du kan vælge dem alle på én gang ved at holde musen hen over toppen af feltet Procentdel af alle medaljer, indtil markøren bliver til en pil ned, og derefter klikke). Klik HJEM > Antal > Procentdel, når du har markeret dem. Juster antallet af decimaler til to i samme afsnit af båndet. Din pivottabel ser nu ud som på følgende skærmbillede.

  Pivottabel viser procentdeldata

I et af de forrige selvstudier filtrerede vi feltet Sports til kun de første ti i alfabetisk orden. Det er derfor, at vi kun ser Aquatics til Boxing, og derfor, at procenttallet i feltet Hovedtotal er 29,16 % i stedet for 100 %. Det fortæller os naturligvis, at disse ti første sportsgrene står for 29,16 % af alle de vundne medaljer under sommerlegene. Vi kan også se, at Aquatics stod for 10,88 % af alle medaljer.

Da feltet Procentdel af alle medaljer er i datamodellen, er det også tilgængeligt i Power View.

Du kan også oprette beregnede felter på fanen Power Pivot, når du er i Power View. Uanset om du opretter et beregnet felt i Power Pivot eller mens du er i Power View, er resultatet det samme: Datamodellen opdateres, så den omfatter det beregnede felt, og gør det tilgængeligt for alle klientværktøjer.

Angive feltstandardværdier, tabelfunktionsmåder og datakategorier

En anden måde at strømline oprettelse af rapporter på i Power View er ved at konfigurere et standardfeltsæt. Når du konfigurerer et standardfeltsæt for en tabel, kan du blot klikke på den pågældende tabel i Power View, hvorefter standardsættes felter automatisk indsættes i nye rapporter.

I dette afsnit skal du konfigurere standardindstillingerne for din projektmappe, så du kan spare tid, når du opretter rapporter.

Oprette standardfeltsættet for en tabel

 1. Vinduet Power Pivot bør stadig være tilgængeligt. Hvis det ikke er, skal du klikke på Power Pivot > Datamodel> Administrer. Gå til Power Pivot og vælg Hjem > Vis > Datavisning for at sikre, at datavisning er valgt. Markér tabellen Medals.

 2. Gå til fanen Avanceret og klik på Rapporteringsegenskaber > Standardfeltsæt. Det åbner et vindue, hvor du kan angive standardfelterne for tabeller, der oprettes ved hjælp af klientværktøjer, f.eks. Power View.

 3. Vælg Sportsgren, Begivenhed, UdgaveID, Sportsudøver og Medalje i venstre rude og klik på Tilføj -> for at gøre dem til standardfelter. Sørg for, at de vises i højre rude, Standardfelter, i den rækkefølge, de er angivet. Vinduet Standardfeltsæt ser nu ud som på følgende skærmbillede.

  vinduet Standardfeltsæt

 4. Klik på OK for at gemme standardfeltsættet for tabellen Medals.

 5. Du kan se, hvordan det fungerer, ved at gå til Power View-arket i Excel.

 6. Klik et vilkårligt sted på det tomme rapportlærred for at sikre, at der ikke allerede er markeret en visualisering. Power View-arket har aktuelt kun én visualisering, hvilket er det kort du oprettede tidligere.

 7. Gå til listen Power View-felter og klik på tabelnavnet Medals. Power View opretter en tabel og tilføjer automatisk de fem standardfelter fra tabellen Medals i den rækkefølge, du har angivet, som vist på følgende skærmbillede. Hvis du ved en fejl kommer til at klikke på trekanten ud for Medals, udvides tabellen blot i stedet for at tilføje en ny tabel med standardfelter.

  Power View-tabel medtager automatisk standardfeltsæt

Angive tabelfunktionsmåde

Du kan også angive en standardfunktionsmåde for en tabel, som Power View bruger til automatisk at oprette rapportnavne for tabellen. Det bliver nyttigt, når du opretter visualiseringer ud fra den samme tabel, måske til mange forskellige rapporter. Vi bruger standardtabelfunktionsmåde på de næste par trin, så lad os konfigurere den nu.

 1. Gå tilbage til Power Pivot og vælg Avanceret > Rapporteringsegenskaber > Tabelfunktionsmåde, med tabellen Medals valgt. Det åbner et vindue, hvor du kan angive tabelfunktionsmåden.

 2. I vinduet Tabelfunktionsmåde er Række-id den kolonne, der udelukkende indeholder entydige nøgler og ingen tomme værdier. Det er ofte tabellens primære nøgle, men ikke nødvendigvis. Du er nødt til at vælge et række-id, før du foretager andre valg i vinduet. Vælg MedalKey som Række-id.

 3. Vælg AthleteID i sektionen Behold entydige rækker. De felter, du vælger her, har rækkeværdier, der skal være entydige og som ikke må lægges sammen ved oprettelse af pivottabeller eller Power View-rapporter.

  Bemærk: Hvis du har problemer med rapporter, der ikke lægger sammen på den måde, du ønsker, skal du sikre, at det felt, du vil sammenlægge, ikke er markeret i feltet Behold entydige rækker.

 4. Vælg en nøgle for Standardnavn, der skal bruges som et standardrapportnavn. Vælg Sportsgren.

 5. Lad det valgte være [Ingen kolonne markeret] for Standardbillede, eftersom du ikke har tilføjet billeder endnu. Vinduet Tabelfunktionsmåde ser nu ud som på følgende skærmbillede.

  vinduet Tabelfunktionsmåde

 6. Klik på OK. Gå til Power View-arket i Excel og vælg den tabel, du oprettede på de forrige trin. Vælg DESIGN > Tabel > Kort på båndet. Den tabel, du oprettede, ændres til en samling kort, hvor dataene er de samme, men hvor visualiseringen af dataene er anderledes. Tabellen nu ser ud som på følgende skærmbillede.
  Kortvisualiseringer med standardindstillinger for tabelfunktionsmåde

Bemærk, at feltet Sport er større end de øvrige og vises som overskrift på alle kort. Det skyldes, at du angav Sport som standardnavn i vinduet Tabelfunktionsmåde, da du var i Power Pivot.

Konfigurere datakategorier for felter

For at Power View dynamisk kan oprette rapporter, der er baseret på underliggende data, f.eks. placering, skal felter, der indeholder sådanne data, være korrekt kategoriseret. Lad os konfigurere kategorierne for et par felter for OL-data.

 1. Gå til Power Pivot og vælg Værtsnationer. Markér feltet NOC_CountryRegion. Gå til Avanceret > Rapporteringsegenskaber > Datakategori: Klik på pilen og vælg Land/region på listen over tilgængelige datakategorier, som vist på følgende skærmbillede.

  Datakategorier i PowerPivot

 2. Gå til Medals og vælg kolonnen NOC_CountryRegion. Du skal igen ændre datakategorien til Land/region.

 3. Gå tilbage til Excel og vælg Power View-arket. Udvid tabellen Medals i Power View-felter og læg mærke til, at der nu er et lille globusikon ved siden af feltet NOC_CountryRegion. Globussen angiver, at NOC_CountryRegion indeholder en geografiske placering, som vist på følgende skærmbillede.

  Ikonet geografiske placering i Power View-felter

Vi bruger denne geografiske placering i et kommende selvstudium. Nu er det tid til at gemme dit arbejde, gennemgå det, du har lært, og derefter blive klar til dykke ned i det næste selvstudium.

Kontrolpunkt og quiz

Gennemgå det, du har lært

I dette selvstudium lærte du at oprette en kortbaseret Power View-visualisering, hvorefter du oprettede beregnede felter for at udvide din datamodel og analysere dataene på en anden måde. Du lærte også at oprette standardfeltsæt for en tabel, hvilket strømlinede oprettelsen af nye tabeller i Power View, hvor felterne på forhånd udfyldes med standardsættet af felter. Du lærte også at definere standardtabelfunktionsmåde, så sorteringen og navngivningen af nye tabeller blev hurtig og konsistent.

I næste selvstudium i serien bygger du videre på det, du har lært her. Der findes mange data om mange ting, og i næste selvstudium skal du tilføje internetdata til din datamodel og indsætte billeder, så dine Power View-rapporter bliver virkelig gode.

Her er et link til det næste selvstudium:

Selvstudium: Inkorporere Internetdata og konfigurere standardindstillinger for Power View-rapport

QUIZ

Vil du se, hvor godt du husker det, du har lært? Nu har du chancen. Følgende quiz fremhæver de funktioner, muligheder og krav, du lærte om i selvstudiet. Du finder svarene nederst på siden. Held og lykke!

Spørgsmål 1: Hvor henter Power View data for at oprette Power View-rapporter?

A: Kun fra regnearkene i Excel.

B: Kun fra datamodellen.

C: Kun fra data, der er importeret fra eksterne kilder.

D: Fra datamodellen og fra alle andre data, der findes i regnearkene i Excel.

Spørgsmål 2: Hvilke(n) af følgende er sandt om standardfeltsæt?

A: Du kan kun oprette ét standardfeltsæt for hele datamodellen.

B: Der oprettes en tabelvisualisering, der automatisk udfyldes med standardfeltsættet, hvis man i Power View klikker på tabelnavnet i Power View-felter.

C: Alle andre felter i tabellen deaktiveres, hvis man opretter et standardfeltsæt for en tabel.

D: Alle ovenstående

Spørgsmål 3: Hvilke(t) af følgende er sandt for beregnede felter?

A: Når de oprettes i Power Pivot, vises de i Power View som tilgængelige felter i den tabel, hvori de blev oprettet.

B: De skjules i alle klientværktøjer, hvis de oprettes i beregningsområdet i Power Pivot.

C: De vises alle sammen som separate tabeller i alle klientværktøjer,hvis de oprettes i Power Pivot.

D: Både A og B.

Spørgsmål 4: Hvis man i vinduet Standardindstillinger for tabelfunktionsmåde markerer et felt i Behold entydige rækker, hvilket af følgende er så korrekt?

A: Man skal eksplicit vælge "Sum af felt" fra Power View-felter for at sammenlægge feltet.

B: Feltet sammenlægges altid i Power View eller pivottabeller.

C: Feltet sammenlægges aldrig i Power View eller pivottabeller.

D: Det har ingen effekt på feltets funktionsmåde i Power View eller pivottabeller at markere Behold entydige rækker.

Quiz en swers

 1. Korrekt svar: B

 2. Korrekt svar: B

 3. Korrekt svar: A

 4. Korrekt svar: C

Bemærkninger: 

Data og billeder i dette selvstudium serie er baseret på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Demografiske data fra Verdensbanken (worldbank.org )

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×