Selvstudium: Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 1

Sammendrag:    I slutningen af det forrige selvstudium, Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter, havde din Excel-projektmappe en komplet datamodel, og var klar til at oprette rapporter. I dette selvstudium skal du oprette tre forskellige Power View-rapporter, du får nogle tip med på vejen og vi giver dig de nødvendige trin til at oprette mange, mange flere.

Selvstudiet har følgende afsnit:

Oprette interaktive kortdiagrammer

Oprette interaktive cirkeldiagrammer

Oprette interaktive liggende søjle- og søjlediagrammer

Kontrolpunkt og quiz

I slutningen af selvstudiet er der en quiz, du kan tage for at teste, hvad du har lært.

Serien bruger data, der beskriver olympiske medaljer, værtsnationer og forskellige olympiske sportsbegivenheder. Følgende selvstudier indgår i serien:

 1. Importere data til Excel 2013, og Oprette en datamodel

 2. Udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013 Power Pivot og DAX

 3. Oprette kortbaserede Power View-rapporter

 4. Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

 5. Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 1

 6. Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

Vi anbefaler, at du gennemfører selvstudierne i rækkefølge.

Disse selvstudier bruger Excel 2013 med Power Pivot aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om Excel 2013 i Startvejledning til Excel 2013. Du kan få en vejledning til aktivering af Power Pivot under Tilføjelsesprogrammet PowerPivot.

Oprette interaktive kortdiagrammer

Det er nemt og sjovt at oprette rapporter i Power View. Og de rapporter, du opretter, er interaktive, så brugerne af rapporten kan klikke på dataelementer og få ny indsigt i dine data.

I dette afsnit skal du oprette et nyt kortdiagram og udvide det, hvorefter du skal oprette liggende søjlediagrammer og cirkeldiagrammer, der præsenterer dataene på interessante måder. Undervejs kommer til at tilføje nogle nye beregninger til datamodellen, så rapporterne ser ud, som du ønsker. Lad os komme i gang.

Oprette et interaktivt kortdiagram

I en tidligere selvstudium oprettede du en grundlæggende kortrapport, der viste de forskellige værtsby for forskellige udgaver af de olympiske lege. Du beslutter, at der er flere interessante oplysninger i datamodellen, som du gerne vil se på andre måder. For at komme i gang vil du gerne have en ny rapport med et Power View-kort, så du kan se antallet af medaljer, de enkelte lande/regioner har vundet, medaljetypen og resultaterne efter årstid.

 1. Vælg regnearket Power View1 i Excel. Dit ark ser ud som på følgende skærmbillede pga. det arbejde, du har lavet i tidligere selvstudier, og alt efter hvor du klikker på lærredet.

  Power View-rapport i projektmappe

  Opret en ny Power View-rapport ved at vælge POWER VIEW > Indsæt > Power View på båndet. Der oprettes et tomt Power View-rapportark. Omdøb rapporten til Kort ved at højreklikke på fanen langs bunden og vælge Omdøb i menuen, der vises.

 2. Udvid tabellen Medals i Power View-felterne og vælg NOC_CountryRegion. Vælg feltet Medalje for at få oplysninger om medaljer. Den tabel, Power View opretter, ser ud som på følgende skærmbillede.
  en ny Power View-tabel baseret på Medals

  Åh-Åhh. Det er ikke det, du er ude efter. Denne rapport viser, hvilken type medaljer de enkelte lande/regioner har vundet, men du vil se hvor mange. I en tidligere selvstudium brugte du en DAX-formel til at fastlægge procentdelen af vundne medaljer, så du beslutter dig for at bruge DAX til at beregne antallet af medaljer.

 3. Gå til Power Pivot, og vælg cellen under kolonnen Medal på fanen Medals.Hvis der ikke er nogen celler under kolonnerne, er beregningsområdet muligvis ikke vist. For at få vist beregningsområdet skal du vælge Hjem > Vis > Beregningsområde. Skriv følgende DAX-formel i cellen.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Bemærk!Du kan oprette DAX-formler i en hvilken som helst celle i beregningsområdet og have adgang til det beregnede felt fra den pågældende tabel i klientværktøjer, f.eks. Power View eller pivottabeller. At markere cellen under feltet Medal er blot en god metode til at holde styr på, hvilken kolonne den beregner.

 4. Tilbage i Excel opdateres datamodellen. I regnearket Kort viser Power View-felter nu feltet Antal medaljer. Da Antal medaljer er et beregnet felt, vises der et lille lommeregnerikon ud for feltet. Sørg for, at den tabel, du oprettede på ovenstående trin, er markeret, fravælg derefter medaljer og vælg Antal medaljer. Det var bedre. Skærmen viser nu, hvor mange medaljer de enkelte lande/regioner vandt, som vist på følgende skærmbillede.

  Power View-tabelændringer i Antal medaljer

 5. Vælg DESIGN > Skift visualisering > Kort for at se tabellen som et kort. Gør kortet større. Du kan se flere oplysninger ved at pege på en af boblerne på kortet, som vist på følgende skærmbillede. Prøv det selv.
  Peg på data i Power View-kort for at få flere oplysninger

Oprette et interaktiv cirkeldiagram i et kort

Nu hvor du har kortvisualiseringen, er det på tide at gøre det mere interessant. På følgende trin skal du ændre boblerne i interaktive cirkeldiagrammer med blot nogle få klik.

 1. Gå til Power View og og træk Medals til feltet FARVE fra Power View-felter. Nu bliver alle bobler på kortet til et cirkeldiagram, hvor sektionernes størrelse er baseret på den vundne medaljetype. Når du vælger kortet, får du vist nogle navigationsværktøjer, så du kan zoome ind eller panorere, sådan som det er vist på følgende billede.
  lægge farver på visualiseringer af Power View-kort

 2. Peg på et af cirkeldiagrammerne. Det åbner nogle oplysninger, alt efter hvilket udsnit du peger på. På følgende skærmbillede peger jeg på det røde udsnit for Spanien (ESP), og visualiseringen viser oplysninger om den del af boblen. Bemærk også, at boblen udvides, så det bliver nemmere at navigere til andre udsnit.
  Flere oplysninger om kortvisualiseringer - peg med markøren

Du har nu et interaktivt kort, hvor du kan zoome ind, zoome ud og pege på dataelementer for at få flere oplysninger.

Læg mærke til, at medaljerne er sorteret i alfabetisk orden, hvilket er standard. Du vil have dem sorteret i følgende orden: Guld, sølv, bronze. Det kræver, at vi sorterer Medals efter en anden værdi.

Ændre sorteringsrækkefølgen i et felt

For at ændre sorteringsrækkefølgen fra standardindstillingen skal du tilknytte feltet Medals til et andet felt, og derefter sortere efter det tilknyttede felt. Der er intet tilknyttet felt på dette tidspunkt, men du kan oprette et. Der kræver nogle få trin at gøre det, men når du er færdig, kan du se, hvor praktisk og nemt det er at få datamodellen til at fungere på den ønskede måde.

 1. Indsæt et nyt regneark efter Population i Excel. Omdøb arket til Medaljeværdi. Indtast følgende data i regnearket Medalkeværdi. Du kan også kopiere og indsætte dem.

Medal

MedalValue

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Formatér dataene som en tabel (mens du står i en af cellerne, kan du trykke på Ctrl + A, og derefter Ctrl + T for at formatere dataene som en tabel). Sørg for, at du markerer Min tabel indeholder overskrifter i vinduet Opret Tabel. Døb tabellen Medaljeværdi under DESIGN > Egenskaber > Tabelnavn.

 2. Vælg Power Pivot > Tabeller > Tilføj til datamodel, mens du stadig står i Excel, for at tilføje tabellen til datamodellen.

 3. Gå til Power Pivot og vælg Diagramvisning. Flyt tabellen Medaljeværdi hen ved siden af tabellen Medals. Det er OK at flytte andre tabeller væk for at gøre plads. Træk feltet Medalje i tabellen Medals til feltet Medalje i tabellen Medaljeværdi, og lav en relation. Markér stregen mellem de to tabeller for at fremhæve den oprettede relation. Diagramvisningen ser ud som på følgende skærmbillede.
  oprette en relation mellem Medals og Medaljeværdi

 4. Gå til Datavisning i Power Pivot, og vælg tabellen Medal. Rul til højre, og vælg kolonnen med titlen Tilføj kolonne. Indtast følgende DAX-formel på formellinjen.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Funktionen RELATERET returnerer en værdi fra en anden tabel i datamodellen. Du kan kun sortere med kolonner, der findes i den samme tabel, så vi har brug for, at værdierne fra MedalValue findes i tabellen Medals. Med funktionen RELATERET kan vi trække et felt for MedalValue til tabellen Medals. Omdøb kolonnen til Medal Value.

 5. Nu vi er nødt til at angive, hvordan Power View (og andre klientværktøjer) skal sortere feltet Medals. Vælg kolonnen Medals og derefter Hjem > Sortér og filtrér > Sortér efter kolonne. I det vindue, der åbnes, skal du markere Medaljeværdi som den kolonne, som Medals skal sorteres efter, som vist på følgende skærmbillede.

  vinduet Sortér efter kolonne

 6. Tilbage i Excel afspejles den nye sorteringsrækkefølge automatisk i den kortvisualisering, du oprettede tidligere, som vist på følgende skærmbillede.

  kortvisualisering, sorteret på den måde, du vil have det

Filtrere visualiseringer ved hjælp af et udsnitsværktøj

Nu hvor du har en kortvisualisering af OL-begivenheder, vil du filtrere resultaterne efter årstid. Det er nemt at gøre med udsnitsværktøjer.

 1. Gå til Power View og træk Season fra tabellen Medals i Power View-felter til rapportlærred. Der oprettes en tabel med felterne Season. Tabellen rækker sandsynligvis ind over kortet, så giv kortet en anden størrelse, og flyt tabellen Season hen ved siden af kortet.

 2. Vælg DESIGN > Udsnitsværktøj > Udsnitsværktøj på båndet, mens tabellen Season er valgt. Kortet kan nu filtreres af udsnitsværktøjet Season. Prøv det! Klik på Sommer, og derefter Vinter på udsnitsværktøjet. Læg mærke til, hvordan kortet omgående opdaterer kortet, så det afspejler dine valg.

 3. Klik på ikonet Ryd filter, der vises over udsnitsværktøjstabellen, for at rydde udsnitsværktøjet og se alle resultater. Det vises kun, når du peger på visualiseringen. Ikonet Ryd filter ligner et lille viskelæder, som vist på følgende skærmbillede.
  ikonet Ryd filter i Power View

Filtrer andre visualiseringer ved hjælp af kortet

Du kan ikke kun bruge udsnitsværktøjer til at filtrere kortet, du kan også bruge kortet til interaktivt at filtrere andre tabeller, du inkluderer i rapporten.

 1. Gå til Power View og træk Sports fra tabellen Events til rapportlærredet. Der oprettes en tabel mednavnet Sports. Træk også Antal medaljer fra tabellen Medals til tabellen Sports. Rapporten ser ud som på følgende skærmbillede.

  tilføje tabellen Sports til Power View-rapporten

  Bemærk: Hvis der er tomme felter i dine data, og du vil have dem fjernet, skal du bruge ruden Filtre. Du vil måske gerne fjerne tomme felter fra Sports. Hvis ruden Filtre er skjult, skal du udvide Filtre, vælge tabellen Sports og klikke på pilen ud for Sports og vælge (Alle) for at vælge alle og derefter (Tomme) for at udelukke tomme fra visualiseringen.

 2. Når du klikker på cirkeldiagrammet i kortet, filtreres tabellen Sports baseret på dit valg, og af alle udsnitsværktøjer, der måtte være blevet valgt. Cirkeldiagrammer, der ikke markeres, nedtones, ligesom udsnit fra det samme cirkeldiagram, der ikke markeres. Du kan f.eks. klikke på Winter i udsnitsværktøjet Season, og derefter zoome ind og klikke på den orange del af Finlands cirkeldiagram, hvorefter tabellen Sports automatisk justeres, og med det samme. Finland har vundet 95 sølvmedaljer, heraf 11 i Biathlon, 18 i Ice Hockey, osv. Følgende skærmbillede viser resultaterne.

  udsnitsværktøjer, tabeller og kort er interaktive i Power View

Oprette et interaktivt liggende søjlediagram

Men vent, der er mere. Det kunne være interessant at se fordelingen af medaljer i kortvisualiseringen, baseret på visualiseringen af tabellen Sports. Og i stedet for tal vil du gerne se det som et liggende søjlediagram.

 1. Vælg visualiseringen af tabellen Sports. Vælg DESIGN > Skift visualisering > Liggende søjlediagram > Grupperet liggende søjlediagram på båndet. Visualiseringen Sports bliver til et liggende søjlediagram.

 2. Vælg Summer fra udsnitsværktøjet Season. Læg mærke til, hvordan det liggende søjlediagram Sports ændrer sig, så det viser de sportsgrene, der indgår i sommer OL.

 3. Klik på søjlen ud for Fencing i det liggende søjlediagram Sports. Læg mærke til, at de andre søjler i diagrammet nedtones, men forbliver synlige. Læg også mærke til, at på kortvisualiseringen ændrer cirkeldiagrammerne sig, så de kun viser vundne medaljer for det valgte i det liggende søjlediagram Sports. Lande/områder, der ikke har vundet medaljer i fægtning, nedtones. Følgende skærmbillede viser, hvordan din Power View-rapport ser ud.

  flere visualiseringer er interaktive i Power View

 4. Klik på nogle af de andre søjler i Sports og se, hvordan Power View omgående opdaterer kortet og de liggende søjlediagrammer baseret på dine valg.

Se følgende video for at se denne visualisering som en video:

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Oprette interaktive cirkeldiagrammer

Du så, hvordan kortvisualiseringen kan omfatte cirkeldiagrammer, men du kan også oprette interaktive cirkeldiagrammer i Power View uden for kort. I dette afsnit kommer du til at lære, hvordan man opretter interaktive cirkeldiagrammer, dykker ned i data i et cirkeldiagram og opretter udsnit. Lad os komme i gang.

Oprette et interaktivt cirkeldiagram

 1. Vælg fanen Kort i Excel, og klik derefter på POWER VIEW > Indsæt > Power View. Der oprettes en ny fane. Omdøbe fanen til Cirkel.

 2. Gå til Power View-felter og vælg Year i tabellen Medals. Power View opsummerer dataene, fordi de er tal. Det kan du forhindre ved at klikke på pilen ud for Year i området FELTERog vælge Antal (særskilt), som vist på følgende skærmbillede.

  vælg Antal (særskilt) i Power View-felter

 3. Gå herefter til Events og vælg Sports. Der oprettes en tabel på rapportlærredet. Vælg DESIGN > Skift visualisering > Andet diagram > Cirkeldiagram for at ændre visualiseringen til et cirkeldiagram. Følgende skærmbillede viser cirkeldiagrammet.

  Hold da op - der sker en masse i cirkeldiagram

 4. Der sker alt for meget i cirkeldiagrammet. Du beslutter dig for at filtrere resultaterne til vintersportsgrene. Først skal klikke på pilikonet i den skjulte Filtre-rude. Ruden Filtre udvides. Klik på VIS i ruden Filtre, således at filtre, du trækker derhen, vil blive anvendt på alle rapporter i visningen. Træk Season fra tabellen Medals til ruden Filtre. Vælg Vinter fra filteret Season, som vist på følgende skærmbillede.

  Det var bedre - det er ikke meningen, at der skal ske alt for meget i cirkeldiagrammer

 5. Ligesom med kortvisualiseringen er cirkeldiagrammet interaktivt. Peg på et udsnit af cirkeldiagrammet for at se oplysningerne. Du kan fremhæve en sportsgren ved at klikke på et udsnit eller en hvilken som helst farve i forklaringen. På følgende skærmbillede skal du klikke på Skøjteløb, hvorefter forklaringen og cirkeldiagramudsnittet fremhæves, mens alle andre udsnit og forklaringer nedtones.

  Power View-cirkeldiagrammer er interaktive - du skal blot klikke på en forklaring

Du fjerner fremhævningen ved igen at klikke på det valgte udsnit, eller klikke på det tomme område i visualiseringen.

Det er et interessant cirkeldiagram, og det var nemt at oprette. Men Power View kan oprette endnu mere interessante cirkeldiagrammer ved at visualisere flere af de niveauer, der er forbundet med hierarkier.

Oprette et uddybende cirkeldiagram ved hjælp af hierarkier

Lad os oprette et cirkeldiagram mere, og bruge et hierarki, du har oprettet i et tidligere selvstudium.

 1. Gå til Power View-felter og klik på Sports i tabellen Events for at fjerne markeringen af den, og klik derefter på SDE. SDE er det hierarki for Sports/Discipline/Event, du oprettede i et tidligere selvstudium.

 2. Cirkeldiagrammet vises uændret, men dobbeltklik på udsnittet Skiing i cirkeldiagrammet, hvorefter Power View går ned til det næste niveau i hierarkiet. Cirkeldiagrammet er nu baseret på disciplinerne inden for skisport. Læg mærke til, at forklaringen nu viser disciplinerne under sportsgrenen skisport, som vist på følgende skærmbillede.

  Med Power View-cirkeldiagrammer, der bruger hierarkier, kan du gå ned i data

  Læg også mærke til den pil op, der vises til venstre for filterikonet i øverste højre hjørne af visualiseringen. Klik på denne pil op for at gå op ad i hierarkiet, som i dette tilfælde viser et cirkeldiagram over sportsgrene.

 3. Dobbeltklik på udsnittet Ski Jumping, hvorefter cirkeldiagrammet går ned til et andet niveau i hierarkiet, hvilket er Events. Begivenhederne for Ski Jumping vises, og forklaringen viser, at diagrammet viser Events, hvilket er det laveste niveau i hierarkiet.
  dobbeltklik på Power View-cirkeldiagrammer for at kaste dig ud i hierarkiske data

 4. For at gå tilbage til de højere niveauer i hierarkiet, dvs. gå op ad, skal du klikke på pil op, som vist på følgende skærmbillede. Når det højeste niveau i hierarkiet er nået og vises, kan du ikke længere se pil op.
  ikonet Gå op i Power View

Bruge udsnit for at få vist flere detaljer

Du kan få vist flere detaljer i cirkeldiagrammer.

 1. Gå til tabellen Medals i Power View-felter og træk Køn til området UDSNIT. Alle udsnit i cirkeldiagrammet opdeles nu, så de viser dataene efter køn. Peg på et udsnit i cirkeldiagrammet, hvorefter oplysningerne vises efter køn.

 2. Gå ned i Skiing, og derefter ned i Alpint skiløb. Peg på det nederste udsnit i begivenheden Styrtløb, hvorefter du kan se, at der har deltaget kvindehold i begivenheden Styrtløb 16 gange, som vist på følgende skærmbillede.

  Peg på udsnittene i Power View-cirkeldiagrammet for at se flere oplysninger

Liggende søjlediagrammer med krydsfiltrering med andre visualiseringer

Du kan anvende mange forskellige filtre på cirkeldiagrammer. Du kan endda bruge andre visualiseringer til at filtrere cirkeldiagrammer, og interaktion er muligt på alle diagrammer i visningen.

 1. Klik på på Power View-rapportlærredet uden for cirkeldiagrammet. Gå til Power View-felter, vælg Population i tabellen Population og vælg derefter Navn på land i tabellen Population for at vise landets/regionens navn

 2. Lad os filtrere visningen for kun en håndfuld lande/områder. Du kan få vist området Filtre ved enten at vælge FilterområdePOWER VIEW-båndet eller klikke på det Filtre-ikon, der vises, når du peger på en visualisering i nærheden af øverste venstre hjørne. Valget Filterområde på båndet og ikonet Filtre er vist på følgende skærmbillede.
  ikonet Filtre vises, når du peger på en Power View-visualisering

 3. Gå til Filtre og vælg et af følgende lande/regioner: Austria, Canada, Chile, Czech Republic, France og Germany.

 4. Lad os lave det om til et grupperet liggende søjlediagram. Klik på DESIGN > Skift visualisering > Liggende søjlediagram > Grupperet liggende søjlediagram på båndet.

 5. Klik på en af søjlerne i det liggende søjlediagram. Læg mærke til, hvordan data i cirkeldiagrammet opdateres på baggrund af dit valg og fremhæver de tilhørende oplysninger. Klik på Canada i det liggende søjlediagram. Rapporten ser ud som på følgende skærmbillede.

  dynamiske data i visualiseringer af Power View-cirkeldiagrammer

  Prøv at klikke på andre valg og se, hvordan cirkeldiagrammet omgående ændrer sig efter det valgte.

 6. Du kan også gå ned i dataene, præcis som du gjorde før. Dobbeltklik på et af Skisport-udsnittene i cirkeldiagrammet, og dobbeltklik derefter på disciplinen Alpine Skiing, hvorefter cirkeldiagrammet reagerer ved at vise alle begivenheder for disciplinen Alpine Skiing. Filtrering af resultater ved at klikke på det liggende søjlediagram fungerer på samme måde på dette niveau i hierarkiet. Klik på Frankrig, hvorefter cirkeldiagrammet filtrerer resultatet for Event for France, som vist på følgende skærmbillede.

  bruge flere Power View-visualiseringer for smarte, interaktive rapporter

Du kan bruge mange forskellige slags visualiseringer til at filtrere cirkeldiagrammer, og i Power View er de alle sammen interaktive. Og når du lægger rapporter på et Business Intelligence-websted [ord] på SharePoint, bliver dine Power View-rapporter ved med at være interaktive for alle, der har tilladelse til at se dem.

Oprette interaktive liggende søjle- og søjlediagrammer

Du så, hvordan liggende søjlediagrammer kan bruges til at filtrere andre visualiseringer, f.eks. et cirkeldiagram. I dette afsnit kommer du til at lære, hvordan man opretter fængslende liggende søjle- og søjlediagrammer, der er interaktive.

 1. Vælg POWER VIEW > Indsæt > Power View for at oprette en ny Power View-rapport. Omdøb rapporten til Liggende og stående.

 2. Vælg Antal Medals i tabellen Medals, og derefter også NOC_CountryRegion i tabellen Medals. Vælg DESIGN > Skift visualisering > Søjlediagram > Grupperet søjlediagram på båndet. Visualiseringen har alt for mange poster, så lad os filtrere visningen, så den kun viser lande eller områder, der vundet 200 eller flere medaljer. Det gør du ved at klikke på ikonet Filter og derefter ændre filterets tilstand til Avanceret ved at klikke på højre pil-ikonet ved siden af viskelæderet, som vist på følgende skærmbillede.

  ikonet Avanceret filter i Power View

 3. Du gør diagrammet mere interessant ved at trække Medal fra tabellen Medals til visualiseringen.

 4. Medtag herefter et udsnit. Klik på rapportlærredet uden for diagrammet, vælg Medal i tabellen Medals og vælg DESIGN > Udsnitsværktøj på båndet. Rapporten ser nu ud som på følgende skærmbillede.

  Søjlediagrammer i Power View

 5. Det er interessant. Men du beslutter dig for, at det ville være bedre med stablet søjlediagram. Vælg DESIGN > Skift visualisering > Søjlediagram > Stablet søjlediagram. Det ser bedre ud, og nu ser rapporten ud som på følgende skærmbillede.

  Stablet søjlediagram i Power View

 6. Lad os nu tilføje endnu et udsnitsværktøj, baseret på Season. Klik på et tomt område på rapportlærredet og vælg Season i tabellen Medals. Vælg derefter Udsnitsværktøj på båndet. Når du klikker på Vinter, kan du se, at der ikke er nogen poster - det ser ud, som om intet land eller region vandt mere end 200 medaljer i vinterlegene. Gå til ruden Filtre, klik på DIAGRAM og sæt filteret Antal medaljer til mindst 30 medaljer, hvorefter du får vist følgende resultat.

  Filtrering af stablede søjlediagrammer i Power View

 7. Dette diagram er også interaktivt. Klik på Sølv i forklaringen til Medalje. Resultatet for sølvmedaljer fremhæves, og resten af resultaterne i tabellen nedtones, som vist på følgende skærmbillede.

  Søjlediagrammer i Power View er interaktive

 8. Selvom dette er et søjlediagram, er det nemt at ændre det til et liggende søjlediagram. Vælg DESIGN > Skift visualisering > Liggende søjlediagram > Stablet søjlediagram på båndet. Du får det samme diagram, men det er væltet om på siden og er blevet til et liggende søjlediagram, som vist på følgende skærmbillede. Det liggende søjlediagram er lige så interaktivt som de andre diagrammer.

  det er nemt at ændre Power View-visualiseringer

Der er alle mulige måder at interagere med disse liggende søjlediagrammer og søjlediagrammer på. Udforske det selv og få syn for sagen.

Kontrolpunkt og quiz

Gennemgå det, du har lært

I dette selvstudium har du lært at oprette interaktive kort og cirkel-, søjle- og liggende søjlediagrammer med blot nogle få klik. Du har også lært, hvordan hierarkier kan gøre dine rapporter mere interaktive og gøre det muligt for brugerne af rapporterne at blive involveret i rapporten og dens dybde.

Du har også lært at placere flere visualiseringer i en rapport, og hvordan visualiseringerne kan filtrere, interagere og udbygges med hinanden.

I det næste selvstudium i serien skal du oprette flere fantastiske Power View-rapporter ... herunder rapporter, der animerer og viser, hvordan de olympiske data har ændret sig over tid. Det er ret smart og nemt at opbygge, og endnu mere sjovt at se reaktionerne hos de mennesker, der ser de rapporter, du opbygger.

Her er et link til det næste selvstudium, så du selv kan prøve at oprette den slags rapporter:

Selvstudium 6: Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

QUIZ

Vil du se, hvor godt du husker det, du har lært? Nu har du chancen. Følgende quiz fremhæver de funktioner, muligheder og krav, du lærte om i selvstudiet. Du finder svarene nederst på siden. Held og lykke!

Spørgsmål 1: Hvilket af følgende er sandt om sorteringsrækkefølgen af værdier i et felt?

Sv: For at ændre sorteringsrækkefølgen i et felt skal man tilknytte feltet til et andet felt, og derefter slette det oprindelige felt.

B: Man kan ikke ændre sorteringsrækkefølgen i et felt uanset hvad.

C: Hvis man vil sortere efter et tilknyttet felt, skal de tilknyttede felter være i datamodellen.

D: Ingen af ovenstående.

Spørgsmål 2: Hvilken funktionalitet får man med et udsnitsværktøj?

A: Udsnitsværktøjer kopierer data fra ét felt til et andet.

B: Udsnitsværktøjer skærer data midt over, og beholder den ene halvdel selv.

C: Udsnitsværktøjer filtrerer visualiseringer baseret på dataene i udsnitsværktøjsfeltet eller -felterne.

D: Ingen af ovenstående.

Spørgsmål 3: Når man bruger et hierarki i en rapportvisualisering, hvilke(t) af følgende bliver så muligt?

A: Intet - man kan ikke bruge hierarkier i visualiseringer.

B: Man kan gå ned i de underliggende niveauer i hierarkiet, og visualiseringen ændres automatisk, så den afspejler det aktuelle niveau i hierarkiet.

C: Man kan gå ned i de underliggende niveauer i hierarkiet, men man kan ikke gå op.

D: Både B og C.

Spørgsmål 4: Hvilket af følgende er korrekt i ruden Filtre?

A: Hvis man trækker et felt til området DIAGRAM i ruden Filtre, filtreres alle rapporter på Power View-arket.

B: Hvis man trækker et felt til området VIS i ruden Filtre, filtreres alle rapporter i Power View-arket.

C: Man skal trække det samme felt til både DIAGRAM- og VIS-området i ruden Filtre for at filtrere alle visualiseringer i Power View-arket.

D: Man kan ikke trække felter til ruden Filtre.

Quiz-svar

 1. Korrekt svar: C

 2. Korrekt svar: C

 3. Korrekt svar: B

 4. Korrekt svar: B

Bemærkninger!: Data og billeder i dette selvstudium serie er baseret på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Demografiske data fra Verdensbanken (worldbank.org )

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×