Selvstudium: Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Abstrakte:    I slutningen af det forrige selvstudium, Oprette kortbaserede Power View-rapporter, skal din Excel-projektmappe med data fra forskellige kilder, en datamodel, der er baseret på relationer, der er oprettet ved hjælp af Power Pivot, og en kortbaserede Power View-rapport med nogle grundlæggende ol-oplysninger. I dette selvstudium udvide vi og optimere projektmappen med flere data, interessant grafik og forberede projektmappen til nemt at oprette imponerende Power View-rapporter.

Bemærk: I denne artikel beskrives datamodeller i Excel 2013. Dog gælder de samme datamodellering og Power Pivot-funktioner, der blev introduceret i Excel 2013 også for Excel 2016.

Selvstudiet har følgende afsnit:

Importere internetbaserede billedlinks til datamodellen

Bruge internetdata til at fuldføre datamodellen

Skjule tabeller og felter, så det bliver lettere at oprette rapporter

Kontrolpunkt og quiz

I slutningen af selvstudiet er der en quiz, du kan tage for at teste, hvad du har lært.

Serien bruger data, der beskriver olympiske medaljer, værtsnationer og forskellige olympiske sportsbegivenheder. Følgende selvstudier indgår i serien:

 1. Importere data til Excel 2013, og Oprette en datamodel

 2. Udvide datamodelrelationer ved hjælp af Excel 2013 Power Pivot og DAX

 3. Oprette kortbaserede Power View-rapporter

 4. Inkorporere internetdata, og Konfigurere standardindstillinger for Power View-rapporter

 5. Oprette imponerende Power View-rapporter – Del 1

 6. Oprette imponerende Power View-rapporter - Del 2

Vi anbefaler, at du gennemfører selvstudierne i rækkefølge.

Disse selvstudier brug af Excel 2013 med Power Pivot aktiveret. Flere oplysninger om Excel 2013, ved at klikke her. For at vide om aktivering af Power Pivot, skal du klikke på her.


Importere internetbaserede billedlinks til datamodellen

Mængden af data er støt stigende, og det samme er forventningen om at kunne visualisere det. Flere data giver flere perspektiver og muligheder for at gennemgå og overveje, hvordan data interagerer på mange forskellige måder. Power Pivot og Power View kombinerer dine data - og eksterne data - og visualisere dem på sjove, interessante måder.

I dette afsnit skal du udvide datamodellen, så den omfatter billeder af flag fra regioner og lande, der deltager i OL, og derefter tilføje billeder, der repræsenterer de discipliner, der kæmpes om under et OL.

Tilføje billeder af flag til datamodellen

Billeder øger den visuelle effekt af Power View-rapporter. På de følgende trin skal du tilføje to billedkategorier - et billede for hver disciplin og et billede af det flag, der repræsenterer det enkelte land/region.

Du har to tabeller, der er gode kandidater til indarbejdning af disse oplysninger: Tabellen Disciplin til billeder af discipliner og tabellen Hosts til flag. For at gøre det interessant skal du bruge billeder, du har fundet på internettet, og bruge et link til hvert billede, så det vil kunne ses af alle, der ser en rapport, uanset hvor de befinder sig.

 1. Efter at have søgt på internettet har du fundet en god kilde til billeder af flag for de enkelte lande og regioner: Webstedet CIA.gov World Factbook. Når du f.eks. klikker på følgende link, får du et billede af det franske flag.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Da du undersøger tingene nærmere og finder URL-adresser til billeder af andre flag på webstedet, går det op for dig, at URL-adresseformatet er ens, så det eneste, der er forskelligt, er en kode for landet/regionen på to bogstaver. Det betyder, at hvis du kendte tobogstavskoden for hvert land og region, så kunne du blot indsætte den i de enkelte URL-adresser og få et link til hvert flag. Det er et plus, og da du ser nærmere på dine data, går det op for dig, at tabellen Hosts indeholder tobogstavskoder for land/region. Perfekt.

 2. Du skal oprette et nyt felt i tabellen Hosts gemme flaget URL-adresser. I et tidligere selvstudium brugte du DAX til at sammenkæde to felter, og vi vil gøre det samme for flaget URL-adresser. Vælg den tomme kolonne, der indeholder titlen Tilføj kolonne i tabellen Hosts i Power Pivot. I formellinjen skal du skrive følgende DAX-formel (eller du kan kopiere og sætte det ind i kolonnen formel). Det ser lang tid, men det meste af det er den URL-adresse, vi vil bruge fra CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  i denne DAX-funktion, du har et par ting, alle på én linje. Første, DAX-funktion Erstat erstatter tekst i en given tekststreng, så ved hjælp af denne funktion du erstattet del af URL-adressen, der refereres til Frankrigs flag (f) med den relevante kode på to bogstaver for hvert land eller område. Tallet 82 fortæller funktionen Erstat til at starte 82 erstatningstegnene i strengen. 2, der fortæller, følger Erstat hvor mange tegn, der skal erstatte. Derefter skal du muligvis har bemærket, at URL-adressen er store og små bogstaver (du testet det først naturligvis), og vores koder på to bogstaver er store bogstaver, så vi nødt til at konvertere dem til små bogstaver, som vi indsat dem i URL-adressen ved hjælp af DAX-funktion NEDERSTE.

 3. Omdøb kolonnen med URL-adresserne til flagene til FlagURL. Dit Power Pivot-skærmbillede ser nu ud som på følgende skærmbillede.

  PowerPivot og DAX for at oprette feltet URL-adresse

 4. Gå tilbage til Excel og vælg pivottabellen i Ark1. Vælg ALLE i Pivottabelfelter. Du kan se, at feltet FlagURL, som du tilføjede, nu er til tilgængeligt, som vist på følgende skærmbillede.
  FlagURL tilføjes til tabellen Hosts

  Bemærkninger: I visse tilfælde matcher den alfa-2-kode, der bruges af webstedet CIA.gov verden Factbook ikke officielle ISO 3166-1 Alpha-2-koden angivet i tabellen Hosts , hvilket betyder, at nogle flag ikke vises korrekt. Du kan løse, og få højre Flag URL-adresser, ved at gøre følgende erstatninger direkte i Hosts tabellen i Excel, for hvert pågældende element. Det positive er Power Pivot registrerer de ændringer, du foretager i Excel, og automatisk genberegnes DAX-formel:

  • Ændre AT til AU

Tilføje sportspiktogrammer til datamodellen

Power View-rapporter er mere interessante, når billederne er knyttet til olympiske begivenheder. I dette afsnit skal du tilføje billeder til tabellen Disciplines.

 1. Efter søgning på internettet, finder du, at Wikimedia Commons har gode piktogrammer for de enkelte ol discipliner, blev sendt af Parutakupiu. Følgende link viser dig de mange billeder fra Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Men når du ser på alle de enkelte billeder, kan du se, at den almindelige URL-struktur ikke egner sig til brug af DAX til automatisk at oprette links til billederne. Du vil vide, hvor mange discipliner der findes i din datamodel, så du kan vurdere, om du skal indtaste linksene manuelt. Gå til Power Pivot, vælg tabellen Disciplines og se nederst i Power Pivot-vinduet. Der kan du se, at antallet af poster er 69, som vist på følgende skærmbillede.
  PowerPivot viser antallet af poster

  Du beslutter, at 69 poster ikke er for mange til at kopiere og indsætte dem manuelt, især ikke fordi de vil være så fængslende, når du opretter rapporter.

 3. Du har brug for en ny kolonne i tabellen Disciplines for at tilføje URL-adresser til piktogrammerne. Det viser sig at være en interessant udfordring: Tabellen Disciplines blev tilføjet til datamodellen via import af en Access-database, så tabellen Disciplines vises kun i Power Pivot, ikke i Excel. Men i Power Pivot kan du ikke indtaste data direkte i de enkelte poster, også kaldet rækker. For at løse dette problem kan vi oprette en ny tabel ud fra oplysningerne i tabellen Disciplines, tilføje den til datamodellen og oprette en relation.

 4. Gå til Power Pivot og kopiér de tre kolonner i tabellen Disciplines. Du kan markere dem ved at pege over kolonnen Disciplin, derefter trække dem hen over kolonnen SportID, som vist på følgende skærmbillede, og til sidst klikke på Hjem > Udklipsholder > Kopiér.

  kopiere felter i PowerPivot

 5. Opret et nyt regneark i Excel og indsæt de kopierede data. Formatér de indsatte data som en tabel, ligesom du gjorde i tidligere selvstudier i serien, hvor du angiver den øverste række som navne, og døb derefter tabellen DiscImage. Døb også regnearket DiscImage.

Bemærk: En projektmappe med alle manuelt input fuldført, er kaldet DiscImage_table.xlsx, en af de filer, du har hentet i det første selvstudium i serien. Gør det nemt, kan du hente den ved at klikke på her. Læs de næste trin, som du kan anvende på lignende situationer med dine egne data.

 1. Skriv DiscImage i den første række i kolonnen ved siden af SportID. Excel udvider automatisk tabellen til at omfatte rækken. Projektmappen DiscImage ser nu ud som på følgende skærmbillede.

  udvide en tabel i Excel

 2. Indtast URL-adressen for hver disciplin, baseret på piktogrammerne fra Wikimedia Commons. Hvis du har hentet den projektmappe, hvor de allerede er indtastet, kan du kopiere og indsætte dem i den pågældende kolonne.

 3. Vælg Power Pivot > Tabeller > Tilføj til datamodel, mens du stadig står i Excel, for at tilføje den tabel, du oprettede, til datamodellen.

 4. Gå til Power Pivot og opret en relation i Diagramvisning ved at trække feltet DisciplinID fra tabellen Disciplines til feltet DisciplinID i tabellen DiscImage.

Angive datakategorien, så den viser billeder korrekt

Du skal angive datakategorien korrekt til URL-adresse til billede, før rapporter i Power View viser billederne korrekt. Power Pivot forsøger at fastslå, hvilken type data du har i din datamodel, i hvilket tilfælde den tilføjer ordet (Foreslået) efter den automatisk valgte Kategori, men det er godt at være helt sikker. Lad os bekræfte.

 1. Gå til Power Pivot, vælg tabellen DiscImage og vælg kolonnen DiscImage.

 2. Vælg Avanceret > Rapporteringsegenskaber > Datakategori på båndet og vælg URL-adresse til billede, som på følgende skærmbillede. Excel forsøger at finde datakategorien, og markerer den valgte datakategori som (foreslået), når det finder den.

  Angiv datakategorien i PowerPivot

Din datamodel indeholder nu URL-adresser til piktogrammer, som kan knyttes til de enkelte discipliner, og datakategorien er korrekt sat til URL-adresse til billede.

Bruge internetdata til at fuldføre datamodellen

Mange websteder på internettet tilbyder data, der kan bruges i rapporter, hvis du mener, at dataene er pålidelige og nyttige. I dette afsnit skal du tilføje populationsdata til datamodellen.

Tilføje populationsoplysninger til datamodellen

For at kunne oprette rapporter, der indeholder populationsoplysninger, skal du finde og derefter medtage populationsdata i datamodellen. En god kilde til disse oplysninger er databanken Worldbank.org. Når du har besøgt webstedet, finder du følgende side, der gør det muligt at vælge og hente alle slags data om lande og regioner.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Der er mange muligheder for at hente data fra Worldbank.org, og du kan oprette alle mulige slags interessante rapporter som resultat. Indtil videre er du interesseret i population for lande eller regioner i din datamodel. På følgende trin skal du hente en tabel med populationsdata og tilføje den til datamodellen.

Bemærk: Websteder ændres nogle gange kan, så layoutet på Worldbank.org kan være en smule anderledes ud end beskrevet nedenfor. Alternativt kan du hente en Excel-projektmappe med navnet Population.xlsx , som allerede indeholder Worldbank.org-data, der er oprettet ved hjælp af de følgende trin, ved at klikke på her.

 1. Gå til webstedet worldbank.org via ovenstående link.

 2. Klik på Markér alle. i den miderste sektion på siden under land,

 3. Gå til SERIES (SERIER) og søg efter og vælg population, total. Følgende skærmbillede viser et billede af den pågældende søgning, med en pil, der peger på søgefeltet.

  markere datasæt på worldbank.org

 4. Gå til TIME (TIDSPUNKT) og vælg 2008 (det er et par år siden, men passer til de OL-data, der bruges i disse selvstudier).

 5. Klik på knappen DOWNLOAD, når du har lavet dine valg, og vælg derefter Excel som filtype. Navnet på den hentede projektmappe ikke er særligt læsevenlig. Omdøb projektmappen til Populationen.xls, og gem den derefter et sted, hvor du har adgang til det på de næste trin.

Nu er du klar til at importere dataene til din datamodel.

 1. Indsæt et nyt regneark i Excel-projektmappen med dine OL-data og døb det Population.

 2. Gå til den hentede projektmappe, Populationen.xls, åbn den og kopierer dataene. Husk, at du med en hvilken som helst celle i datasættet markeret kan trykke på Ctrl + A for at markere alle de tilgrænsende data. Indsæt dataene i celle A1 i regneark Population i din OL-projektmappe.

 3. Formatér de data, du netop har indsat i din OL-projektmappe, som en tabel og døb tabellen Population. Tryk på Ctrl + A med en hvilken som helst celle i datasættet markeret, f.eks. celle A1, for at markere alle de tilgrænsende data, og tryk derefter på Ctrl + T for at formatere dataene som en tabel. Da dataene indeholder overskrifter, skal du vælge Min tabel indeholder overskrifter i vinduet Opret Tabel, der åbner, som vist her.

  vinduet Opret tabel

  Det har mange fordele at formattere dataene som en tabel. Du kan give tabellen et navn, hvilket gør det nemt at identificere den. Du kan også oprette relationer mellem tabeller, hvilket muliggør dybdegående udforskning og analyse i pivottabeller, Power Pivot og Power View.

 4. I den TABELVÆRKTØJER > DESIGN fanen, find feltet Tabelnavn, og skriv populationen for at navngive tabellen. Demografiske data er i en kolonne med titlen 2008. Omdøb kolonnen 2008 i tabellen populationen for at holde ting, du lige til Population. Projektmappen ser nu sådan følgende skærmbillede.

  Populationsdata, der er hentet ind i Excel

  Bemærkninger: I nogle tilfælde Landekoden bruges af Worldbank.org websted ikke stemmer overens med officielle ISO 3166-1 Alpha-3-koden findes i tabellen medaljer , hvilket betyder, nogle landeområder ikke vises demografiske data. Du kan løse, ved at gøre følgende erstatninger direkte i populationen tabellen i Excel, for hvert pågældende element. Det positive er Power Pivot automatisk registrerer de ændringer, du foretager i Excel:

  • ændre NLD til NED

  • ændre CHE til SUI

 5. Gå til Excel og tilføj tabellen til datamodellen ved at vælge Power Pivot > Tabeller > Tilføj til datamodel, som vist på følgende skærmbillede screen.

  Tilføj nye data til datamodellen

 6. Lad os herefter oprette en relation. Vi lagde mærke til, at koden for land eller region i Population er den samme tre-cifrede kode, der er i feltet NOC_CountryRegion i Medals. Det er fantastisk, så kan vi nemt etablere en relation mellem tabellerne. Gå til Power Pivot og træk tabellen Population i Diagramvisning hen ved siden af tabellen Medals. Træk feltet NOC_CountryRegion fra tabellen Medals til feltet Lande- eller regionskode i tabellen Population. Der etableres en relation, som vist på følgende skærmbillede.

  opret en relation mellem tabeller

Det var ikke så svært. Din datamodel indeholder nu links til flag, links til disciplinbilleder (vi kaldte dem piktogrammer før) samt nye tabeller med populationsoplysninger. Vi har alle typer data til rådighed, og vi er næsten klar til at oprette fængslende visualiseringer, der skal indsættes i rapporter.

Men lad os først gøre oprettelse af rapporter lidt nemmere ved at skjule nogle tabeller og felter, som vores rapporter ikke får brug for.

Skjule tabeller og felter, så det bliver lettere at oprette rapporter

Du har muligvis bemærket, hvor mange felter der er i tabellen Medals. Der er en hel masse, herunder mange, du ikke skal bruge til at oprette en rapport. I dette afsnit skal du lære, hvordan man skjuler nogle af disse felter for at strømline rapportoprettelsesprocessen i Power View.

Du kan selv se det ved at vælge Power View-arket i Excel. Følgende skærmbillede viser listen over tabeller i Power View-felter. Det er lang liste over tabeller, du kan vælge imellem, og i mange tabeller er der felter, som aldrig finder en plads i dine rapporter.

for mange tabeller til rådighed i Excel-projektmappen

De underliggende data er stadig vigtige, men listen over tabeller og felter er for lang, og måske lidt overvældende. Du kan skjule tabeller og felter for klientværktøjer, f.eks. pivottabeller og Power View, uden at fjerne de underliggende data fra datamodellen.

På følgende trin skal du skjule et par tabeller og felter ved hjælp af Power Pivot. Hvis du skal bruge tabeller eller felter, du har skjult for at oprette rapporter, kan du altid gå tilbage til Power Pivot og få dem vist igen.

Bemærk: Når du skjuler en kolonne eller et felt, kan du ikke oprette rapporter eller filtre, der er baseret på de skjulte tabeller eller felter.

Skjule tabeller ved hjælp af Power Pivot

 1. Gå til Power Pivot og vælg Hjem > Vis > Datavisning for at sikre, at datavisning er valgt, i stedet for at stå i diagramvisning.

 2. Lad os skjule følgende tabeller, som du ikke mener, du skal bruge til at oprette rapporter: S_Teams og W_Teams. Du bemærker et par tabeller, hvor kun ét felt er nyttigt. Du får en løsning til dem senere i dette selvstudium.

 3. Højreklik på fanen W_Teams, der er placeret langs bunden af vinduet, og vælg Vis ikke i klientværktøjer. Følgende skærmbillede viser den menu, der åbner, når du højreklikker på en skjult tabelfane i Power Pivot.

  hvordan man skjuler tabeller for Excel-klientværktøjer

 4. Skjul også den anden tabel, S_Teams. Bemærk, at faner for skjulte tabeller er gråtonet, som vist på følgende skærmbillede.

  skjulte tabelfaner er gråtonet i PowerPivot

Skjule felter ved hjælp af Power Pivot

Der er også nogle felter, som ikke er nyttige til at oprette rapporter. De underliggende data kan være vigtige, men ved at skjule felter for klientværktøjer, f.eks. pivottabeller og Power View, bliver navigation og markering af felter, der skal medtages i rapporter, mere tydeligt.

Følgende trin skjuler en samling felter, fra forskellige tabeller, som du ikke skal bruge i dine rapporter.

 1. Gå til Power Pivot og klik på fanen Medals. Højreklik på kolonnen Udgave, og klik derefter på Vis ikke i klientværktøjer, som vist på følgende skærmbillede.

  højreklik for at skjule tabelfelter for Excel-klientværktøjer

  Læg mærke til, at kolonnen gråtones, ligesom fanerne for skjulte tabeller er grå.

 2. Gå til fanen Medals og skjul følgende felter for klientværktøjer: Event_gender, MedalKey

 3. Gå til fanen Begivenheder og skjul følgende felter for klientværktøjer: BegivenhedID og SportID.

 4. Skjul SportID på fanen Sportsgrene.

Når vi nu ser på Power View-arket og Power View-felter, kan vi se følgende skærmbillede. Det er nemmere at overskue.

færre tabeller i klientværktøjer gør det nemmere at lave rapporter

Når man skjuler tabeller og kolonner for klientværktøjer, bliver rapportoprettelsesprocessen lidt nemmere. Du kan skjule så mange og så få tabeller og kolonner, du lyster, for du kan altid få dem frem igen senere, hvis det bliver nødvendigt.

Nu hvor datamodellen er færdig, kan du eksperimentere med dataene. I næste selvstudium skal du oprette alle mulige interessante og fængslende visualiseringer ved hjælp af OL-dataene og den datamodel, du har oprettet.

Kontrolpunkt og quiz

Gennemgå det, du har lært

I dette selvstudium har du lært at importere internetbaserede data til din datamodel. Der er mange data til rådighed på internettet, og at vide, hvordan man finder dem og indsætter dem i rapporter, er et rigtig godt værktøj at have i sin videnbank om rapportering.

Du har også lært at indsætte billeder i datamodellen, og oprette DAX-formler til at lette processen med at hente URL-adresser til dit datamiks, så du kan bruge dem i rapporter. Du har lært at skjule tabeller og felter, hvilket er praktisk, når man skal oprette rapporter og vil have mindre rod, der skyldes tabeller og felter, der sandsynligvis ikke skal bruges. Det er især praktisk at skjule tabeller og felter, når andre personer opretter rapporter ud fra de data, du kommer med.

I næste selvstudium i serien kommer du i gang med at oprette flotte Power View-rapporter. De er sjove, interaktive og kun begrænset af din kreativitet og fantasi. Selv inden for OL-datasættets rammer er antallet og arten af rapporter, du kan oprette, næsten ubegrænset.

Lyder det tiltalende? Her er et link til det næste selvstudium, så du selv kan prøve at oprette den slags rapporter:

Selvstudium 5: Oprette imponerende Power View-rapporter - del 1

QUIZ

Vil du se, hvor godt du husker det, du har lært? Nu har du chancen. Følgende quiz fremhæver de funktioner, muligheder og krav, du lærte om i selvstudiet. Du finder svarene nederst på siden. Held og lykke!

Spørgsmål 1: Hvilke(n) af følgende metoder er en god metode til at medtage internetdata i datamodellen?

A: Kopiere og indsætte oplysningerne som rå tekst i Excel, hvorefter de medtages automatisk.

B: Kopiere og indsætte oplysningerne i Excel, formatere dem som en tabel, og derefter vælge Power Pivot > Tabeller > Tilføj til datamodel.

C: Oprette en DAX-formel i Power Pivot, der udfylder en ny kolonne med URL-adresser, der peger på dataressourcer på internettet.

D: Både B og C.

Spørgsmål 2: Hvilke(t) af følgende er sandt om at formatere data som en tabel i Excel?

A: Man kan give tabellen et navn, hvilket gør det nemt at identificere den.

B: Man kan tilføje en tabel i datamodellen.

C: Man kan etablere relationer mellem tabeller og derved udforske og analysere dataene i i pivottabeller, Power Pivot og Power View.

D: Alle ovenstående.

Spørgsmål 3: Hvilket af følgende er sandt om at skjule tabeller i Power Pivot?

A: Når man skjuler en tabel i Power Pivot, slettes dataene fra datamodellen.

B: Når man skjuler en tabel i Power Pivot, kan tabellen ikke ses i klientværktøjer. Det betyder, at man ikke kan oprette rapporter, der bruger den pågældende tabels felter til filtrering.

C: Når man skjuler en tabel i Power Pivot, har det ingen effekt på klientværktøjer.

D: Man kan ikke skjule tabeller i Power Pivot, man kan kun skjule felter.

Spørgsmål 4: Sandt eller Falsk: Når man skjuler et felt i Power Pivot, kan man ikke længere se det eller åbne det, ej heller Power Pivot.

A: SANDT

B: FALSK

Quiz-svar

 1. Korrekt svar: D

 2. Korrekt svar: D

 3. Korrekt svar: B

 4. Korrekt svar: B

Bemærkninger: Data og billeder i dette selvstudium serie er baseret på følgende:

 • Olympics Dataset fra Guardian News & Media Ltd.

 • Flagbilleder fra CIA Factbook (cia.gov)

 • Demografiske data fra Verdensbanken (worldbank.org )

 • OL-sportspiktogrammer af Thadius856 og Parutakupiu

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider