Se notesbogens synkroniseringsstatus og løse konflikter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du arbejder i notesbøger, som er gemt på din computer, gemmer Microsoft Office OneNote 2007 til stadighed og automatisk ændringer, så du ikke behøver at bruge kommandoen Gem. Når du og andre personer arbejder i en delt notesbog, dvs. en notesbog, som gemmes på en delt placering, på samme tid, er det vanskeligere at gemme og administrere alles ændringer.  

Når OneNote vil gemme samtidige ændringer af en delt notesbog, gøres det ved periodisk at synkronisere notesbogen på hver enkelt brugers computer med de notesbogsfiler, der gemmes på det delte sted. Du kan tilpasse indstillingerne, som styrer denne proces. Hvis du vil sikre dig, at den delte notesbog indsamler alles ændringer nøjagtigt, kan du også løse bestemte konflikter, som kan opstå.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist status for synkronisering

Ændre synkroniseringsindstillinger

Løse konflikter mellem en hvilken som helst

Gennemse eventuelle forkert placerede sektioner

Se synkroniseringsstatus

Under normale omstændigheder synkroniserer OneNote automatisk delte notesbøger med jævne mellemrum. På navigationslinjen Notesbøger vises et ikon for synkroniseringsstatus, som angiver den aktuelle synkroniseringsstatus for hver delte notesbog.

Ikonbillede OneNote synkroniserer ændringer    Dette ikon vises, når OneNote forsøger at synkronisere de ændringer, du har foretaget med de andre brugere, der er ved at redigere den delte notesbog på samme tid. Under synkronisering er det bedst ikke at afbryde forbindelsen til netværket eller for at genstarte computeren. 

Ikonbillede OneNote har afsluttet synkroniseringen af ændringer    Dette ikon vises, når de ændringer, du har foretaget den delte notesbog er blevet synkroniseret med notesbogsfilen på den delte placering. Når synkroniseringen er fuldført, kan andre brugere kan se den seneste version af dine noter. 

Ikonbillede OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Dette ikon vises, når du ikke har forbindelse til den placering, hvor den delte notesbog er gemt, eller hvis der opstod fejl under forsøg på den seneste synkronisering. Hold markøren over navnet på notesbogen på navigationslinjen notesbøger for at få vist årsagen til en fejl, og vent skærmtip, som skal vises. Hvis du ikke har forbindelse til den delte placering, kan du stadig redigere din lokale kopi af den valgte notesbog på din computer. De ændringer, du foretager offline synkroniseres automatisk næste gang du opretter forbindelse til den delte placering. 

Bemærk: OneNote skal køre, for at delte notesbøger kan synkroniseres. Hvis din computer er forbundet med den delte placering på netværket, men OneNote er lukket, synkroniseres delte notesbøger ikke på din computer.

Se synkroniseringsfejl

 1. Peg i menuen FilerSynkroniser, og klik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbøger.

 2. Klik på fanen Fejl i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger.

Bemærk: Hvis en bestemt sektion i en delt notesbog ikke synkroniseres korrekt, synkroniseres de øvrige sektioner i den samme notesbog alligevel.

Toppen af siden

Ændre synkroniseringsindstillinger

Selvom det i de fleste tilfælde er bedst at synkronisere notesbøger automatisk, kan du styre, hvornår OneNote skal synkronisere dine ændringer af en notesbog på den delte placering. Dette er praktisk, når du vil sikre, at synkroniseringen sker hurtigt (f.eks. lige inden du lukker computeren ned). Du kan også midlertidigt afbryde den automatiske synkronisering, når andre notesbogsbrugere ikke skal se dine ændringer eller tilføjelser, før du er klar til at offentliggøre dem.

Synkronisere en delt notesbog manuelt

 • Peg på Synkroniser i menuen Filer, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Synkroniser alle notesbøger nu, hvis du vil synkronisere alle delte notesbøger, som står på navigationslinjen Notesbøger.

  • Klik på Synkroniser den aktuelle notesbog, hvis du kun vil synkronisere den notesbog, du er ved at redigere.

Slå den automatiske synkronisering af notesbøger fra

Automatisk synkronisering af delte notesbøger er som standard slået fra. Hvis du ikke vil have, at andre skal se de ændringer, du udfører på delte notesbøger, før du er færdig med at udføre dem – f.eks. mens du stadig undersøger oplysninger – kan du deaktivere den automatiske synkronisering.

 1. Åbn den delte notesbog, som du vil deaktivere den automatiske synkronisering mellem din computer og den delte notesbogfil, for.

 2. Peg i menuen FilerSynkroniser, og klik derefter på Arbejd offline.

  Vigtigt: Når du arbejder offline, forsøger OneNote ikke længere at synkronisere ændringer af notesbogen, som du udfører på din computer, heller ikke når du afslutter og genstarter OneNote på et senere tidspunkt. Ingen andre kan se dine ændringer af notesbøger, før du igen slår den automatiske synkronisering af notesbøger til.

Slå automatisk synkronisering af notesbøger til igen

 1. Åbn den delte notesbog, som du vil aktivere den automatiske synkronisering mellem din computer og den delte notesbogfil for.

 2. Peg i menuen FilerSynkroniser, og klik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbøger.

 3. Klik på Synkroniser automatisk i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger, og klik derefter på Luk.

Toppen af siden

Løse eventuelle synkroniseringskonflikter

Afbrudte forbindelser til delte notesbogsplaceringer og netværksforhold kan gøre det nødvendigt for ejeren af notesbogen eller andre brugere at løse synkroniseringskonflikter manuelt.

Meddelelser om versionskonflikter vises typisk, hvis du og en anden bruger forsøger at ændre det samme noteafsnit på samme tid, eller hvis du udfører ændringer, mens en anden brugers ændringer synkroniseres. Du kan også få en fejlmeddelelse, hvis du og en anden bruger ændrede det samme afsnit, mens I begge arbejdede offline.

I sådanne tilfælde vises der en fejlmeddelelse på det gule panel med blokeringsoplysninger. Der vises også et ikon på en side, hvis der er en konflikt.

Du kan løse en delt notesbogskonflikt i OneNote ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Klik på det gule informationspanel øverst på siden for at se en side, som viser de ændringer, konflikten berører (fremhævet med rødt).

 2. Inkorporer evt. ændringerne på hovedsiden.

 3. Når du er færdig med at inkorporere eventuelle ændringer, skal du slette siden Konflikter ved at højreklikke på fanen for siden og derefter klikke på Slet i genvejsmenuen.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at løse konflikter med det samme. Sider, som har forårsaget specifikke konflikter, bliver fortsat synkroniseret, når du eller andre brugere udfører flere ændringer af den delte notesbog. De sider, der viser konflikterne, forbliver i notesbogsektionen, indtil du beslutter, hvad du vil gøre ved konflikterne. Konfliktsider til en bestemt delt notesbog kan ses på hver brugers computer, så alle, som bruger den pågældende delte notesbog, kan løse konflikten.

Toppen af siden

Gennemse eventuelle forkert placerede sektioner

Der kan forekomme forkert placerede sektioner, når OneNote forsøger at synkronisere ændringer, som er udført på en notesbogssektion, hvis sektionsfil ikke kan findes. I sådanne tilfælde står der Forkert placerede sektioner på den nederste del af navigationslinjen Notesbøger over ikonet Alle notesbøger.

Forkert placerede sektioner vil også kunne forekomme i følgende situationer:

 • Du har udført ændringer på en sektion, som er blevet slettet på den delte placering af en anden bruger.

 • Du har udført ændringer på en sektion, som er flyttet til en anden placering af en anden bruger. Hvis sektionen er flyttet til en anden delt notesbog, som er åben på din computer, kan OneNote genopdage sektionsfilen og synkronisere dine ændringer korrekt i den på den nye placering. Er det tilfældet, vises ikonet Forkert placerede sektioner, når ændringerne er blevet synkroniseret.

Forkert placerede sektioner forbliver i den delte notesbog, indtil OneNote opdager sektionens nye placering, eller indtil du eller en anden bruger sletter eller flytter den forkert placerede sektion.

Slette en forkert placeret sektion

Hvis en sektion i en delt notesbog bevidst er blevet slettet, og du ikke længere behøver at synkronisere eller gemme dine ændringer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Forkert placerede sektioner nederst på navigationslinjen Notesbøger.

 2. Højreklik på navnet på den sektion, du vil slette, på listen over forkert placerede sektioner, og klik derefter på Slet.

  Vigtigt: Når du sletter en forkert placeret sektion, kasseres de oplysninger, den indeholder, permanent. Hvis du ikke er sikker på, om en forkert placeret sektion skal slettes permanent, kan du flytte den til en anden del af din notesbog i stedet for at slette den.

Flytte en forkert placeret sektion til en anden notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog ikke længere kan synkroniseres, men du vil bevare de oplysninger, den indeholder, kan du flytte den usynkroniserede sektion til en anden notesbog. Herved fjernes den fra den delte notesbog, mens dens indhold bevares.

 1. Højreklik på fanen for den forkert placerede sektion, som du vil flytte, og klik derefter på Flyt i genvejsmenuen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Flyt sektionen til:

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion foran en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt før.

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion bag en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt efter.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion til en sektionsgruppe eller til en notesbog uden eksisterende sektioner, skal du klikke på målsektionsgruppen eller -notesbogen på listen og derefter klikke på Flyt ind i.

   Tip: Du opretter en ny sektionsgruppe ved at markere en placering på listen og derefter klikke på Opret en ny sektionsgruppe, før du flytter den aktuelle sektion.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×