Se notesbogens synkroniseringsstatus

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du deler notesbøger online, holder dem i OneNote, automatisk synkroniseret og opdateret. Hvis du vil synkronisere ændringerne manuelt – når du har lavet mange ændringer i en delt notesbog, og du vil kontrollere, at de er blevet overført til OneDrive eller SharePoint, før du lukker computeren, for eksempel – her kan du se hvordan:

 1. I en delt notesbog skal du vælge Filer > Oplysninger > Vis synkroniseringsstatus.

 2. I dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger kan du se de delte notesbøger, du har forbindelse til.

 3. Hvis en notesbog ser ud til ikke at være synkroniseret, skal du vælge Synkroniser nu eller Synkroniser alle.

Bemærk!: Når du synkroniserer, hentes samtidig alle de ændringer, som andre, godkendte brugere har foretaget i de delte notesbøger siden din seneste synkronisering.

Hvis du har problemer med at få dine notesbøger til at synkronisere, kan du foretage fejlfinding af synkroniseringsfejl.

Denne artikel indeholder

Om synkronisering af notesbøger

Se synkroniseringsstatus for notesbog

Foretage fejlfinding af synkroniseringsfejl

Flytte eller slette forkert placerede sektioner

Om notesbogsynkronisering

Når du arbejder i notesbøger, der er gemt på din computer, vil Microsoft OneNote 2010 løbende og automatisk gemme dine ændringer, mens du arbejder. Hvis du opretter en delt notesbog på internettet eller i netværket til din virksomhed for at dele notesbogen på andre computere eller med andre, vil der være små forskelle, når ændringer gemmes eller håndteres.

OneNote beholder en lokal cachelagret kopi af en delt notesbog på hver computer, der har adgang til den, og synkroniserer periodisk notesbogen på hver enkelt brugers computer med de notesbogsfiler, der gemmes på det delte sted. Du kan tilpasse indstillingerne, som styrer denne proces. Hvis du vil sikre dig, at den delte notesbog indsamler alles ændringer nøjagtigt, kan du også løse bestemte konflikter, som kan opstå.

Toppen af siden

Kontrollere status for notebogsynkronisering

Under normale omstændigheder synkroniserer OneNote automatisk delte notesbøger med jævne mellemrum. På navigationslinjen vises et ikon for synkroniseringsstatus over ikonerne for delte notesbøger, som angiver den aktuelle synkroniseringsstatus.

OneNote synkroniserer ændringer    Et ikon med to grønne pile i en cirkel vises, når OneNote forsøger at synkronisere dine ændringer med notesbogfilen på det delte sted.

OneNote har afsluttet synkroniseringen af ændringer    Et ikon med to grønne pile i en cirkel og en grøn markering vises, når dine ændringer er blevet synkroniseret med notesbogfilen på det delte sted. Når synkroniseringen er gennemført, kan andre brugere se den nyeste version af dine noter.

OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Der vises et ikon med en gul advarselstrekant, hvis der opstod synkroniseringsfejl i det seneste forsøg på synkronisering. Hvis du vil se årsagen til fejlen, skal du højreklikke på ikonet til den delte notesbog på navigationslinjen og derefter klikke på Synkroniseringsstatus for notesbog. Se afsnittet "Fejlfinde synkroniseringsfejl" i denne artikel for at få flere oplysninger. OneNote fortsætter med at synkronisere de sektioner i notesbogen, hvor der ikke er fejl. Du kan også blive ved med at foretage ændringer til en af sektionerne, og disse ændringer synkroniseres, når fejlen er rettet.

OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Der vises et ikon med en rød, gennemstreget cirkel, når du ikke har forbindelse til det sted, hvor den delte notesbog er gemt. Du har muligvis ikke forbindelse til netværket, eller serveren på det delte sted reagerer ikke. Selvom du ikke har forbindelse til det delte sted, kan du alligevel redigere den lokale kopi af den delte notesbog på din computer. De ændringer, du udfører offline, synkroniseres automatisk, næste gang du opretter forbindelse til det delte sted.

Bemærk!: OneNote skal køre, for at delte notesbøger kan synkroniseres. Hvis din computer er forbundet med den delte placering på netværket, men OneNote er lukket, synkroniseres delte notesbøger ikke på din computer, før næste gang du starter OneNote.

Aktivere eller deaktivere automatisk synkronisering af notesbøger

Hvis der i øjeblikket ikke er adgang til placeringen med den delte notesbog, eller hvis du ønsker at se andres ændringer til den notesbog, som du i øjeblikket arbejder med, kan du automatisk aktivere automatisk synkronisering af notesbogen ved at benytte følgende fremgangsmåde

 1. Klik på Oplysninger i menuen Filer.

 2. Klik på Vis synkroniseringsstatus.

 3. Klik på knappen Arbejd offline i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger. OneNote synkroniserer ikke dine ændringer eller viser ikke andres ændringer til notesbogen, før du manuelt synkroniserer notesbogen eller aktiverer automatisk synkronisering igen.

Toppen af siden

Fejlfinde synkroniseringsfejl

Hvis en bestemt sektion i en delt notesbog ikke bliver synkroniseret korrekt, viser OneNote en fejlmeddelelse i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger.

 1. Højreklik på ikonet for den delte notesbog, du vil kontrollere, i navigationslinjen, og klik derefter Synkroniseringsstatus for notesbog.

 2. Klik på fanen Fejl i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger.

Bemærk!: Selvom der opstod en fejl i en bestemt sektion, synkroniseret de andre sektioner i den samme notesbog stadig korrekt.

Toppen af siden

Flytte eller slette forkert placerede sektioner

Der kan forekomme forkert placerede sektioner, når OneNote 2010 forsøger at synkronisere ændringer, som er udført på en notesbogssektion, hvis sektionsfil ikke kan findes. I sådanne tilfælde vises ikonet Forkert placerede sektioner på den nederste del af navigationslinjen.

Knapflade

Forkert placerede sektioner vil også kunne forekomme i følgende situationer:

 • Du har udført ændringer på en sektion, som er blevet slettet på den delte placering af en anden bruger.

 • Du har udført ændringer på en sektion, som er flyttet til en anden placering af en anden bruger. Hvis sektionen er flyttet til en anden delt notesbog, som er åben på din computer, kan OneNote genopdage sektionsfilen og synkronisere dine ændringer korrekt i den på den nye placering. Er det tilfældet, vises ikonet Forkert placerede sektioner, når ændringerne er blevet synkroniseret.

Forkert placerede sektioner forbliver i den delte notesbog, indtil OneNote opdager sektionens nye placering, eller indtil du eller en anden bruger flytter eller sletter den forkert placerede sektion.

Flytte en forkert placeret sektion til en anden notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog ikke længere kan synkroniseres, men du vil bevare de oplysninger, den indeholder, kan du flytte den usynkroniserede sektion til en anden notesbog. Herved fjernes den fra den delte notesbog, mens dens indhold bevares.

 1. Højreklik på fanen for den forkert placerede sektion, som du vil flytte, og klik derefter på Flyt i genvejsmenuen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Flyt sektionen til:

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion foran en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt før.

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion bag en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt efter.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion til en sektionsgruppe eller til en notesbog uden eksisterende sektioner, skal du klikke på målsektionsgruppen eller -notesbogen på listen og derefter klikke på Flyt ind i.

   Tip!: Du opretter en ny sektionsgruppe ved at markere en placering på listen og derefter klikke på Opret en ny sektionsgruppe, før du flytter den aktuelle sektion.

Slette en forkert placeret sektion fra din notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog bevidst er blevet slettet, og du ikke længere behøver at synkronisere eller gemme dine ændringer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Forkert placerede sektioner Knapflade nederst på navigationslinjen.

 2. Højreklik på navnet på den sektion, du vil slette, på listen over forkert placerede sektioner, og klik derefter på Slet.

  Vigtigt!: Når du sletter en forkert placeret sektion, kasseres de oplysninger, den indeholder, permanent. Hvis du ikke er sikker på, om en forkert placeret sektion skal slettes permanent, kan du flytte den til en anden del af din notesbog i stedet for at slette den.

Toppen af siden

Hvad vil du foretage dig?

Få vist status for synkronisering

Ændre synkroniseringsindstillinger

Løse konflikter mellem en hvilken som helst

Gennemse eventuelle forkert placerede sektioner

Se synkroniseringsstatus

Under normale omstændigheder synkroniserer OneNote automatisk delte notesbøger med jævne mellemrum. På navigationslinjen Notesbøger vises et ikon for synkroniseringsstatus, som angiver den aktuelle synkroniseringsstatus for hver delte notesbog.

Ikonbillede OneNote synkroniserer ændringer    Dette ikon vises, når OneNote forsøger at synkronisere de ændringer, du har foretaget med de andre brugere, der er ved at redigere den delte notesbog på samme tid. Under synkronisering er det bedst ikke at afbryde forbindelsen til netværket eller for at genstarte computeren. 

Ikonbillede OneNote har afsluttet synkroniseringen af ændringer    Dette ikon vises, når de ændringer, du har foretaget den delte notesbog er blevet synkroniseret med notesbogsfilen på den delte placering. Når synkroniseringen er fuldført, kan andre brugere kan se den seneste version af dine noter. 

Ikonbillede OneNote kan ikke synkronisere ændringer    Dette ikon vises, når du ikke har forbindelse til den placering, hvor den delte notesbog er gemt, eller hvis der opstod fejl under forsøg på den seneste synkronisering. Hold markøren over navnet på notesbogen på navigationslinjen notesbøger for at få vist årsagen til en fejl, og vent skærmtip, som skal vises. Hvis du ikke har forbindelse til den delte placering, kan du stadig redigere din lokale kopi af den valgte notesbog på din computer. De ændringer, du foretager offline synkroniseres automatisk næste gang du opretter forbindelse til den delte placering. 

Bemærk!: OneNote skal køre, for at delte notesbøger kan synkroniseres. Hvis din computer er forbundet med den delte placering på netværket, men OneNote er lukket, synkroniseres delte notesbøger ikke på din computer.

Se synkroniseringsfejl

 1. Peg i menuen FilerSynkroniser, og klik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbøger.

 2. Klik på fanen Fejl i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger.

Bemærk!: Hvis en bestemt sektion i en delt notesbog ikke synkroniseres korrekt, synkroniseres de øvrige sektioner i den samme notesbog alligevel.

Toppen af siden

Ændre synkroniseringsindstillinger

Selvom det i de fleste tilfælde er bedst at synkronisere notesbøger automatisk, kan du styre, hvornår OneNote skal synkronisere dine ændringer af en notesbog på den delte placering. Dette er praktisk, når du vil sikre, at synkroniseringen sker hurtigt (f.eks. lige inden du lukker computeren ned). Du kan også midlertidigt afbryde den automatiske synkronisering, når andre notesbogsbrugere ikke skal se dine ændringer eller tilføjelser, før du er klar til at offentliggøre dem.

Synkronisere en delt notesbog manuelt

 • Peg på Synkroniser i menuen Filer, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Synkroniser alle notesbøger nu, hvis du vil synkronisere alle delte notesbøger, som står på navigationslinjen Notesbøger.

  • Klik på Synkroniser den aktuelle notesbog, hvis du kun vil synkronisere den notesbog, du er ved at redigere.

Slå den automatiske synkronisering af notesbøger fra

Automatisk synkronisering af delte notesbøger er som standard slået fra. Hvis du ikke vil have, at andre skal se de ændringer, du udfører på delte notesbøger, før du er færdig med at udføre dem – f.eks. mens du stadig undersøger oplysninger – kan du deaktivere den automatiske synkronisering.

 1. Åbn den delte notesbog, som du vil deaktivere den automatiske synkronisering mellem din computer og den delte notesbogfil, for.

 2. Peg i menuen FilerSynkroniser, og klik derefter på Arbejd offline.

  Vigtigt!: Når du arbejder offline, forsøger OneNote ikke længere at synkronisere ændringer af notesbogen, som du udfører på din computer, heller ikke når du afslutter og genstarter OneNote på et senere tidspunkt. Ingen andre kan se dine ændringer af notesbøger, før du igen slår den automatiske synkronisering af notesbøger til.

Slå automatisk synkronisering af notesbøger til igen

 1. Åbn den delte notesbog, som du vil aktivere den automatiske synkronisering mellem din computer og den delte notesbogfil for.

 2. Peg i menuen FilerSynkroniser, og klik derefter på Synkroniseringsstatus for notesbøger.

 3. Klik på Synkroniser automatisk i dialogboksen Synkronisering af delte notesbøger, og klik derefter på Luk.

Toppen af siden

Løse eventuelle synkroniseringskonflikter

Afbrudte forbindelser til delte notesbogsplaceringer og netværksforhold kan gøre det nødvendigt for ejeren af notesbogen eller andre brugere at løse synkroniseringskonflikter manuelt.

Meddelelser om versionskonflikter vises typisk, hvis du og en anden bruger forsøger at ændre det samme noteafsnit på samme tid, eller hvis du udfører ændringer, mens en anden brugers ændringer synkroniseres. Du kan også få en fejlmeddelelse, hvis du og en anden bruger ændrede det samme afsnit, mens I begge arbejdede offline.

I sådanne tilfælde vises der en fejlmeddelelse på det gule panel med blokeringsoplysninger. Der vises også et ikon på en side, hvis der er en konflikt.

Du kan løse en delt notesbogskonflikt i OneNote ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Klik på det gule informationspanel øverst på siden for at se en side, som viser de ændringer, konflikten berører (fremhævet med rødt).

 2. Inkorporer evt. ændringerne på hovedsiden.

 3. Når du er færdig med at inkorporere eventuelle ændringer, skal du slette siden Konflikter ved at højreklikke på fanen for siden og derefter klikke på Slet i genvejsmenuen.

Bemærk!: Det er ikke nødvendigt at løse konflikter med det samme. Sider, som har forårsaget specifikke konflikter, bliver fortsat synkroniseret, når du eller andre brugere udfører flere ændringer af den delte notesbog. De sider, der viser konflikterne, forbliver i notesbogsektionen, indtil du beslutter, hvad du vil gøre ved konflikterne. Konfliktsider til en bestemt delt notesbog kan ses på hver brugers computer, så alle, som bruger den pågældende delte notesbog, kan løse konflikten.

Toppen af siden

Gennemse eventuelle forkert placerede sektioner

Der kan forekomme forkert placerede sektioner, når OneNote forsøger at synkronisere ændringer, som er udført på en notesbogssektion, hvis sektionsfil ikke kan findes. I sådanne tilfælde står der Forkert placerede sektioner på den nederste del af navigationslinjen Notesbøger over ikonet Alle notesbøger.

Forkert placerede sektioner vil også kunne forekomme i følgende situationer:

 • Du har udført ændringer på en sektion, som er blevet slettet på den delte placering af en anden bruger.

 • Du har udført ændringer på en sektion, som er flyttet til en anden placering af en anden bruger. Hvis sektionen er flyttet til en anden delt notesbog, som er åben på din computer, kan OneNote genopdage sektionsfilen og synkronisere dine ændringer korrekt i den på den nye placering. Er det tilfældet, vises ikonet Forkert placerede sektioner, når ændringerne er blevet synkroniseret.

Forkert placerede sektioner forbliver i den delte notesbog, indtil OneNote opdager sektionens nye placering, eller indtil du eller en anden bruger sletter eller flytter den forkert placerede sektion.

Slette en forkert placeret sektion

Hvis en sektion i en delt notesbog bevidst er blevet slettet, og du ikke længere behøver at synkronisere eller gemme dine ændringer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Forkert placerede sektioner nederst på navigationslinjen Notesbøger.

 2. Højreklik på navnet på den sektion, du vil slette, på listen over forkert placerede sektioner, og klik derefter på Slet.

  Vigtigt!: Når du sletter en forkert placeret sektion, kasseres de oplysninger, den indeholder, permanent. Hvis du ikke er sikker på, om en forkert placeret sektion skal slettes permanent, kan du flytte den til en anden del af din notesbog i stedet for at slette den.

Flytte en forkert placeret sektion til en anden notesbog

Hvis en sektion i en delt notesbog ikke længere kan synkroniseres, men du vil bevare de oplysninger, den indeholder, kan du flytte den usynkroniserede sektion til en anden notesbog. Herved fjernes den fra den delte notesbog, mens dens indhold bevares.

 1. Højreklik på fanen for den forkert placerede sektion, som du vil flytte, og klik derefter på Flyt i genvejsmenuen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Flyt sektionen til:

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion foran en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt før.

  • Hvis du vil placere den aktuelle sektion bag en anden sektionsfane, skal du klikke på målsektionsfanen på listen og derefter klikke på Flyt efter.

  • Hvis du vil flytte den aktuelle sektion til en sektionsgruppe eller til en notesbog uden eksisterende sektioner, skal du klikke på målsektionsgruppen eller -notesbogen på listen og derefter klikke på Flyt ind i.

   Tip!: Du opretter en ny sektionsgruppe ved at markere en placering på listen og derefter klikke på Opret en ny sektionsgruppe, før du flytter den aktuelle sektion.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×