Scanning til vurdering af overførsel: Lange OneDrive URL-adresser

Få mere at vide om, hvordan du løser problemer med lange OneDrive URL-adresser under overførslen.

Oversigt

Når du flytter et OneDrive-websted fra kilde- til destinationsmiljøet, ændres OneDrive URL-adressens formater. På kildeplatformen har OneDrive-webstederne formatet https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. På destinationsplatformen ændres Domain_User-delen af URL-adressen til at bruge UPN'en for brugeren. Dette vil svare til https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Eksempel:

Hvis du brugte denne fil:

https://OneDrive.contoto.com/personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Bliver filens mappenavn:

 • Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2

Bemærk!: Der er en grænse på 256 tegn på mappestien til en fil i SharePoint.

Når overførslen er fuldført, ser stien til filen således ud:

Personal/bobsmith_contoso_com/Documents/Folder1/Folder2

Bemærk, at URL-adressen nu er fire tegn længere end før. Afhængigt af, hvordan UPN'er er udformet i din virksomhed, kan ændringen af længden være større.

Hvis den tidligere fil i kildemiljøet var på 255 tegn, øges længden til 259 tegn efter overførslen, hvilket overskrider grænsen, som databasen understøtter. Dette fører til, at indhold ikke overføres.

Vi har identificeret fire forskellige steder, hvor fejl kan opstå, grundet lange URL-adresser. Vi har derfor fire forskellige rapporter vedrørende lange URL-adresser. Afsnittet Scanningsresultatrapporter beskriver hver rapport samt afhjælpningen, der skal foretages.

Dataoverførsel

Overførsel af kildeindhold med lange URL-adresser mislykkes. Dette medfører, at overførselsjobs mislykkes, hvilket vil forlænge overførselsprojektet unødvendigt.

Vigtigt!: Et websted, der er konfigureret som "Ingen adgang" (låst) i SharePoint, ignoreres. Hvis du vil se en liste over låste grupper af websteder, skal du se scanningsoutput for Låste websteder.

Forberedelse til overførsel

Gennemse rapporterne, og følg den anbefalede afhjælpning for hver rapport. Generelt indebærer afhjælpningen at flytte indholdet tættere på roden af gruppen af websteder.

Efter overførslen

Kontrollér, at dit indhold er blevet overført.

Scanningsresultatrapporter

Denne scanning resulterer i fire outputfiler. Hver fil er knyttet til et særskilt problem med en lang URL-adresse, der resulterer i overførselsfejl. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    Der er to begrænsninger knyttet til længden på en sti til en given fil:

 • Serverens relative sti til den mappe, der indeholder filen, må maksimalt have 256 tegn. Brug af den følgende eksempelfil:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Mappenavnet er følgende: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2

  Når overførslen er fuldført, ser stien til filen således ud: Bemærk, at URL-adressen nu er længere end før: Personal/bobsmith_contoso_com/Documents/Folder1/Folder2

 • Serverens relative sti til en fil eller mappe har samlet maksimalt 260 tegn. Brug af den følgende eksempelfil:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Serverens relative sti til filen ser nogenlunde således ud: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Ejerne af filer, der er angivet i denne rapport, skal flytte filerne til kortere stier eller slette filerne. De kan f.eks. flytte ProjectA.docx op til en mappe direkte under Dokumenter, eller de kan slette filen, hvis den ikke længere er nødvendig.

Kolonne

Beskrivelse

SiteId

Entydigt id for den berørte gruppe af websteder.

SiteURL

URL-adresse for den berørte gruppe af websteder.

SiteOwner

Ejer af gruppen af websteder.

SiteAdmins

Liste over personer, der er angivet som administratorer af gruppen af websteder.

SiteSizeInMB

Størrelse på gruppen af websteder i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antallet af websteder, som findes i gruppen af websteder.

ContentDBName

Navnet på den indholdsdatabase, der er vært for gruppen af websteder.

ContentDBServerName

SQL Server, der hoster indholdsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Størrelsen på indholdsdatabasen, der er vært for gruppen af websteder.

LastContentModifiedDate

Dato og klokkeslæt for redigering af indhold i gruppen af websteder.

TotalItemCount

Samlet antal elementer, der findes i gruppen af websteder.

Besøg

Antallet af anmodninger, der er logført for gruppen af websteder. Afhænger af data fra tjenesten Besøgslogføring. Hvis tjenesten Besøgslogføring er deaktiveret, vises denne række som I/T.

DistinctUsers

Antal specifikke brugere, der har adgang til gruppen af websteder. Afhænger af data fra tjenesten Besøgslogføring. Hvis tjenesten Besøgslogføring er deaktiveret, vises denne række som I/T.

DaysOfUsageData

Antallet af dage, som tjenesten Besøgslogføring gemmer data. Dette giver kontekst til Besøg og SpecifikkeBrugere. Hvis dette f.eks. er 14 dage, er data for Besøg og SpecifikkeBrugere for de seneste 14 dage.

UPN

UPN, som blev brugt til at bestemme længdeforskellen på URL-adressen. Hvis UPN'en er "***", angiver det, at ejeren ikke har defineret et UserPrincipalName på sin SharePoint-profil. Derfor blev den gennemsnitlige længde på UserPrincipalName-værdierne i SharePoint-profillageret anvendt.

URLLengthDifference

Længden, som URL-adressen øges med, når webstedet omdøbes.

Fil

Filen, der skal rettes.

ScanID

Entydigt id, der er tildelt en bestemt kørsel af SharePoint Migration Assessment-værktøjet.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Navigationsnoder har en grænse på 260 tegn for URL-adresser. Dette kan føre til, at URL-adressefeltet overskrider den maksimale længde.

Du har f.eks. et OneDrive-websted på https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Webstedet har et link i Hurtig start med navnet Rapporter og linkets URL-adresse peger på https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/...folderN/Reports. Under overførslen opdaterer SharePoint URL-adressen, så den peger på /bobsmith_contoso_com /. Den ekstra længde, der føjes til URL-adressen, kan gøre den længere end 260 tegn og føre til, at overførslen mislykkes.

For at afhjælpe dette problem skal du flytte rapportmappen nærmere roden af biblioteket /documents/ og derefter opdatere Hurtig start-linket. En anden mulighed er at fjerne Hurtig start-linket.

Kolonne

Beskrivelse

SiteId

Entydigt id for den berørte gruppe af websteder.

SiteURL

URL-adresse for den berørte gruppe af websteder.

SiteOwner

Ejer af gruppen af websteder.

SiteAdmins

Liste over personer, der er angivet som administratorer af gruppen af websteder.

SiteSizeInMB

Størrelse på gruppen af websteder i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antallet af websteder, som findes i gruppen af websteder.

ContentDBName

Navnet på den indholdsdatabase, der er vært for gruppen af websteder.

ContentDBServerName

SQL Server, der hoster indholdsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Størrelsen på indholdsdatabasen, der er vært for gruppen af websteder.

UPN

UPN, som blev brugt til at bestemme længdeforskellen på URL-adressen. Hvis UPN'en er "***", angiver det, at ejeren ikke har defineret et UserPrincipalName på sin SharePoint-profil. Derfor blev den gennemsnitlige længde af UserPrincipalName i SharePoint-profillageret anvendt.

URLLengthDifference

URLLengthDifference-tallet for URL-adressen øges, når webstedet omdøbes.

WebURL

URL-adressen på internettet, der indeholder navigationsnoden.

NavigationNodeLocation

Navigationsnodetitler, der viser, hvor navigationsnoden findes. Du kan have navigationsnoder på flere niveauer, og det hjælper med at finde den forstyrrende node.

NavigationNodeTitle

Titlen på den berørte navigationsnode.

NavigationNodeURL

URL-adressen, der er for lang efter omdøbning af webstedet.

ScanID

Entydigt id, der er tildelt en bestemt kørsel af SharePoint Migration Assessment-værktøjet.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    Tilladelser, der er defineret på et objekt i SharePoint, registreres af URL-adressen for det pågældende objekt. Hvis du angiver tilladelser på en mappe, gemmer SharePoint den relative sti til mappen. Hvis du angiver tilladelser på et element, gemmer SharePoint serverens relative sti til elementet.

Derfor bliver URL-adresserne med tilladelser opdateret under en webstedsoverførsel. Dette kan føre til fejl, hvis den nye URL-adresse er for lang.

Dette afhjælpes ved at flytte det berørte objekt tættere til roden af gruppen af websteder. En anden mulighed er at fjerne de entydige tilladelser fra elementerne i rapporten.

Kolonne

Beskrivelse

SiteId

Entydigt id for den berørte gruppe af websteder.

SiteURL

URL-adresse for den berørte gruppe af websteder.

SiteOwner

Ejer af gruppen af websteder.

SiteAdmins

Liste over personer, der er angivet som administratorer af gruppen af websteder.

SiteSizeInMB

Størrelse på gruppen af websteder i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antallet af websteder, som findes i gruppen af websteder.

ContentDBName

Navnet på den indholdsdatabase, der er vært for gruppen af websteder.

ContentDBServerName

SQL Server, der hoster indholdsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Størrelsen på indholdsdatabasen, der er vært for gruppen af websteder.

UPN

UPN UserPrincipalName, som blev brugt til at bestemme længdeforskellen på URL-adressen. Hvis UPN'en er "***", angiver det, at ejeren ikke har defineret et UserPrincipalName på sin SharePoint-profil. Derfor blev den gennemsnitlige længde af UserPrincipalName i SharePoint-profillageret anvendt.

URLLengthDifference

Længden, som URL-adressen øges med, når webstedet omdøbes.

WebURL

URL-adressen på internettet, der er vært for det sikrede objekt.

SecuredObject

Dette er URL-adressen for det sikrede objekt, der er for lang efter webstedets omdøbning. Hvis du føjer tilladelser til en fil, er dette serverens relative sti til filen. Hvis du angiver tilladelser på en mappe, er dette serverens relative sti til mappen.

ScanID

Entydigt id, der er tildelt en bestemt kørsel af SharePoint Migration Assessment-værktøjet.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Visse filer kan have yderligere afhængigheder. Disse afhængigheder registreres af URL-adressen. Hvis afhængighedsoplysningerne er for lange under overførslen, vil overførslen mislykkes.

Du skal være opmærksom på to begrænsninger i denne rapport:

 • FullURL har en grænse på 260 tegn. Dette er filen med afhængigheder. Du løser problemet med en for lang FullURL ved enten at fjerne filen eller flytte filen til en placering, der er tættere på roden af gruppen af websteder.

 • DependencyDescription har en grænse på 270 tegn. Dette er den afhængighed, der er knyttet til FullURL. Hvis du vil afhjælpe DependencyDescription, skal du enten fjerne afhængigheden eller flytte afhængigheden tættere på roden af gruppen af websteder.

Kolonne

Beskrivelse

SiteId

Entydigt id for den berørte gruppe af websteder.

SiteURL

URL-adresse for den berørte gruppe af websteder.

SiteOwner

Ejer af gruppen af websteder.

SiteAdmins

Liste over personer, der er angivet som administratorer af gruppen af websteder.

SiteSizeInMB

Størrelse på gruppen af websteder i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antallet af websteder, som findes i gruppen af websteder.

ContentDBName

Navnet på den indholdsdatabase, der er vært for gruppen af websteder.

ContentDBServerName

SQL Server, der hoster indholdsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Størrelsen på indholdsdatabasen, der er vært for gruppen af websteder.

UPN

UPN, som blev brugt til at bestemme længdeforskellen på URL-adressen. Hvis UPN'en er "***", angiver det, at ejeren ikke har defineret et UserPrincipalName på sin SharePoint-profil. Derfor blev den gennemsnitlige længde af UserPrincipalName i SharePoint-profillageret anvendt.

URLLengthDifference

Længden, som URL-adressen øges med, når webstedet omdøbes.

FullURL

URL-adressen til den fil, der har afhængigheder

DependencyDescription

DependencyDescription Beskrivelse, der er knyttet til afhængigheden. Dette kan være en URL-adresse, der bliver omdøbt.

ScanID

Entydigt id, der er tildelt en bestemt kørsel af SharePoint Migration Assessment-værktøjet.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×