Sammenkæde eller integrere et Excel-regneark

Når du vil oprette en dynamisk sammenkædning af indholdet af dit dokument og indholdet af en Microsoft Office Excel-projektmappe, skal du indsætte indholdet som et objekt. Når du indsætter indhold som et sammenkædet eller integreret objekt, kan du arbejde med indholdet i det oprindelige program. Det kan du ikke, når du indsætter indhold (f.eks. ved at trykke på CTRL+V).

Hvis du indsætter cellerne i dokumentet som et Excel-objekt, køres Excel af Microsoft Office Word, når du dobbeltklikker på cellerne, og du kan bruge Excel-kommandoer, når du arbejder med regnearksindholdet.

Hvis du indsætter en hel Excel-projektmappe som et objekt, vises der kun et regneark i dokumentet. Hvis du vil se de forskellige regneark, skal du dobbeltklikke på Excel-objektet og derefter klikke på det ønskede regneark.

Hvad vil du foretage dig?

Om forskellene mellem sammenkædede objekter og integrerede objekter

Opdatere sammenkædede objekter

Redigere sammenkædede eller integrerede objekter

Indsætte et sammenkædet eller integreret objekt fra en Excel-fil

Oprette et nyt regneark i et dokument

Om forskellene mellem sammenkædede objekter og integrerede objekter

De væsentligste forskelle mellem sammenkædede og integrerede objekter er, hvor data gemmes, og hvordan de opdateres, når de er placeret i Word-filen.

Du indsætter en kæde til objektet eller en kopi af objektet i dokumentet. Du kan indsætte objekter på denne måde fra ethvert program, der understøtter teknologien til sammenkædning og integration af objekter (OLE - Object Linking and Embedding).

En månedlig rapport kan f.eks. indeholde oplysninger, der vedligeholdes separat i et Excel-regneark. Hvis du kæder rapporten sammen med regnearket, kan dataene i rapporten opdateres, hver gang kildefilen opdateres. Hvis du integrerer regnearket i rapporten, indeholder rapporten en statisk kopi af disse data.

Sammenkædede og integrerede objekter i et Office til Windows-dokument

1. Integreret objekt

2. Sammenkædet objekt

3. Kildefil

Sammenkædede objekter

Når der oprettes en kæde til et objekt, opdateres oplysningerne kun, hvis kildefilen ændres. Sammenkædede data gemmes i kildefilen. Word-filen, eller destinationsfilen, gemmer kun placeringen af kildefilen, og der vises en repræsentation af de sammenkædede data. Sammenkædede objekter kan med fordel bruges, hvis filen ikke må blive for stor.

Sammenkædning er også nyttigt, når du vil medtage oplysninger, som vedligeholdes uafhængigt, f.eks. data indsamlet af en anden afdeling, og når du har brug for at holde oplysningerne i et Word-dokument opdateret.

Integrerede objekter

Når du integrerer et Excel-objekt, ændres oplysningerne i Word-filen ikke, hvis Excel-kildefilen ændres. Integrerede objekter bliver en del af Word-filen, og når de er indsat, er de ikke længere en del af kildefilen.

Da oplysningerne er indeholdt i et Word-dokument, er integration nyttig, hvis du ikke ønsker, at oplysningerne skal afspejle ændringer i kildefilen, eller hvis du ikke ønsker, at modtagere af dokumentet skal bekymre sig om at opdatere de sammenkædede oplysninger.

Toppen af siden

Opdatere sammenkædede objekter

Som standard opdateres sammenkædede objekter automatisk. Det betyder, at de sammenkædede oplysninger opdateres i Word, hver gang Word-filen åbnes, eller hver gang Excel-kildefilen ændres, mens Word-filen er åben. Du kan dog ændre indstillingerne for individuelle sammenkædede objekter, så det sammenkædede objekt ikke opdateres, eller så det kun opdateres, når læseren af dokumentet vælger at opdatere det manuelt.

Du kan også forbindre, at kæder automatisk opdateres i alle de dokumenter, du åbner i Word. Du kan gøre dette som en sikkerhedsforanstaltning for at forhindre opdatering af dokumenter med filer, som muligvis kommer fra en kilde, du ikke har tillid til.

Vigtigt: Når du åbner et dokument, som indeholder sammenkædede objekter, bliver du bedt om at opdatere dokumentet med data fra de sammenkædede filer. Hvis du har mistanke om, at de sammenkædede filer kan være fra en kilde, du ikke har tillid til, skal du klikke på Nej i denne meddelelse.

Du kan desuden bryde forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets Excel-kildefil permanent. Når forbindelsen er brudt, kan du ikke længere redigere objektet i Word-dokumentet. Det er blevet et billede af Excel-indholdet.

Opdatere et sammenkædet objekt manuelt

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på den kæde, du vil opdatere manuelt, og klik derefter på Manuelt under Opdateringsmetode for den valgte kæde, eller tryk på CTRL+SKIFT+F7.

Forhindre et sammenkædet objekt i at blive opdateret

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på den kæde, du ikke ønsker at få opdateret, og marker afkrydsningsfeltet Låst under Opdateringsmetode for den valgte kæde, eller tryk på F11.

Bemærk: Hvis du vil låse kæden op, skal du klikke på det sammenkædede objekt og derefter trykke på CTRL+SKIFT+F11.

Forhindre, at Word automatisk opdaterer kæder i alle dokumenter

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Avanceret, og rul derefter ned til Generelt.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater kæder ved åbning.

Bryde forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets kildefil

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på den kæde, du vil afbryde, og klik derefter på Afbryd kæde, eller tryk på CTRL+SKIFT+F9.

Toppen af siden

Redigere sammenkædede eller integrerede objekter

 • Dobbeltklik på objektet, og foretag derefter de ønskede ændringer.

  Hvis objektet er integreret, findes ændringerne kun i den kopi, der er indsat i dokumentet. Hvis objektet er sammenkædet, foretages ændringerne i kildefilen.

Toppen af siden

Indsætte et sammenkædet eller integreret objekt fra en Excel-fil

 1. Åbn det Word-dokument og det Excel-regneark, som indeholder de data, der skal oprettes et sammenkædet eller integreret objekt fra.

 2. Skift til Excel, og marker derefter hele regnearket, et celleområde eller det ønskede diagram.

 3. Tryk på CTRL+C.

 4. Skift til Word-dokumentet, og klik derefter på det sted, hvor oplysningerne skal vises.

 5. Under fanen Startside i gruppen Udklipsholder skal du klikke på pilen under Sæt ind og derefter klikke på Indsæt speciel.

  Billede af Word-båndet

 6. Vælg Microsoft Office Excel-objekt på listen Som.

 7. Klik på Indsæt for at indsætte et integreret objekt, eller klik på Indsæt kæde for at indsætte en kæde til objektet.

Toppen af siden

Oprette et nyt regneark i et dokument

Når du opretter et nyt regneark i et dokument, indsættes regnearket i dokumentet som et integreret objekt.

 1. Placer indsætningspunktet på det sted, hvor du vil oprette regnearket.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Excel-regneark.

  Billede af Word-båndet

 3. Indsæt de ønskede oplysninger i regnearket.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×