Sammenkæde eller integrere et PowerPoint-dias

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du vil oprette en dynamisk sammenkædning af indholdet af dit dokument og indholdet af en Microsoft Office PowerPoint-præsentation, skal du indsætte indholdet som et objekt. Når du indsætter indhold som et sammenkædet eller integreret objekt, kan du arbejde med indholdet i det oprindelige program. Det kan du ikke, når du indsætter indhold (f.eks. ved at trykke på CTRL+V).

Hvis du indsætter et dias i dokumentet som et PowerPoint-objekt, køres PowerPoint af Microsoft Office Word, når du dobbeltklikker på diaset, og du kan bruge PowerPoint-kommandoer, når du arbejder med diaset

Når du indsætter en hel PowerPoint-præsentation som et objekt, viser der kun ét dias i dokumentet. Hvis du vil se de forskellige dias, skal du dobbeltklikke på PowerPoint-objektet og derefter trykke på ENTER for at køre diasshowet.

De væsentligste forskelle mellem sammenkædede og integrerede objekter er, hvor data gemmes, og hvordan de opdateres, når de er placeret i destinationsfilen.

Du indsætter en kæde til objektet eller en kopi af objektet i dokumentet. Du kan indsætte indhold på denne måde fra ethvert program, der understøtter teknologien til sammenkædning og integration af objekter (OLE - Object Linking and Embedding).

En månedlig rapport kan f.eks. indeholde oplysninger, der vedligeholdes separat i et PowerPoint-dias. Hvis du kæder rapporten sammen med diaset, kan dataene i rapporten opdateres, hver gang kildefilen opdateres. Hvis du integrerer diaset i rapporten, indeholder rapporten en statisk kopi af disse data.

Sammenkædede og integrerede objekter i et Office til Windows-dokument

1. Integreret objekt

2. Sammenkædet objekt

3. Kildefil

Når der oprettes en kæde til et objekt, opdateres oplysningerne kun, hvis kildefilen ændres. Sammenkædede data gemmes i kildefilen. Word-filen, eller destinationsfilen, gemmer kun placeringen af kildefilen, og der vises en repræsentation af de sammenkædede data. Sammenkædede objekter kan med fordel bruges, hvis filen ikke må blive for stor.

Sammenkædning er også nyttigt, når du vil medtage oplysninger, som vedligeholdes uafhængigt, f.eks. data indsamlet af en anden afdeling, og når du har brug for at holde oplysningerne i et Word-dokument opdateret.

Når du integrerer et PowerPoint-objekt, ændres oplysningerne i Word-filen ikke, hvis PowerPoint-kildefilen ændres. Integrerede objekter bliver en del af Word-filen, og når de er indsat, er de ikke længere en del af kildefilen.

Da oplysningerne er indeholdt i et Word-dokument, er integration nyttig, hvis du ikke ønsker, at oplysningerne skal afspejle ændringer i kildefilen, eller hvis du ikke ønsker, at modtagere af dokumentet skal bekymre sig om at opdatere de sammenkædede oplysninger.

Toppen af siden

Indsætte et sammenkædet eller integreret objekt

Du kan sammenkæde eller integrere et eller flere dias, eller du kan integrere en hel præsentation. Når du integrerer et PowerPoint-præsentationsobjekt i dokumentet, køres PowerPoint-diasshowet, når du dobbeltklikker på præsentationsobjektet i dokumentet. Du kan ikke redigere præsentationen i dokumentet. Et præsentationsobjekt kan kun integreres, ikke sammenkædes.

 1. Åbn det Word-dokument og den PowerPoint-præsentation, som indeholder de data, der skal oprettes et sammenkædet eller integreret objekt fra.

 2. Skift til PowerPoint, og vælg derefter hele præsentationen eller de ønskede dias.

  Bemærk: Hvis du vil vælge dias, skal du klikke på de ønskede dias i visningen Diassortering. Hvis du vil vælge en række dias, skal du holde SKIFT nede, mens du klikker på det første og det sidste dias i rækken. Hvis du vil vælge flere dias, som ikke er placeret efter hinanden, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på de ønskede dias.

 3. Tryk på CTRL+C.

 4. Skift til Word-dokumentet, og klik derefter på det sted, hvor oplysningerne skal vises.

 5. Klik på pilen under Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

 6. Vælg Microsoft PowerPoint-præsentation eller Microsoft PowerPoint Slide objekt på listen som.

 7. Vælg Indsæt til at indsætte et integreret objekt, eller Vælg Indsæt kæde for at indsætte et link til objektet, og klik derefter på OK.

Du kan også indsætte et link til objektet på følgende måde.

 1. Klik på pilen ud for objekt i gruppen tekst under fanen Indsæt, og vælg derefter objekt.

 2. Klik på fanen Opret fra fil, og gå til placeringen i din præsentation.

 3. Vælg kæde til fil eller Vis som ikon, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Opdatere sammenkædede objekter

Som standard opdateres sammenkædede objekter automatisk. Det betyder, at de sammenkædede oplysninger opdateres i Word, hver gang Word-filen åbnes, eller hver gang PowerPoint-kildefilen ændres, mens Word-filen er åben. Du kan dog ændre indstillingerne for individuelle sammenkædede objekter, så det sammenkædede objekt ikke opdateres, eller så det kun opdateres, når læseren af dokumentet vælger at opdatere det manuelt.

Du kan også forbindre, at kæder automatisk opdateres i alle de dokumenter, du åbner i Word. Du kan gøre dette som en sikkerhedsforanstaltning for at forhindre opdatering af dokumenter med filer, som muligvis kommer fra en kilde, du ikke har tillid til.

Vigtigt: Når du åbner et dokument, som indeholder sammenkædede objekter, bliver du bedt om at opdatere dokumentet med data fra de sammenkædede filer. Hvis du har mistanke om, at de sammenkædede filer kan være fra en kilde, du ikke har tillid til, skal du klikke på Nej i denne meddelelse.

Du kan desuden bryde forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets PowerPoint-kildefil permanent. Når forbindelsen er brudt, kan du ikke længere redigere objektet i dokumentet. Det er blevet et billede af PowerPoint-indholdet.

Opdatere et sammenkædet objekt manuelt

 1. Højreklik på det sammenkædede objekt, skal du klikke på sammenkædet Slide eller Sammenkædede præsentationsobjekt og derefter klikke på Links.

 2. Klik på det link, du vil opdatere manuelt, og klik derefter på Manuel opdatering under opdatere metode til markerede link.

Forhindre et sammenkædet objekt i at blive opdateret

 1. Højreklik på det sammenkædede objekt, skal du klikke på sammenkædet Slide eller Sammenkædede præsentationsobjekt og derefter klikke på Links.

 2. Klik på det link, du vil forhindre i at blive opdateret, og marker afkrydsningsfeltet låst under opdatere metode til markerede link.

Bemærk: Hvis du vil låse op for linket, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet låst.

Forhindre, at Word automatisk opdaterer kæder i alle dokumenter

 1. Klik på Indstillinger under fanen filer.

 2. Klik på Avanceret, og rul derefter ned til Generelt.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater kæder ved åbning.

Bryde forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets kildefil

 1. Højreklik på det sammenkædede objekt, skal du klikke på sammenkædet Slide eller Sammenkædede præsentationsobjekt og derefter klikke på Links.

 2. Klik på det link, du vil afbryde forbindelsen til, og klik derefter på Afbryd kæde.

Toppen af siden

Redigere sammenkædede eller integrerede objekter

 1. Højreklik på det sammenkædede objekt, og klik derefter på sammenkædet Slide eller Sammenkædede præsentationsobjekt.

 2. Klik på Åbn eller Åbn kæde afhængigt af, om objektet er integreret eller sammenkædet, og foretag derefter de ønskede ændringer.

  Hvis objektet er integreret, findes ændringerne kun i den kopi, der er indsat i dokumentet. Hvis objektet er sammenkædet, foretages ændringerne i kildefilen.

Toppen af siden

Indsætte et sammenkædet eller integreret objekt

Du kan sammenkæde eller integrere et eller flere dias, eller du kan integrere en hel præsentation. Når du integrerer et PowerPoint-præsentationsobjekt i dokumentet, køres PowerPoint-diasshowet, når du dobbeltklikker på præsentationsobjektet i dokumentet. Du kan ikke redigere præsentationen i dokumentet. Et præsentationsobjekt kan kun integreres, ikke sammenkædes.

 1. Åbn det Word-dokument og den PowerPoint-præsentation, som indeholder de data, der skal oprettes et sammenkædet eller integreret objekt fra.

 2. Skift til PowerPoint, og vælg derefter hele præsentationen eller de ønskede dias.

  Bemærk: Hvis du vil vælge dias, skal du klikke på de ønskede dias i visningen Diassortering. Hvis du vil vælge en række dias, skal du holde SKIFT nede, mens du klikker på det første og det sidste dias i rækken. Hvis du vil vælge flere dias, som ikke er placeret efter hinanden, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på de ønskede dias.

 3. Tryk på CTRL+C.

 4. Skift til Word-dokumentet, og klik derefter på det sted, hvor oplysningerne skal vises.

 5. Klik på pilen under Sæt ind i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem, og klik derefter på Indsæt speciel.

  billede af båndet i word

 6. Vælg Microsoft Office PowerPoint objekt på listen som.

 7. Klik på Indsæt for at indsætte et integreret objekt, eller klik på Indsæt kæde for at indsætte en kæde til objektet.

Toppen af siden

Opdatere sammenkædede objekter

Som standard opdateres sammenkædede objekter automatisk. Det betyder, at de sammenkædede oplysninger opdateres i Word, hver gang Word-filen åbnes, eller hver gang PowerPoint-kildefilen ændres, mens Word-filen er åben. Du kan dog ændre indstillingerne for individuelle sammenkædede objekter, så det sammenkædede objekt ikke opdateres, eller så det kun opdateres, når læseren af dokumentet vælger at opdatere det manuelt.

Du kan også forbindre, at kæder automatisk opdateres i alle de dokumenter, du åbner i Word. Du kan gøre dette som en sikkerhedsforanstaltning for at forhindre opdatering af dokumenter med filer, som muligvis kommer fra en kilde, du ikke har tillid til.

Vigtigt: Når du åbner et dokument, som indeholder sammenkædede objekter, bliver du bedt om at opdatere dokumentet med data fra de sammenkædede filer. Hvis du har mistanke om, at de sammenkædede filer kan være fra en kilde, du ikke har tillid til, skal du klikke på Nej i denne meddelelse.

Du kan desuden bryde forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets PowerPoint-kildefil permanent. Når forbindelsen er brudt, kan du ikke længere redigere objektet i dokumentet. Det er blevet et billede af PowerPoint-indholdet.

Opdatere et sammenkædet objekt manuelt

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på den kæde, du vil opdatere manuelt, og klik derefter på Manuelt under Opdateringsmetode for den valgte kæde, eller tryk på CTRL+SKIFT+F7.

Forhindre et sammenkædet objekt i at blive opdateret

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på den kæde, du ikke ønsker at få opdateret, og marker afkrydsningsfeltet Låst under Opdateringsmetode for den valgte kæde, eller tryk på F11.

Bemærk: Hvis du vil låse kæden op, skal du klikke på det sammenkædede objekt og derefter trykke på CTRL+SKIFT+F11.

Forhindre, at Word automatisk opdaterer kæder i alle dokumenter

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger..

 2. Klik på Avanceret, og rul derefter ned til Generelt.

 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater kæder ved åbning.

Bryde forbindelsen mellem et sammenkædet objekt og dets kildefil

 1. Klik på Microsoft Office Office-knapflade -knappen, peg på Forbered, og klik derefter på Rediger kæder til filer.

 2. Klik på den kæde, du vil afbryde, og klik derefter på Afbryd kæde, eller tryk på CTRL+SKIFT+F9.

Toppen af siden

Redigere sammenkædede eller integrerede objekter

 1. Højreklik på objektet, og klik derefter på Sammenkædede præsentationsobjekt eller Slideobjekt.

 2. Klik på Åbn eller Åbn kæde afhængigt af, om objektet er integreret eller sammenkædet, og foretag derefter de ønskede ændringer.

  Hvis objektet er integreret, findes ændringerne kun i den kopi, der er indsat i dokumentet. Hvis objektet er sammenkædet, foretages ændringerne i kildefilen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×