Sammenkæde Business Contact Manager-poster

At sammenkæde poster er at forbinde dem, så du hurtigt kan se relaterede oplysninger og få adgang til relaterede poster. Efter sammenkædningen kan du nemt åbne den tilknyttede post ved at dobbeltklikke på linket.

Denne artikel indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan sammenkæde Business Contact Manager til Outlook-poster.

Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du kan sammenkæde elementer i kommunikationsoversigten, f.eks. aftaler og opgaver med poster, skal du se Spore din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

Hvad vil du foretage dig?

Sammenkæde et firma med en forretningskontakt

Sammenkæde en forretningskontakt med et firma

Sammenkæde et firma eller en forretningskontakt med en salgsmulighed eller et forretningsprojekt

Sammenkæde en post med en marketingaktivitet til sporingsformål

Sammenkædning af posttyperne Forretningskontakt og Firma er valgfrit. Salgsmuligheder, forretningsprojekter og elementer i kommunikationsoversigten, skal sammenkædes med et firma eller en forretningskontakt. Det betyder, at før du kan gemme en salgsmulighed eller et forretningsprojekt, skal du sammenkæde den/det med en post af typen Firma eller Forretningskontakt.

Marketingaktiviteter som f.eks. opkaldslister kan sammenkædes med poster ved at skrive navnet på marketingaktiviteten i feltet Startet af i en post. Sammenkædning af marketingaktiviteter med poster gør det muligt at spore investeringsafkastet af i marketingaktiviteten, fordi du kan se kundekontakten, gennem poster eller telefonlogfiler, og forventede indtægter som følge af marketingaktiviteten. Du kan få mere at vide om marketingaktiviteter under Markedsføre dine produkter og tjenester i Business Contact Manager

Toppen af siden

Sammenkæde et firma med en forretningskontakt

Et firma kan sammenkædes med flere forretningskontakter.

Når du sammenkæder poster til en firmapost, medtager kommunikationsoversigten for kontoen alle elementer i kommunikationsoversigten for hver post, der er knyttet til den.

 1. Klik på Administration af kontakter under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Firmaer.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Sammenkæde et firma med en forretningskontakt i arbejdsområdet til administration af kontakter   

   1. Klik på det firma, du vil sammenkæde.

   2. Klik på Opret sammenkædet forretningskontakt i gruppen Rediger på båndet.

   3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Hvis du vil oprette en ny post af typen Forretningskontakt, skal du klikke på posttypen Forretningskontakt og derefter udfylde formularen.

    • Hvis du vil vælge en eksisterende forretningskontakt, skal du klikke på Vælg eksisterende og klikke på den forretningskontakt, du vil sammenkæde med, og derefter klikke på Kæd til.

     Du kan få mere at vide om, hvordan du vælger en post at sammenkæde under Vælge en Business Contact Manager-post til sammenkædning.

  • Sammenkæde et firma med en forretningskontakt fra en åben firmapost   

   1. Dobbeltklik på en firmapost for at åbne den.

   2. I sektionen Relaterede kontakter, skal du klikke på Tilføj.

   3. I dialogboksen Markér den forretningskontakt, der skal sammenkædes med dette firma skal du klikke på den forretningskontakt, der skal tilføjes.

    Tip: Du kan tilføje mere end én forretningskontakt.

    Hvordan markerer jeg mere end én post?

    Hvis du vil markere poster, der støder op til hinanden, skal du trykke på Skift og derefter klikke på første og sidste post i den gruppe, du vil slette. Du kan markere ikke-sammenhængende poster ved at trykke på Ctrl og derefter klikke på de enkelte poster. Hvis du vil markere alle poster, skal du klikke på én og derefter trykke på Ctrl+A.

   4. Klik på OK.

   5. Hvis der er mere end én forretningskontakt på listen, skal du på kontoformularen klikke på Primær for at identificere den primære kontakt.

Toppen af siden

Sammenkæde en forretningskontakt med et firma

 1. Klik på Administration af kontakter under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Forretningskontakter.

 3. Dobbeltklik på den forretningskontakt, du vil sammenkæde med et firma.

  Bemærk: En forretningskontakt kan kun sammenkædes med ét firma.

 4. Gør et af følgende:

  • Sammenkæde en eksisterende firmapost med en forretningskontakt   

   1. Klik på Firma i sektionen Sammenkædet firma.

   2. I dialogboksen Marker et firma, der skal sammenkædes med denne forretningskontaktperson skal du klikke på firmaet og derefter klikke på Kæd til.

   3. Klik på OK.

    Du kan få mere at vide om, hvordan du vælger en post at sammenkæde under Vælge en Business Contact Manager-post til sammenkædning.

  • Oprette en firmapost, som automatisk sammenkædes med forretningskontakten    

   1. Klik på Sammenkædet firma i gruppen Rediger på båndet, og klik derefter på Nyt firma.

    Nogle af felterne på kontoposten, f.eks. adresserne på Firma og Webside samt Telefon indeholder automatisk oplysningerne fra forretningskontaktposten.

    Bemærk: Den forretningskontakt, du sammenkæder, vises i firmaposten, før du gemmer og lukker firmaposten.

   2. Skriv andre oplysninger i firmaformularen, og klik derefter på Gem og luk.

 5. Klik på Gem og luk i forretningskontaktposten.

Toppen af siden

Sammenkæde et firma eller en forretningskontakt med en salgsmulighed eller et forretningsprojekt

Poster for flere salgsmuligheder og forretningsprojekter kan sammenkædes med poster af typerne Firma og Forretningskontakt, herunder Kundeemner og eventuelle brugerdefinerede posttyper, du opretter. Alle sammenkædede salgsmuligheder og forretningsprojekter vises på oversigtssiden for posttyperne Firma og Forretningskontakt.

En salgsmulighed kan kun sammenkædes med én post af typen Firma eller Forretningskontakt.

Et forretningsprojekt kan sammenkædes med flere poster af typerne Firma og Forretningskontakt, men det kan kun have en primær post af typen Firma eller Forretningskontakt. Kommunikationsoversigten for forretningsprojektet findes også i oversigten for den primære post af typen Firma eller Forretningskontakt.

Der findes flere måder at sammenkæde firmaer eller forretningskontakter med salgsmuligheder eller forretningsprojekter. Følgende fremgangsmåder opstiller de forskellige metoder.

Toppen af siden

Sammenkæde en salgsmulighed eller et forretningsprojekt med en post af typen Firma eller Forretningskontakt

 1. Klik på Administration af kontakter under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på fanen Firmaer, Forretningskontakter eller Kundeemner.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Sammenkæde en post af typen Firma eller Forretningskontakt med en ny salgsmulighed eller et forretningsprojekt fra arbejdsområdet til administration af kontakter   

   1. Klik på det firma eller den forretningskontakt, du vil sammenkæde med en ny post af typen Salgsmulighed eller Forretningsprojekt.

   2. Klik på en af følgende knapper i gruppen Tilføj oversigtsemne på båndet for at åbne en ny formular for en salgsmulighed eller et forretningsprojekt:

    • Salgsmulighed.

    • Klik på Flere og derefter på Forretningsprojekt.

  • Sammenkæde en ny salgsmulighed eller et forretningsprojekt med en åben firma- eller forretningskontaktformular   

   1. Dobbeltklik på det firma eller den forretningskontakt, der skal sammenkædes.

   2. Klik på en af følgende knapper i gruppen Tilføj oversigtsemne på båndet:

    • Salgsmulighed

    • Forretningsprojekt.

 4. Skriv oplysningerne i formularen, og klik derefter på Gem og luk.

 5. Klik på Gem og luk i firma- eller forretningskontaktposten

Tip: Der er også muligt at sammenkæde en ny post af typen Ny salgsmulighed eller Forretningsprojekt samt andre elementer i kommunikationsoversigten med et firma eller en forretningskontakt ved at tilføje elementet på oversigtssiden for posten. Klik på Historik på båndet i en konto eller en forretningskontakt. Klik på Ny, og klik derefter på Salgsmulighed eller Forretningsprojekt. Hvis du vil have mere at vide om elementer i kommunikationsoversigten, skal du se Spore din kommunikation med kunder i Business Contact Manager.

En eksisterende post af typen Salgsmulighed eller Forretningsprojekt skal sammenkædes med et firma eller en forretningskontakt, før den kan gemmes. Du kan ændre det firma eller den forretningskontakt, som en salgsmulighed eller et forretningsprojekt sammenkædes med, ved at vælge et andet firma eller en anden forretningskontakt i posten.

Toppen af siden

Sammenkæde et forretningsprojekt med et firma eller en forretningskontakt via en salgsmulighed

Tænk på et forretningsprojekt som en liste med opgaver, der skal løses for at lukke et salg eller for at tilfredsstille en kunde.

Når du sammenkæder et forretningsprojekt med et firma eller en forretningskontakt fra en salgsmulighedsformular, får forretningsprojektet automatisk samme navn som salgsmuligheden.

Det nye forretningsprojekt sammenkædes automatisk med det samme firma eller den samme forretningskontakt som salgsmuligheden, men du kan vælge et andet firma eller en anden forretningskontakt at sammenkæde.

Forretningsprojekter kan knyttes til mange firmaer og forretningskontakter, men de kan kun have én primær post af typen Firma eller Forretningskontakt. Kun ét forretningsprojekt kan have samme navn som en salgsmulighed.

Hvis du opretter et virksomhedsprojekt ud fra en salgsmulighed, kan de hjælpe dig med at holde styr på de opgaver, som skal udføres for at lukke en handel.

 1. Klik på Salg under Business Contact Manager i navigationsruden.

 2. Klik på den salgsmulighed, som du vil oprette et relateret forretningsprojekt til, under fanen Salgsmuligheder.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Opret forretningsprojekt i gruppen Rediger på båndet.

  • Dobbeltklik på salgsmulighedsposten, og klik derefter på Opret projekt.

 4. Skriv eller vælg oplysningerne i dialogboksen Opret forretningsprojekt, og klik derefter på OK.

 5. Skriv de ønskede oplysninger i formularen for forretningsprojektet, og klik derefter på Gem og luk.

 6. Hvis salgsmulighedsformularen er åben, skal du klikke på Gem og luk.

  Forretningsprojektet står anført på siden Historik for det firma eller den forretningskontakt, som er sammenkædet med forretningsprojektet. Forretningsprojektet findes ikke på siden Historik for salgsmulighedsformularen.

Bemærk: Du skal åbne det tilknyttede firma eller forretningskontakten eller åbne forretningsprojektet for at føje opgaver til forretningsprojektet. Hvis du vil åbne forretningsprojektet fra det tilknyttede firma eller den tilknyttede forretningskontakt, skal du dobbeltklikke på firmaet eller forretningskontakten i salgsmulighedsposten. På båndet, skal du klikke på knappen Historik og derefter dobbeltklikke på forretningsprojektet.

Toppen af siden

Sammenkæde en post med en marketingaktivitet til sporingsformål

Du kan sammenkæde poster med marketingaktiviteter, f.eks. opkaldslister og massemails, for at registrere antallet og typen af poster, der kommer ud af aktiviteten. Dette gør det muligt at måle effektiviteten af en marketingaktivitet.

Når du sammenkæder en post med en marketingaktivitet, kan du åbne marketingaktiviteten fra posten for at se oplysninger om aktiviteten, f.eks. hvem der ellers har modtaget aktiviteten.

 1. Klik på en af følgende mapper i navigationsruden under Business Contact Manager for at få vist arbejdsområdet:

  • Administration af kontakter.

  • Salg.

 2. Klik på den fane, som indeholder den post, der skal spores i marketingaktiviteten.

 3. Dobbeltklik på posten for at åbne den.

 4. I formularen skal du klikke på knappen Startet af.

 5. Hvis det er nødvendigt, kan du klikke på Alle marketingaktiviteter på listen Emnetype eller klikke på typen af marketingaktivitet.

 6. Klik på marketingaktiviteten, og klik derefter på Kæd til.

 7. Klik på OK.

  Du kan få mere at vide om, hvordan du vælger en post at sammenkæde under Vælge en Business Contact Manager-post til sammenkædning.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×