Samarbejde under møder

Hvis du har rettigheder til det, kan du i Office Live Meeting Web Access benytte flere metoder til samarbejde med andre deltagere under et møde. Du kan:

 • Stille spørgsmål til oplægsholdere og se deres svar.

 • Række hånden op for at få oplægsholderens opmærksomhed.

 • Deltage i en en til en-chat med andre deltagere.

 • Angive anmærkninger på samarbejdsdias, f.eks. skrive eller tegne på et dias.

Stille spørgsmål

Under et møde kan du stille spørgsmål til oplægsholderne. De spørgsmål, du stiller, vises i vinduerne hos alle oplægsholdere under mødet. En oplægsholder kan svare på et spørgsmål på følgende måder:

 • Svare privat på dit spørgsmål.

 • Svare på dit spørgsmål og give alle deltagere mulighed for at se spørgsmålet og svaret (men ikke dit id).

 • Afvise spørgsmålet.

Efter du har stillet et spørgsmål, men før du har modtaget et svar, kan du enten redigere eller annullere spørgsmålet.

Sådan stilles et spørgsmål

 1. Gå til hovedkommandolinjen, og klik på Spørgsmål og svar.

 2. Klik på boksen Spørgsmål og svar i ruden Spørgsmål og svar, og skriv dit spørgsmål.

 3. Klik på Spørg.

I boksen Spørgsmål og svar vises en meddelelse om, at der ventes på et svar på dit spørgsmål. Når svaret modtages, vises det under boksen.

Sådan redigeres et spørgsmål, du har stillet

 1. Klik på Rediger, mens der i boksen Spørgsmål og svar står, at der ventes på svar på dit spørgsmål.

 2. Klik i boksen Spørgsmål og svar, og skriv ændringerne af dit spørgsmål.

 3. Klik på Spørg.

I boksen Spørgsmål og svar vises en meddelelse om, at der ventes på et svar på dit spørgsmål. Når svaret modtages, vises det under boksen.

Sådan annulleres et spørgsmål, du har stillet

 • Klik på X ud for Rediger, mens der i boksen Spørgsmål og svar står, at der ventes på svar på dit spørgsmål.

Spørgsmålet slettes fra boksen Spørgsmål og svar, og det vises ikke længere i oplægsholderens Live Meeting-vindue.

Række hånden op

For at få en oplægsholders opmærksomhed under et møde kan du række hånden op. En oplægsholder kan reagere på en oprakt hånd på følgende måder:

 • Starte en en til en-chat med dig.

 • Give ordet til dig og give dig mulighed for at skrive en meddelelse, der vises i alle deltageres vinduer (på samme måde som med et chatsessionsvindue).

 • Afvise din oprakte hånd.

Du kan tage hånden ned, før du modtager et svar, for at angive, at du ikke længere har brug for oplægsholderens opmærksomhed.

Sådan rækker du hånden op

 1. Gå til hovedkommandolinjen, og klik på Spørgsmål og svar.

 2. Klik på det håndformede ikon til højre for boksen Spørgsmål og svar i ruden Spørgsmål og svar.

Under boksen Spørgsmål og svar viser vinduet en meddelelse om, at der ventes på et svar på din oprakte hånd. Når svaret modtages, vises det under boksen.

Sådan tager du hånden ned

 • Klik igen på det håndformede ikon til højre for boksen Spørgsmål og svar i ruden Spørgsmål og svar.

Din hånd tages ned, og der vises ikke længere en meddelelse i oplægsholderens Live Meeting-vindue.

Bruge chat

Hvis du har rettigheder til det, kan du chatte med andre deltagere. Chatfunktionen kan bruges til at give deltagerne mulighed for at føre korte, adskilte en til en-samtaler, som de andre i den store gruppe ikke er med i. Hvis du har rettigheder til det, kan du også blokere de enkelte deltagere fra at chatte med dig.

Sådan startes en en til en-chat med en deltager

 1. Gå til hovedkommandolinjen, og klik på Deltagere.

 2. Højreklik på navnet på den deltager, som du vil starte en chatsession med, i ruden Deltagere, og klik derefter på Chat.

 3. Skriv den meddelelse, du vil sende til deltageren, i vinduet 1:1-chat, og klik derefter på Send. Chatsessionen fortsætter, indtil en af jer lukker vinduet 1:1-chat.

Sådan blokeres en deltager fra en til en-chatsamtaler med dig

 1. Gå til hovedkommandolinjen, og klik på Deltagere.

 2. Højreklik på navnet på den deltager, som du vil blokere fra at starte en chatsession med dig, i ruden Deltagere, og klik derefter på Bloker chat.

Angive anmærkninger på samarbejdsdias

Hvis du har rettigheder til det, kan du angive anmærkninger på samarbejdsdias i Live Meeting, som deles af dig eller de øvrige deltagere. Ved at bruge anmærkningsværktøjerne til at angive anmærkning på samarbejdsdias kan du forbedre præsentationen og gøre den mere tydelig.

Der findes følgende anmærkningsværktøjer:

 • Telemarkør – Bruges til at pege på diasområderne med en stor rød prik.

 • Skriv tekst – Bruges til at føje noter eller kommentarer til et dias.

 • Tegn figur – Bruges til at tegne streger, pile og figurer på et dias.

 • Fremhævningstusch – Bruges til at tegne en farvebaggrund på et dias og minder om en overstregningstusch.

 • Tegn stempel – Bruges til at føje en pil, en afkrydsningsmarkering eller et X til et dias.

Du kan fjerne nogle af eller alle de anmærkninger, som du eller andre deltagere har tilføjet på et dias under et møde.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Telemarkør

 1. Klik på knappen Vis telemarkør på den nederste værktøjslinje.

 2. Klik på det sted, som du vil pege på, på diasset i præsentationsområdet. Klik på og træk markøren hen over diasset for at flytte telemarkøren.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Skriv tekst

 1. Klik på knappen Skriv tekst på den nederste værktøjslinje.

 2. Du kan også klikke på knappen Åbn værktøjslinjen Tekst og vælge den tekstformatering, som du vil bruge på diasset.

 3. Du kan også klikke på knappen Vælg farve og vælge den tekstfarve, som du vil bruge på diasset.

 4. Klik på det sted, hvor du vil tilføje tekst, på diasset i præsentationsområdet, og begynd at skrive teksten.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Tegn figur

 1. Klik på knappen Tegn figur på den nederste værktøjslinje.

 2. Du kan også klikke på knappen Vælg figur på listen og vælge den type streg eller figur, som du vil tegne på diasset.

 3. Du kan også klikke på knappen Vælg farve og vælge den streg- eller figurfarve, som du vil bruge på diasset.

 4. Klik på det sted, hvor du vil begynde at tegne, på diasset i præsentationsområdet, og træk markøren for at oprette stregerne eller figurerne.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Fremhævningstusch

 1. Klik på knappen Fremhævningstusch på den nederste værktøjslinje.

 2. Klik på det sted, hvor du vil begynde fremhævningen, på diasset i præsentationsområdet, og træk derefter markøren over det område, der skal fremhæves.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Tegn stempel

 1. Klik på knappen Tegn stempel på den nederste værktøjslinje.

 2. Du kan også klikke på knappen Vælg stempel på listen og vælge den type stempel, som du vil tilføje, f.eks. en pil, en afkrydsningsmarkering eller et X.

 3. Klik på det sted, hvor du vil tilføje stemplet, på diasset i præsentationsområdet.

Sådan fjernes en anmærkning fra et dias

 1. Klik på knappen Ryd anmærkning(er) på den nederste værktøjslinje.

 2. Klik på den anmærkning, som du vil fjerne, i præsentationsområdet.

Sådan fjernes alle anmærkninger fra et dias

 1. Klik på knappen Ryd alle anmærkninger på den nederste værktøjslinje.

 2. Klik på OK i dialogboksen Bekræft rydning af anmærkninger.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×