Samarbejde under møder

Office Live Meeting Web Access indeholder flere metoder til samarbejde med andre deltagere under et møde. Du kan:

 • Angive anmærkninger på samarbejdsdias, f.eks. skrive eller tegne på et dias.

 • Aktivere en til en-chatsessioner mellem deltagere eller give ordet til en deltager.

 • Modtage og svare på spørgsmål fra deltagere.

 • Skrive delte noter, som alle kan se, og give andre lov til at tilføje oplysninger i eller redigere noterne.

De fleste af disse funktioner er automatisk tilgængelige for oplægsholderne, men du skal aktivere dem manuelt for deltagerne. Se Administrere møder og deltagere for at få flere oplysninger.

Angive anmærkninger på samarbejdsdias

Ved at bruge anmærkningsværktøjerne til at angive anmærkning på samarbejdsdias kan du forbedre præsentationen og gøre den mere tydelig. Du kan også give andre deltagere mulighed for at samarbejde med dig og med hinanden.

Der findes følgende anmærkningsværktøjer:

 • Telemarkør – Bruges til at pege på diasområderne med en stor rød prik.

 • Skriv tekst – Bruges til at føje noter eller kommentarer til et dias.

 • Tegn figur – Bruges til at tegne streger, pile og figurer på et dias.

 • Fremhævningstusch – Bruges til at tegne en farvebaggrund på et dias og minder om en overstregningstusch.

 • Tegn stempel – Bruges til at føje en pil, en afkrydsningsmarkering eller et X til et dias.

Du kan fjerne nogle af eller alle de anmærkninger, som du eller andre deltagere har tilføjet på et dias under et møde.

Du kan angive rettigheder for deltagerne, der giver dem mulighed for at angive anmærkninger på et dias. Se Administrere møder og deltagere for at få flere oplysninger.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Telemarkør

 1. Klik på knappen Vis telemarkør på den nederste værktøjslinje.

 2. Klik på det sted, som du vil pege på, på diasset i præsentationsområdet. Klik på og træk markøren hen over diasset for at flytte telemarkøren.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Skriv tekst

 1. Klik på knappen Skriv tekst på den nederste værktøjslinje.

 2. Du kan også klikke på knappen Åbn værktøjslinjen Tekst og vælge den tekstformatering, som du vil bruge på diasset.

 3. Du kan også klikke på knappen Vælg farve og vælge den tekstfarve, som du vil bruge på diasset.

 4. Klik på det sted, hvor du vil tilføje tekst, på diasset i præsentationsområdet, og begynd at skrive teksten.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Tegn figur

 1. Klik på knappen Tegn figur på den nederste værktøjslinje.

 2. Du kan også klikke på knappen Vælg figur på listen og vælge den type streg eller figur, som du vil tegne på diasset.

 3. Du kan også klikke på knappen Vælg farve og vælge den streg- eller figurfarve, som du vil bruge på diasset.

 4. Klik på det sted, hvor du vil begynde at tegne, på diasset i præsentationsområdet, og træk markøren for at oprette stregerne eller figurerne.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Fremhævningstusch

 1. Klik på knappen Fremhævningstusch på den nederste værktøjslinje.

 2. Klik på det sted, hvor du vil begynde fremhævningen, på diasset i præsentationsområdet, og træk derefter markøren over det område, der skal fremhæves.

Sådan bruges anmærkningsværktøjet Tegn stempel

 1. Klik på knappen Tegn stempel på den nederste værktøjslinje.

 2. Du kan også klikke på knappen Vælg stempel på listen og vælge den type stempel, som du vil tilføje, f.eks. en pil, en afkrydsningsmarkering eller et X.

 3. Klik på det sted, hvor du vil tilføje stemplet, på diasset i præsentationsområdet.

Sådan fjernes en anmærkning fra et dias

 1. Klik på knappen Ryd anmærkning(er) på den nederste værktøjslinje.

 2. Klik på den anmærkning, som du vil fjerne, i præsentationsområdet.

Sådan fjernes alle anmærkninger fra et dias

 1. Klik på knappen Ryd alle anmærkninger på den nederste værktøjslinje.

 2. Klik på OK i dialogboksen Bekræft rydning af anmærkninger.

Bruge chat

Du kan bruge chatfunktionen til at give deltagerne mulighed for at føre korte, adskilte en til en-samtaler, som de andre i den store gruppe ikke er med i. Chatsessioner er en nyttig måde for oplægsholdere at kommunikere med deltagerne på under et møde. Hvis du har aktiveret chatfunktionen for deltagerne, kan de chatte med hinanden. Du kan også blokere de enkelte deltagere fra at chatte med dig.

Du kan angive rettigheder for deltagerne, der giver dem mulighed for at deltage i chatsessioner. Se Administrere møder og deltagere for at få flere oplysninger.

Du behøver du ikke aktivere chattilladelserne for at starte en chatsession med en deltager, der stiller et spørgsmål eller rækker hånden op.

Sådan startes en en til en-chat med en deltager

 1. Gå til hovedkommandolinjen, og klik på Deltagere.

 2. Højreklik på navnet på den deltager, som du vil starte en chatsession med, i ruden Deltagere, og klik derefter på Chat.

 3. Skriv den meddelelse, du vil sende til deltageren, i vinduet 1:1-chat, og klik derefter på Send. Chatsessionen fortsætter, indtil en af jer lukker vinduet 1:1-chat.

Sådan blokeres en deltager fra en til en-chatsamtaler med dig

 1. Gå til hovedkommandolinjen, og klik på Deltagere.

 2. Højreklik på navnet på den deltager, som du vil blokere fra at starte en chatsession med dig, i ruden Deltagere, og klik derefter på Bloker chat.

Administrere spørgsmål

Brug Spørgsmålsstyring til at få vist spørgsmål fra deltagerne og angive dine svar. Spørgsmålsstyring identificerer hvert spørgsmål ud fra, hvem der har stillet det, samt tidspunktet for, hvornår det blev stillet. Du kan svare på spørgsmålene på følgende måder:

 • Svar privat på et spørgsmål.

 • Svar på spørgsmålet, og giv alle deltagere mulighed for at se spørgsmålet og svaret (uden at de kan se, hvem der har stillet spørgsmålet).

 • Afvis spørgsmålet.

Spørgsmålsstyring viser også, når en deltager rækker hånden op. Du kan besvare en oprakt hånd på følgende måder:

 • Start en en til en-chat med deltageren.

 • Giv ordet til en deltager, og giv vedkommende mulighed for at skrive en meddelelse, der vises på alle deltageres konsoller (på samme måde som med et chatsessionsvindue).

 • Afvis den oprakte hånd, og angiv dermed, at du ikke har mulighed for at tage dig af det.

Du kan på ethvert tidspunkt under eller efter et møde få vist en log med alle spørgsmål og svar fra et møde. Du kan give deltagerne tilladelse til at stille spørgsmål. Se Administrere møder og deltagere for at få flere oplysninger. Som oplægsholder kan du også stille spørgsmål til andre oplægsholdere og række hånden op. Se Samarbejde under møder, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du stiller spørgsmål og rækker hånden op.

Sådan får du vist Spørgsmålsstyring

 1. Gå til hovedkommandolinjen, og klik på Spørgsmål og svar.

 2. Klik på fanen Administrer i ruden Spørgsmål og svar.

Sådan svares på et spørgsmål

 1. Klik på det spørgsmål, som du vil svare på, under Spørgsmål i Spørgsmålsstyring. Spørgsmål angives med et spørgsmålstegn i et ballonikon til venstre for deltagerens navn.

 2. Skriv svaret på spørgsmålet under [deltager]s spørgsmål.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Send privat for kun at sende svaret til den deltager, der stillede spørgsmålet.

  • Klik på Send til alle for at vise spørgsmålet og svaret i Spørgsmål og svar-ruderne for alle deltagere.

  • Klik på Slet for at afvise spørgsmålet.

Sådan gives ordet til en deltager, der har stillet et spørgsmål

 1. Klik på det spørgsmål, som den deltager, du vil give ordet til, har stillet, under Spørgsmål i Spørgsmålsstyring.

 2. Klik på Giv ordet til en anden.

Sådan besvares en oprakt hånd

 1. Klik på den oprakte hånd, som du vil besvare , under Spørgsmål i Spørgsmålsstyring. En oprakt hånd angives med et ikon, der har form som en hånd, til venstre for deltagerens navn.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Chat, hvis du vil chatte med personen.

  • Klik på Giv ordet til en anden, hvis du vil give ordet til deltageren.

  • Klik på Slet for at afvise den oprakte hånd.

Sådan få du vist spørgsmålsloggen

 • Klik på Vis log i Spørgsmålsstyring.

Sådan ryddes spørgsmålsloggen

 • Klik på Ryd log i Spørgsmålsstyring.

Bruge delte noter

Du kan tage noter under et møde og dele dem med gruppen ved hjælp af Delte noter. Delte noter vises i et vindue, som alle deltagere kan få vist ved at klikke på knappen Delte noter på den øverste værktøjslinje. Som oplægsholder kan du få vist og redigere de delte noter.

Du kan angive rettigheder for deltagerne, der giver dem mulighed for at få vist, gemme (Windows-baserede klientbrugere) og redigere disse noter, mulighed for kun at få vist og gemme dem, eller ikke mulighed for at få vist dem overhovedet. Se Administrere møder og deltagere for at få flere oplysninger.

Bemærk: I Live Meeting Web Access er muligheden for at gemme de delte noter ikke tilgængelig, men oplægsholdere og deltagere kan gemme de delte noter ved at kopiere og indsætte dem i et eksisterende tekstredigeringsprogram, f.eks. Notesblok.

Sådan vises og redigeres delte noter

 1. Klik på knappen Delte noter på den øverste værktøjslinje.

 2. Få vist eller rediger noterne i vinduet Delte noter.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×