SUMX2MY2, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen SUMX2MY2 i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af ens værdier i to matrixer.

Syntaks

SUMX2MY2(matrix_x;matrix_y)

Syntaksen for funktionen SUMX2MY2 har følgende argumenter:

  • Matrix_x    Påkrævet. Den første matrix eller det første område med værdier.

  • Matrix_y    Påkrævet. Den anden matrix eller det andet område med værdier.

Bemærkninger

  • Argumenterne bør være enten tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Hvis matrix_x og matrix_y har et forskelligt antal værdier, returnerer SUMX2MY2 fejlværdien #I/T.

  • Ligningen for summen af differensen mellem kvadrater er:

    Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Første matrix

Anden matrix

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=SUMX2MY2(A2:A8;B2:B8)

Summen af forskellen mellem kvadraterne af de to matrixer ovenfor (-55)

-55

=SUMX2MY2({2; 3; 9; 1; 8; 7; 5}; {6; 5; 11; 7; 5; 4; 4})

Summen af forskellen mellem kvadraterne af de to matrixkonstanter (-55)

-55

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×