SUMKV, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen SUMKV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer summen af argumenternes kvadrater.

Syntaks

SUMKV(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen SUMKV har følgende argumenter:

  • Tal1;tal2; ...    Tal1 er påkrævet, og efterfølgende tal er valgfrie. 1-255 argumenter, du vil beregne summen af kvadratroden af. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikolon.

Bemærkninger

  • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Tal, logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der indtastes direkte på listen med argumenter, tælles.

  • Hvis et argument er en matrix eller reference, tælles kun tal i den pågældende matrix eller reference. Tomme celler, logiske værdier, tekst eller fejlværdier i matrixen eller referencen ignoreres.

  • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=SUMKV(3;4)

Summen af kvadraterne af 3 og 4 (25)

25

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×