SQL-underforespørgsler

En underforespørgsel er en SELECT-sætning, der er indlejret i en SELECT-, SELECT...INTO-, INSERT...INTO-, DELETE- eller UPDATE-sætning eller inde i en anden underforespørgsel.

Syntaks

Du kan bruge tre former for syntaks til at oprette en underforespørgsel:

sammenligning [ANY | ALL | SOME] (sqlsætning)

udtryk [NOT] IN (sqlsætning)

[NOT] EXISTS (sqlsætning)

En underforespørgsel består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

sammenligning

Et udtryk og en sammenligningsoperator, der sammenligner udtrykket med resultatet af underforespørgslen.

udtryk

Et udtryk, der søges i for at finde resultatsættet for underforespørgslen.

sqlsætning

En SELECT-sætning, der har samme format, og som følger de samme regler som enhver anden SELECT-sætning. Den skal være omsluttet af parenteser.


Bemærkninger

Du kan bruge en underforespørgsel i stedet for et udtryk i feltlisten i en SELECT-sætning eller i en WHERE- eller HAVING-delsætning. I en underforespørgsel kan du angive en SELECT-sætning for at stille en eller flere bestemte værdier til rådighed, som skal evalueres i WHERE- eller HAVING-delsætningsudtryk.

Brug prædikatet ANY eller SOME, som er synonyme, til at hente de poster i hovedforespørgslen, som opfylder sammenligningen med andre poster, der er hentet i underforespørgslen. I følgende eksempel returneres alle produkter, hvis enhedspris er større end enhedsprisen for et hvilket som helst produkt, der er solgt med en rabat på 25% eller mere:

SELECT * FROM Products WHERE UnitPrice > ANY (SELECT UnitPrice FROM OrderDetails WHERE Discount >= .25);

Brug prædikatet ALL til kun at hente de poster i hovedforespørgslen, der opfylder sammenligningen med alle poster, som er hentet i underforespørgslen. Hvis du ændrer ANY til ALL i det forrige eksempel, returneres kun de produkter, hvis enhedspris er større end enhedsprisen for alle produkter, der er solgt med en rabat på 25% eller mere. Dette er meget mere restriktivt.

Brug prædikatet IN til kun at hente de poster i hovedforespørgslen, som en post i underforespørgslen indeholder den samme værdi for. I det følgende eksempel returneres alle produkter med en rabat på 25% eller mere:

SELECT * FROM Products WHERE ProductID IN (SELECT ProductID FROM OrderDetails WHERE Discount >= .25);

Omvendt kan du bruge NOT IN til kun at hente de poster i hovedforespørgslen, som ingen post i underforespørgslen indeholder den samme værdi for.

Brug prædikatet EXISTS (med det valgfrie reserverede ord NOT) i sand/falsk-sammenligninger til at bestemme, om underforespørgslen returnerer nogen poster.

Du kan også bruge tabelnavnealias (SQL) i en underforespørgsel til at referere til tabeller, som er angivet i en FROM-delsætning uden for underforespørgslen. I det følgende eksempel returneres navnene på de medarbejdere, hvis løn er lig med eller større end gennemsnitslønnen for alle medarbejdere med samme jobtitel. Tabellen Medarbejdere har fået aliaset "T1":

SELECT LastName, FirstName, Title, Salary FROM Employees AS T1 WHERE Salary >= (SELECT Avg(Salary) FROM Employees WHERE T1.Title = Employees.Title) Order by Title;

I ovenstående eksempler er det reserveret ord AS valgfrit.

Nogle underforespørgsler er tilladt i krydstabuleringsforespørgsel – især som prædikater (dem i WHERE-sætningen). Underforespørgsler som output (dem i SELECT-listen) er ikke tilladt i krydstabuleringsforespørgsler.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×