SERIESUM, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen SERIESUM i Microsoft Excel.

Beskrivelse

For mange funktioner kan der opnås en tilnærmet værdi, hvis der bruges en udvidelse med en potensserie.

Returnerer summen af en potensserie baseret på nedenstående formel:

Ligning

Syntaks

SERIESSUM(x;n;m;koefficienter)

Syntaksen for funktionen SERIESUM har følgende argumenter:

  • X    Påkrævet. Inputværdien for potensserien.

  • N    Påkrævet. Den oprindelige potens, som x skal opløftes til.

  • M    Påkrævet. Den trinværdi, som n skal øges med for hvert udtryk i serien.

  • Koefficienter    Påkrævet. Et sæt koefficienter, som hver efterfølgende potens af x multipliceres med. Antallet af værdier i koefficienter bestemmer antallet af udtryk i potensserien. Hvis der f.eks. er tre værdier i koefficienter, er der tre udtryk i potensserien.

Bemærkning

Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer SERIESUM fejlværdien #VÆRDI!.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Koefficienter som tal

Koefficienter som formler

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/FAKULTET(2)

0,041666667

=1/FAKULTET(4)

-0,001388889

=-1/FAKULTET(6)

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=SERIESUM(A3;0;2;A4:A7)

Tilnærmelse af cosinus af Pi/4 radianer eller 45 grader (0,707103)

0,707103

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×