SAK, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen SAK i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer summen af datapunkternes kvadrerede afvigelser fra middelværdien.

Syntaks

SAK(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen SAK har følgende argumenter:

  • Tal1;tal2; ...    Tallet 1 er påkrævet, efterfølgende tal er valgfri. 1 til 255 argumenter, for hvilke summen af kvadrerede afvigelser skal beregnes. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikolon.

Bemærkninger

  • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

  • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

  • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

  • Ligningen for summen af kvadrerede afvigelser er:

    Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SAK(A2:A8)

Summen af dataenes kvadrerede afvigelser større end middelværdien

48

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×